Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról

A Kormány

az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5., a 11., a 18-19., a 21., a 23., a 25., a 28., a 31., a 33-36., a 46-55., az 59-80., a 84., a 86., a 87., a 89., a 90., a 92., a 94-96., a 99., a 101., a 111., a 116., a 124., a 125., a 127., a 131-135., a 137., a 146., a 152., a 156., a 157., a 159-162., a 164., a 171-174., a 184., a 185., a 187., a 188., a 190., a 192., a 193., a 203. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 7. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), f), m) és q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. és a 29. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. alcím és az 1. melléklet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. alcím tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 35. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 110. § (4a) bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (2) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 37. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 38. alcím és a 2. melléklet tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 39. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 40. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 41. alcím tekintetében az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 42. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 43. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 44. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 45. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 56. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 57. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b), d), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 58. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 81. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 82. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 85. alcím tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 88. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 91. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés p) pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 93. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 97. alcím tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 98. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 100. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés a), b), g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 102. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 103. alcím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 104. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 105. alcím tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 106. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 107. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 108. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 109. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 110. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 2. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 112. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 113. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 114. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 115. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 12., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 117., a 121., a 158. és a 186. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 118. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 119. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 122. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 120. alcím tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 123. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében és 85. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 126. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f), s) és w) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 128. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 129. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 130. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4e) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 134. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 136. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 138. alcím tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 139. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 140. alcím az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § a)-g) és i)-n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 141. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 142. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 143. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 144. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 145. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és s) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 147. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 150. alcím tekintetében az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 151. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 153. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 165. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 166. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 167. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 168. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87/B. §-ában, valamint a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 66. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 170. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 175. alcím tekintetében a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 176. alcím tekintetében az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 180. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 181. alcím tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 183. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 3., 11., 13. és 39a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 187. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) és (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 188. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 190. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontjában, h) pont ha) alpontjában, valamint 17. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 193. alcím tekintetében az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről szóló 2009. évi XXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 196. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 25. pontjában és a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 53/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 198. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 199. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 200. alcím tekintetében a Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLIV. törvény 8. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 202. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § a) pontja tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § c) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 222. § e) pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet 5/B. § (2b) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (4a) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

3. A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjról szóló 54/1994. (IV. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az oktatásért" szövegrész helyébe az "A felsőoktatásért" szöveg lép.

4. A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a pótlék fedezetét és a végrehajtás költségeit."

5. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Finn Köztársaság Kormánya között a kultúra, az oktatás és a kutatás területén történő együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 26/1996. (II. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg és a "miniszterrel és" szövegrész helyébe a "miniszterrel, a szakképzésért felelős miniszterrel, a felsőoktatásért felelős miniszterrel és" szöveg lép.

6. A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdésében az "egészségügyi, szociális és családügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

7. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

7. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont i) alpontjában az "az Emberi Erőforrások Minisztériumának" szövegrész helyébe az "a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak" szöveg lép.

8. § Hatályát veszti a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pont m) és n) alpontja.

8. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

9. § A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "az Innovációs és Technológiai" szövegrész helyébe az "a Technológiai és Ipari" szöveg lép.

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 5/A. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter" szöveg,

b) 18/A. § (2) bekezdésében a "szakképesítésért" szövegrész helyébe a "szakképzésért" szöveg

lép.

10. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

11. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

1. 29/A. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszternek" szöveg,

2. 39. § (2a) bekezdés a) pontjában, 39. § (2c) bekezdés b) pontjában, 39. § (2e) bekezdésében a "családpolitikáért" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért" szöveg,

3. 39. § (2d) bekezdésében, 40. § (7) bekezdésében a "családpolitikáért" szövegrészek helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért" szöveg,

4. 49. § (2) bekezdésében a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez" szöveg,

5. 49. § (3) és (5) bekezdésében, 52/A. § (1) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek" szöveg,

6. 49. § (6) és (7) bekezdésében, 50. § (3)-(6) bekezdésében, 52/A. § (2) bekezdésében, 52/B. § (1)-(4) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

7. 65. § (1) bekezdésében, 69. § (3) bekezdésében, 77. § (1) és (3) bekezdésében, 83/A. § (2a) bekezdésében, 119. § (1) bekezdésében, 167. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

8. 68. § (3) bekezdésében a "miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium)" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

9. 68. § (16) bekezdésében a "Minisztériumot" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumot" szöveg,

10. 68/D. § (3) bekezdésében, 68/E. § (4) bekezdésében, 167/A. § (2) bekezdésében a "Minisztériumnak" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak" szöveg,

11. 76. § (3) bekezdésében, 81. § (4) és (5) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

12. 164. §-ában az "a miniszterhez" szövegrész helyébe az "az örökbefogadási ügyekben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterhez, egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez" szöveg és a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, illetve a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

13. 166. §-ában a "miniszterhez" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez" szöveg és a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

14. 167. § (2) bekezdés c) pontjában a "miniszterrel" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel, örökbe fogadható gyermek esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszterrel" szöveg,

15. 167. § (4) bekezdésében a "minisztert" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert" szöveg,

16. 167. § (8) bekezdésében és 170. § (9) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszternek" szöveg,

17. 168. § (3) bekezdésében a "Külügyminisztérium útján a Minisztériumot" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter útján a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert, valamint, ha felmerült az érintett gyermek örökbefogadása, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert" szöveg,

18. 168/A. § (1) és (2) bekezdésében a "Minisztériumon" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztériumon" szöveg,

19. 170. § (1) bekezdésében a "miniszterhez" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterhez" szöveg

lép.

11. A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. § A posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

12. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

13. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "nyugdíjpolitikáért" szöveg lép.

13. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

14. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 10/A. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrészek helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

14. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

15. § A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet

a) 11/K. § (1) bekezdésében az "a minisztert" szövegrész helyébe az "az örökbefogadási alrendszer tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb tekintetben a minisztert" szöveg,

b) 11/K. § (2) bekezdésében a "minisztert" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert" szöveg,

c) 11/K. § (3) bekezdésében a "miniszter és" szövegrész helyébe a "miniszter, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, valamint" szöveg,

d) 11/K. § (6) bekezdésében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "az örökbefogadási alrendszer tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a miniszter" szöveg,

e) 11/O. § (2) bekezdés b) pontjában, 11/P. § (3) és (4) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

f) 11/O. § (3) bekezdés c) pontjában a "minisztérium" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

15. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 21/G. §-ában az "a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter" szöveg lép.

16. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

17. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet]

a) 9. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg,

b) 9. § (6) és (7) bekezdésében az "Az oktatásért" szövegrész helyébe az "A köznevelésért" szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében a "saját és az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szövegrész.

17. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

19. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazása szempontjából)

"h) CIRR Bizottság: a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter és az Eximbank által delegált szakértőkből álló Kamatkiegyenlítési Rendszer Szakértői Bizottság;"

18. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Magyar Köztársaság Kormánya és az Orosz Föderáció Kormánya között a kultúra, a tudomány és az oktatás területén folyó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 148/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "oktatási területen az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

19. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

21. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya közötti kulturális, felsőoktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 149/1998. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "oktatási területen az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

20. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1/C. § (2) bekezdésében a "család- és ifjúságpolitikáért" szövegrész helyébe a "családpolitikáért" szöveg lép.

21. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása

23. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Paraguayi Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködési Egyezmény kihirdetéséről szóló 3/1999. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatási területen az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

22. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

a) 22. § (2) bekezdés a) pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg,

b) 22. számú melléklet C) pontjában az "az ESZCSM" szövegrész helyébe az "a BM" szöveg

lép.

23. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és annak tagállamai közötti Társulási Tanács 2/2000. számú, a Magyar Köztársaságnak az oktatás és a szakképzés területein megvalósuló közösségi programokban történő részvétele módozatainak és feltételeinek elfogadásáról szóló határozata kihirdetéséről szóló 133/2000. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ában az "a szakképzésért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter, a szakképzésért" szöveg és az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg, valamint a "külügyminiszterrel" szövegrész helyébe a "külgazdasági ügyekért felelős miniszterrel" szöveg lép.

24. A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

26. § A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3/A. § (5) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

25. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

27. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "szociál- és családpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében a "közoktatás" szövegrész helyébe a "köznevelés vagy szakképzés" szöveg

lép.

26. A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet módosítása

28. § A könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről szóló 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrészek helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

27. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

29. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés 16. pontjában a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

28. A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

30. § A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

29. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 30/A. §-ában az "a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelős miniszter, valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter" szöveg lép.

30. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

32. § A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

31. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

33. § A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

32. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § e) és g) pontjában, 12. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés e) pontjában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A köznevelésért felelős miniszter" szöveg

lép.

33. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

35. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Japán Kormány között a Károli Gáspár Egyetem japán nyelvoktatási berendezéssel való ellátása tárgyában történő levélváltás kihirdetéséről szóló 317/2004. (XI. 25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

34. Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatási miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter" szöveg, valamint a "külügyminiszter" szövegrész helyébe a "külgazdasági ügyekért felelős miniszter" szöveg lép.

35. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet 10. § (1a) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, a köznevelésért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter egyetértésével" szöveg lép.

36. A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

38. § A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

37. A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

39. § A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. §-ában a "környezetvédelmi és vízügyi" szövegrész helyébe a "környezetvédelemért felelős miniszter a vízvédelemért felelős miniszterrel együttműködve" szöveg lép.

38. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

40. § (1) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 3. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe a "Kulturális és Innovációs Minisztérium" szöveg,

b) 1. melléklet 8. pontjában az "Innovációs és Technológiai Minisztérium" szövegrész helyébe a "Technológiai és Ipari Minisztérium" szöveg,

c) 3. melléklet 21. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe a "Kulturális és Innovációs Minisztérium" szöveg,

d) 3. melléklet 39. pontjában az "Innovációs és Technológiai Minisztérium" szövegrész helyébe a "Technológiai és Ipari Minisztérium" szöveg

lép.

39. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

41. § Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) és (4) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

40. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

42. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében, 6/A. § (5) és (6) bekezdésében, 20. § (5) és (7) bekezdésében, 21. § (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében, 35. § (2a) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

41. Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról szóló 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "honvédelemért" szöveg lép.

42. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

44. § A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében az "a gyermek és ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "az örökbefogadási ügyekben és a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében és 17. §-ában a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, örökbefogadással összefüggésben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében az "a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a miniszter" szövegrész helyébe az "az örökbefogadással és - kormányrendeletben meghatározott esetben - a gyermekek napközbeni ellátásának hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági ügyeiben a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

d) 14. § (3) bekezdésében és 20. §-ában az "A miniszter" szövegrész helyébe az "Az örökbefogadással összefüggő ügyekben és a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb tekintetben a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter" szöveg,

e) 14. § (4) bekezdésében a "minisztert" szövegrész helyébe a "gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert" szöveg

lép.

43. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

45. § (1) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklete a 3. melléklet,

b) 2. számú melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

(2) A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:13, A:20, A:36, A:46 és A:48 mezőjében az "ITM" szövegrész helyébe a "TIM" szöveg lép.

44. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

46. § A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

a) 18. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg és a "miniszter évente" szövegrész helyébe a "miniszter (a továbbiakban: miniszter) évente" szöveg,

b) 18. § (5) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 24. § (4) és (7) bekezdésében, 24/B. § (1), (4) és (6) bekezdésében, 24/D. § (1) bekezdésében, 24/G. § (1) és (6) bekezdésében, 24/I. § (1) bekezdésében, 24/L. § (1) és (6) bekezdésében, 24/N. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26/A. § (1) bekezdésében, 27. § (1) és (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős" szövegrész helyébe az "a" szöveg,

c) 24/B. § (2) bekezdésében, 24/G. § (2) bekezdésében, 24/L. § (2) bekezdésében, 25. § (5) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében és 27/A. § (1) bekezdésében az "Az oktatásért felelős" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

d) 26/A. § (3) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter egyedi" szövegrész helyébe az "a miniszter egyedi" szöveg és az "az oktatásért felelős miniszter által" szövegrész helyébe a "miniszter által" szöveg

lép.

45. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a tanulmányok folytatása célú tartózkodási engedély olyan harmadik országbeli állampolgár részére kerül kiállításra, aki magyar állami ösztöndíj vagy a felsőoktatásért felelős miniszter által biztosított rendszeres tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon, a regionális igazgatóság a tanulmányok folytatása céljából kiadott tartózkodási engedélyt a II. melléklet szerint állítja ki."

(2) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (2) bekezdésében, 72/H. § (3a) bekezdés j) pontjában, valamint 72/H. § (10) bekezdés b) pontjában a "foglalkoztatáspolitikáért felelős" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős" szöveg lép.

46. A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

48. § A Bosznia és Hercegovina Minisztertanácsa, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 154/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

47. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

49. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 155/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

48. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között Havannában, 2006. február 14-én aláírt, a kulturális, az oktatási és a tudományos cserekapcsolatokról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 156/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

49. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

51. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 158/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

50. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya között a kulturális, tudományos és oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 159/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

51. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

53. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 160/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

52. A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

54. § A Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a kultúra, az oktatás, a tudomány és a sport területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 161/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

53. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

55. § A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között az oktatás, a tudomány, a felsőoktatás, a kultúra, az ifjúság, a sport és a társadalmi kommunikáció területén történő együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 162/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

54. A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

56. § A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint Szerbia és Montenegró Minisztertanácsa közötti oktatási, tudományos, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködésről szóló Egyezmény Szerbia Köztársaság vonatkozásában történő kihirdetéséről szóló 164/2007. (VI. 27.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

55. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

57. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti, Budapesten, 2005. június 21-én aláírt Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 183/2007. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, valamint a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

56. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

58. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bizottságba képviselőt jelöl)

"g) a köznevelésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, továbbá a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a közneveléssel és a kulturális értékek védelmével, valamint a nemzetiségi nyelvű földrajzi nevekkel,"

(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

57. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

59. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében az "az Innovációs és Technológiai" szövegrész helyébe az "a Technológiai és Ipari" szöveg, az "ITM" szövegrész helyébe a "TIM" szöveg lép.

58. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

60. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "másodfokon az oktatásért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "másodfokon a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a köznevelésért felelős minisztert, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a felsőoktatásért felelős minisztert" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg,

c) 3. számú mellékletében foglalt táblázat C:4 és C:6 mezőjében az "oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg

lép.

59. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

61. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Királyság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi február hó 24. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 105/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter" szöveg lép.

60. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi június hó 8. napján aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 107/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

61. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

63. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 108/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

62. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi március hó 30. napján kötött kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 109/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

63. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

65. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi április hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 110/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

64. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

66. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális együttműködésről Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 112/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a tudománypolitikai feladatok ellátása tekintetében a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter" szöveg lép.

65. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

67. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az 1978. március 16-án aláírt kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 113/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

66. A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

68. § A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 115/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a szakképzésért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

67. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

69. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai Köztársaság Kormánya között Panamavárosban, az 1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 116/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és az audiovizuális politikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter" szöveg lép.

68. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet módosítása

70. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köztársaság Kormánya között a kulturális és tudományos együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 117/2008. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és az audiovizuális politikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, az audiovizuális feladatok ellátása tekintetében az audiovizuális politikáért felelős miniszter" szöveg lép.

69. A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

71. § A Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság között Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 119/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

70. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

72. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 120/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

71. A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

73. § A Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter" szöveg lép.

72. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

74. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi február hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 123/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter" szöveg lép.

73. A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

75. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 124/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

74. A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

76. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Állam Kormánya között Budapesten, 1966. július 27-én aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 125/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter" szöveg lép.

75. A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

77. § A Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 126/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a turizmusért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter, a turisztikai feladatok ellátása tekintetében a turizmusért felelős miniszter" szöveg lép.

76. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

78. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről szóló 127/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

77. A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

79. § A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 128/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

78. A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

80. § A Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február 15-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 129/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

79. A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

81. § A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 131/2008. (V. 9.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

80. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

82. § A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 165/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében az "a lakáspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter" szöveg lép.

81. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A pályázati kiírást a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni."

(2) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés a) pontjában, 8. § (5) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében és 15. § (1) és (2) bekezdésében a "Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszter, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "krízisközpont és titkos menedékház esetén a családpolitikáért felelős miniszternek, Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszternek, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért" szöveg,

c) 9. § (5) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében az "a szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe az "a szociálpolitikáért" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés a) pontjában és záró szövegrészében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg

lép.

84. § Hatályát veszti a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 26. §-a és 27. §-a.

82. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosítása

85. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről szóló 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ában az "a 10032000-00290713-00000000 számlaszámon" szövegrész helyébe az "az 1003200001397136-00000000 számlaszámon" szöveg lép.

83. A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

86. § A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A központi költségvetés megtéríti a Magyar Államkincstárnak a szépkorúak jubileumi juttatásának fedezetét és a végrehajtás költségeit."

84. A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosítása

87. § A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdés a) pontjában az "és az oktatásért" szövegrész helyébe a "felelős miniszter és a felsőoktatásért" szöveg lép.

85. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

88. § A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében és 4. §-ában a "gazdaságpolitikáért" szövegrész helyébe a "vállalkozásfejlesztésért" szöveg lép.

86. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Mexikói Egyesült Államok Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény jóváhagyásáról és kihirdetéséről szóló 40/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért és kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

87. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

90. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 44/2009. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszterrel, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszterrel, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszterrel" szöveg lép.

88. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

91. § Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól szóló 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az "egészségügyi" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős" szöveg, az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért és vidékfejlesztésért" szöveg, az "a nemzeti fejlesztési és gazdasági" szövegrész helyébe az "az iparügyekért" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az "emberi erőforrások minisztere" szövegrészek helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg, a "földművelésügyi" szövegrész helyébe a "földügyért felelős" szöveg, az "a nemzetgazdasági" szövegrész helyébe az "az adópolitikáért felelős" szöveg

lép.

89. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása

92. § A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

90. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

93. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális megállapodás kihirdetéséről szóló 216/2009. (X. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért és kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

91. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

94. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

92. A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

95. § A Közép-Európai Felsőoktatási Csereprogramról szóló egyezmény (CEEPUS III.) kihirdetéséről szóló 156/2010. (V. 6.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

93. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

96. § A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 13/A. § g) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 40. § (5) bekezdése" szöveg,

b) 13/B. § (1) bekezdésében és 13/C. § (1) bekezdésében az "NVSZ" szövegrész helyébe az "NVSZ, a rendészetért felelős miniszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervnél" szöveg

lép.

94. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

97. § A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében a "felzárkóztatásért" szövegrész helyébe a "felzárkózásért" szöveg lép.

95. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

98. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

96. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

99. § A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § e) pontjában és 3. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

97. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

100. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. §-ában az "emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

98. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

101. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pontjában az "emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

99. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

102. § A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

100. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

103. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. § (12) és (13) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (2) és (6a) bekezdésében, 7/B. § (1) és (3) bekezdésében, 13/B. § (1a) bekezdés b) pontjában, 21/B. § (1) bekezdésében, 22/F. §-ában a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg,

b) 7/B. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrészek helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg

lép.

101. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

104. § Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 12. § (2) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) a 17. § (2) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

102. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

105. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdés a) pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

103. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

106. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg, az " , az innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint" szövegrész helyébe az "és" szöveg lép.

104. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

107. § A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

105. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

108. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (2a) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

106. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

109. § A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat.) 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A miniszter által kiadott nevelési-oktatási programot a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi."

110. § A Nat.

a) 5. § (5) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 5/A. §-ában az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

d) 6. § (5) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg,

e) Melléklet I. Rész I.2. pontjában az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

f) Melléklet II. Rész II.2.1. pont II.2.1.3. alpontjában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

107. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

111. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a beruházások szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel (a továbbiakban: érintett miniszter) együttműködve figyelemmel kíséri a beruházások - ideértve a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásokat - megvalósítását, és tevékenysége tapasztalatairól évente jelentést készít a Kormány részére.

(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladata végrehajtása érdekében gondoskodik

a) a 2007-2013 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási,

b) a 2014-2020 programozási időszakban

ba) a szennyvízelvezetési és -tisztítási, az ivóvízminőség-javító és

bb) a hulladékgazdálkodási beruházások tekintetében - az érintett miniszterrel együttműködve - a

beruházások határidőben történő megvalósításáról, nyomon követéséről, ellenőrzéséről, valamint kialakítja a feladat ellátásához szükséges szervezeti és személyi feltételrendszert."

108. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

112. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős" szöveg lép.

109. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

113. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1/A. §-ában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

110. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

114. § A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg és a "köznevelési feladatok ellátása tekintetében oktatásért" szövegrész helyébe a "köznevelésért" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg

lép.

111. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

115. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "a belügyminiszter" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "Miniszterelnökséget vezető" szövegrész helyébe a "kultúráért és innovációért felelős" szöveg,

c) 6. § (2) bekezdésében a "Miniszterelnökséget vezető" szövegrész helyébe a "kultúráért és innovációért felelős" szöveg és a "fordul" szövegrész helyébe a "fordul az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve" szöveg

lép.

112. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

116. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a) 1/A. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

113. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

117. § A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) és (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

114. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

118. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében az "Az oktatásért" szövegrész helyébe az "A felsőoktatásért" szöveg,

b) 15/A. § (6) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

115. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

119. § A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg és a "miniszter ösztöndíjat" szövegrész helyébe a "miniszter (a továbbiakban: miniszter) ösztöndíjat" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

120. § Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése.

116. A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

121. § A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

117. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

122. § A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

118. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

123. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti. Az elnököt a miniszter a felsőoktatásért felelős miniszter egyetértésével nevezi ki és menti fel.

(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel. A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettesét a miniszter előzetes véleményezését követően a felsőoktatásért felelős miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat - a kinevezés, felmentés és a (4) bekezdés kivételével -az elnök gyakorolja.

(4) A Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese felett a munkáltatói jogokat a felsőoktatásért felelős miniszter gyakorolja."

124. § (1) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § v) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a Hivatalt jelöli ki)

"v) a köznevelési intézményben folyó szakképesítésekhez kapcsolódó komplex szakmai vizsga megszervezésére,"

(2) Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter" szöveg,

b) 1. §-ában, 4/A. §-ában, 4/B. §-ában, 16. § (6) és (7) bekezdésében az "az innovációért és technológiáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg,

c) 3. § q) pontjában az "az" szövegrész helyébe az "a köznevelésben alkalmazandó" szöveg,

d) 4/C. §-ában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó iskolai bizonyítványok ügyében a miniszter, a felsőoktatásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó oklevelek esetén a felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében az "az innovációért és technológiáért felelős" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért felelős" szöveg

lép.

119. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosítása

125. § (1) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:)

"m) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős miniszter,"

(2) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(A KNPA Szakbizottság tagjai a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek vezetői által delegált egy-egy képviselő:)

"n) a területfejlesztésért felelős miniszter,"

(3) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A KNPA Szakbizottság munkájában állandó jelleggel, tanácskozási joggal vesznek részt a következő feladatokat ellátó miniszterek és szervezetek által delegált képviselők:)

"i) a köznevelésért felelős miniszter."

(4) A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdés h) pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "a)-j)" szövegrész helyébe az "a)-i) és m)-n)" szöveg

lép.

120. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

126. § A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában az "építésügyért" szövegrész helyébe az "építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért" szöveg lép.

121. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

127. § A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "Az oktatásért" szövegrész helyébe az "A felsőoktatásért" szöveg lép.

122. A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

128. § A biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 21/B. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "egészségügyi miniszter" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg lép.

123. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

129. § (1) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben az (1) bekezdésben foglaltakon kívül szakmai gyakorlatnak kell tekinteni az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok keretében:]

"d) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter igazolása alapján kormányzati szolgálati jogviszony keretében a gyermekek napközbeni ellátása vagy az örökbefogadás országos irányításával összefüggő munkakörben"

[eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét is.]

(2) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 5/B. § (2) bekezdés záró szövegrészében az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati" szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

d) 33/E. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg

lép.

124. A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

130. § A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

125. A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása

131. § A segélyhívásokat fogadó szerv hatásköréről, feladatairól, továbbá feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 361/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg lép.

126. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

132. § (1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A befogadás érdekében gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. Ha a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve a szociálpolitikáért felelős miniszter a kapacitás évközi emeléséről dönt, a megemelt kapacitást soron kívül teszi közzé. Ha a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, illetve a szociálpolitikáért felelős miniszter a közzétett kapacitás alapján befogadásról dönt, a még rendelkezésre álló kapacitást a befogadás hónapjának utolsó napjáig teszi közzé."

(2) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Szt. 58/A. § (2f) bekezdése szerinti két döntési időpontot a Szociális Ágazati Portálon kell közzétenni. A szociálpolitikáért felelős miniszter a döntést megelőzően a támogatásra javasolt kérelmeket ellátásszervezési szempontok szerint rangsorolva, egyszerre küldi meg az államháztartásért felelős miniszternek."

133. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "kizárólag gyermekek napközbeni ellátását nyújtó engedélyes esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb esetben a szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a "miniszter által" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter által, gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével" szöveg,

d) 19/A. § (2) bekezdésében az "a minisztert" szövegrész helyébe a "gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős minisztert, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős minisztert" szöveg,

e) 19/A. § (3) bekezdésében, 19/A. § (4) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe a "Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

f) 20. § b) pontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

g) 36. § (3) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszternek, a szociálpolitikáért felelős miniszternek" szöveg,

h) 42/A. § (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

i) 43. § (2) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszternek" szöveg

lép.

134. § Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50/C. §-a.

127. A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása

135. § A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

128. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

136. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a "foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdés 13. pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet

a) 2. § 13. pontjában az "(a továbbiakban: miniszter)" szövegrész,

b) 25/A. §-a.

129. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

137. § Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által, a gyermekek napközbeni ellátása tekintetében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter egyetértésével" szöveg,

b) 3. mellékletben foglalt táblázat A:12 mezőjében az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "a szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

c) 4. mellékletben foglalt táblázat A:17 mezőjében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg

lép.

130. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

138. § A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9/N. § (1) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg lép.

131. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

139. § (1) Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1/A. §-ában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg lép.

(2) Az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet

a) 2.1. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

b) 15.5. pontjában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

c) 102.1. pontjában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

d) 120.1. pontjában a "vezetett" szövegrészek helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

e) 193.2. pontjában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

f) 258.1. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

g) 467.2. pontjában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

h) 476.1. pontjában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

i) 478.3. pontjában a "vezetett" szövegrész helyébe a "vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg, az "államtitkár vagy a miniszter" szövegrész helyébe az "állami vezető" szöveg,

j) 560. pont a) alpontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

k) 560. pont b) alpontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

l) 593.2. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

m) 603.2. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

n) 634.4. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

o) 641.2. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

p) 643.2. pontjában az "által vezetett" szövegrészek helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

q) 653. pontjában az "által vezetett" szövegrészek helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

r) 654. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 16.1. pontjában az "által vezetett minisztérium" szövegrész.

132. A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

140. § A Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 11/2014. (I. 22.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

133. A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása

141. § (1) A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium a miniszternek az európai uniós források felhasználásával összefüggő, valamint az e rendelet szerinti feladatait - ide nem értve az 5. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdés a), c)-f) és i) pontjában meghatározott feladatokat -, így különösen az informatikai rendszerek szoftverfejlesztésével és alkalmazásüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozattal összhangban láthatja el."

(2) A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet 25/A. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1b) A FAIR tekintetében a miniszter felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - egyebekben a miniszter tevékenységének segítésére kijelölt minisztérium feladatkörébe tartozó tárgyban - az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést köthet."

(3) A támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében az "az általa vezetett" szövegrész helyébe az "a tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében az "által vezetett" szövegrész helyébe a "tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg

lép.

134. Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

142. § Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "gyermekek és az ifjúság védelméért" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért" szöveg lép.

135. A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

143. § A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 181/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért és kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

136. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

144. § (1) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OVF)

"i) közreműködik az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi projektek tervezésével, a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati projektek megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátásában,"

(2) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A területi vízügyi igazgatóság

ellátja a vizek kártételei elleni védelemmel, a vízkárelhárítással (árvíz- és belvízvédekezéssel, vízhiány kárelhárítással, valamint a vízminőségi kárelhárítással) összefüggő, jogszabályban meghatározott feladatokat, ennek keretében]

"af) közreműködik a védőművek építésére és fejlesztésére irányuló beruházási tevékenységek végrehajtásában,"

(3) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a következő 6/B. alcímmel egészül ki:

"6/B. A központi költségvetésből megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő hatáskör gyakorlása

10/C. § A központi költségvetésből megvalósuló vízimunkák és vízilétesítmények műszaki tervezésével, előkészítésével és megvalósításával összefüggő vízügyi igazgatási tevékenységet a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter és a vízgazdálkodásért felelős miniszter az állami beruházásokért felelős miniszter egyetértésével végzi, közvetlenül az OVF, valamint az OVF mint tulajdonosi joggyakorló irányítása alá tartozó gazdasági társaság közreműködésével."

(4) Hatályát veszti a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. alcím címe.

137. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

145. § A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § k) pontjában" szövegrész helyébe a "182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § k) pontjában" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az "az R. 4. § k) pontjában" szövegrész helyébe az "az R. 6. § k) pontjában" szöveg

lép.

138. Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

146. § Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában az "a nemzeti fejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg lép.

139. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

147. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

148. § Hatályát veszti a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a) 25. § (8) bekezdése,

b) 34. § (1) és (2) bekezdése.

140. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

149. § Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet

a) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:5 mezőjében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg,

b) 8. melléklet II. részében foglalt táblázat B:13 mezőjében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért" szöveg

lép.

141. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

150. § Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) 2. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

[Az egészségügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerelemek (a továbbiakban: létfontosságú rendszerelemek) meghatározása során az Lrtv. 1. mellékletében foglalt táblázat]

"f) 19. sorában meghatározott társadalombiztosítási ágazat, az egészségbiztosítás informatikai rendszere esetében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő"

[jár el javaslattevő hatóságként.]

142. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

151. § Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

143. A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

152. § (1) A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az állami beruházásokért felelős miniszterrel együttműködve, a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat során előkészíti a Kormány számára a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő szennyvíz-elvezetési agglomerációs jegyzék módosítását."

(2) A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 5. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A működési területével érintett vízügyi igazgatóság a (2) bekezdés szerinti kérelmet, annak mellékleteit, valamint - a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben - a TVT illetékes szakmai bizottságának állásfoglalását tartalmazó jegyzőkönyvet 30 napon belül, szakmai véleményével ellátva felterjeszti az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak (a továbbiakban: OVF). Az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóság szakmai véleményét figyelembe véve a kérelemmel kapcsolatos szakmai állásfoglalását 15 napon belül felterjeszti a miniszternek.

A miniszter - a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszterrel és az állami beruházásokért felelős miniszterrel történt egyeztetést követően - a kérelemben szereplő, az OVF által támogatott fejlesztési igényt nyilvántartásba veszi, ha az az Irányelv hatálya alá tartozik vagy a (2) bekezdés szerinti kiépítési kötelezettséget érint. A nyilvántartásba vételről szóló értesítést az OVF a működési területével érintett vízügyi igazgatóságon keresztül továbbítja a kérelmező részére.

(6) A miniszter a tárgyévet követő év november 15-ig gondoskodik a nyilvántartásba vett önkormányzati fejlesztési igények elektronikus közzétételéről.

(7) A nyilvántartásba vett fejlesztési igények finanszírozási forrásának hiánya esetén a miniszter és az állami beruházásokért felelős miniszter kezdeményezésére a Kormány a tárgyévet követő év június 30-ig dönt a finanszírozhatóságról."

(3) A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az OVF az adatok alapján elkészíti a Településsoros Jegyzéket, valamint a 3. melléklet szerinti adattartalommal kivonatot készít (a továbbiakban: Tájékoztató Jegyzék) és a tárgyévet követő év október 31-ig megküldi a miniszternek és az állami beruházásokért felelős miniszternek."

144. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

153. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

145. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

154. § A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

146. A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

155. § A Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

147. A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

156. § A lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontjában, 3. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A:3-A:4 mezőjében és 3. melléklet 3.1.1. pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

148. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

157. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. § (2a) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

149. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

158. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 4. § (3a) bekezdésében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

150. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

159. § Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 110/2016. (V. 25.) Korm. rendelet 2. § 1. pontjában az "által vezetett" szövegrész helyébe az "által vezetett vagy tevékenységének segítésére kijelölt" szöveg lép.

151. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

160. § Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés c) pontjában és g) pont gb) alpontjában, 2/B. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 2/B. § (3) bekezdés d) pontjában, 2/B. § (6) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés 6. és 15. pontjában, 6. § nyitó szövegrészében, 8. § b) pont nyitó szövegrészében és b) pont bb) alpontjában, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

c) 2/C. § (4) és (6) bekezdésében, 5. § (2) bekezdés 2. pontjában, 6. § a) pontjában, 18. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a miniszternek" szöveg

lép.

161. § Hatályát veszti az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet

a) 19. § (2) bekezdése,

b) 20. § (14) bekezdése.

152. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

162. § A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII.24.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdésében a "településfejlesztésért és településrendezésért" szövegrész helyébe a "Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)" szövegrész helyébe a "Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)" szöveg

lép.

153. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

163. § Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg lép.

154. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

164. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésében az "az emberi erőforrások miniszterét" szövegrész helyébe az "az egészségügyért felelős minisztert" szöveg lép.

155. Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

165. § Az állami beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 469/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 4. pontjában és 3. § (1) bekezdésében az "állami vagyon felügyeletéért" szövegrész helyébe az "állami beruházásokért" szöveg lép.

156. A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

166. § A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

157. A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

167. § A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter, a kultúráért felelős miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter, a sport feladatok ellátása tekintetében a sportpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

158. Az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

168. § Az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § a) pontjában, 3. § b) pont nyitó szövegrészében és 4. § a) pontjában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

159. A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

169. § A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

160. A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

170. § A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a külpolitikáért" szöveg lép.

161. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

171. § (1) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 36. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kincstár felett]

"a) a nyugellátásokkal kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a nyugdíjpolitikáért felelős miniszter;"

[gyakorolja az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv részére meghatározott feladatokat.]

(2) A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 36. § (2) bekezdésére figyelemmel a Kincstár felett]

"f) a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a rokkantsági járadékkal, a bányászati keresetkiegészítéssel és a bányászok egészségkárosodási járadékával kapcsolatos feladatköreivel összefüggésben a szociálpolitikáért felelős miniszter"

[gyakorolja az Áht. 9. § f)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket, továbbá ellátja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti felügyeleti szerv részére meghatározott feladatokat.]

172. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott ellátásokkal kapcsolatban végzi]

"d) az egészségbiztosítási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok utazási költségtérítési támogatással kapcsolatos eljárásaiban az elektronikus aláírással kiadmányozott döntések központilag történő nyomtatásával és postai úton történő közlésével kapcsolatos feladatokat."

173. § A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában az "utazási költségtérítéssel" szövegrész helyébe az "utazási költségtérítési támogatással" szöveg,

b) 14. § (1) bekezdés c) pontjában az "és a gyermekgondozási díjat" szövegrész helyébe az " , a gyermekgondozási díjat, a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatását, a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatását és a babaváró támogatást" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg,

d) 14. § (3) bekezdés e) pontjában az "utazási költségtérítésnek" szövegrész helyébe az "utazási költségtérítési támogatásnak" szöveg,

e) 15. § (2) bekezdés b) pontjában az "az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a vidékfejlesztésért felelős miniszter" szöveg,

f) 15. § (4) bekezdésében az "Az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A vidékfejlesztésért felelős miniszter" szöveg

lép.

162. A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

174. § A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 319/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg lép.

163. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

175. § A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet 25. §-ában a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg lép.

164. A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

176. § A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért létrehozásáról szóló 371/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "94/2018. (V. 22.)" szövegrész helyébe a "182/2022. (V. 24.)" szöveg és a "30/E. §" szövegrész helyébe a "133. §" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés b) pontjában a "30/E. §" szövegrészek helyébe a "133. §" szöveg

lép.

165. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

177. § Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet

a) 9. § (5) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter, a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszterrel egyetértésben" szöveg,

b) 2. melléklet "II. Szociálpolitikai szakértők" cím 1. pont 1.3. alpontjában, 2. pont 2.3. alpontjában, 3. pont 3.3. alpontjában, 4. pont 4.3. alpontjában, 5. pont 5.3. alpontjában, 7. pont 7.3. alpontjában, 8. pont 8.3. alpontjában, 9. pont 9.3. alpontjában, 10. pont 10.3. alpontjában, 11. pont 11.2. alpontjában, 12. pont 12.3. alpontjában a "szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért" szöveg

lép.

166. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

178. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás részletes szabályairól szóló 418/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 13. pont c) alpontjában és a B:14 mezőjében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat B:17 mezőjében a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért" szöveg

lép.

167. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

179. § A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében a "Külgazdasági és Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "külpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

168. A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

180. § A társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 6/A. §-ában a "lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "lakáscélú állami támogatásokért felelős miniszter" szöveg lép.

169. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

181. § Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg lép.

170. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

182. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:12 mezőjében a "Földművelésügyi" szövegrész helyébe a "Földügyért felelős" szöveg,

b) 1. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat D:9 és D:10 mezőjében az "A szociál- és nyugdíjpolitikáért" szövegrész helyébe a "Gyermekek napközbeni ellátása esetén a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociálpolitikáért" szöveg

lép.

171. A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

183. § A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködési Megállapodás kihirdetéséről és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 7/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 5. §-ában az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a külpolitikáért" szöveg lép.

172. A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet módosítása

184. § A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 10/2018. (II. 6.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

173. A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet módosítása

185. § A Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 121/2018. (VII. 10.) Korm. rendelet 5. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter és a kultúráért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, a kulturális feladatok ellátása tekintetében a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

174. A Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

186. § A Magyarország Kormánya és az Ugandai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 202/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. §-ában az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg lép.

175. A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet módosítása

187. § A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a Kormány az egyes fázisok megvalósítójáról nem hoz döntést, úgy azt a kormányzati felelős szerv az állami beruházásokért felelős miniszterrel egyetértésben jelöli ki."

176. Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

188. § Az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §-a és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13. § (1) A kormányzati magasépítési beruházás előkészítője által elkészített és a Beruházási Ügynökség által jóváhagyott kivitelezési dokumentációja alapján a Beruházási Ügynökség a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint - külön kormánydöntés nélkül - feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a beruházás megvalósítására.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás alapján az állami beruházásokért felelős miniszter a Kormány döntését kezdeményezi a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében. A Kormány egyedi határozatban dönt a kormányzati magasépítési beruházás megvalósításáról, az ahhoz szükséges kötelezettségvállalás összegéről, továbbá minden olyan kérdésről, amely a kormányzati magasépítési beruházás megvalósítása érdekében szükséges.

14. § (1) A 8. § szerinti kormányzati magasépítési beruházás esetén, ha a Beruházási Ügynökség egyetért a beruházás előkészítési dokumentációjával, az állami beruházásokért felelős miniszter a kivitelezési dokumentációt jóváhagyás céljából a Kormány elé terjeszti.

(2) A Kormány (1) bekezdés szerinti jóváhagyása esetén a Beruházási Ügynökség és az állami beruházásokért felelős miniszter a 13. § szerint jár el."

177. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

189. § Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 5. § (7) bekezdésében és a 18. § (16) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinetnél" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanácsnál" szöveg,

b) 24. § (2) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet soron" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanács soron", a "Nemzetbiztonsági Kabinettől" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanácstól" szöveg,

c) 24. § (5) és (6) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanács" szöveg

lép.

178. A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

190. § A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárról szóló 9/2019. (II. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában az "az emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "a kultúráért felelős miniszter" szöveg lép.

179. A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

191. § A Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet létrehozásáról szóló 95/2019. (IV. 25.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 111-115. §-ában foglalt" szövegrész helyébe az "a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben" szöveg lép.

180. A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

192. § (1) A honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "Nemzetbiztonsági Kabinetet (a továbbiakban: Kabinet)" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanácsot (a továbbiakban: Tanács)" szöveg,

b) 3. §-ában és 7. §-ában a "Kabinet" szövegrész helyébe a "Tanács" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó gazdasági társaságnak a honvédelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állami fegyveres szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségeiről szóló 193/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a.

181. A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

193. § A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. melléklet 6. pontjában a "köznevelési oktatásért" szövegrész helyébe a "köznevelésért" szöveg lép.

182. Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

194. § Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók lejárt tartozásai kiegyenlítése központosított adósságrendezési eljárásának szabályairól szóló 358/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 1. § (6) bekezdésében, 2. § (1) és (2) bekezdésében az "emberi erőforrások minisztere" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az "emberi erőforrások miniszterét" szövegrész helyébe az "egészségügyért felelős minisztert" szöveg

lép.

183. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

195. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrum felett az Áht. 9. §-ában meghatározott irányítási hatásköröket egyedi ügyben vagy az ügyek meghatározott csoportja vonatkozásában a szakképzésért felelős miniszter vagy - az Áht. 9. § a), c), d) és f) pontjában meghatározott irányítási hatáskörök kivételével -a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint középirányító szerv útján gyakorolja."

196. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"78. § (1) A Kormány szakképzési intézményfenntartó központként

a) a 94. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt,

b) - az általa alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény vonatkozásában -

ba) a 94. § (1) bekezdés d), e) és g) pontjában, - a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése kivételével -a 94. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 94. § (2) bekezdésében meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a főigazgatót,

bb) a 94. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a szakképző intézmény gazdálkodásának ellenőrzése tekintetében a 94. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott fenntartói irányítási hatáskör tekintetében a kancellárt

jelöli ki.

(2) E feladatkörében a szakképzési intézményfenntartó központ a szakképzésért felelős miniszter által alapított szakképzési centrum részeként működő szakképző intézmény felett gyakorolja a fenntartó jogszabályban meghatározott fenntartói irányítási hatásköreit és teljesíti a fenntartó jogszabályban meghatározott kötelezettségeit."

197. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 305. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány szakképzési államigazgatási szervként a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerének külső értékelése tekintetében az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki."

198. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 306. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"306. § (1) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

(2) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal feladata a szakképzés és a felnőttképzés irányításában való közreműködés a jogszabályban meghatározottak szerint, ennek keretében az oktatási rendszer ezen ágazatai működésének ellenőrzése, az azokkal kapcsolatos államigazgatási és szolgáltatói feladatok ellátása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.

(3) A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt elnök vezeti, akinek tevékenységét elnökhelyettesek segítik. Az államigazgatással és a felnőttképzéssel, a szakképzéssel, valamint a fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására és hatáskörök gyakorlására külön elnökhelyettest kell kinevezni.

(4) Az elnököt és az elnökhelyetteseket a szakképzésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnök felett a munkáltatói jogkört a szakképzésért felelős miniszter, az elnökhelyettesek felett a munkáltatói jogkört - a kinevezés és felmentés kivételével - a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke gyakorolja."

199. § A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

a) 91/A. §-ában az "Az oktatásért" szövegrész helyébe az "A köznevelésért" szöveg,

b) 149. § (3) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg

lép.

184. A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

200. § A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 75/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában az "az oktatásért és a szakképzésért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelési feladatok ellátása tekintetében a köznevelésért felelős miniszter, a felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében a felsőoktatásért felelős miniszter, a szakképzési feladatok ellátása tekintetében a szakképzésért felelős miniszter" szöveg lép.

185. A "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosítása

201. § A "Fényes Okos Intézmények Program" keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter" szövegrész helyébe a "az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és az állami beruházásokért felelős miniszter" szöveg lép.

186. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

202. § A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "valamint az oktatásért" szövegrész helyébe az "és a felsőoktatásért" szöveg lép.

187. Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

203. § Az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és feltételeiről szóló 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a köznevelésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében, a 2. § (1) és (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1)-(3), (5)-(6) és (9)-(10) bekezdésében az "az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

c) 6. § (5) bekezdésében, 12. § (7)-(8) bekezdésében az "Az oktatásért felelős miniszter" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésben az "az oktatásért felelős miniszternek" szövegrész helyébe az "a miniszternek" szöveg

lép.

188. A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosítása

204. § A látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról szóló 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében a "szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "szociálpolitikáért felelős miniszter" szöveg lép.

189. Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet

205. § Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában az "a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés 1. pontja" szövegrész helyébe az "a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 1. pontja" szöveg lép.

190. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

206. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés f) pontjában az "az innovációért és technológiáért felelős" szövegrész helyébe az "a kultúráért és innovációért felelős" szöveg lép.

191. A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

207. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Intézet)

"d) koordinációs és másodelemzési tevékenységével részt vesz a miniszternek a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktfr.) 93. § (1) bekezdésében foglalt szociálpolitikai feladatainak megvalósításában, valamint figyelemmel kíséri a Ktfr. 93. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feladatok ellátásának megvalósulását."

208. § A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet

a) 1. §-ában, az "az emberi erőforrások miniszterének" szövegrész helyébe az "a belügyminiszter" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés j) pont jd) alpontjában az "az emberi erőforrások miniszterének" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

c) 6/A. §-ában a "Miniszterelnökséget vezető" szövegrész helyébe a "gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős" szöveg

lép.

192. A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

209. § A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet 5. §-ában az "az innovációért és technológiáért felelős" szövegrész helyébe az "a tudománypolitika koordinációjáért felelős" szöveg lép.

193. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet módosítása

210. § Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az SZKÖ MNB tagjai:)

"11. az Országgyűlés kultúráért felelős bizottságának elnöke által delegált egy fő,"

211. § Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságról szóló 299/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés d) pontjában, 3. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében az "az oktatásért" szövegrész helyébe az "a köznevelésért" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés d) pontjában az "a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében eljáró oktatásért" szövegrész helyébe az "a felsőoktatásért" szöveg,

c) 9. § (4) bekezdés 5. pontjában az "az oktatásért felelős miniszter által" szövegrész helyébe az "a köznevelésért és a felsőoktatásért felelős miniszter által közösen" szöveg

lép.

194. A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

212. § A Gazdaság Újraindításáért Felelős Operatív Törzs létrehozásáról és feladatairól szóló 324/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában az "az innovációért és technológiáért felelős" szövegrész helyébe az "a technológiai és ipari" szöveg lép.

195. A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

213. § A magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiája 2019-2030 végrehajtásával összefüggő feladatok ellátásáért felelős szervezetek kijelöléséről szóló 440/2021. (VII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában az "innovációért és technológiáért" szövegrész helyébe a "kultúráért és innovációért" szöveg, a "belgazdaságért" szövegrész helyébe a "vállalkozásfejlesztésért" szöveg lép.

196. A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet módosítása

214. § A Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. kezességvállalásaihoz kapcsolódó állami viszontgarancia részletszabályairól szóló 505/2021. (VIII. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az "a Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe az "a Magyar Államkincstár, valamint tájékoztatásul a gazdaságfejlesztési miniszter" szöveg lép.

197. Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet módosítása

215. § Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről szóló 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

a) 3. alcím címében a "társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos" szövegrész helyébe a "kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos" szöveg,

b) 3. § nyitó szövegrészében a "társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos)" szövegrész helyébe a "kormányzati egyeztetések koordinálásáért, valamint az Országos Beruházás Monitoring rendszer működtetéséért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos)" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "miniszterelnöki biztos" szövegrész helyébe a "kormánybiztos" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés h) pontjában a "miniszterelnöki biztost" szövegrész helyébe a "kormánybiztost" szöveg

lép.

198. A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet módosítása

216. § A Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogramról, valamint a Stipendium Hungaricum Sport Ösztöndíjprogram működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 690/2021. (XII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "felsőoktatási feladatok ellátása tekintetében az oktatásért" szövegrész helyébe a "felsőoktatásért" szöveg lép.

199. A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

217. § A közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési rendszeréről szóló 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 7. pontjában az "az Innovációs és Technológiai Minisztérium," szövegrész helyébe az "a Kulturális és Innovációs Minisztérium," szöveg lép.

200. A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

218. § A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet" szövegrészek helyébe a "Védelmi Tanács" szöveg lép.

201. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

219. § A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pont a) alpontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg lép.

202. A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

220. § A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatairól és a honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és szakanyagok értékesítéséről szóló 62/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében, valamint 13. § (1) bekezdésében a "Nemzetbiztonsági Kabinet" szövegrész helyébe a "Védelmi Tanács" szöveg lép.

203. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

221. § (1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 2. pontjában a "pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásért" szövegrész helyébe a "pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 66. § (1) bekezdésében a "mint a miniszterelnök belbiztonságért felelős helyettese," szövegrész,

b) 148. § (1) bekezdésében a "mint a miniszterelnök gazdaságpolitikáért felelős helyettese" szövegrész,

c) 190. § 4. pontjában a "központi" szövegrész,

d) 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 5. sora.

204. Egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

222. § Hatályát veszti

a) a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet,

b) a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről szóló 193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet,

c) az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet,

d) a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által alapított és fenntartott szakképzési centrumok tagintézményeiben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 239/2019. (X. 16.) Korm. rendelet,

e) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet,

f) a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs felállításáról és feladatairól szóló 297/2020. (VI. 24.) Korm. rendelet.

205. Záró rendelkezések

223. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 222. § a) pontja 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 2. pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felelős teljesítő szervek)

"l) a köznevelésért felelős miniszter, a szakképzésért felelős miniszter és a felsőoktatásért felelős miniszter az oktatás-képzés védelmi feladatai ellátásáért,"

2. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 10. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tervező szervek kódjai)

"b) központi államigazgatási szervek, egyéb szervek: M-01: építésügyért felelős miniszter, M-02: egészségügyért felelős miniszter, M-03: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, M-04: agrárpolitikáért felelős miniszter, M-05: belgazdaságért felelős miniszter, M-06: informatikáért felelős miniszter és az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, M-08: környezetvédelemért felelős miniszter, M-09: kultúráért felelős miniszter, M-10: köznevelésért felelős miniszter, M-11: szakképzésért felelős miniszter, M-12: felsőoktatásért felelős miniszter, M-13: államháztartásért felelős miniszter, M-14: MNB, M-15: KSH, M-16: OBH elnöke"

3. A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklet VIII. részében foglalt 1. számú táblázat D:13 mezőjében az "oktatásért" szövegrész helyébe a "köznevelésért" szöveg és a "miniszter" szövegrész helyébe a "miniszter, szakképzésért felelős miniszter, felsőoktatásért felelős miniszter" szöveg lép.

2. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 8a. ponttal egészül ki:

"8a. Építési és Beruházási Minisztérium"

3. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 25. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AC
1.Számszerű és térképi adatok témaköreiTéradattémák adatgazdái)
25.2.2.1. Képzettségköznevelésért felelős miniszter
szakképzésért felelős miniszter
felsőoktatásért felelős miniszter
felnőttképzésért felelős miniszter

2. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AC
1.Számszerű és térképi adatok témaköreiTéradattémák adatgazdái)
36.2.4.4. Köznevelés, szakképzés,
felsőoktatás
köznevelésért felelős miniszter

4. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
Adatkezelő szervezet neveRövidítés)
12.Technológiai és Ipari MinisztériumTIM

5. melléklet a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet K) pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

(AB
1A szerv neveA miniszter hatásköre)
3Országos Meteorológiai Szolgálatirányítás

Tartalomjegyzék