32006R1792[1]

A Bizottság 1792/2006/EK rendelete ( 2006. október 23. ) Bulgária és Románia csatlakozása következtében az áruk szabad áramlására, a személyek szabad mozgására, a versenypolitikára, a mezőgazdaságra (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok), a halászatra, a közlekedéspolitikára, az adózásra, a statisztikára, a foglalkoztatásra és szociálpolitikára, a környezetvédelemre, a vámunióra és a külkapcsolatokra vonatkozó egyes rendeletek és határozatok kiigazításáról

A BIZOTTSÁG 1792/2006/EK RENDELETE

(2006. október 23.)

Bulgária és Románia csatlakozása következtében az áruk szabad áramlására, a személyek szabad mozgására, a versenypolitikára, a mezőgazdaságra (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok), a halászatra, a közlekedéspolitikára, az adózásra, a statisztikára, a foglalkoztatásra és szociálpolitikára, a környezetvédelemre, a vámunióra és a külkapcsolatokra vonatkozó egyes rendeletek és határozatok kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben a 2007. január 1. után hatályban lévő jogi aktusokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a szükséges kiigazításokról a csatlakozási okmány vagy ennek mellékletei nem rendelkeznek, a szükséges kiigazításokat a Bizottság fogadja el minden olyan esetben, amelyben a Bizottság fogadta el az eredeti jogi aktust.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megegyezésre jutottak egy sor, az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazítását illetően, és felkérik a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Az alábbi bizottsági rendeleteket ezért ennek megfelelően módosítani kell:

- az áruk szabad áramlása területén: 1474/2000/EK ( 1 ) 1488/2001/EK ( 2 ), 1043/2005/EK ( 3 ), és 1564/2005/EK ( 4 ),

- a versenypolitika területén: 773/2004/EK ( 5 ) és 802/2004/EK ( 6 ) rendeletek,

- a mezőgazdaság területén (állat-egészségügyi jogszabályok): 136/2004/EK ( 7 ) és 911/2004/EK ( 8 ) rendeletek,

- a halászat területén: 80/2001/EK ( 9 ), 2065/2001/EK ( 10 ) és 2306/2002/EK ( 11 ) rendeletek,

- a közlekedéspolitika területén: 2121/98/EK ( 12 ) rendelet,

- az adózás területén: 2719/92/EGK ( 13 ) és 1925/2004/EK ( 14 ) rendeletek,

- a statisztika területén: 1868/77/EGK ( 15 ), 2702/98/EK ( 16 ), 1227/1999/EK ( 17 ), 1228/1999/EK ( 18 ), 1358/2003/EK ( 19 ), 1668/2003/EK ( 20 ), 2139/2004/EK ( 21 ) és 772/2005/EK ( 22 ) rendeletek,

- a környezetvédelem területén: 349/2003/EK ( 23 ) és 1661/1999/EK ( 24 ) rendeletek,

- a vámunió területén: 2454/93/EGK ( 25 ), 2289/83/EGK ( 26 ), és 2290/83/EGK ( 27 ) rendeletek,

- a külkapcsolatok területén: 3168/94/EK ( 28 ) és 1547/1999/EK ( 29 ) rendeletek.

(4)

Az alábbi bizottsági határozatokat ezért ennek megfelelően módosítani kell:

- a személyek szabad mozgása területén: 2001/548/EK ( 30 ) határozat,

- a mezőgazdaság területén (állat-egészségügyi jogszabályok): Decisions 83/218/EGK ( 31 ), 92/260/EGK ( 32 ), 92/452/EGK ( 33 ), 93/195/EGK ( 34 ), 93/196/EGK ( 35 ), 93/197/EGK ( 36 ), 94/85/EK ( 37 ), 94/984/EK ( 38 ), 95/233/EK ( 39 ), 96/482/EK ( 40 ), 96/730/EK ( 41 ), 97/4/EK ( 42 ), 97/252/EK ( 43 ), 97/296/EK ( 44 ), 97/365/EK ( 45 ), 97/467/EK ( 46 ), 97/468/EK ( 47 ), 97/569/EK ( 48 ), 98/179/EK ( 49 ), 98/536/EK ( 50 ), 1999/120/EK ( 51 ), 1999/710/EK ( 52 ), 2000/50/EK ( 53 ), 2000/284/EK ( 54 ), 2000/585/EK ( 55 ), 2000/609/EK ( 56 ), 2001/556/EK ( 57 ), 2001/600/EK ( 58 ), 2001/881/EK ( 59 ), 2002/472/EK ( 60 ), 2003/630/EK ( 61 ), 2003/858/EK ( 62 ), 2004/211/EK ( 63 ), 2004/233/EK ( 64 ), 2004/253/EK ( 65 ), 2004/361/EK ( 66 ), 2004/432/EK ( 67 ), 2004/438/EK ( 68 ), 2004/616/EK ( 69 ), 2004/639/EK ( 70 ), 2004/825/EK ( 71 ), 2005/432/EK ( 72 ), 2005/648/EK ( 73 ), 2005/710/EK ( 74 ), 2006/168/EK ( 75 ) és 2006/264/EK ( 76 ),

- a mezőgazdaság területén (növény-egészségügyi jogszabályok): 2005/870/EK ( 77 ) és 2005/942/EK ( 78 ) határozatok,

- a közlekedéspolitika területén: 77/527/EGK ( 79 ) határozat,

- a statisztika területén: 91/450/EGK ( 80 ), 98/385/EK ( 81 ), 2000/115/EK ( 82 ), 2004/747/EK ( 83 ), 2004/760/EK ( 84 ) és 2004/761/EK ( 85 ) határozatok,

- a foglalkoztatás és szociálpolitika területén: 82/43/EGK ( 86 ) és 98/500/EK ( 87 ) határozatok,

- a környezetvédelem területén: 76/431/EGK ( 88 ) és 2000/657/EK ( 89 ) határozatok.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A következő rendeletek a mellékletnek megfelelően módosulnak:

- az áruk szabad áramlása területén: 1474/2000/EK, 1488/2001/EK, 1043/2005/EK és 1564/2005/EK rendeletek,

- a versenypolitika területén: 773/2004/EK és 802/2004/EK rendeletek,

- a mezőgazdaság területén (állat-egészségügy): 136/2004/EK és 911/2004/EK rendeletek,

- a halászat területén: 80/2001/EK, 2065/2001/EK és 2306/2002/EK rendeletek,

- a közlekedéspolitika területén: 2121/98/EK rendelet,

- az adózás területén: 2719/92/EGK és 1925/2004/EK rendeletek,

- a statisztika területén: 1868/77/EGK, 2702/98/EK, 1227/1999/EK, 1228/1999/EK, 1358/2003/EK, 1668/2003/EK, 2139/2004/EK és 772/2005/EK rendeletek,

- a környezetvédelem területén: 349/2003/EK és 1661/1999/EK rendeletek,

- a vámunió területén: 2454/93/EGK, 2289/83/EGK és 2290/83/EGK rendeletek,

- a külkapcsolatok területén: 3168/94/EK és 1547/1999/EK rendeletek.

(2) A következő határozatok a mellékletnek megfelelően módosulnak:

- a személyek szabad mozgása területén: 2001/548/EK határozat,

- a mezőgazdaság területén (állat-egészségügyi jogszabályok): 83/218/EGK, 92/260/EGK, 92/452/EGK, 93/195/EGK, 93/196/EGK, 93/197/EGK, 94/85/EK, 94/984/EK, 95/233/EK, 96/482/EK, 96/730/EK, 97/4/EK, 97/252/EK, 97/296/EK, 97/365/EK, 97/467/EK, 97/468/EK, 97/569/EK, 98/179/EK, 98/536/EK, 1999/120/EK, 1999/710/EK, 2000/50/EK, 2000/284/EK, 2000/585/EK, 2000/609/EK, 2001/556/EK, 2001/600/EK, 2001/881/EK, 2002/472/EK, 2003/630/EK, 2003/858/EK, 2004/211/EK, 2004/233/EK, 2004/253/EK, 2004/361/EK, 2004/432/EK, 2004/438/EK, 2004/616/EK, 2004/639/EK, 2004/825/EK, 2005/432/EK, 2005/648/EK, 2005/710/EK, 2006/168/EK és 2006/264/EK határozatok,

- a mezőgazdaság területén (növény-egészségügyi jogszabályok): 2005/870/EK és 2005/942/EK határozatok,

- a közlekedéspolitika területén: 77/527/EGK határozat,

- a statisztika területén: 91/450/EGK, 98/385/EK, 2000/115/EK, 2004/747/EK, 2004/760/EK és 2004/761/EK határozatok,

- a foglalkoztatás és szociálpolitika területén: 82/43/EGK és 98/500/EK határozatok,

- a környezetvédelem területén: 76/431/EGK és 2000/657/EK határozatok,

2. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén és napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. KÖZBESZERZÉS

32005 R 1564: A Bizottság 2005. szeptember 7-i 564/2005/EK rendelete a 2004/17/EK és a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek megfelelő, közbeszerzési eljárások keretében megjelenő hirdetmények közzétételére használandó szabványos űrlapok létrehozásáról (HL L 257., 2005.10.1., 1. o.).

a) Az "AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS" című II. melléklet IV.3.6. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

"

b) Az "IDŐSZAKOS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ - EGYES ÁGAZATOKBAN" című IV. melléklet IV.3.6. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

"

c) Az "AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS - EGYES ÁGAZATOKBAN" című V. melléklet IV.3.5. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

"

d) A "Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény" című V. melléklet IV.2.4. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

"

e) Az "ÉPÍTÉSI KONCESSZIÓ" című X. melléklet IV.2.3. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

"

f) Az "AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS - Ajánlatkérőnek nem minősülő koncessziós jogosult eljárása" című XI. melléklet IV.2.4. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

"

g) A "TERVPÁLYÁZATI KIÍRÁS" című XII. melléklet IV.4.5. szakasza a következőkkel egészül ki az "ES" bejegyzés előtt:

"BG

"

valamint a "PT" bejegyzést követően:

"RO

".

B. ÉLELMISZEREK

1. 32000 R 1474: A Bizottság 2000. július 10-i 1474/2000/EK rendelete az Európai Unió és Izrael között létrejött ideiglenes megállapodás értelmében a 3448/93/EK tanácsi rendeletben érintett egyes árucikkek Közösségbe való behozatalára 2000. július 1-jétől alkalmazandó csökkentett mezőgazdasági alkotóelemek és kiegészítő vámok megállapításáról (HL L 171., 2000.7.11., 11. o.), az alábbi módosítással:

- 32004 R 0886: A Bizottság 2004. március 4-i 886/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.).

a) A I. melléklet címe helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - MELLÉKLET I - ANNESS I - BILAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I";

b) Az I. melléklet alcíme helyébe a következő lép:

"Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло)

Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto)

Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti)

Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt)

Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht)

Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους)

Pőllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta)

Agricultural components (per 100 kilograms net weight)

Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net)

Elementi agricoli (per 100 kg peso netto)

Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio)

Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre)

Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett)

Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht)

Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto)

Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido)

Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă)

Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase)

Maatalousosat (100 nettopainokilolta)

Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)";

c) Az I. és a II. mellékletben az első táblázat feletti cím (1. RÉSZ) helyébe a következő lép:

"ЧАСТ 1 - PARTE 1 - ČÁST 1 - DEL 1 - TEIL 1 - 1. OSA - ΜΕΡΟΣ 1 - PART 1 - PARTIE 1 - PARTE 1 - 1. DAĻA - 1 DALIS - 1. RÉSZ - PARTI 1 - DEEL 1 - CZĘŚĆ 1 - PARTE 1 - PARTEA 1 - ČASŤ 1 - DEL 1 - OSA 1 - DEL 1";

d) Az I. és a II. melléklet 1. RÉSZÉBEN található táblázat megjelöléseinek helyébe a következő lép:

"Код по КН

Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Cod NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod";

e) Az I. és a II. melléklet 1. RÉSZÉBEN található táblázat csillaggal (*) jelölt részének helyébe a következő lép:

"Виж Част 2 - Véase parte 2 - Viz část 2 - Se del 2 - Siehe Teil 2 - Vaata 2. osa - Βλέπε μέρος 2 - See Part 2 - Voir partie 2 - Cfr. parte 2 - Skatīt 2. daļu - žr. 2 dalį - Lásd a 2. részt - Ara Parti 2 - Zie deel 2 - Zobacz Część 2 - Ver parte 2 - Vezi Partea 2 - Pozri časť 2 - Glej del 2 - Katso osa 2 - Se del 2.";

f) Az I. és a II. melléklet 1. RÉSZÉBEN található táblázat két csillaggal (**) jelölt részének helyébe a következő lép:

"Виж Част 3 - Véase parte 3 - Viz část 3 - Se del 3 - Siehe Teil 3 - Vaata 3. osa - Βλέπε μέρος 3 - See Part 3 - Voir partie 3 - Cfr. parte 3 - Skatīt 3. daļu - žr. 3 dalį - Lásd a 3. részt - Ara Parti 3 - Zie deel 3 - Zobacz Część 3 - Ver parte 3 - Vezi Partea 3 - Pozri časť 3 - Glej del 3 - Katso osa 3 - Se del 3"

g) Az I. melléklet 1. RÉSZÉBEN található táblázat 1. lábjegyzete helyébe a következő lép:

"За 100 kg отцедени сладки патати и т.н., или царевица. - Por 100 kg de boniatos, etc. o de maìz escurridos. - Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. - Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. - Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. - 100 kilogrammi nőrgunud maguskartuli jne., vői maisi kohta. - Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λ.π. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. - Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. - Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. - Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. - Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu u.t.t. vai kukurūzas. - 100-ui kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. - Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára.- Għal kull 100 kilogramma ta' patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. - Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. - Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków, itp., lub kukurydzy. - Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. - La 100 kilograme de batate etc. sau porumb deshidratat. - Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. - Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. - 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. - Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.";

h) Az I. melléklet 1. RÉSZÉBEN található táblázat 2. lábjegyzete helyébe a következő lép:

"Детски храни, съдържащи мляко и продукти на базата на мляко. - Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. - Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. - Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. - Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. - Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mőeldud tooted. - Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. - Preparations for infant use, containing milk and products from milk. - Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. - Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. - Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. - Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. - Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. - Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. - Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. - Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. - Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. - Alimente pentru copii conținând lapte sau produse din lapte. - Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. - Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. - Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. - Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.";

i) Az I. és a II. mellékletben a második táblázat feletti cím (2. RÉSZ) helyébe a következő lép:

"ЧАСТ 2 - PARTE 2 - ČÁST 2 - DEL 2 - TEIL 2 - 2. OSA - ΜΕΡΟΣ 2 - PART 2 - PARTIE 2 - PARTE 2 - 2. DAĻA - 2 DALIS - 2. RÉSZ - PARTI 2 - DEEL 2 - CZĘŚĆ 2 - PARTE 2 - PARTEA 2 - ČASŤ 2 - DEL 2 - OSA 2 - DEL 2";

j) Az I. melléklet 2. és 3. RÉSZÉBEN található táblázat megjelöléseinek helyébe a következő lép:

"Допълнителен код

Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítö kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Cod suplimentar

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod";

k) Az I. és a II. mellékletben a harmadik táblázat feletti cím (3. RÉSZ) helyébe a következő lép:

"ЧАСТ 3 - PARTE 3 - ČÁST 3 - DEL 3 - TEIL 3 - 3. OSA - ΜΕΡΟΣ 3 - PART 3 - PARTIE 3 - PARTE 3 - 3. DAĻA - 3 DALIS - 3. RÉSZ - PARTI 3 - DEEL 3 - CZĘŚĆ 3 - PARTE 3 - PARTEA 3 - ČASŤ 3 - DEL 3 - OSA 3 - DEL 3";

l) A II. melléklet címe helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BILAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA IĮ";

m) A II. melléklet alcíme helyébe a következő lép:

"Размери на допълнителни мита за захар (AD S/Z) и за брашно (AD F/M) (за 100 kg нетно тегло)

Importes de los derechos adicionales sobre el azúcar (AD S/Z) y sobre la harina (AD F/M) (por 100 kilogramos de peso neto)

Částky dodatečných cel na cukr (AD S/Z) a na mouku (AD F/M) (za 100 kg čisté hmotnosti)

Tillægstold for sukker (AD S/Z) og for mel (AD F/M) (pr. 100 kg nettovægt)

Beträge der Zusatzzölle für Zucker (AD S/Z) und für Mehl (AD F/M) (für 100 kg Nettogewicht)

Täiendavate tollimaksude suhkrult (AD S/Z) ja jahult (AD F/M) suurused (100 kilogrammi netokaalu kohta)

Ποσά πρόσθετων δασμών στη ζάχαρη (AD S/Z) και στο αλεύρι (AD F/M) (για 100 kg καθαρού βάρους)

Amounts of additional duties on sugar (AD S/Z) and on flour (AD F/M) (per 100 kilograms net weight)

Montants des droits additionnels sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) (par 100 kilogrammes poids net)

Importi dei dazi aggiuntivi sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) (per 100 kg peso netto)

Papildu nodevu apjomi cukuram (AD S/Z) un miltiem (AD F/M) (uz 100 kilogramiem tīrsvara)

Papildomų muitų cukrui (AD S/Z) ir miltams (AD F/M) suma (100-ui kg neto svorio)

A cukorra és lisztre alkalmazandó kiegészítő vámok (AD S/Z és AD F/M) (100 kg nettó tömegre)

Ammonti ta' dazju addizzjonali fuq zokkor (AD S/Z) u fuq id-dqiq (AD F/M) (għal kull-100 kilogramma piż nett)

Bedragen der aanvullende invoerrechten op suiker (AD S/Z) en op meel (AD F/M) (per 100 kg nettogewicht)

Wysokości dodatkowych ceł na cukier (AD S/Z) i mąkę (AD F/M) (na 100 kg wagi netto)

Montantes dos direitos adicionais sobre o açúcar (AD S/Z) e sobre a farinha (AD F/M) (por 100 quilogramas de peso líquido)

Nivelul taxelor suplimentare la zahăr (AD S/Z) și la făină (AD F/M) (la 100 kilograme greutate netă)

Čiastky dodatkových ciel na cukor (AD S/Z) a múku (AD F/M) (na 100 kilogramov netto hmotnosti)

Zneski dodatnih dajatev za sladkor (AD S/Z) in moko (AD F/M) (na 100 kilogramov neto mase)

Sokeriin (AD S/Z) ja jauhoihin (AD F/M) (100 nettopainokilolta) sovellettavat lisätullit

Tilläggstull för socker (AD S/Z) och för mjöl (AD F/M) (per 100 kg nettovikt)";

n) A II. melléklet 2. és 3. RÉSZÉBEN található első táblázat megjelöléseinek helyébe a következő lép:

"Тегловно съдържание на захароза, инвертна захар и/или изоглюкоза

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/vői isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir/ar izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta' sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Conținutul în zaharoză, zahăr invert și/sau izoglucoză

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos";

o) A II. melléklet 2. és 3. RÉSZÉBEN található második táblázat megjelöléseinek helyébe a következő lép:

"Тегловно съдържание на нишесте и/или глюкоза

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise vői glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell'amido, della fecola e/o glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta' lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Conținutul în amidon sau glucoză

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos.".

2. 32001 R 1488: A Bizottság 2001. július 19-i 1488/2001/EK rendelete az Európai Közösséget létrehozó szerződés I. mellékletében felsorolt egyes alaptermékek meghatározott mennyiségeinek az aktív feldolgozással kapcsolatos intézkedések szerinti és a gazdasági feltételek előzetes vizsgálata nélküli kihelyezése tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 196., 2001.7.20., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32003 R 1914: A Bizottság 2003. október 30-i 1914/2003/EK rendelete (HL L 283., 2003.10.31., 27. o.),

- 32004 R 0886: A Bizottság 2004. március 4-i 886/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.).

a) A 9. cikk (4) bekezdése első albekezdésének utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

"The number shall be preceded by the following letters according to the Member State issuing the document: »BE« for Belgium, »BG« for Bulgaria, »CZ« for the Czech Republic, »DK« for Denmark, »DE« for Germany, »EE« for Estonia, »GR« for Greece, »ES« for Spain, »FR« for France, »IE« for Ireland, »IT« for Italy, »CY« for Cyprus, »LV« for Latvia, »LT« for Lithuania, »LU« for Luxembourg, »HU« for Hungary, »MT« for Malta, »NL« for the Netherlands, »AT« for Austria, »PL« for Poland, »PT« for Portugal, »RO« for Romania, »SI« for Slovenia, »SK« for Slovakia, »FI« for Finland, »SE« for Sweden, »UK« for the United Kingdom.";

b) A 14. cikk (1) bekezdésében a "Solicitud de" szavakkal kezdődő és a "förordning (EG) nr 1488/2001." szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"- Искане от ... за второ разрешение за поставяне на продукта с код по КН ... в съответствие с член 1, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1488/2001

- Solicitud de segunda autorización prevista por [...] para la admisión del producto de código NC [...] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

- Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

- Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra ... med henblik på henførsel af produktet ... (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

- Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von ..., zwecks Überführung des Erzeugnisses der KN-Position ... gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

- ...taotlus toote, mille CN-kood on ...., lubamise teise loa saamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1488/2001 artikli 1 lőikele 2

- Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον ... για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ ... σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

- Application by ... for a second authorisation for the placement of the product ... [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

- Demande de deuxième autorisation envisagée par ... pour le placement de produit de code NC ... conformément à l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) no 1488/2001

- Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da ... per l'iscrizione del prodotto del codice NC ... ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

- Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai ... [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

- Antroji ... paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas ... pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

- Kérelem ... részéről a(z) ... termék (KN-kód) kihelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

- Applikazjoni minn... għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott... [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

- Aanvraag voor een tweede vergunning van ... voor de plaatsing van het product met GN-code ... overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

- Wniosek składany przez ... o drugie upoważnienie na objęcie produktu ... (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) nr 1488/2001

- Pedido de segunda autorização previsto por ... para a colocação do produto do código NC ... em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

- Solicitare făcută de către ... pentru o a doua autorizație de plasare a produsului ... (introduceți codul NC) în conformitate cu Articolul 1(2) al Regulamentului (CE) nr. 1488/2001

- Použitie pri ... pre druhé schválenie umiestnenia výrobku ... [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

- Vlogo za drugo dovoljenje predložil ... zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako ... (vpisati KN kodo) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

- Toinen lupahakemus, jonka tekee ..., tuotteen, jonka CN-koodi on ..., saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

- En andra tillståndsansökan planeras av ... för aktiv förädling av en produkt med KN-kod ... enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001".

c) A 14. cikk (2) bekezdésében a "Por una cantidad" szavakkal kezdődő és a "kvantitet på ... kg" szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"- За ... kg

- Por una cantidad de ... kg

- Za kg

- For ... kg

- Für eine Menge von ... kg

- Kogusele ...kg

- Για ποσότητα ... Κg

- For ... kg

- Pour une quantité de ... Kg

- Per una quantità di ... kg

- Par ... kg

- ... kg

- kg-ra

- Għal....kg

- Voor een hoeveelheid van ... kg

- Na ... kg

- Para uma quantidade de ... kg

- pentru... kg

- Pre ... kg

- Za ... kg

- Määrälle ... kg

- För en kvantitet på ... kg";

d) A 14. cikk (5) bekezdésében a "Nueva fecha" szavakkal kezdődő és a "sista giltighetsdag ..." szavakkal végződő lista helyébe a következő lép:

"- Нова крайна дата на валидност: ...

- Nueva fecha de fin de validez: ...

- Nové datum konce platnosti: ...

- Ny udløbsdato ...

- Neues Ende der Gültigkeitsdauer: ...

- Uus kehtivusaeg: ...

- Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος ...

- New expiry date: ...

- Nouvelle date de fin de validité le ...

- Nuova data di scadenza della validità: ...

- Jaunais derīguma termiņš: ...

- Nauja galiojimo pabaigos data ...

- Az érvényesség lejártának időpontja

- Data ġdida meta jiskadi

- Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: ...

- Nowa data ważności: ...

- Nova data de termo de validade: ...

- Noul termen de expirare: ...

- Nový dátum trvanlivosti: ...

- Novi datum poteka veljavnosti: ...

- Uusi voimassaolon päättymispäivä on ...

- Ny sista giltighetsdag ...";

e) A 15. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"- Права, прехвърлени обратно на титулярa на ... (дата)",

and, between the Portuguese and Slovak entries:

"- drepturi transferate înapoi la titular la ... (data).".

3. 32005 R 1043: A Bizottság 2005. június 30-i 1043/2005/EK rendelete a 3448/93/EK tanácsi rendeletnek a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer és az ilyen visszatérítések összegének megállapítására szolgáló szempontok tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 172., 2005.7.5., 24. o.), a következő módosításokkal:

- 32006 R 0392: A Bizottság 2006. február 23-i 322/2006/EK rendelete (HL L 54., 2006.2.24., 3. o.),

- 32006 R 0544: A Bizottság 2006. március 31-i 544/2006/EK rendelete (HL L 94., 2006.4.1., 24. o.).

A VIII. melléklet a következőkkel egészül ki a Spanyolországra vonatkozó szövegrész előtt:

bolgárul

:

Права, прехвърлени обратно на титулярa на ... (дата)";

valamint a Portugáliára és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között:

románul

:

drepturi transferate înapoi la titular la ... (data)".

2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

32001 D 0548: A Bizottság 2001. július 9-i 2001/548/EK határozata a kiegészítő nyugdíjakkal foglalkozó bizottság létrehozásáról (HL L 196., 2001.7.20., 26. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 3. cikk (1) bekezdésében az "55" helyébe "57" lép.

3. VERSENYPOLITIKA

1. 32004 R 0773: A Bizottság 2004. április 7-i 773/2004/EK rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján folytatott eljárásokról (HL L 123., 2004.4.27., 18. o.).

A 10. cikk (3) bekezdésében a "28" helyébe "30" lép.

2. 32004 R 0802: A Bizottság 2004. április 7-i 802/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 133., 2004.4.30., 1. o.).

a) A 3. cikk (2) bekezdésében a "35" helyébe "37" lép.

b) Az I. melléklet 1.4. pontjának hetedik albekezdésében a "35" helyébe "37" lép.

c) A II. melléklet 1.6. pontjának hetedik albekezdésében a "35" helyébe "37" lép.

d) A III. melléklet D. pontjának hatodik bekezdésében a "35" helyébe "37" lép.

4. MEZŐGAZDASÁG

A. ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

I. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. 31983 D 0218: A Bizottság 1983. április 22-i határozata a Román Szocialista Köztársaságban található, a friss hús Közösségbe történő behozatala tekintetében engedélyezett létesítmények jegyzékéről (HL L 121., 1983.5.7., 23. o.).

A 83/218/EGK határozat hatályát veszti.

2. 31992 D 0260: A Bizottság 1992. április 10-i 92/260/EGK határozata a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 130., 1992.5.15., 67. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 D 0344: A Bizottság 1993. május 17-i 93/344/EGK határozata (HL L 138., 1993.6.9., 11. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0453: A Bizottság 1994. június 29-i 94/453/EK határozata (HL L 187., 1994.7.22., 11. o.),

- 31994 D 0561: A Bizottság 1994. július 27-i 94/561/EK határozata (HL L 214., 1994.8.19., 17. o.),

- 31995 D 0322: A Bizottság 1995. július 25-i 95/322/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 9. o.),

- 31995 D 0323: A Bizottság 1995. július 25-i 95/323/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 11. o.),

- 31996 D 0081: A Bizottság 1996. január 12-i 96/81/EK határozata (HL L 19., 1996.1.25., 53. o.),

- 31996 D 0279: A Bizottság 1996. február 26-i 96/279/EK határozata (HL L 107., 1996.4.30., 1. o.),

- 31997 D 0010: A Bizottság 1996. december 12-i 97/10/EK határozata (HL L 3., 1997.1.7., 9. o.),

- 31997 D 0160: A Bizottság 1997. február 14-i 97/160/EK határozata (HL L 62., 1997.3.4., 39. o.),

- 31998 D 0360: A Bizottság 1998. május 15-i 98/360/EK határozata (HL L 163., 1998.6.6., 44. o.),

- 31998 D 0594: A Bizottság 1998. október 6-i 98/594/EK határozata (HL L 286., 1998.10.23., 53. o.),

- 31999 D 0228: A Bizottság 1999. március 5-i 1999/228/EK határozata (HL L 83., 1999.3.27., 77. o.),

- 32000 D 0209: A Bizottság 2000. február 24-i 2000/209/EK határozata (HL L 64., 2000.3.11., 22. o.),

- 32001 D 0117: A Bizottság 2001. január 26-i 2001/117/EK határozata (HL L 43., 2001.2.14., 38. o.),

- 32001 D 0611: A Bizottság 2001. július 20-i 2001/611/EK határozata (HL L 214., 2001.8.8., 49. o.),

- 32001 D 0619: A Bizottság 2001. július 25-i 2001/619/EK határozata (HL L 215., 2001.8.9., 55. o.),

- 32001 D 0828: A Bizottság 2001. november 23-i 2001/828/EK határozata (HL L 308., 2001.11.27., 41. o.),

- 32002 D 0635: A Bizottság 2002. július 31-i 2002/635/EK határozata (HL L 206., 2002.8.3., 20. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0541: A Bizottság 2003. július 17-i 2003/541/EK határozata (HL L 185., 2003.7.24., 41. o.),

- 32004 D 0117: A Bizottság 2004. január 19-i 2004/117/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 20. o.),

- 32004 D 0241: A Bizottság 2004. március 5-i 2004/241/EK határozata (HL L 74., 2004.3.12., 19. o.).

a) Az I. mellékletben a "B. csoport" alá tartozó felsorolás helyébe a következő lép:

"Ausztrália (AU), Fehéroroszország (BY), Horvátország (HR), Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaság (1) (MK), Új-Zéland (NZ), Oroszország (2) (RU), Ukrajna (UA), Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (YU)";

b) A II. melléklet A. része III. szakaszának d) pontjában a harmadik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- az Egyesült Arab Emírségekben, Ausztráliában, Fehéroroszországban, Kanadában, Svájcban, Grönlandon, Hongkongban, Horvátországban, Izlandon, Japánban, a Koreai Köztársaságban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Makaón, Malajziában (félsziget), Norvégiában, Új-Zélandon, Oroszországban(1), Szingapúrban, Thaiföldön, Ukrajnában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban.";

c) A II. melléklet B. részében a cím helyébe a következő szöveg lép:

"ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY

törzskönyvezett lovak 90 napot meg nem haladó időtartamra szóló ideiglenes behozatalához a Közösség területére Ausztráliából, Fehéroroszországból, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Új-Zélandból, Oroszországból (1), Ukrajnából és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból"

d) A II. melléklet B. része III. szakaszának d) pontjában a harmadik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- az Egyesült Arab Emírségekben, Ausztráliában, Fehéroroszországban, Kanadában, Svájcban, Grönlandon, Hongkongban, Horvátországban, Izlandon, Japánban, a Koreai Köztársaságban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Makaón, Malajziában (félsziget), Norvégiában, Új-Zélandon, Oroszországban (1), Szingapúrban, Thaiföldön, Ukrajnában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban."

e) A II. melléklet C. része III. szakaszának d) pontjában a harmadik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- az Egyesült Arab Emírségekben, Ausztráliában, Fehéroroszországban, Kanadában, Svájcban, Grönlandon, Hongkongban, Horvátországban, Izlandon, Japánban, a Koreai Köztársaságban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Makaón, Malajziában (félsziget), Norvégiában, Új-Zélandon, Oroszországban (1), Szingapúrban, Thaiföldön, Ukrajnában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban."

f) A II. melléklet D. része III. szakaszának d) pontjában a harmadik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- az Egyesült Arab Emírségekben, Ausztráliában, Fehéroroszországban, Kanadában, Svájcban, Grönlandon, Hongkongban, Horvátországban, Izlandon, Japánban, a Koreai Köztársaságban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Makaón, Malajziában (félsziget), Norvégiában, Új-Zélandon, Oroszországban (1), Szingapúrban, Thaiföldön, Ukrajnában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban."

g) A II. melléklet E. része III. szakaszának d) pontjában a harmadik francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- az Egyesült Arab Emírségekben, Ausztráliában, Fehéroroszországban, Kanadában, Svájcban, Grönlandon, Hongkongban, Horvátországban, Izlandon, Japánban, a Koreai Köztársaságban, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, Makaón, Malajziában (félsziget), Norvégiában, Új-Zélandon, Oroszországban (1), Szingapúrban, Thaiföldön, Ukrajnában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban."

3. 31992 D 0452: A Bizottság 1992. július 30-i határozata a harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő munkacsoportok és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról (HL L 250., 1992.8.29., 40. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31992 D 0523: A Bizottság 1992. november 4-i 92/523/EGK határozata (HL L 328., 1992.11.14., 42. o.),

- 31993 D 0212: A Bizottság 1993. március 18-i 93/212/EGK határozata (HL L 91., 1993.4.15., 20. o.),

- 31993 D 0433: A Bizottság 1993. június 29-i 93/433/EGK határozata (HL L 201., 1993.8.11., 17. o.),

- 31993 D 0574: A Bizottság 1993. október 22-i 93/574/EGK határozata (HL L 276., 1993.11.9., 23. o.),

- 31993 D 0677: A Bizottság 1993. december 13-i 93/677/EK határozata (HL L 316., 1993.12.17., 44. o.),

- 31994 D 0221: A Bizottság 1994. április 15-i 94/221/EK határozata (HL L 107., 1994.4.28., 63. o.),

- 31994 D 0387: A Bizottság 1994. június 10-i 94/387/EK határozata (HL L 176., 1994.7.9., 27. o.),

- 31994 D 0608: A Bizottság 1994. szeptember 8-i 94/608/EK határozata (HL L 241., 1994.9.16., 22. o.),

- 31994 D 0678: A Bizottság 1994. október 14-i 94/678/EK határozata (HL L 269., 1994.10.20., 40. o.),

- 31994 D 0737: A Bizottság 1994. november 9-i 94/737/EK határozata (HL L 294., 1994.11.15., 37. o.),

- 31995 D 0093: A Bizottság 1995. március 24-i 95/93/EK határozata (HL L 73., 1995.4.1., 86. o.),

- 31995 D 0335: A Bizottság 1995. július 26-i 95/335/EK határozata (HL L 194., 1995.8.17., 12. o.),

- 31996 D 0097: A Bizottság 1996. január 12-i 96/97/EK határozata (HL L 23., 1996.1.30., 20. o.),

- 31996 D 0312: A Bizottság 1996. április 22-i 96/312/EK határozata (HL L 118., 1996.5.15., 26. o.),

- 31996 D 0596: A Bizottság 1996. október 2-i 96/596/EK határozata (HL L 262., 1996.10.16., 15. o.),

- 31996 D 0726: A Bizottság 1996. november 29-i 96/726/EK határozata (HL L 329., 1996.12.19., 49. o.),

- 31997 D 0104: A Bizottság 1997. január 22-i 97/104/EK határozata (HL L 36., 1997.2.6., 31. o.),

- 31997 D 0249: A Bizottság 1997. március 25-i 97/249/EK határozata (HL L 98., 1997.4.15., 17. o.),

- 31999 D 0204: A Bizottság 1999. február 25-i 1999/204/EK határozata (HL L 70., 1999.3.17., 26. o.),

- 31999 D 0685: A Bizottság 1999. október 7-i 1999/685/EK határozata (HL L 270., 1999.10.20., 33. o.),

- 32000 D 0051: A Bizottság 1999. december 17-i 2000/51/EK határozata (HL L 19., 2000.1.25., 54. o.),

- 32000 D 0344: A Bizottság 2000. május 2-i 2000/344/EK határozata (HL L 119., 2000.5.20., 38. o.),

- 32000 D 0557: A Bizottság 2000. szeptember 7-i 2000/557/EK határozata (HL L 235., 2000.9.19., 30. o.),

- 32001 D 0184: A Bizottság 2001. február 27-i 2001/184/EK határozata (HL L 67., 2001.3.9., 77. o.),

- 32001 D 0638: A Bizottság 2001. augusztus 2-i 2001/638/EK határozata (HL L 223., 2001.8.18., 24. o.),

- 32001 D 0728: A Bizottság 2001. október 9-i 2001/728/EK határozata (HL L 273., 2001.10.16., 24. o.),

- 32002 D 0046: A Bizottság 2002. január 21-i 2002/46/EK határozata (HL L 21., 2002.1.24., 21. o.),

- 32002 D 0252: A Bizottság 2002. március 26-i 2002/252/EK határozata (HL L 86., 2002.4.3., 42. o.),

- 32002 D 0456: A Bizottság 2002. június 13-i 2002/456/EK határozata (HL L 155., 2002.6.14., 60. o.),

- 32002 D 0637: A Bizottság 2002. július 31-i 2002/637/EK határozata (HL L 206., 2002.8.3., 29. o.),

- 32003 D 0012: A Bizottság 2003. január 10-i 2003/12/EK határozata (HL L 7., 2003.1.11., 84. o.),

- 32003 D 0151: A Bizottság 2003. március 3-i 2003/151/EK határozata (HL L 59., 2003.3.4., 26. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0391: A Bizottság 2003. május 23-i 2003/391/EK határozata (HL L 135., 2003.6.3., 25. o.),

- 32003 D 0688: A Bizottság 2003. október 2-i 2003/688/EK határozata (HL L 251., 2003.10.3., 19. o.),

- 32003 D 0843: A Bizottság 2003. december 5-i 2003/843/EK határozata (HL L 321., 2003.12.6., 58. o.),

- 32004 D 0052: A Bizottság 2004. január 9-i 2004/52/EK határozata (HL L 10., 2004.1.16., 67. o.),

- 32004 D 0568: A Bizottság 2004. július 23-i 2004/568/EK határozata (HL L 252., 2004.7.28., 5. o.),

- 32005 D 0029: A Bizottság 2005. január 17-i 2005/29/EK határozata (HL L 15., 2005.1.19., 34. o.),

- 32005 D 0433: A Bizottság 2005. június 9-i 2005/433/EK határozata (HL L 151., 2005.6.14., 19. o.),

- 32005 D 0450: A Bizottság 2005. június 20-i 2005/450/EK határozata (HL L 158., 2005.6.21., 24. o.),

- 32005 D 0774: A Bizottság 2005. november 3-i 2005/774/EK határozata (HL L 291., 2005.11.5., 46. o.),

- 32006 D 0008: A Bizottság 2006. január 4-i 2006/8/EK határozata (HL L 6., 2006.1.11., 32. o.),

- 32006 D 0085: A Bizottság 2006. február 10-i 2006/85/EK határozata (HL L 40., 2006.2.11., 24. o.),

- 32006 D 0270: A Bizottság 2006. április 4-i 2006/270/EK határozata (HL L 99., 2006.4.7., 27. o.),

- 32006 D 0395: A Bizottság 2006. június 1-i 2006/395/EK határozata (HL L 152., 2006.6.7., 34. o.),

a) A mellékletben a cím helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA";

b) A melléklet 1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Версия - "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Versiune - "

c) A melléklet 2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Код по ISO - "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Cod ISO - "

d) A melléklet 3. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Трета страна - "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara terță - "

e) A melléklet 4. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Номер на одобрението на екипа / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Număr de autorizare al echipei / "

f) A melléklet 5. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Събиране на ембриони / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Colectare de embrioni / "

g) A melléklet 6. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Производство на ембриони / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Producere de embrioni / "

h) A melléklet 7. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Адрес / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Adresa / "

i) A melléklet 8. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Ветеринарен лекар на екипа / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Medici veterinari din echipă / "

j) A 3. oszlop a következő szövegrészekkel egészül ki:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"ARGENTINA / "

ii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"AUSTRALIA / "

iii. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"CANADA / "

iv. Svájc esetében a spanyol szövegrész előtt:

"ШВЕЙЦАРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"ELVEȚIA / "

v. Izrael esetében a spanyol szövegrész előtt:

"ИЗРАЕЛ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"ISRAEL / "

vi. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"NOUA ZEELANDĂ / "

4. 31993 D 0195: A Bizottság 1993. február 2-i 93/195/EGK határozata a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitel utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 D 0344: A Bizottság 1993. május 17-i 93/344/EGK határozata (HL L 138., 1993.6.9., 11. o.),

- 31993 D 0509: A Bizottság 1993. szeptember 21-i 93/509/EGK határozata (HL L 238., 1993.9.23., 44. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0453: A Bizottság 1994. június 29-i 94/453/EK határozata (HL L 187., 1994.7.22., 11. o.),

- 31994 D 0561: A Bizottság 1994. július 27-i 94/561/EK határozata (HL L 214., 1994.8.19., 17. o.),

- 31995 D 0099: A Bizottság 1995. március 27-i 95/99/EK határozata (HL L 76., 1995.4.5., 16. o.),

- 31995 D 0322: A Bizottság 1995. július 25-i 95/322/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 9. o.),

- 31995 D 0323: A Bizottság 1995. július 25-i 95/323/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 11. o.),

- 31996 D 0279: A Bizottság 1996. február 26-i 96/279/EK határozata (HL L 107., 1996.4.30., 1. o.),

- 31997 D 0160: A Bizottság 1997. február 14-i 97/160/EK határozata (HL L 62., 1997.3.4., 39. o.),

- 31997 D 0684: A Bizottság 1997. október 10-i 97/684/EK határozata (HL L 287., 1997.10.21., 49. o.),

- 31998 D 0360: A Bizottság 1998. május 15-i 98/360/EK határozata (HL L 163., 1998.6.6., 44. o.),

- 31998 D 0567: A Bizottság 1998. október 6-i 98/567/EK határozata (HL L 276., 1998.10.13., 11. o.),

- 31998 D 0594: A Bizottság 1998. október 6-i 98/594/EK határozata (HL L 286., 1998.10.23., 53. o.),

- 31999 D 0228: A Bizottság 1999. március 5-i 1999/228/EK határozata (HL L 83., 1999.3.27., 77. o.),

- 31999 D 0558: A Bizottság 1999. július 26-i 1999/558/EK határozata (HL L 211., 1999.8.11., 53. o.),

- 32000 D 0209: A Bizottság 2000. február 24-i 2000/209/EK határozata (HL L 64., 2000.3.11., 22. o.),

- 32000 D 0754: A Bizottság 2000. november 24-i 2000/754/EK határozata (HL L 303., 2000.12.2., 34. o.),

- 32001 D 0117: A Bizottság 2001. január 26-i 2001/117/EK határozata (HL L 43., 2001.2.14., 38. o.),

- 32001 D 0144: A Bizottság 2001. február 12-i 2001/144/EK határozata (HL L 53., 2001.2.23., 23. o.),

- 32001 D 0610: A Bizottság 2001. július 18-i 2001/610/EK határozata (HL L 214., 2001.8.8., 45. o.),

- 32001 D 0611: A Bizottság 2001. július 20-i 2001/611/EK határozata (HL L 214., 2001.8.8., 49. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0211: A Bizottság 2004. január 6-i 2004/211/EGK határozata (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.),

- 32005 D 0605: A Bizottság 2005. augusztus 4-i 2005/605/EK határozata (HL L 206., 2005.8.9., 16. o.),

- 32005 D 0771: A Bizottság 2005. november 3-i 2005/771/EK határozata (HL L 291., 2005.11.5., 38. o.),

- 32005 D 0943: A Bizottság 2005. december 21-i 2005/943/EK határozata (HL L 342., 2005.12.24., 94. o.),

a) Az I. mellékletben a "B. csoport" alá tartozó felsorolás helyébe a következő lép:

"Ausztrália (AU), Fehéroroszország (BY), Horvátország (HR), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (807), Új-Zéland (NZ), Oroszország (1) (RU), Ukrajna (UA), Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (YU)";.

b) A II. mellékletben a "B. csoport" alá tartozó felsorolás helyébe a következő lép:

"Ausztrália, Fehéroroszország, Horvátország, MacedóniaVolt Jugoszláv Köztársaság, Új-Zéland, Oroszország (1), Ukrajna, Jugoszláv Szövetségi Köztársaság".

5. 31993 D 0196: A Bizottság 1993. február 5-i 93/196/EGK határozata a vágásra szánt lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról (HL L 86., 1993.4.6., 7. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0453: A Bizottság 1994. június 29-i 94/453/EK határozata (HL L 187., 1994.7.22., 11. o.),

- 31995 D 0322: A Bizottság 1995. július 25-i 95/322/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 9. o.),

- 31996 D 0081: A Bizottság 1996. január 12-i 96/81/EK határozata (HL L 19., 1996.1.25., 53. o.),

- 31996 D 0082: A Bizottság 1996. január 12-i 96/82/EK határozata (HL L 19., 1996.1.25., 56. o.),

- 31996 D 0279: A Bizottság 1996. február 26-i 96/279/EK határozata (HL L 107., 1996.4.30., 1. o.),

- 31997 D 0036: A Bizottság 1996. december 18-i 97/36/EK határozata (HL L 14., 1997.1.17., 57. o.),

- 32001 D 0117: A Bizottság 2001. január 26-i 2001/117/EK határozata (HL L 43., 2001.2.14., 38. o.),

- 32001 D 0611: A Bizottság 2001. július 20-i 2001/611/EK határozata (HL L 214., 2001.8.8., 49. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. (III.) melléklet 3. lábjegyzetében a "B. csoport" alá tartozó felsorolás helyébe a következő lép:

"Ausztrália, Fehéroroszország, Horvátország, MacedóniaVolt Jugoszláv Köztársaság, Új-Zéland, Oroszország (1), Ukrajna, Jugoszláv Szövetségi Köztársaság".

6. 31993 D 0197: A Bizottság 1993. február 5-i 93/197/EGK határozata a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványról (HL L 86., 1993.4.6., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 D 0344: A Bizottság 1993. május 17-i 93/344/EGK határozata (HL L 138., 1993.6.9., 11. o.),

- 31993 D 0510: A Bizottság 1993. szeptember 21-i 93/510/EGK határozata (HL L 238., 1993.9.23., 45. o.),

- 31993 D 0682: A Bizottság 1993. december 17-i 93/682/EK határozata (HL L 317., 1993.12.18., 82. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0453: A Bizottság 1994. június 29-i 94/453/EK határozata (HL L 187., 1994.7.22., 11. o.),

- 31994 D 0561: A Bizottság 1994. július 27-i 94/561/EK határozata (HL L 214., 1994.8.19., 17. o.),

- 31995 D 0322: A Bizottság 1995. július 25-i 95/322/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 9. o.),

- 31995 D 0323: A Bizottság 1995. július 25-i 95/323/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 11. o.),

- 31995 D 0536: A Bizottság 1995. december 6-i 95/536/EK határozata (HL L 304., 1995.12.16., 49. o.),

- 31996 D 0081: A Bizottság 1996. január 12-i 96/81/EK határozata (HL L 19., 1996.1.25., 53. o.),

- 31996 D 0082: A Bizottság 1996. január 12-i 96/82/EK határozata (HL L 19., 1996.1.25., 56. o.),

- 31996 D 0279: A Bizottság 1996. február 26-i 96/279/EK határozata (HL L 107., 1996.4.30., 1. o.),

- 31997 D 0010: A Bizottság 1996. december 12-i 97/10/EK határozata (HL L 3., 1997.1.7., 9. o.),

- 31997 D 0036: A Bizottság 1996. december 18-i 97/36/EK határozata (HL L 14., 1997.1.17., 57. o.),

- 31997 D 0160: A Bizottság 1997. február 14-i 97/160/EK határozata (HL L 62., 1997.3.4., 39. o.),

- 31998 D 0360: A Bizottság 1998. május 15-i 98/360/EK határozata (HL L 163., 1998.6.6., 44. o.),

- 31998 D 0594: A Bizottság 1998. október 6-i 98/594/EK határozata (HL L 286., 1998.10.23., 53. o.),

- 31999 D 0228: A Bizottság 1999. március 5-i 1999/228/EK határozata (HL L 83., 1999.3.27., 77. o.),

- 31999 D 0236: A Bizottság 1999. március 17-i 1999/236/EK határozata (HL L 87., 1999.3.31., 13. o.),

- 31999 D 0252: A Bizottság 1999. március 26-i 1999/252/EK határozata (HL L 96., 1999.4.10., 31. o.),

- 31999 D 0613: A Bizottság 1999. szeptember 10-i 1999/613/EK határozata (HL L 243., 1999.9.15., 12. o.),

- 32000 D 0209: A Bizottság 2000. február 24-i 2000/209/EK határozata (HL L 64., 2000.3.11., 22. o.),

- 32001 D 0117: A Bizottság 2001. január 26-i 2001/117/EK határozata (HL L 43., 2001.2.14., 38. o.),

- 32001 D 0611: A Bizottság 2001. július 20-i 2001/611/EK határozata (HL L 214., 2001.8.8., 49. o.),

- 32001 D 0619: A Bizottság 2001. július 25-i 2001/619/EK határozata (HL L 215., 2001.8.9., 55. o.),

- 32001 D 0754: A Bizottság 2001. október 23-i 2001/754/EK határozata (HL L 282., 2001.10.26., 81. o.),

- 32001 D 0766: A Bizottság 2001. október 25-i 2001/766/EK határozata (HL L 288., 2001.11.1., 50. o.),

- 32001 D 0828: A Bizottság 2001. november 23-i 2001/828/EK határozata (HL L 308., 2001.11.27., 41. o.),

- 32002 D 0635: A Bizottság 2002. július 31-i 2002/635/EK határozata (HL L 206., 2002.8.3., 20. o.),

- 32002 D 0841: A Bizottság 2002. október 24-i 2002/841/EK határozata (HL L 287., 2002.10.25., 42. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0541: A Bizottság 2003. július 17-i 2003/541/EK határozata (HL L 185., 2003.7.24., 41. o.),

- 32004 D 0117: A Bizottság 2004. január 19-i 2004/117/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 20. o.),

- 32004 D 0241: A Bizottság 2004. március 5-i 2004/241/EK határozata (HL L 74., 2004.3.12., 19. o.).

a) Az I. mellékletben a "B. csoport" alá tartozó felsorolás helyébe a következő lép:

"Ausztrália (AU), Fehéroroszország (BY), Horvátország (HR), Kirgizisztán (1) (2) (KG), Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (3) (MK), Új-Zéland (NZ), Oroszország (1) (RU), Ukrajna (UA), Jugoszláv Szövetségi Köztársaság (YU)";

b) A II. melléklet B. részében a cím helyébe a következő szöveg lép:

"ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY

törzskönyvezett lófélék behozatalához a Közösség területére Kirgizisztánból (1), illetve a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatalához a Közösség területére Ausztráliából, Fehéroroszországból, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Új-Zélandból, Oroszországból (1), Ukrajnából és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból".

7. 31994 D 0085: A Bizottság 1994. február 16-i 94/85/EK határozata a tagállamok által friss baromfihús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (HL L 44., 1994.2.17., 31. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0298: A Bizottság 1994. május 5-i 94/298/EK határozata (HL L 131., 1994.5.26., 24. o.),

- 31994 D 0453: A Bizottság 1994. június 29-i 94/453/EK határozata (HL L 187., 1994.7.22., 11. o.),

- 31995 D 0058: A Bizottság 1995. március 2-i 95/58/EK határozata (HL L 55., 1995.3.11., 41. o.),

- 31995 D 0181: A Bizottság 1995. május 17-i 95/181/EK határozata (HL L 119., 1995.5.30., 34. o.),

- 31996 D 0002: A Bizottság 1995. december 12-i 96/2/EK határozata (HL L 1., 1996.1.3., 6. o.),

- 32000 D 0609: A Bizottság 2000. szeptember 29-i 2000/609/EK határozata (HL L 258., 2000.10.12., 49. o.),

- 32001 D 0299: A Bizottság 2001. március 30-i 2001/299/EK határozata (HL L 102., 2001.4.12., 69. o.),

- 32001 D 0733: A Bizottság 2001. október 10-i 2001/733/EK határozata (HL L 275., 2001.10.18., 17. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0573: A Bizottság 2003. július 31-i 2003/573/EK határozata (HL L 194., 2003.8.1., 89. o.),

- 32004 D 0118: A Bizottság 2004. január 28-i 2004/118/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.).

A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

8. 31994 D 0984: A Bizottság 1994. december 20-i 94/984/EK határozata a friss baromfihús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról (HL L 378., 1994.12.31., 11. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31995 D 0302: A Bizottság 1995. július 13-i 95/302/EK határozata (HL L 185., 1995.8.4., 50. o.),

- 31996 D 0298: A Bizottság 1996. február 23-i 96/298/EK határozata (HL L 114., 1996.5.8., 33. o.),

- 31996 D 0456: A Bizottság 1996. július 22-i 96/456/EK határozata (HL L 188., 1996.7.27., 52. o.),

- 31999 D 0549: A Bizottság 1999. július 19-i 1999/549/EK határozata (HL L 209., 1999.8.7., 36. o.),

- 32000 D 0254: A Bizottság 2000. március 20-i 2000/254/EK határozata (HL L 78., 2000.3.29., 33. o.),

- 32000 D 0352: A Bizottság 2000. május 4-i 2000/352/EK határozata (HL L 124., 2000.5.25., 64. o.),

- 32001 D 0598: A Bizottság 2001. július 11-i 2001/598/EK határozata (HL L 210., 2001.8.3., 37. o.),

- 32001 D 0659: A Bizottság 2001. augusztus 6-i 2001/659/EK határozata (HL L 232., 2001.8.30., 19. o.),

- 32002 D 0477: A Bizottság 2002. június 20-i 2002/477/EK határozata (HL L 164., 2002.6.22., 39. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0810 A Bizottság 2003. november 17-i 2003/810/EK határozata (HL L 305., 2003.11.22., 11. o.),

- 32004 D 0118: A Bizottság 2004. január 28-i 2004/118/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.),

- 32004 D 0436: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/436/EK határozata (HL L 154., 2004.4.30., 59. o.).

Az I. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

9. 31995 D 0233: A Bizottság 1995. június 22-i 95/233/EK határozata a tagállamok által élő baromfi és keltetőtojás behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékeinek megállapításáról (HL L 156., 1995.7.7., 76. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31996 D 0619: A Bizottság 1996. október 16-i 96/619/EK határozata (HL L 276., 1996.10.29., 18. o.),

- 32001 D 0732: A Bizottság 2001. október 10-i 2001/732/EK határozata (HL L 275., 2001.10.18., 14. o.).

- 32001 D 0751: A Bizottság 2001. október 16-i 2001/751/EK határozata (HL L 281., 2001.10.25., 24. o.),

- 32002 D 0183: A Bizottság 2002. február 28-i 2002/183/EK határozata (HL L 61., 2002.3.2., 56. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0118: A Bizottság 2004. január 28-i 2004/118/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.).

a) Az I. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

b) A II. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

10. 31996 D 0482: A Bizottság 1996. július 12-i 96/482/EK határozata a laposmellű futómadarak és azok tojásain kívüli baromfihús és keltetőtojás harmadik országból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok, valamint a behozatalt követően elvégzendő állat-egészségügyi intézkedések meghatározásáról (HL L 196., 1996.8.7., 13. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31999 D 0549: A Bizottság 1999. július 19-i 1999/549/EK határozata (HL L 209., 1999.8.7., 36. o.),

- 32000 D 0505: A Bizottság 2000. július 25-i 2000/505/EK határozata (HL L 201., 2000.8.9., 8. o.),

- 32002 D 0183: A Bizottság 2002. február 28-i 2002/183/EK határozata (HL L 61., 2002.3.2., 56. o.),

- 32002 D 0542: A Bizottság 2002. július 4-i 2002/542/EK határozata (HL L 176., 2002.7.5., 43. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0118: A Bizottság 2004. január 28-i 2004/118/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.).

Az I. melléklet I. részéből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket.

Bulgária,

Románia.

11. 31996 D 0730: A Bizottság 1996. december 17-i 96/730/EK határozata a Bulgáriából származó bizonyos állatoknak és a belőlük előállított termékeknek a ragadós száj- és körömfájással összefüggésben a behozatalt értintő védintézkedésekről, valamint a 96/643/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 1996.12.20., 49. o.), az alábbi módosítással:

- 31998 D 0373: A Bizottság 1998. június 2-i 98/373/EK határozata (HL L 170., 1998.6.16., 62. o.),

A 96/730/EK határozat hatályát veszti.

12. 31997 D 0004: A Bizottság 1996. december 12-i 97/4/EK határozata a tagállamok által friss baromfihús behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 2., 1997.1.4., 6. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 D 0574: A Bizottság 1997. július 22-i 97/574/EK határozata (HL L 236., 1997.8.27., 20. o.),

- 32001 D 0400: A Bizottság 2001. május 17-i 2001/400/EK határozata (HL L 140., 2001.5.24., 70. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂTILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: прясно птиче месо / Producto: carne fresca de ave / Produkt: čerstvé drůbeží maso / Produkt: fersk fjerkrækød / Erzeugnis: frisches Geflügelfleisch / Toode: värske linnuliha / Προϊόν: νωπό κρέας πουλερικών / Product: fresh poultry meat / Produit: viandes fraîches de volaille / Prodotto: carne fresca di pollame / Produkts: svaiga putnu gaļa / Produktas: šviežia paukštiena / Termék: friss baromfihús / Prodott: Laħam frisk tat-tiġieġ / Product: vers vlees van gevogelte / Produkt: świeże mięso drobiowe / Produto: carne fresca de aves / Produs: carne proaspătă de pasăre / Produkt: Čerstvé hydinové mäso / Proizvod: sveže meso perutnine / Tuote: tuore siipikarjanliha / Varuslag: färskt fjäderfäkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalőikusettevőte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém / Frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus".

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

ii. Brazília esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БРАЗИЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BRAZILIA / "

iii. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Tara: CANADA / "

iv. Chile esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЧИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHILE / "

v. Kína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КИТАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHINA / "

vi. Horvátország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХЪРВАТИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CROAȚIA / "

vii. Izrael esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИЗРАЕЛ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISRAEL / "

viii. Thaiföld esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТАЙЛАНД / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: THAILANDA / "

ix. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

c) A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

13. 31997 D 0252: A Bizottság 1997. március 25-i 97/252/EK határozata a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt tej és tejalapú termékek behozatala tekintetében engedélyezett harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékének összeállításáról (HL L 101., 1997.4.18., 46. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 D 0480: A Bizottság 1997. július 1-i 97/480/EK határozata (HL L 207., 1997.8.1., 1. o.),

- 31997 D 0598: A Bizottság 1997. július 25-i 97/598/EK határozata (HL L 240., 1997.9.2., 8. o.),

- 31997 D 0617: A Bizottság 1997. július 29-i 97/617/EK határozata (HL L 250., 1997.9.13., 15. o.),

- 31997 D 0666: A Bizottság 1997. szeptember 17-i 97/666/EK határozata (HL L 283., 1997.10.15., 1. o.),

- 31998 D 0071: A Bizottság 1998. január 7-i 98/71/EK határozata (HL L 11., 1998.1.17., 39. o.),

- 31998 D 0087: A Bizottság 1998. január 15-i 98/87/EK határozata (HL L 17., 1998.1.22., 28. o.),

- 31998 D 0088: A Bizottság 1998. január 15-i 98/88/EK határozata (HL L 17., 1998.1.22., 31. o.),

- 31998 D 0089: A Bizottság 1998. január 16-i 98/89/EK határozata (HL L 17., 1998.1.22., 33. o.),

- 31998 D 0394: A Bizottság 1998. május 29-i 98/394/EK határozata (HL L 176., 1998.6.20., 28. o.),

- 31999 D 0052: A Bizottság 1999. január 8-i 1999/52/EK határozata (HL L 17., 1999.1.22., 51. o.),

- 32001 D 0177: A Bizottság 2001. február 15-i 2001/177/EK határozata (HL L 68., 2001.3.9., 1. o.),

- 32002 D 0527: A Bizottság 2002. június 27-i 2002/527/EK határozata (HL L 170., 2002.6.29., 86. o.),

- 32003 D 0059: A Bizottság 2003. január 24-i 2003/59/EK határozata (HL L 23., 2003.1.28., 28. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

- 32004 D 0807: A Bizottság 2004. november 29-i 2004/807/EK határozata (HL L 354., 2004.11.30., 32. o.),

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

A. СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляко и млечни продукти / Producto: leche y productos lácteos / Výrobek: mléko a mléčné výrobky / Produkt: mælk og mejeriprodukter / Erzeugnis: Milch und Milcherzeugnisse / Toode: piim ja piimatooted, piimapőhised tooted / Προϊόν: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα / Product: milk and milk products / Produit: lait et produits laitiers / Prodotto: latte e prodotti lattiero-caseari / Produkts: piens un piena produkti / Produktas: pienas ir pieno produktai / Termék: tej és tejtermékek / Prodott: Ħalib u prodotti tal-ħalib / Product: melk en zuivelproducten / Produkt: mleko i przetwory mleczne / Produto: leite e produtos lácteos / Produs: lapte și produse din lapte / Produkt: mlieko a mliečne výrobky / Proizvod: mleko in mlečni izdelki / Tuote: maito- ja maitotuotteet / Varuslag: mjölk och mjölkprodukter

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

6

=

* Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

* Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

* Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

* Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

* Nőukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lőike 1 kőikidele nőuetele vastavad riigid ja ettevőtted.

* Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

* Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

* Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

* Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

* Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

* Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

* Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

* Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

* Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

* Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

* Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

* Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

* Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG."

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. A Holland Antillák esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ANTILELE OLANDEZE / "

ii. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

iii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

iv. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

v. Svájc esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ELVEȚIA / "

vi. Horvátország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХЪРВАТИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CROAȚIA / "

vii. Izrael esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИЗРАЕЛ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISRAEL / "

viii. Izland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИСЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISLANDA / "

ix. Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI / ".

x. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

xi. Szingapúr esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СИНГАПУР / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: SINGAPORE / "

xii. Törökország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТУРЦИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: TURCIA / "

xiii. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

xiv. Uruguay esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: УРУГВАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: URUGUAY / "

xv. Dél-Afrika esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AFRICA DE SUD / "

c) A mellékletben a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra vonatkozó szövegrészhez fűzött megjegyzés a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще й се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН. -"

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Notă: Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei țări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor ce se desfășoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Națiunilor Unite. -"

d) A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

14. 31997 D 0296: A Bizottság 1997. április 22-i 97/296/EK határozata az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (HL L 122., 1997.5.14., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 D 0429: A Bizottság 1997. június 30-i 97/429/EK határozata (HL L 184., 1997.7.12., 53. o.),

- 31997 D 0564: A Bizottság 1997. július 28-i 97/564/EK határozata (HL L 232., 1997.8.23., 13. o.),

- 31997 D 0758: A Bizottság 1997. november 6-i 97/758/EK határozata (HL L 307., 1997.11.12., 38. o.),

- 31997 D 0877: A Bizottság 1997. december 23-i 97/877/EK határozata (HL L 356., 1997.12.31., 62. o.),

- 31998 D 0148: A Bizottság 1998. február 13-i 98/148/EK határozata (HL L 46., 1998.2.17., 18. o.),

- 31998 D 0419: A Bizottság 1998. június 30-i 98/419/EK határozata (HL L 190., 1998.7.4., 55. o.),

- 31998 D 0573: A Bizottság 1998. október 12-i 98/573/EK határozata (HL L 277., 1998.10.14., 49. o.),

- 31998 D 0711: A Bizottság 1998. november 24-i 98/711/EK határozata (HL L 337., 1998.12.12., 58. o.),

- 31999 D 0136: A Bizottság 1999. január 28-i 1999/136/EK határozata (HL L 44., 1999.2.18., 61. o.),

- 31999 D 0244: A Bizottság 1999. március 26-i 1999/244/EK határozata (HL L 91., 1999.4.7., 37. o.),

- 31999 D 0277: A Bizottság 1999. április 23-i 1999/277/EK határozata (HL L 108., 1999.4.27., 57. o.),

- 31999 D 0488: A Bizottság 1999. július 5-i 1999/488/EK határozata (HL L 190., 1999.7.23., 39. o.),

- 31999 D 0532: A Bizottság 1999. július 14-i 1999/532/EK határozata (HL L 203., 1999.8.3., 78. o.),

- 31999 D 0814: A Bizottság 1999. november 16-i 1999/814/EK határozata (HL L 315., 1999.12.9., 44. o.),

- 32000 D 0088: A Bizottság 1999. december 21-i 2000/88/EK határozata (HL L 26., 2000.2.2., 47. o.),

- 32000 D 0170: A Bizottság 2000. február 14-i 2000/170/EK határozata (HL L 55., 2000.2.29., 68. o.),

- 32000 D 0674: A Bizottság 2000. október 20-i 2000/674/EK határozata (HL L 280., 2000.11.4., 59. o.),

- 32001 D 0040: A Bizottság 2000. december 22-i 2001/40/EK határozata (HL L 10., 2001.1.13., 75. o.),

- 32001 D 0066: A Bizottság 2001. január 23-i 2001/66/EK határozata (HL L 22., 2001.1.24., 39. o.),

- 32001 D 0111: A Bizottság 2001. február 12-i 2001/111/EK határozata (HL L 42., 2001.2.13., 6. o.),

- 32001 D 0635: A Bizottság 2001. augusztus 16-i 2001/635/EK határozata (HL L 221., 2001.8.17., 56. o.),

- 32002 D 0028: A Bizottság 2002. január 11-i 2002/28/EK határozata (HL L 11., 2002.1.15., 44. o.),

- 32002 D 0473: A Bizottság 2002. június 20-i 2002/473/EK határozata (HL L 163., 2002.6.21., 29. o.),

- 32002 D 0863: A Bizottság 2002. október 29-i 2002/863/EK határozata (HL L 301., 2002.11.5., 53. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0303: A Bizottság 2003. április 25-i 2003/303/EK határozata (HL L 110., 2003.5.3., 12. o.),

- 32003 D 0606: A Bizottság 2003. augusztus 18-i 2003/606/EK határozata (HL L 210., 2003.8.20., 16. o.),

- 32003 D 0764: A Bizottság 2003. október 15-i 2003/764/EK határozata (HL L 273., 2003.10.24., 43. o.),

- 32004 D 0036: A Bizottság 2003. december 23-i 2004/36/EK határozata (HL L 8., 2004.1.14., 8. o.),

- 32004 D 0359: A Bizottság 2004. április 13-i 2004/359/EGK határozata (HL L 113., 2004.4.20., 45. o.),

- 32005 D 0071: A Bizottság 2005. január 26-i 2005/71/EK határozata (HL L 28., 2005.2.1., 45. o.),

- 32005 D 0219: A Bizottság 2005. március 11-i 2005/219/EK határozata (HL L 69., 2005.3.16., 55. o.),

- 32005 D 0501: A Bizottság 2005. július 12-i 2005/501/EGK határozata (HL L 183., 2005.7.14., 109. o.),

- 32006 D 0200: A Bizottság 2006. február 22-i 2006/200/EK határozata (HL L 71., 2006.3.10., 50. o.),

A "91/493/EGK tanácsi irányelv szerinti külön határozat hatálya alá tartozó országok és területek" alatt szereplő listáról el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

15. 31997 D 0365: A Bizottság 1997. március 26-i 97/365/EK határozata a tagállamok által szarvasmarhafélék, sertés, lófélék, valamint juh- és kecskefélék húsából előállított termékek behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 154., 1997.6.12., 41. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 D 0569: A Bizottság 1997. július 16-i 97/569/EK határozata (HL L 234., 1997.8.26., 16. o.),

- 31998 D 0662: A Bizottság 1998. november 16-i 98/662/EK határozata (HL L 314., 1998.11.24., 19. o.),

- 31999 D 0344: A Bizottság 1999. május 25-i 1999/344/EK határozata (HL L 131., 1999.5.27., 72. o.),

- 32000 D 0078: A Bizottság 1999. december 17-i 2000/78/EK határozata (HL L 30., 2000.2.4., 37. o.),

- 32000 D 0429: A Bizottság 2000. július 6-i 2000/429/EK határozata (HL L 170., 2000.7.11., 12. o.),

- 32001 D 0826: A Bizottság 2001. november 23-i 2001/826/EK határozata (HL L 308., 2001.11.27., 37. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0380: A Bizottság 2004. április 26-i 2004/380/EK határozata (HL L 144., 2004.4.30., 5. o.).

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месни продукти / Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt: kødprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted / Προϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέας / Product: meat products / Produit: à base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gaļas produkti / Produktas: mėsos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laħam / Product: vleesproducten / Produkt: przetwory mięsne / Produto: produtos à base de carne / Produs: produse pe bază de carne / Produkt: mäsové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote: lihatuotteet / Varuslag: köttvaror

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование/ Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

6

=

* Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

* Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

* Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

* Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

* Nőukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lőike 1 kőikidele nőuetele vastavad riigid ja ettevőtted.

* Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

* Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

* Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

* Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

* Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

* Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

* Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

* Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

* Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

* Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

* Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

* Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

* Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.1 i rådets beslut 95/408/EG.

7

=

Az e létesítményben előállított termékeket olyan friss húsból kell készíteni, amelyet a 64/43/EGK irányelvnek(*) megfelelően, az Európai Unió által jóváhagyott vagy a 72/462/EGK irányelv(**) 21. cikkének a) pontjában előírt feltételekek megfelelő vágóhídon állítottak elő."

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

ii. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

iii. Svájc esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ELVEȚIA / "

iv. Izland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИСЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISLANDA / "

v. Mauritius esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: МАВРИЦИЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: MAURITIUS / "

vi. Mexikó esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: МЕКСИКО / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: MEXIC / "

vii. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

viii. Szingapúr esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СИНГАПУР / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: SINGAPORE / "

ix. Tunézia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТУНИС / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: TUNISIA / "

x. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

xi. Dél-Afrika esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AFRICA DE SUD / "

c) A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

16. 31997 D 0467: A Bizottság 1997. július 7-i 97/467/EK határozata a tagállamok által nyúlhús és tenyésztettvad-hús behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 199., 1997.7.26., 57. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 D 0869: A Bizottság 1997. december 11-i 97/869/EK határozata (HL L 353., 1997.12.24., 43. o.),

- 31997 D 0871: A Bizottság 1997. december 16-i 97/871/EK határozata (HL L 353., 1997.12.24., 47. o.),

- 31998 D 0103: A Bizottság 1998. január 26-i 98/103/EK határozata (HL L 25., 1998.1.31., 96. o.),

- 31998 D 0219: A Bizottság 1998. március 4-i 98/219/EK határozata (HL L 82., 1998.3.19., 44. o.),

- 31998 D 0556: A Bizottság 1998. szeptember 30-i 98/556/EK határozata (HL L 266., 1998.10.1., 86. o.),

- 31999 D 0697: A Bizottság 1999. október 13-i 1999/697/EK határozata (HL L 275., 1999.10.26., 33. o.),

- 31999 D 0757: A Bizottság 1999. november 5-i 1999/757/EK határozata (HL L 300., 1999.11.23., 25. o.),

- 32000 D 0212: A Bizottság 2000. március 3-i 2000/212/EK határozata (HL L 65., 2000.3.14., 33. o.),

- 32000 D 0329: A Bizottság 2000. április 18-i 2000/329/EK határozata (HL L 114., 2000.5.13., 35. o.),

- 32000 D 0496: A Bizottság 2000. július 18-i 2000/496/EK határozata (HL L 200., 2000.8.8., 39. o.),

- 32000 D 0691: A Bizottság 2000. október 25-i 2000/691/EK határozata (HL L 286., 2000.11.11., 37. o.),

- 32001 D 0396: A Bizottság 2001. május 4-i 2001/396/EK határozata (HL L 139., 2001.5.23., 16. o.),

- 32002 D 0614: A Bizottság 2002. július 22-i 2002/614/EK határozata (HL L 196., 2002.7.25., 58. o.),

- 32002 D 0797: A Bizottság 2002. október 14-i 2002/797/EK határozata (HL L 277., 2002.10.15., 23. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0144: A Bizottság 2004. február 12-i 2004/144/EK határozata (HL L 47., 2004.2.18., 33. o.),

- 32004 D 0591: A Bizottság 2004. augusztus 2-i 2004/591/EGK határozata (HL L 263., 2004.8.10., 21. o.),

- 32005 D 0302: A Bizottság 2005. március 31-i 2005/302/EK határozata (HL L 95., 2005.4.14., 62. o.),

- 32006 D 0065: A Bizottság 2006. február 3-i 2006/65/EK határozata (HL L 32., 2006.2.4., 93. o.),

a) Az I. mellékletben a cím és a tájékoztató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЗАЙЦИ И МЕСО ОТ ДИВЕЧ (БЕЗ МЕСО ОТ ЩРАУСИ) / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE CONEJO Y CARNE DE CAZA DE CRÍA (EXCLUIDA LA DE ESTRUCIONIFORMES) / SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU KRÁLIČÍHO MASA A MASA FARMOVÉ ZVĚŘE (KROMĚ MASA PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI) / LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF KØD AF KANIN OG VILDT (UNDTAGEN STRUDSEKØD) / LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON KANINCHEN- UND ZUCHTWILDFLEISCH (AUßER LAUFVOGELFLEISCH) ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA KÜÜLIKU LIHA JA FARMIULUKI LIHA (MUU KUI SILERINNALISTE LINDUDE LIHA) / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ AΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ) / LIST OF ESTABLISHMENTS AUTHORISED FOR IMPORT OF RABBIT MEAT AND GAME MEAT (OTHER THAN RATITES) / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE LAPIN ET DE GIBIER (AUTRES QUE LES RATITES) / ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI CONIGLIO E DI SELVAGGINA D'ALLEVAMENTO (ESCLUSI I RATITI) / UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT TRUŠU GAĻU UN SAIMNIECĪBĀS AUDZĒTU MEDĪJAMO DZĪVNIEKU GAĻU, IZŅEMOT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU / ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI TRIUŠIENĄ IR ŽVĖRIENĄ (IŠSKYRUS STRUTINIŲ MĖSĄ) SĄRAŠAS / NYÚL- ÉS VADHÚS (KIVÉVE FUTÓMADARAK) BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA /LISTA TA' L-ISTABILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TAL-FENEK U LAĦAM TAL-KAĊĊA / LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN KONIJNENVLEES EN VLEES VAN WILD (MET UITZONDERING VAN LOOPVOGELS) IS TOEGESTAAN / WYKAZ ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA KRÓLICZEGO I DZICZYZNY HODOWLANEJ (Z WYŁĄCZENIEM PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH) JEST DOZWOLONY / LISTA DE ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE COELHO E CARNES DE CAÇA DE CRIAÇÃO (COM EXCEPÇÃO DE CARNES DE RATITES) / LISTA DE UNITĂȚI AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE IEPURE ȘI CARNE DE VÂNAT (ALTA DECÂT RATITE) / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ KRÁLIČIEHO MÄSA A ZVERINY (OKREM MÄSAVTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV) / SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA KUNCEV IN MESA DIVJADI (RAZEN RATITOV) / LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA KANIN JA TARHATUN RIISTAN (MUIDEN KUIN SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN) LIHAA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA KÖTT AV KANIN OCH HÄGNAT VILT FÅR IMPORTERAS (UTOM KÖTT AV RATITER)

Продукт: месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми / Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*) / Produkt: Králičí maso a maso zvěře z farmového chovu (*) / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*) / Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*) / Toode: küüliku liha ja farmiuluki liha (*) / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφομένων θηραμάτων (*) / Product: Rabbit meat and farmed game meat (*) / Produit: Viande de lapin et viande de gibier d'élevage (*) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (*) / Produkts: trušu gaļa un saimniecībās audzētu medījamo dzīvnieku gaļa (*) / Produktas: Triušiena ir ūkiuose auginamų laukinių gyvūnų mėsa (*) / Termék: nyúl és tenyésztett vad húsa (*) / Prodott: Laħam tal-fenek u laħam tal-kaċċa mrobbi (*) / Product: Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*) / Produkt: Mięso królicze i dziczyzna hodowlana (*) / Produto: Carne de coelho e carne de caça de criação (*) / Produs: carne de iepure și carne de vânat de fermă / Produkt: králičie mäso a mäso zo zveri z farmových chovov (*) / Proizvod: meso kuncev in meso gojene divjadi (*) / Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)

(*)

Прясно месо / Carne fresca / Čerstvé maso / Fersk kød / Frisches Fleisch / Värske liha / Νωπό κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Carni fresche / Svaiga gaļa / Šviežia mėsa / Friss hús / Laħam frisk / Vers vlees / Świeże mięso / Carne fresca / Carne proaspătă / Čerstvé mäso / Sveže meso / Tuore liha / Färskt kött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

SH

=

Кланица / Matadero / Jatky / Slagteri / Schlachthof / Tapamaja / Σφαγειοτεχνική εγκατάσταση / Slaughterhouse / Abattoir / Macello / Kautuve / Skerdykla / Vágóhíd / Biċċerija / Slachthuis / Rzeźnia / Matadouro / Abator / Bitúnok / Klavnica / Teurastamo / Slakteri

CP

=

Транжорна / Sala de despiece / Bourárna / Opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Lihalőikusettevőte / Εργαστήριο Τεμαχισμού / Cutting plant / Découpe / Sala di sezionamento / Gaļas sadalīšanas uzņēmums / Išpjaustymo įmonė / Daraboló üzem / Stabbiliment tal-qtiegħ / Uitsnijderij / Zakład rozbioru / Sala de corte / Unitate de tranșare / Rozrábkareň / Razsekovalnica / Leikkaamo / Styckningsanläggning

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nőukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lőike 1 kőikidele nőuetele vastavad riigid ja ettevőtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalvimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady nr 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG.

a

=

Заек / Conejo / Králík / Kanin / Kaninchen / Küülik / Κουνέλι, κουνέλια / Rabbit / Lapin / Coniglio / Trusis / Triušis / Nyúl / Fenek / Konijn / Królik / Coelho / Iepure / Králik / Kunci / Kanit / Kanin

b

=

Двукопитни / Biungulados / Sudokopytníci / Klovbærende dyr / Paarhufer / Sőralised / Δίχηλα / Bi-ungulates / Biongulés / Biungulati / Pārnadži / Porakanopiai / Párosujjú patások / Annimali tal-fratt / Tweehoevigen / Parzystokopytne / Biungulados / Biongulate / Párnokopytníky / Parkljarji / Sorkkaeläimet / Klövdjur

c

=

Пернат дивеч, отглеждан във ферми / Aves de caza silvestres / Pernatá zvěř z farmového chovu / Opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / Farmis peetavad metslinnud / Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / Farmed game birds / Gibier d'élevage à plumes / Selvaggina da penna di allevamento / Saimniecībās audzēti medījamie putni / Ūkiuose auginami laukiniai paukščiai / Tenyésztett szárnyasvad / Tajr tal-kaċċa imrobbi / Gekweekt vederwild / Dzikie ptactwo hodowlane / Aves de caça de criação / Păsări vânat de fermă / Pernatá zver z farmových chovov / Gojena pernata divjad / Tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d

=

Други сухоземни бозайници / Otros mamíferos / Jiní suchozemští savci / Andre landlevende dyr / Andere Landsäugetiere / Teised maismaa imetajad / Άλλα χερσαία θηλαστικά / Other land mammals / Autres mammifères terrestres / Altri mammiferi terrestri / Citi sauszemes zīdītāji / Kiti sausumos žinduoliai / Egyéb szárazföldi emlősök / Mammiferi oħra ta' l-art / Andere landzoogdieren / Inne ssaki lądowe / Outros mamíferos terrestres / Alte mamifere terestre / Ostatné suchozemské cicavce / Drugi kopenski sesalci / Muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e

=

Щрауси / Estrucioniformes / Ptáci nadřádu běžci / Strudse / Zuchtflachbrustvögel / Silerinnalised / Στρουθιονίδες / Ratites / Ratites / Ratiti / Strausu dzimta / Strutiniai / Futómadarak / Tajr li ma jtirx / Loopvogels / Bezgrzebieniowe / Ratites / Ratite / Bežce / Ratiti / Sileälastaiset linnut / Ratiter

Предприятията няма да бъдат одобрявани в рамките на Общността, докато не бъдат приети сертификатите. / Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los certificados. / Zařízení nebudou v rámci Společenství schválena, dokud nebudou přijata osvědčení. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan, før certifikaterne foreligger. / Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Ettevőtteid ei tunnustata ühenduse tasemel enne sertifikaadi väljastamist. / Οι εγκαταστάσεις δεν θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την υιοθέτηση των πιστοποιητικών. / Plants will not be approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Gli stabilimenti possono essere riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Uzņēmumi netiks atzīti Kopienā, kamēr netiks apstiprināti sertifikāti. / Įmonės nebus patvirtintos Bendrijoje, kol nebus patvirtinti sertifikatai. / A bizonyítványok elfogadásáig a létesítmények nem kerülnek közösségi szintű jóváhagyásra. / L-istabbilimenti ma jkunux approvati fuq bażi Kommunitarja sakemm iċ-ċertifikati jkunu addottati. / Inrichtingen worden slechts op communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Zakłady nie będą zatwierdzone na bazie wspólnotowej do czasu przyjęcia świadectw. / Os estabelecimentos não podem ser aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Instalațiile nu vor fi autorizate la nivelul Comunității până ce nu vor fi adoptate certificatele. / Závody nebudú schválené Spoločenstvom, kým nebudú schválené certifikáty. / Na ravni Skupnosti se obrati ne odobrijo pred odobritvijo zdravstvenih spričeval. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen har antagits."

b) Az I. mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

ii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

iii. Brazília esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БРАЗИЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BRAZILIA / "

iv. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

v. Chile esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЧИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHILE / "

vi. Kína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КИТАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHINA / "

vii. Grönland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ГРЕНЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: GROENLANDA / "

viii. Horvátország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХЪРВАТИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CROAȚIA / "

ix. Izland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИСЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISLANDA / "

x. Új-Kaledónia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Територия: НОВА КАЛЕДОНИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Teritoriu: NOUA CALEDONIE / "

xi. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

xii. Oroszország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: РУСИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: RUSIA / "

xiii. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

c) Az I. mellékletből el kell hagyni a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt.

d) A II. melléklet címe helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ВНОС НА МЕСО ОТ ЩРАУСИ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS PARA EXPORTAR CARNE DE ESTRUCIONIFORMES / SEZNAM ZAŘÍZENÍ SCHVÁLENÝCH K DOVOZU MASA Z PTÁKŮ NADŘÁDU BĚŽCI / LISTE OVER VIRKSOMHEDER, HVORFRA MEDLEMSSTATERNE TILLADER IMPORT AF STRUDSEKØD / LISTE DER FÜR DIE EINFUHR VON LAUFVOGELFLEISCH ZUGELASSENEN BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU, KELLEL ON LUBATUD IMPORTIDA SILERINNALISTE LINDUDE LIHA / ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΡΟΥΘΙΟΝΙΔΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS ΑUTHORISED FOR IMPORT OF RATITE MEAT / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS POUR L'IMPORTATION DE VIANDES DE RATITES / ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI PER LE IMPORTAZIONI DI CARNI DI RATITI / UZŅĒMUMU SARAKSTS, NO KURIEM ATĻAUTS IMPORTĒT STRAUSU DZIMTAS PUTNU GAĻU / ĮMONIŲ, IŠ KURIŲ LEIDŽIAMA IMPORTUOTI STRUTINIŲ MĖSĄ, SĄRAŠAS / FUTÓMADARAK HÚSÁNAK BEHOZATALÁRA ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI AWTORIZZATI GĦALL-IMPORTAZZJONI TA' LAĦAM TAT-TAJR LI MA JTIRX / LIJST VAN INRICHTINGEN WAARUIT DE INVOER VAN VLEES VAN LOOPVOGELS IS TOEGESTAAN / WYKAZ ZAKŁADÓW, Z KTÓRYCH IMPORT MIĘSA PTAKÓW BEZGRZEBIENIOWYCH JEST DOZWOLONY/ LISTA DOS ESTABELECIMENTOS AUTORIZADOS A IMPORTAR CARNES DE RATITES / LISTA UNITĂȚILOR AUTORIZATE PENTRU IMPORT DE CARNE DE RATITE / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ SCHVÁLENÝCH NA DOVOZ MÄSA Z VTÁKOV PATRIACICH DO NADRADU BEŽCOV / SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA UVOZ MESA RATITOV / LUETTELO LAITOKSISTA, JOISTA ON SALLITTUA TUODA SILEÄLASTAISTEN LINTUJEN LIHAA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR FRÅN VILKA RATITKÖTT FÅR IMPORTERAS".

e) A II. mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

ii. Botswana esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БОТСУАНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BOTSWANA / "

iii. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

iv. Izrael esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИЗРАЕЛ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISRAEL / "

v. Namíbia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НАМИБИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NAMIBIA / "

vi. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

vii. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

viii. Dél-Afrika esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AFRICA DE SUD / "

ix. Zimbabwe esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЗИМБАБВЕ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ZIMBABWE / "

17. 31997 D 0468: A Bizottság 1997. július 7-i 97/468/EK határozata a tagállamok által vadhús behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 199., 1997.7.26., 62. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31998 D 0369: A Bizottság 1998. május 19-i 98/369/EK határozata (HL L 165., 1998.6.10., 30. o.),

- 31999 D 0343: A Bizottság 1999. május 25-i 1999/343/EK határozata (HL L 131., 1999.5.27., 70. o.),

- 32000 D 0076: A Bizottság 1999. december 17-i 2000/76/EK határozata (HL L 30., 2000.2.4., 33. o.),

- 32002 D 0672: A Bizottság 2002. augusztus 21-i 2002/672/EK határozata (HL L 228., 2002.8.24., 26. o.),

- 32003 D 0073: A Bizottság 2003. január 30-i 2003/73/EK határozata (HL L 27., 2003.2.1., 31. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месо от дивеч / Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Maso volně žijící zvěře / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Toode: ulukiliha / Προϊόν: Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Prodotto: Carni di selvaggina / Produkts: medījamo dzīvnieku gaļa / Produktas: Žvėriena / Termék: vadhús / Prodott: Laħam tal-kaċċa salvaġġ / Product: Vlees van vrij wild / Produkt: mięso zwierząt łownych / Produto: Carne de caça selvagem / Produs: carne de vânat sălbatic / Produkt: zverina z divo žijúcej zveri / Proizvod: Meso divjadi / Tuote: Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

PH

=

Преработвателно предприятие за дивеч / Sala de tratamiento de la caza / Zařízení na zpracování masa volně žijící zvěře / Vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / Ulukiliha käitlemisettevőte / Κέντρο επεξεργασίας άγριων θηραμάτων / Wild game processing house / Atelier de traitement du gibier sauvage / Centro di lavorazione della selvaggina / Medījamo dzīvnieku gaļas pārstrādes uzņēmums / Žvėrienos perdirbimo įmonė / Vadhúsfeldolgozó üzem / Stabbiliment li jipproċessa l-laħam tal-kaċċa salvaġġa / Wildverwerkingseenheid / Zakład przetwórstwa dziczyzny / Estabelecimento de tratamento de caça selvagem / Unitate de procesare a cărnii de vânat / Prevádzkareň na spracovanie zveriny z divo žijúcej zveri / Obrat za obdelavo mesa divjadi / Luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning.

CS

=

Хладилен склад / Almacén frigorífico / Chladírna (mrazírna) / Frysehus / Kühlhaus / Külmladu / Ψυκτική εγκατάσταση / Cold store / Entreposage / Deposito frigorifero / Saldētava / Šaltieji sandėliai / Hűtőház / Kamra tal-friża / Koelhuis / Chłodnia składowa / Armazém frigorífico / Depozit frigorific / Chladiareň (mraziareň) / Hladilnica / Kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

a

=

Едър дивеч / Caza mayor / Volně žijící velká zvěř / Vildtlevende storvildt / Großwild / Suured ulukid / Μεγάλα άγρια θηράματα / Large wild game / Gros gibier sauvage / Selvaggina grossa / Lielie medījamie dzīvnieki / Stambūs žvėrys / Nagyvad / Laħam ta' annimali salvaġġi kbar / Grof vrij wild / Gruba zwierzyna łowna / Caça maior selvagem / Vânat sălbatic mare / Veľká divo žijúca zver / Velika divjad / Luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b

=

Зайцевидни / Lepóridos / Zajícovití / Leporidae / Leporiden / Leporidae sugukonda kuuluvad loomad / Λαγόμορφα / Leporidae / Léporidés / Leporidi / Zaķu dzimta / Kiškiniai / Nyúlfélék / Fniek salvaġġi / Haasachtigen (leporidae) / Zającowate / Leporídeos / Leporide / Zajacovité / Leporidi / Leporidae-suvun eläimet / Hardjur

c

=

Пернат дивеч / Aves de caza silvestres / Volně žijící pernatá zvěř / Vildtlevende Fjervildt / Federwild / Metslinnud / Άγρια πτερωτά θηράματα / Wild game birds / Oiseaux sauvages de chasse / Selvaggina da penna selvatica / Medījamie putni / Laukiniai paukščiai / Szárnyasvad / Tajr salvaġġ / Vrij vederwild / Ptactwo łowne / Aves de caça selvagem / Păsări de vânat sălbatice / Divo žijúca pernatá zver / Pernata divjad / Luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T

=

Изследване за трихинела / Prueba para la detección de triquinas / Vyšetření na trichinely / Undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / Trihhinellade kontroll / Εξέταση παρουσίας τριχινών / Examination for trichinae / Examen pour le dépistage des trichines / Esame per l'individuazione di trichine / Trihinelozes izmeklējumi / Trichineliozės tyrimas / Trichinellavizsgálat / L-eżami tat-trichanae / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / Badanie na włośnie / Exame para a detecção de triquinas / Examinare pentru trichină / Vyšetrenie na trichinely / Pregled na trihine / Trikiinien tutkiminen / Trikinkontroll"

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

ii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

iii. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

iv. Chile esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЧИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHILE / "

v. Grönland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ГРЕНЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: GROENLANDA / "

vi. Namíbia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НАМИБИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NAMIBIA / "

vii. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

viii. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

ix. Uruguay esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: УРУГВАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: URUGUAY / "

x. Dél-Afrika esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AFRICA DE SUD / "

c) A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

18. 31997 D 0569: A Bizottság 1997. július 16-i 97/569/EK határozata a tagállamok által húsipari termékek behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 234., 1997.8.26., 16. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31998 D 0009: A Bizottság 1997. december 16-i 98/9/EK határozata (HL L 3., 1998.1.7., 12. o.),

- 31998 D 0163: A Bizottság 1998. február 10-i 98/163/EK határozata (HL L 53., 1998.2.24., 23. o.),

- 31998 D 0220: A Bizottság 1998. március 4-i 98/220/EK határozata (HL L 82., 1998.3.19., 47. o.),

- 31998 D 0346: A Bizottság 1998. május 19-i 98/346/EK határozata (HL L 154., 1998.5.28., 35. o.),

- 31999 D 0336: A Bizottság 1999. május 20-i 1999/336/EK határozata (HL L 127., 1999.5.21., 30. o.),

- 32000 D 0253(01): A Bizottság 2000. március 20-i 2000/253/EK határozata (HL L 78., 2000.3.29., 32. o.),

- 32000 D 0555: A Bizottság 2000. szeptember 6-i 2000/555/EK határozata (HL L 235., 2000.9.19., 25. o.),

- 32002 D 0074: A Bizottság 2002. január 30-i 2002/74/EK határozata (HL L 33., 2002.2.2., 29. o.),

- 32002 D 0671: A Bizottság 2002. augusztus 20-i 2002/671/EK határozata (HL L 228., 2002.8.24., 25. o.),

- 32003 D 0204: A Bizottság 2003. március 21-i 2003/204/EK határozata (HL L 78., 2003.3.25., 14. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236 magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 D 0787: A Bizottság 2005. november 11-i 2005/787/EK határozata (HL L 296., 2005.11.12., 39. o.),

a) Az I. mellékletben a cím és a tájékoztató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ΑΝΝΕSS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA DE UNITĂȚI / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: месни продукти / Producto: productos cárnicos / Výrobky: masné výrobky / Produkt: kødprodukter / Erzeugnis: Fleischerzeugnisse / Toode: lihatooted / Προϊόν: Προϊόντα με βάση το κρέας / Product: meat products / Produit: à base de viandes / Prodotto: prodotti a base di carne / Produkts: gaļas produkti / Produktas: mėsos produktai / Termék: húskészítmények / Prodott: Prodotti tal-laħam / Product: vleesproducten / Produkt: produkty mięsne / Produto: produtos à base de carne / Produs: produse din carne / Produkt: mäsové výrobky / Proizvod: mesni izdelki / Tuote: lihatuotteet / Varuslag: köttvaror

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5 = Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

PMP

=

poultry meat products

RMP

=

rabbit meat products

FMP

=

farmed game meat products

WMP

=

wild game meat products

6

=

* Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

* Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

* Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

* Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

* Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

* Nőukogu otsuse 95/408/EÜ artikkel 2 punkti 1 kőikidele nőuetele vastavad riigid ja ettevőtted.

* Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

* Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

* Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 de la décision 95/408/CE du Conseil.

* Paese e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione 95/408/CE del Consiglio.

* Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

* Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

* Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

* Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

* Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

* Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania artykułu 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

* Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

* Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

* Krajiny a prevádzkarne v súlade so všetkými požiadavkami článku 2(1) rozhodnutia Rady 95/408/ES.

* Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe 95/408/ES.

* Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

* Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG."

b) Az I. mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

ii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

iii. Brazília esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БРАЗИЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BRAZILIA / "

iv. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

v. Svájc esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ELVEȚIA / "

vi. Chile esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЧИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHILE / "

vii. Hong Kong esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХОНГ КОНГ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: HONG KONG / "

viii. Horvátország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХЪРВАТИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CROAȚIA / "

ix. Izrael esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИЗРАЕЛ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISRAEL / "

x. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

xi. Thaiföld esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТАЙЛАНД / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: THAILANDA / "

xii. Szingapúr esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СИНГАПУР / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: SINGAPORE / "

xiii. Dél-Afrika esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЮЖНА АФРИКА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AFRICA DE SUD / "

c) Az I. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

19. 31998 D 0179: A Bizottság 1998. február 23-i 98/179/EK határozata egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló hatósági mintavételes vizsgálatra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 65., 1998.3.5., 31. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet 1.2. pontjának második bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Bulgária és Románia esetében az akkreditációt a csatlakozás időpontjáig kell megszerezni."

20. 31998 D 0536: A Bizottság 1998. szeptember 3-i 98/536/EK határozata a szermaradványok vizsgálatára kijelölt nemzeti referencia-laboratóriumok jegyzékének megállapításáról (HL L 251., 1998.9.11., 39. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32006 D 0130: A Bizottság 2006. február 10-i 2006/130/EK határozata (HL L 52., 2006.2.23., 25. o.),

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„Bulgária1) Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
2) ул. „Искърско шосе“ 5
3) 1528 София
4) (Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology
5) 5 Iskarsko shousse Str.
6) 1528 Sofia)
A1, A2, A3, A4, A5, A6 B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f”

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„Románia7) Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
8) Stradă Câmpul Moșilor nr. 5, sector 2,
9) codul 021202, București
All groups”

21. 31999 D 0120: A Bizottság 1999. január 27-i 1999/120/EK határozata a tagállamok által állati bél behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 36., 1999.2.10., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31999 D 0263: A Bizottság 1999. április 19-i 1999/263/EK határozata (HL L 103., 1999.4.20., 33. o.),

- 32000 D 0080: A Bizottság 1999. december 20-i 2000/80/EK határozata (HL L 30., 2000.2.4., 41. o.),

- 32002 D 0483: A Bizottság 2002. június 24-i 2002/483/EK határozata (HL L 166., 2002.6.25., 25. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 D 0506: A Bizottság 2005. július 14-i 2005/506/EK határozata (HL L 184., 2005.7.15., 68. o.),

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA DE UNITĂȚI / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: стомаси, пикочни мехури и черва от животни / Producto: Estómagos, vejigas y tripas de animales / Produkt: Žaludky, měchýře a střeva zvířat / Produkt: Maver, dyreblærer og dyretarme / Erzeugnis: Mägen, Blasen und Därme von Tieren / Toode: loomade maod, kusepőied ja sooled / Προϊόν: στομάχια, κύστεις και έντερα ζώων / Product: Stomachs, bladders and intestines of animals / Produit: Estomacs, vessies et boyaux d'animaux / Prodotto: Stomachi, vesciche e budella di origine animale / Produkts: dzīvnieku kuņģi, urīnpūšļi un zarnas / Produktas: skrandis, šlapimo pūslė ir gyvulių žarnos / Termék: állati gyomor, hólyag és bél / Prodott: L-istonku, bżieżaq tal-urina u l-budullata ta' l-annimali / Product: Magen, blazen en darmen van dieren / Produkt: Żołądki, pęcherze i jelita zwierząt / Produto: Estômagos, bexigas e tripas de animais / Produs: stomace, vezici urinare și intestine de animale / Produkt: Žalúdky, mechúre a črevá zvierat / Proizvod: vampi in želodci, mehurji in čreva živali / Tuote: Vatsalaukkuja, virtsarakkoja ja suolia / Varuslag: Magar, blåsor och tarmar

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar"

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Afganisztán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АФГАНИСТАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AFGANISTAN / "

ii. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

iii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

iv. Banglades esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БАНГЛАДЕШ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BANGLADESH / "

v. Bahrein esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БАХРЕЙН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BAHRAIN / "

vi. Brazília esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БРАЗИЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BRAZILIA / "

vii. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CANADA / "

viii. Svájc esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ELVEȚIA / "

ix. Chile esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЧИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHILE / "

x. Kína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КИТАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHINA / "

xi. Costa Rica esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КОСТА РИКА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: COSTA RICA / "

xii. Egyiptom esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЕГИПЕТ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: EGIPT / "

xiii. Honduras esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХОНДУРАС / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: HONDURAS / "

xiv. Horvátország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ХЪРВАТИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CROAȚIA / "

xv. India esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: INDIA / "

xvi. Irán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИРАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: IRAN / "

xvii. Japán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЯПОНИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: JAPONIA / "

xviii. Kuvait esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КУВЕЙТ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: KUWEIT / "

xix. Libanon esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЛИВАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: LIBAN / "

xx. Marokkó esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: МАРОКО / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: MAROC / "

xxi. Mongólia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: МОНГОЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: MONGOLIA / "

xxii. Mexikó esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: МЕКСИКО / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: MEXIC / "

xxiii. Nicaragua esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НИКАРАГУА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NICARAGUA / "

xxiv. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

xxv. Panama esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ПАНАМА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: PANAMA / "

xxvi. Peru esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ПЕРУ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: PERU / "

xxvii. Pakisztán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ПАКИСТАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: PAKISTAN / "

xxviii. Paraguay esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ПАРАГВАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: PARAGUAY / "

xxix. Szíria esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СИРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: SIRIA / "

xxx. Tunézia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТУНИС / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: TUNISIA / "

xxxi. Türkmenisztán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТУРКМЕНИСТАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: TURKMENISTAN / "

xxxii. Törökország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТУРЦИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: TURCIA / "

xxxiii. Ukrajna esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: УКРАЙНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: UCRAINA / "

xxxiv. Az Amerikai Egyesült Államok esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: STATELE UNITE ALE AMERICII / "

xxxv. Uruguay esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: УРУГВАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: URUGUAY / "

xxxvi. Üzbegisztán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: УЗБЕКИСТАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: UZBEKISTAN / "

xxxvii. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: REPUBLICA FEDERALĂ IUGOSLAVIA / "

c) A mellékletben el kell hagyni a Romániára vonatkozó szövegrészt.

22. 31999 D 0710: A Bizottság 1999. október 15-i 1999/710/EK határozata a tagállamok által darált hús és előkészített húsok behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 281., 1999.11.4., 82. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 D 0079: A Bizottság 1999. december 20-i 2000/79/EK határozata (HL L 30., 2000.2.4., 39. o.),

- 32000 D 0252: A Bizottság 2000. március 17-i 2000/252/EK határozata (HL L 78., 2000.3.29., 28. o.),

- 32000 D 0430: A Bizottság 2000. július 6-i 2000/430/EK határozata (HL L 170., 2000.7.11., 14. o.),

- 32001 D 0336: A Bizottság 2001. április 18-i 2001/336/EK határozata (HL L 120., 2001.4.28., 39. o.),

- 32002 D 0920: A Bizottság 2002. november 25-i 2002/920/EK határozata (HL L 321., 2002.11.26., 49. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0381: A Bizottság 2004. április 26-i 2004/381/EGK határozata (HL L 199., 2004.6.7., 8. o.),

- 32005 D 0156: A Bizottság 2005. február 18-i 2005/156/EK határozata (HL L 51., 2005.2.24., 26. o.),

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

A. СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: мляно месо и месни заготовки / Producto: carne picada y preparados de carne / Výrobek: mleté maso a masné polotovary / Produkt: hakket kød og tilberedt kød / Erzeugnis: Hackfleisch/Faschiertes und Fleischzubereitungen / Toode: hakkliha ja tükilihast tooted / Προϊόν: κιμάδες και παρασκευάσματα κρέατος / Product: minced meat and meat preparations / Produit: viandes hachées et préparations de viande / Prodotto: carni macinate e preparazioni di carne / Produkts: malta gaļa un gaļas izstrādājumi / Produktas: Smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiai / Termék: darált hús és húskészítmények / Prodott: ikkappuljat u prodotti tal-laħam ippreparati / Product: gehakt vlees en vleesbereidingen / Produkt: Mięso mielone i preparaty mięsne / Produto: carnes picadas e preparados de carnes / Produs: carne tocată și preparate din carne / Produkt: mleté mäso a mäsové prípravky / Proizvod: mleto meso in mesni pripravki / Tuote: jauhettu liha ja lihavalmisteet / Varuslag: malet kött och köttberedningar

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region

5

=

Дейност / Actividad / Činnost / Aktivitet / Tätigkeit / Tegevusvaldkond / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Darbība / Veikla / Tevékenység / Attivita' / Activiteit / Rodzaj działalności / Actividade / Activitate / Činnosť / Dejavnost / Toimintamuoto / Verksamhet

MM

=

Мляно месо / Carne picada / Mleté maso / Hakket kød / Hackfleisch/Faschiertes / Hakkliha / Κιμάδες / Minced meat / Viandes hachées / Carni macinate / Malta gaļa / Smulkinta mėsa / Darált hús / Ikkappuljat / Gehakt vlees / Mięso mielone / Carnes picadas / Carne tocată / Mleté mäso / Mleto meso / Jauhettu liha / Malet kött

MP

=

Месни заготовки / Preparados de carne / Masné polotovary / Tilberedt kød / Fleischzubereitungen/ Tükilihast tooted / Παρασκευάσματα κρέατος / Meat preparations / Préparations de viande / Preparazioni di carni / Gaļas izstrādājumi / Mėsos pusgaminiai / Előkészített húsok / Preparazzjonijiet tal-laħam / Vleesbereidingen / Preparaty mięsne / Preparados de carnes / Preparate din carne / Mäsové prípravky / Mesni pripravki / Raakalihavalmisteet / Köttberedningar

6

=

Специални забележки / Menciones especiales / Zvláštní poznámky / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Erimärkused / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Īpašas atzīmes / Specialios pastabos / Különleges megjegyzések / Rimarki speċjali / Bijzondere opmerkingen / Uwagi szczególne / Mençőes especiais / Mențiuni speciale / Osobitné poznámky / Posebne opombe / Erikoismainintoja / Anmärkningar

7

=

Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета.

Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo.

Země a zařízení, které splňují všechny požadavky čl. 2 odst. 1 rozhodnutí Rady 95/408/ES.

Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF.

Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen.

Nőukogu otsuse 95/408/EÜ artikli 2 lőike 1 kőikidele nőuetele vastavad riigid ja ettevőtted.

Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου.

Countries and establishments complying with all requirements of Article 2(1) of Council Decision 95/408/EC.

Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil.

Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio.

Valstis un uzņēmumi, kuri atbilst Padomes Lēmuma 95/408/EK 2. panta 1. punkta prasībām.

Šalys ir įmonės, atitinkančios visus Tarybos sprendimo 95/408/EB 2 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Azok az országok és létesítmények, amelyek teljes mértékben megfelelnek a 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Pajjiżi u stabbilimenti li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ta' l-Artiklu 2(1) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/408/KE.

Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad.

Państwa i zakłady spełniające wszystkie wymagania art. 2 ust. 1 decyzji Rady 95/408/WE.

Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho.

Țări și întreprinderi care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE.

Krajiny a prevádzkárne spĺňajúce všetky požiadavky článku 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 95/408/ES.

Države in obrati, ki izpolnjujejo vse zahteve iz člena 2(1) Odločbe Sveta 95/408/ES.

Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset.

Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG."

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

ii. Ausztrália esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АВСТРАЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: AUSTRALIA / "

iii. Brazília esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БРАЗИЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BRAZILIA / "

iv. Chile esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ЧИЛИ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHILE / "

v. Izrael esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИЗРАЕЛ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISRAEL / "

vi. Izland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ИСЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ISLANDA / "

vii. Új-Zéland esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: НОВА ЗЕЛАНДИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: NOUA ZEELANDĂ / "

viii. Thaiföld esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТАЙЛАНД / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: THAILANDA / "

c) A mellékletben el kell hagyni a Romániára vonatkozó szövegrészt.

23. 32000 D 0050: A Bizottság 1999. december 17-i 2000/50/EK határozata az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok vizsgálatára vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 19., 2000.1.25., 51. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 2. cikk a következő mondattal egészül ki:

"Bulgária és Románia esetében a jelentést első alkalommal 2008. április 30-ig kell benyújtani."

24. 32000 D 0284: A Bizottság 2000. március 31-i 2000/284/EK határozata a harmadik országokból származó lósperma behozatalára feljogosított spermagyűjtő központok jegyzékének megállapításáról, valamint a 96/539/EK és a 96/540/EK határozat módosításáról (HL L 94., 2000.4.14., 35. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 D 0444: A Bizottság 2000. július 5-i 2000/444/EK határozata (HL L 179., 2000.7.18., 15. o.),

- 32000 D 0790: A Bizottság 2000. november 30-i 2000/790/EK határozata (HL L 314., 2000.12.14., 32. o.),

- 32001 D 0169: A Bizottság 2001. február 16-i 2001/169/EK határozata (HL L 60., 2001.3.1., 62. o.),

- 32001 D 0392: A Bizottság 2001. május 4-i 2001/392/EK határozata (HL L 138., 2001.5.22., 22. o.),

- 32001 D 0612: A Bizottság 2001. július 20-i 2001/612/EK határozata (HL L 214., 2001.8.8., 51. o.),

- 32001 D 0734: A Bizottság 2001. október 11-i 2001/734/EK határozata (HL L 275., 2001.10.18., 19. o.),

- 32002 D 0073: A Bizottság 2002. január 30-i 2002/73/EK határozata (HL L 33., 2002.2.2., 18. o.),

- 32002 D 0297: A Bizottság 2002. április 10-i 2002/297/EK határozata (HL L 101., 2002.4.17., 46. o.),

- 32002 D 0339: A Bizottság 2002. május 2-i 2002/339/EK határozata (HL L 116., 2002.5.3., 63. o.),

- 32002 D 0416: A Bizottság 2002. június 6-i 2002/416/EK határozata (HL L 150., 2002.6.8., 56. o.),

- 32002 D 0776: A Bizottság 2002. október 3-i 2002/776/EK határozata (HL L 267., 2002.10.4., 30. o.),

- 32003 D 0101: A Bizottság 2003. február 13-i 2003/101/EK határozata (HL L 41., 2003.2.14., 46. o.),

- 32003 D 0243: A Bizottság 2003. március 3-i 2003/243/EK határozata (HL L 89., 2003.4.5., 26. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0574: A Bizottság 2003. július 30-i 2003/574/EK határozata (HL L 196., 2003.8.2., 27. o.),

- 32004 D 0070: A Bizottság 2004. január 6-i 2004/70/EK határozata (HL L 15., 2004.1.22., 34. o.),

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

1. Версия - Versión - Verze - Udgave - Fassung vom - Versioon - Έκδοση - Version - Version - Versione - Versija - Versija - Változat - Verżjoni - Versie - Wersja - Versão - Versiune - Verzia - Verzija - Tilanne - Version

2. Код по ISO - Código ISO - Kód ISO - ISO-kode - ISO-Code - ISO-kood - Κωδικός ISO - ISO-code - Code ISO - Codice ISO - ISO standarts - ISO kodas - ISO-kód - Kodiċi ISO - ISO-code - Kod ISO - Código ISO - Cod ISO - Kód ISO - ISO-koda - ISO-koodi - ISO-kod

3. Трета страна - Tercer país - Třetí země - Tredjeland - Drittland - Kolmas riik - Τρίτη χώρα - Third country - Pays tiers - Paese terzo - Trešā valsts - Trečioji šalis - Harmadik ország - Pajjiż terz - Derde land - Kraj trzeci - País terceiro - Țara terță - Tretia krajina - Tretja država - Kolmas maa - Tredje land

4. Наименование на одобрения център - Nombre del centro autorizado - Název schválené stanice - Den godkendte stations navn - Name der zugelassenen Besamungsstation - Tunnustatud seemendusjaama nimi - Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου - Name of approved centre - Nom du centre agréé - Nome del centro riconosciuto - Atzīta centra nosaukums - Patvirtinto centro pavadinimas - Az engedélyezett állomás neve - Isem taċ-ċentru approvat - Naam van het erkende centrum - Nazwa zatwierdzonego punktu - Nome do centro aprovado - Numele centrului autorizat - Názov schválenej stanice - Ime odobrenega osemenjevalnega središča - Hyväksytyn aseman nimi - Tjurstationens namn

5. Адрес на одобрения център - Dirección del centro autorizado - Adresa schválené stanice - Den godkendte stations adresse - Anschrift der zugelassenen Besamungsstation - Tunnustatud seemendusjaama aadress - Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου - Address of approved centre - Adresse du centre agréé - Indirizzo del centro riconosciuto - Atzīta centra adrese - Patvirtinto centro adresas - Az engedélyezett állomás címe - Indirizz taċ-ċentru approvat - Adres van het erkende centrum - Adres zatwierdzonego punktu - Endereço aprovado - Adresa centrului autorizat - Adresa schválenej stanice - Naslov odobrenega osemenjevalnega središča - Hyväksytyn aseman osoite - Tjurstationens adress

6. Одобряващ орган - Autoridad competente en materia de autorización - Příslušný schvalující orgán - Godkendelsesmyndighed - Zulassungsbehörde - Tunnustuse andnud järelevalveasutus - Εγκρίνουσα αρχή - Approving authority - Autorité d'agrément - Autorità che rilascia il riconoscimento - Iestāde, kura veic atzīšanu - Patvirtinanti institucija - Engedélyező hatóság - Awtorita' ta' l-approvazzjoni - Autoriteit die de erkenning heeft verleend - Organ zatwierdzający - Autoridade de aprovação - Autoritatea ce autorizează - Schvaľujúci orgán - Pristojni organ za odobritev - Hyväksyntäviranomainen - Godkännande myndighet

7. Номер на одобрението - Número de autorización - Číslo schválení - Godkendelsesnummer - Registriernummer - Tunnustusnumber - Αριθμός έγκρισης - Approval number - Numéro d'agrément - Numero di riconoscimento - Atzīšanas numurs - Patvirtinimo numeris - A működési engedély száma - Numru ta' l-approvazzjoni - Registratienummer - Numer zatwierdzenia - Número de aprovação - Număr de autorizare - Číslo schválenia - Veterinarska številka odobritve - Hyväksyntänumero - Godkännandenummer

8. Дата на одобрението - Fecha de la autorización - Datum schválení - Godkendelsesdato - Zulassungsdatum - Tunnustamise kuupäev - Ημερομηνία έγκρισης - Approval date - Date d'agrément - Data di approvazione - Atzīšanas datums - Patvirtinimo data - A működési engedély kiadásának dátuma - Data ta' l-approvazzjoni - Datum van erkenning - Data zatwierdzenia - Data da aprovação - Data autorizării - Dátum schválenia - Datum odobritve - Hyväksyntäpäivä - Datum för godkännandet".

b) A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

c) A mellékletben az a) lábjegyzet helyébe a következő lép:

"(a) Бележка: Временен код, който не влияе на окончателния код на страната, който ще ц се даде след приключването на преговорите, водени в момента в ООН - Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas - Prozatímní kód, kterým není dotčeno konečné označení země, které bude přiřazeno po ukončení jednání probíhajícího v OSN - Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet - Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird - Ajutine kood, mis ei mőjuta lőplikku nimetust, mis omistatakse riigile peale Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis käimasolevate läbirääkimiste lőppu - Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη - Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations - Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies - Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite - Pagaidu kods, kurš nekādā veidā neietekmē galīgo valsts nomenklatūru, kura tiks apstiprināta Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros pašlaik notiekošo sarunu rezultātā - Laikinas kodas, neturėsiantis įtakos pastoviai šalies terminologijai, kuri bus nustatyta pasibaigus šiuo metu vykstančioms deryboms Jungtinėse Tautose - Ideiglenes kód, amely nem befolyásolja az ország azon végleges elnevezését, amelyet az ENSZ-ben folytatott jelenlegi tárgyalások lezárását követően hagynak jóvá - Kodiċi proviżorju li ma jaffettwax id-denominazzjoni definittiva tal-pajjiż fil-konklużjoni tan-negozjati li għaddejjin bħalissa fi ħdan il-Ġnus Magħquda - Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd - Tymczasowy kod, który w ostateczny sposób nie przesądza oznaczenia kraju, które zostanie uzgodnione w następstwie aktualnie trwających negocjacji na forum ONZ - Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociaçőes actualmente em curso nas Naçőes Unidas - Cod provizoriu ce nu aduce atingere în nici un mod nomenclaturii definitive a acestei țări, ce va fi agreată dupa încheierea negocierilor, ce se desfășoară în prezent, cu privire la acest subiect, în cadrul Națiunilor Unite - Dočasný kód, ktorým nie je dotknuté označenie tejto krajiny, ktoré jej bude pridelené po ukončení rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v OSN - Začasna koda, ki ne vpliva na končno poimenovanje države in bo dodeljena po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih - Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi - Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts."

d) A mellékletben a b) lábjegyzet helyébe a következő lép:

"(b) Само сперма, събрана от регистрирани коне - Sólo esperma procedente de caballos registrados - Pouze sperma odebrané od registrovaných koní - Kun sæd fra registrerede heste - Nur Samen von registrierten Pferden - Ainult registreeritud hobustelt kogutud sperma - Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους - Only semen collected from registered horses - Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés - Solamente sperma raccolto da cavalli registrati - Tikai no reģistrētiem zirgiem iegūta sperma - Tiktai sperma, surinkta iš registruotų arklių - Kizárólag nyilvántartott lovaktól begyűjtött sperma - Sperma miġbura minn żwiemel reġistrati biss - Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden - Tylko nasienie pochodzące od zarejestrowanych koni - Apenas sémen colhido de cavalos registados - Numai material seminal recoltat de la cai înregistrați - Iba sperma registrovaných koní - Le seme, pridobljeno od registriranih konj - Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste - Bara sperma insamlad från registrerade hästar."

25. 32000 D 0585: A Bizottság 2000. szeptember 7-i 2000/585/EK határozata a vadhús, a tenyésztettvad-hús és a nyúlhús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról, valamint a 97/217/EK, 97/218/EK, 97/219/EK és 97/220/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2000.10.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 D 0640: A Bizottság 2001. augusztus 2-i 2001/640/EK határozata (HL L 223., 2001.8.18., 28. o.),

- 32001 D 0736: A Bizottság 2001. október 17-i 2001/736/EK határozata (HL L 275., 2001.10.18., 32. o.),

- 32002 D 0219: A Bizottság 2002. március 7-i 2002/219/EK határozata (HL L 72., 2002.3.14., 27. o.),

- 32002 D 0646: A Bizottság 2002. július 31-i 2002/646/EK határozata (HL L 211., 2002.8.7., 23. o.)

- 32003 D 0074: A Bizottság 2003. január 31-i 2003/74/EK határozata (HL L 28., 2003.2.4., 45. o.),

- 32003 D 0163: A Bizottság 2003. március 7-i 2003/163/EK határozata (HL L 66., 2003.3.11., 41. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0571: A Bizottság 2003. július 31-i 2003/571/EK határozata (HL L 194., 2003.8.1., 79. o.),

- 32004 D 0118: A Bizottság 2004. január 28-i 2004/118/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.),

- 32004 D 0212: A Bizottság 2004. január 6-i 2004/212/EK határozata (HL L 73., 2004.3.11., 11. o.),

- 32004 D 0245: A Bizottság 2004. március 9-i 2004/245/EK határozata (HL L 77., 2004.3.13., 62. o.),

- 32004 D 0413: A Bizottság 2004. április 28-i 2004/413/EK határozata (HL L 151., 2004.4.30., 62. o.).

A II. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

26. 32000 D 0609: A Bizottság 2000. szeptember 29-i 2000/609/EK határozata a tenyésztett laposmellű futómadarak húsának behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról, valamint a tagállamok által friss baromfihús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról szóló 94/85/EGK határozat módosításáról (HL L 258., 2000.10.12., 49. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 D 0782: A Bizottság 2000. december 8-i 2000/782/EK határozata (HL L 309., 2000.12.9., 37. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0573: A Bizottság 2003. július 31-i 2003/573/EK határozata (HL L 194., 2003.8.1., 89. o.),

- 32003 D 0810: A Bizottság 2003. november 17-i 2003/810/EK határozata (HL L 305., 2003.11.22., 11. o.),

- 32004 D 0118: A Bizottság 2004. január 28-i 2004/118/EK határozata (HL L 36., 2004.2.7., 34. o.),

- 32004 D 0415: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/415/EGK határozata (HL L 151., 2004.4.30., 73. o.),

- 32005 D 0804: A Bizottság 2005. november 18-i 2005/804/EK határozata (HL L 303., 2005.11.22., 56. o.),

Az I. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

27. 32001 D 0556: A Bizottság 2001. július 11-i 2001/556/EK határozata a tagállamok által emberi fogyasztásra szánt zselatin behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények ideiglenes jegyzékeinek megállapításáról (HL L 200., 2001.7.25., 23. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 D 0926: A Bizottság 2002. november 25-i 2002/926/EK határozata (HL L 322., 2002.11.27., 49. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 D 0033: A Bizottság 2005. január 14-i 2005/33/EK határozata (HL L 16., 2005.1.20., 59. o.),

a) A mellékletben a cím és a tájékozató rész helyébe a következő lép:

"ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LIITE - BILAGA

СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ / LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / SEZNAM ZAŘÍZENÍ / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER BETRIEBE / ETTEVÕTETE LOETELU / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / UZŅĒMUMU SARAKSTS / ĮMONIŲ SĄRAŠAS / LÉTESÍTMÉNYLISTA / LISTA TA' L-ISTABBILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / WYKAZ ZAKŁADÓW / LISTA DOS ESTABELECIMENTOS / LISTA UNITĂȚILOR / ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ / SEZNAM OBRATOV / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Продукт: желатин, предназначен за човешка консумация / Producto: gelatina destinada al consumo humano / Výrobek: želatina určená k lidské spotřebě / Produkt: gelatine til konsum / Erzeugnis: zum Verzehr bestimmte Gelatine / Toode: želatiin toiduks / Προϊόν: ζελατίνη με προορισμό την κατανάλωση από τον άνθρωπο / Product: gelatine intended for human consumption / Produit: gélatine destinée à la consommation humaine / Prodotto: gelatine destinate al consumo umano / Produkts: lietošanai pārtikā paredzēts želatīns / Produktas: želatina, skirta žmonių maistui / Termék: emberi fogyasztásra szánt zselatin / Prodott: ġelatina għall-konsum uman / Product: voor menselijke consumptie bestemde gelatine / Produkt: żelatyna spożywcza / Produto: gelatina destinada ao consumo humano / Produs: gelatină destinată consumului uman / Produkt: Želatina na ľudskú konzumáciu / Proizvod: želatina, namenjena prehrani ljudi / Tuote: ihmisravinnoksi tarkoitettu gelatiini / Varuslag: gelatin avsett som livsmedel

1

=

Национален код / Referencia nacional / Národní kód / National reference / Nationaler Code / Rahvuslik viide / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nacionālā norāde / Nacionalinė nuoroda / Nemzeti referenciaszám / Referenza nazzjonali / Nationale code / Kod krajowy / Referência nacional / Referință națională / Národný odkaz / Nacionalna referenca / Kansallinen referenssi / Nationell referens

2

=

Наименование / Nombre / Název / Navn / Name / Nimi / Όνομα εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Nosaukums / Pavadinimas / Név / Isem / Naam / Nazwa / Nome / Nume / Názov / Ime / Nimi / Namn

3

=

Град / Ciudad / Město / By / Stadt / Linn / Πόλη / Town / Ville / Città / Pilsēta / Miestas / Város / Belt / Stad / Miasto / Cidade / Oraș / Mesto / Kraj / Kaupunki / Stad

4

=

Област / Región / Oblast / Region / Region / Piirkond / Περιοχή / Region / Région / Regione / Reģions / Regionas / Régió / Reġjun / Regio / Region / Região / Județ / Kraj / Regija / Alue / Region".

b) A mellékletben a táblázatok címeinek helyébe a következők lépnek:

i. Argentína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: АРЖЕНТИНА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ARGENTINA / "

ii. Brazília esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БРАЗИЛИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BRAZILIA / "

iii. Fehéroroszország esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: БЕЛАРУС / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: BELARUS / "

iv. Kanada esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КАНАДА / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Tara: CANADA / "

v. Svájc esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ШВЕЙЦАРИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: ELVEȚIA / "

vi. Kína esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КИТАЙ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: CHINA / "

vii. Kolumbia esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КОЛУМБИЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: COLUMBIA / "

viii. Korea esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: КОРЕЯ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: COREEA / "

ix. Pakisztán esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ПАКИСТАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: PAKISTAN / "

x. Tajvan esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: ТАЙВАН / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: TAIWAN / "

xi. Az USA esetében a spanyol szövegrész előtt:

"Страна: С А Щ / "

valamint a portugál szövegrészt követően:

"Țara: SUA / "

28. 32001 D 0600: A Bizottság 2001. július 17-i 2001/600/EK határozata az egyes állatok Bulgáriából történő behozatalára vonatkozó, a kéknyelv betegség megjelenésére tekintettel megállapított védőintézkedésekről, az 1999/542/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, továbbá az élő szarvasmarha- és sertésfélék egyes európai országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 98/372/EK határozatnak néhány, Bulgáriával kapcsolatos szempont figyelembevétele céljából történő módosításáról, valamint a tagállamok által juh- és kecskefélék behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékeinek megállapításáról szóló 97/232/EK határozat módosításáról (HL L 210., 2001.8.3., 51. o.).

A 2001/600/EK határozat hatályát veszti.

29. 32001 D 0881: A Bizottság 2001. december 7-i határozata a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékének összeállításáról, valamint a Bizottság szakértői által végzendő ellenőrzésekre vonatkozó részletes szabályok naprakésszé tételéről (HL L 326., 2001.12.11., 44. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 D 0455: A Bizottság 2002. június 13-i 2002/455/EK határozata (HL L 155., 2002.6.14., 59. o.),

- 32002 D 0986: A Bizottság 2002. december 13-i 2002/986/EK határozata (HL L 344., 2002.12.19., 20. o.),

- 32003 D 0506: A Bizottság 2003. július 3-i 2003/506/EK határozata (HL L 172., 2003.7.10., 16. o.),

- 32003 D 0831: A Bizottság 2003. november 20-i 2003/831/EK határozata (HL L 313., 2003.11.28., 61. o.),

- 32004 D 0273: A Bizottság 2004. március 18-i 2004/273/EK határozata (HL L 86., 2004.3.24., 21. o.),

- 32004 D 0408: A Bizottság 2004. április 26-i 2004/408/EK határozata (HL L 208., 2004.6.10., 17. o.),

- 32004 D 0469: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/469/EK határozata (HL L 212., 2004.6.12., 7. o.),

- 32004 D 0517: A Bizottság 2004. június 21-i 2004/517/EK határozata (HL L 221., 2004.6.22., 18. o.),

- 32004 D 0608: A Bizottság 2004. augusztus 19-i 2004/608/EK határozata (HL L 274., 2004.8.24., 15. o.),

- 32005 D 0013: A Bizottság 2005. január 3-i 2005/13/EK határozata (HL L 6., 2005.1.8., 8. o.),

- 32005 D 0102: A Bizottság 2005. január 26-i 2005/102/EK határozata (HL L 33., 2005.2.5., 30. o.),

- 32005 D 0485: A Bizottság 2005. június 22-i 2005/485/EK határozata (HL L 181., 2005.7.13., 1. o.),

- 32006 D 0117: A Bizottság 2006. február 3-i 2006/117/EK határozata (HL L 53., 2006.2.23., 1. o.),

- 32006 D 0414: A Bizottság 2006. június 7-i 2006/414/EK határozata (HL L 164., 2006.6.16., 27. o.),

a) A mellékletben a Görögországra vonatkozó táblázatból el kell hagyni a következő szövegrészeket:

"Ormenion* R", "Promachonas F", és "Promachonas R",

b) A mellékletben a Magyarországra vonatkozó táblázatból el kell hagyni a következő szövegrészt:

"Nagylak (13) R"

c) A mellékletből el kell hagyni a 13. lábjegyzetet.

30. 32002 D 0472: A Bizottság 2002. június 20-i 2002/472/EK határozata a Bolgár Köztársaságból származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról (HL L 163., 2002.6.21., 24. o.).

A 2002/472/EK határozat hatályát veszti.

31. 32003 D 0630: A Bizottság 2003. augusztus 29-i 2003/630/EK határozata a Magyarország által a Romániából behozott állati eredetű termékek állat-egészségügyi ellenőrzése tekintetében alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 218., 2003.8.30., 55. o.)

A 2003/630/EK határozat hatályát veszti.

32. 32003 D 0858: A Bizottság 2003. november 21-i 2003/858/EK határozata a tenyésztésre szánt élő halak, ezek ikrája és ivarsejtjei, valamint az emberi fogyasztásra szánt élő tenyésztett halak és az azokból származó termékek behozatalához szükséges állat-egészségügyi feltételek és bizonyítványok kiállítására vonatkozó követelmények megállapításáról (HL L 324., 2003.12.11., 37. o.), az alábbi módosítással:

- 32004 D 0454: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/454/EK határozata (HL L 156., 2004.4.30., 29. o.),

- 32004 D 0914: A Bizottság 2004. december 16-i 2004/914/EK határozata (HL L 385., 2004.12.29., 60. o.),

- 32005 D 0742: A Bizottság 2005. október 19-i 2005/742/EK határozata (HL L 279., 2005.10.22., 71. o.),

Az I. mellékletből el kell hagyni a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt.

33. 32004 R 0136: A Bizottság 2004. január 22-i 136/2004/EK rendelete a harmadik országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 21., 2004.1.28., 11. o.).

Az V. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

"Bulgária",

"Románia".

34. 32004 D 0211: A Bizottság 2004. január 6-i 2004/211/EK határozata a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (HL L 73., 2004.3.11., 1. o.).

Az I. mellékletből el kell hagyni a Bulgáriára és Romániára vonatkozó szövegrészeket.

35. 32004 D 0233: A Bizottság 2004. március 4-i 2004/233/EK határozata egyes húsevő háziállatok veszettség elleni vakcinázása hatékonysági vizsgálatának laboratóriumok számára történő engedélyezéséről (HL L 71., 2004.3.10., 30. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 D 0448: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/448/EK határozata (HL L 155., 2004.4.30., 80. o.),

- 32004 D 0693: A Bizottság 2004. október 8-i 2004/693/EK határozata (HL L 315., 2004.10.14., 47. o.),

- 32005 D 0392: A Bizottság 2005. május 17-i 2005/392/EK határozata (HL L 130., 2005.5.24., 17. o.),

- 32005 D 0656: A Bizottság 2005. szeptember 14-i 2005/656/EK határozata (HL L 241., 2005.9.17., 63. o.),

- 32006 D 0048: A Bizottság 2006. január 27-i 2006/48/EK határozata (HL L 26., 2006.1.31., 20. o.),

Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra (BE) vonatkozó szövegrészt követően:

"(BG) BULGARIA

National Diagnostic Veterinary Research Institute, National Reference Laboratory for Animal Rabies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

Sofia 1606"

valamint a Svédországra (SE) vonatkozó szövegrész előtt:

"(RO) ROMANIA

1.

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, București

2.

Institutul Pasteur

Calea Giulești nr. 333, sectorul 5

codul 060288, București".

36. 32004 D 0253: A Bizottság 2004. március 10-i 2004/253/EK határozata a Romániából Magyarországra behozott élő állatok állat-egészségügyi ellenőrzése tekintetében Magyarország által alkalmazandó átmeneti intézkedések megállapításáról (HL L 79., 2004.3.17., 47. o.)

A 2004/253/EK határozat hatályát veszti.

37. 32004 D 0361: A Bizottság 2004. április 13-i 2004/361/EK határozata a Romániából származó halászati termékek behozatalára vonatkozó különös feltételek megállapításáról (HL L 113., 2004.4.20., 54. o.).

A 2004/361/EK határozat hatályát veszti.

38. 32004 D 0432: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/432/EK határozata a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvnek megfelelően benyújtott maradékanyag-ellenőrzési tervek jóváhagyásáról (HL L 154., 2004.4.30., 43. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 D 0685: A Bizottság 2004. szeptember 27-i 2004/685/EK határozata (HL L 312., 2004.10.9., 19. o.),

- 32005 D 0233: A Bizottság 2005. március 11-i 2005/233/EK határozata (HL L 72., 2005.3.18., 30. o.),

- 32006 D 0208: A Bizottság 2006. március 7-i 2006/208/EK határozata (HL L 75., 2006.3.14., 20. o.),

A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

39. 32004 D 0438: A Bizottság 2004. április 29-i 2004/438/EK határozata az emberi fogyasztásra szánt hőkezelt tej, tejalapú termékek és nyerstej Közösségbe történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi és közegészségügyi feltételek, illetve a szükséges állatorvosi bizonyítványok megállapításáról (HL L 154., 2004.4.30., 73. o.), az alábbi módosítással:

- 32006 D 0295: A Bizottság 2006. április 18-i 2006/295/EK határozata (HL L 108., 2006.4.21., 24. o.),

Az I. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

40. 32004 D 0616: A Bizottság 2004. július 26-i 2004/616/EK határozata a lósperma harmadik országból történő importjához jóváhagyott spermagyűjtő központok listájának létrehozásáról (HL L 278., 2004.8.27., 64. o.).

A mellékletben el kell hagyni a Romániára vonatkozó szövegrészt.

41. 32004 D 0639: A Bizottság 2004. szeptember 6-i 2004/639/EK határozata a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről (HL L 292., 2004.9.15., 21. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32005 D 0290: A Bizottság 2005. április 4-i 2005/290/EK határozata (HL L 93., 2005.4.12., 34. o.),

- 32006 D 0016: A Bizottság 2006. január 5-i 2006/16/EK határozata (HL L 11., 2006.1.17., 21. o.),

- 3206 D 0292: A Bizottság 2006. április 12-i 2006/292/EK határozata (HL L 107., 2006.4.20., 42. o.),

Az I. mellékletből el kell hagyni a Romániára vonatkozó szövegrészt.

42. 32004 D 0825: A Bizottság 2004. november 29-i 2004/825/EK határozata a Romániából származó lófélék behozatalára vonatkozó védőintézkedésekről (HL L 358., 2004.12.3., 18. o.).

A 2004/825/EK határozat hatályát veszti.

43. 32004 R 0911: A Bizottság 2004. április 29-i 911/2004/EK rendelete a füljelzők, marhalevelek és állomány-nyilvántartások tekintetében az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 163., 2004.4.30., 65. o.).

a) A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Bulgária és Románia esetében a (3) bekezdésben biztosított eltérést a Bulgária és Románia csatlakozásának időpontja előtt legalább hat hónappal született szarvasmarhafélékre kell alkalmazni."

b) Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„BulgáriaBG”

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„RomániaRO”

44. 32005 D 0432: A Bizottság 2005. június 3-i 2005/432/EK határozata az emberi fogyasztásra szánt húskészítmények harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat- és közegészségügyi feltételek és bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 97/41/EK, a 97/221/EK és a 97/222/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2005.6.14., 3. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32006 D 0330: A Bizottság 2006. május 5-i 2006/330/EK határozata (HL L 121., 2006.5.6., 43. o.).

a) A II. melléklet I. részéből el kell hagyni a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt.

b) A II. melléklet II. részéből el kell hagyni a Bulgáriára és Romániára vonatkozó szövegrészt.

45. 32005 D 0648: A Bizottság 2005. szeptember 8-i 2005/648/EK határozata a bulgáriai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről (HL L 238., 2005.9.15., 16. o.).

A 2005/648/EK határozat hatályát veszti.

46. 32005 D 0710: A Bizottság 2005. október 13-i 2005/710/EK határozata a Romániában a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos védekezési intézkedésekről (HL L 269., 2005.10.14., 42. o.).

A 2005/710/EK határozat hatályát veszti.

47. 32006 D 0168: A Bizottság 2006. január 4-i 2006/168/EK határozata a szarvasmarha-embriók közösségi importjára vonatkozó állat-egészségügyi követelmények és állat-egészségügyi bizonyítványok követelményeinek a megállapításáról, valamint a 2005/217/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 57., 2006.2.28., 19. o.).

Az I. mellékletből el kell hagyni a Romániára vonatkozó szövegrészt.

48. 32006 D 0264: A Bizottság 2006. március 27-i 2006/264/EK határozata a romániai Newcastle-betegség (baromfipestis) elleni védekezési intézkedésekről (HL L 95., 2006.4.4., 6. o.).

A 2006/264/EK határozat hatályát veszti.

II. NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. 32005 D 0870: A Bizottság 2005. december 6-i 2005/870/EK határozata Bulgária Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman és Kotthoff) Davis et al. károsító szervezettől való mentességének elismeréséről (HL L 319., 2005.12.7., 9. o.).

A 2005/870/EK bizottsági határozat hatályát veszti.

2. 32005 D 0942: A Bizottság 2005. december 21-i 2005/942/EK határozata a harmadik országokban előállított erdészeti szaporítóanyagok tekintetében nyújtott biztosítékokra vonatkozó határozatok meghozatalának a tagállamok számára az 1999/105/EK tanácsi irányelv alapján történő engedélyezéséről (HL L 342., 2005.12.24., 92. o.).

A mellékletben el kell hagyni a Romániára vonatkozó szövegrészt.

5. HALÁSZAT

1. 32001 R 0080: A Bizottság 2001. január 16-i 80/2001/EK rendelete a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezése keretében a termelői szervezetek elismerésével, valamint az ármegállapítással és az intervencióval kapcsolatos tájékoztatás tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (HL L 13., 2001.1.17., 3. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 R 2494: A Bizottság 2001. december 19-i 2494/2001/EK rendelete (HL L 337., 2001.12.20., 22. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A VIII. melléklet 1. táblázata a következőkkel egészül ki:

NUTS-kódok „ISO-A3”OrszágNUTS-megnevezés
„BGRБългария
BG01Severozapaden
BG02Severen tsentralen
BG03Severoiztochen
BG04Yugozapaden
BG05Yuzhen tsentralen
BG06Yugoiztochen
ROURomânia
RO01Nord-Est
RO02Sud-Est
RO03Sud
RO04Sud-Vest
RO05Vest
RO06Nord-Vest
RO07Centru
RO08București”;

b) A VIII. melléklet 6. táblázata a következők szövegrésszel egészül ki:

KódPénznem
„BGNBolgár leva
RONÚj román lej”.

2. 32001 R 2065: A Bizottság 2001. október 22-i 2065/2001/EK rendelete a fogyasztók halászati és akvakultúra-termékekről való tájékoztatása tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (HL L 278., 2001.10.23., 6. o.), az alábbi módosításokkal:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 4. cikk (1) bekezdése a következő szöveggel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

- "Bolgárul:

- »... уловени ...« vagy »... уловени в сладки води ...« vagy »... отгледани ...« ";

valamint a portugál és szlovák szövegrészek között

- "románul:

- »... pescuit ...« vagy »... pescuit în ape dulci ...« vagy »... produs de acvacultură ...« ".

3. 32002 R 2306: A Bizottság 2002. december 20-i 2306/2002/EK rendelete a behozott halászati termékek árainak bejelentése tekintetében a 104/2000/EK tanácsi rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 348., 2002.12.21., 94. o.).

a) A melléklet 1. táblázata a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrész után:

„BGRBulgária”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„ROURománia”;

b) A melléklet 2. táblázata a lista elején a következővel egészül ki:

„BGNBolgár leva”

és a Svédországra vonatkozó szövegrész előtt:

„RONRomanian new leu”;

c) A melléklet 3. táblázata a következőkkel egészül ki:

TagállamKódKikötő
„BulgáriaA szabad forgalomba bocsátást végző összes vámhivatal
RomániaA szabad forgalomba bocsátást végző összes vámhivatal”

6. KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A. KÖZÚTI FUVAROZÁS

31998 R 2121: A Bizottság 1998. október 2-i 2121/98/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás okmányaira vonatkozóan a 684/92/EGK és a 12/98/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól (HL L 268., 1998.10.3., 10. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A II., IV. és V. melléklet 1. lábjegyzete a következőkkel egészül ki:

"(BG) Bulgária",

"(RO) Románia".

b) Az adatközlési mintában foglalt és a VI. mellékletben megismételt táblázat helyébe a következők lépnek:

„Fogadó tagállamUtasok számaUtasok száma – km
Járatok típusaJáratok típusa
Külön célú menetrend szerinti járatKülönjáratKülön célú menetrend szerinti járatKülönjárat
B
BG
CZ
DK
D
EST
GR
E
F
IRL
I
CY
LV
LT
L
H
M
NL
A
PL
P
RO
SLO
SK
FIN
S
UK
Összes kabotázs”

B. BELVÍZI ÁRUFUVAROZÁS

31977 D 0527: A Bizottság 1977. július 29-i 77/527/EGK határozata a 76/135/EGK tanácsi irányelv alkalmazása céljából a tengeri hajózási útvonalakra vonatkozó lista megállapításáról (HL L 209., 1977.8.17., 29. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A melléklet címe a következő szövegrésszel egészül ki:

"ПРИЛОЖЕНИЕ" és "Списък на вътрешните водни пътища с излаз на море съгласно чл.3 (6) от Директива 76/135/EИО";

"Anexă" és "Lista căilor navigabile cu caracter maritim stabilită conform art 3 alin.(6) din Directiva 76/135/CEE".

b) A mellékletben szereplő lista a következő szövegrésszel egészül ki:

"ROMÂNIA

Dunărea: de la Brăila (km 175) până la Marea Neagră pe Brațul Sulina.".

7. ADÓZÁS

1. 31992 R 2719: A Bizottság 1992. szeptember 11-i 2719/92/EGK rendelete a jövedékiadó-köteles termékek adófelfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról (HL L 276., 1992.9.19., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 R 2225: A Bizottság 1993. július 27-i 2225/93/EK rendelete (HL L 198., 1993.8.7., 5. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A 2a. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

"(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően kiállított kísérőokmányok 24. rovatának a feladó aláírására fenntartott részében a következő jelzések valamelyikét kell feltüntetni:

- Освободен от подпис

- Dispensa de firma

- Podpis prominut

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Allkirjanőudest loobutud

- Δεν απαιτείται υπογραφή

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Derīgs bez paraksta

- Parašo nereikalaujama

- Aláírás alól mentesítve

- Firma mhux meħtieġa

- Van ondertekening vrijgesteld

- Z pominięciem podpisu

- Dispensa de assinatura

- Dispensă de semnătură

- Podpis sa nevyžaduje

- Opustitev podpisa".

b) A Ι. mellékletben a Kitöltési útmutató 2. pontjának a 12. rovatra vonatkozó pontjában a rövidítések listája helyébe a következő lép:

"BE

Belgium

BG

Bulgária

CZ

Cseh Köztársaság

DK

Dánia

DE

Németország

EE

Észtország

GR

Görögország

ES

Spanyolország

FR

Franciaország

IE

Írország

IT

Olaszország

CY

Ciprus

LV

Lettország

LT

Litvánia

LU

Luxemburg

HU

Magyarország

MT

Málta

NL

Hollandia

AT

Ausztria

PL

Lengyelország

PT

Portugália

RO

Románia

SI

Szlovénia

SK

Szlovákia

FI

Finnország

SE

Svédország

GB

Egyesült Királyság".

2. 32004 R 1925: A Bizottság 2004. október 29-i 1925/2004/EK rendelete a hozzáadottérték-adó területén való közigazgatási együttműködésről szóló 1798/2003/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 331., 2004.11.5., 13. o.)

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"Bulgária"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"Románia".

8. STATISZTIKA

1. 31977 R 1868: A Bizottság 1977. július 29-i 1868/77/EGK rendelete a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról szóló 2782/75/EGK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 209., 1977.8.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31985 R 3759: A Bizottság 1985. december 23-i 3759/85/EGK rendelete (HL L 356., 1985.12.31., 64. o.),

- 31987 R 1351: A Bizottság 1987. május 15-i 1351/87/EGK rendelete (HL L 127., 1987.5.16., 18. o.),

- 31990 R 2773: A Bizottság 1990. szeptember 27-i 2773/90/EGK rendelete (HL L 267., 1990.9.29., 25. o.),

- 31994 R 3239: A Bizottság 1994. december 21-i 3239/94/EK rendelete (HL L 338., 1994.12.28., 48. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az 1. cikk (1) bekezdése a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BG - Bulgária esetében"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"BG - Bulgária esetében"

b) A II. mellékletben a táblázat 1. lábjegyzete a következő szövegrésszel egészül ki:

„Bulgária:csak egy régió,
Románia:csak egy régió”.

2. 31991 D 0450: A Bizottság 1991. július 26-i 91/450/EGK határozata a bruttó nemzeti termék piaci áron történő összeállításának összehangolásáról szóló 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv 1. cikkének végrehajtásával összefüggésben a tagállamok területének meghatározásáról (HL L 240., 1991.8.29., 36. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet a következő szövegrészekkel egészül ki:

a) a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"A Bolgár Köztársaság gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- Bolgár Köztársaság területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki."

b) a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"Románia gazdasági területe az alábbiakat foglalja magában:

- Románia területe,

- a nemzeti légtér, a felségvizek és a nemzetközi vizek alatt húzódó kontinentális talapzat, amelyek felett az ország kizárólagos jogokat élvez,

- területi enklávék, azaz a világ más részein található olyan földrajzi területek, amelyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján az ország állami szervei (nagykövetségei, konzulátusai, katonai támaszpontjai, kutatóállomásai stb.) használnak, az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek kivételével minden ügylet tekintetében,

- területen kívüli enklávék, azaz az ország saját földrajzi területének olyan részei, melyeket államok közötti nemzetközi szerződések vagy megállapodások alapján más országok állami szervei, az Európai Közösségek intézményei vagy nemzetközi szervezetek használnak, csak az enklávét alkotó földterület és a megvásárlásakor a földterületen található épületek tulajdonjogára vonatkozó ügyletek tekintetében,

- az ország kontinentális talapzatán kívüli nemzetközi vizeken lévő olaj, földgáz stb. készletek, amelyeket a fenti francia bekezdésekben meghatározott területeken letelepedett egységek termelnek ki."

4. 31998 R 2702: A Bizottság 1998. december 17-i 2702/98/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról (HL L 344., 1998.12.18., 102. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 R 1614: A Bizottság 2002. szeptember 6-i 1614/2002/EK rendelete (HL L 244., 2002.9.12., 7. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1668: A Bizottság 2003. szeptember 1-i 1668/2003/EK rendelete (HL L 244., 2003.9.29., 32. o.).

A melléklet 3.2. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő lép:

„OrszágKód
BelgiumBE
BulgáriaBG
Cseh KöztársaságCZ
DániaDK
NémetországDE
ÉsztországEE
GörögországGR
SpanyolországES
FranciaországFR
ÍrországIE
OlaszországIT
CiprusCY
LettországLV
LitvániaLT
LuxemburgLU
MagyarországHU
MáltaMT
HollandiaNL
AusztriaAT
LengyelországPL
PortugáliaPT
RomániaRO
SzlovéniaSI
SzlovákiaSK
FinnországFI
SvédországSE
Egyesült KirályságUK
IzlandIS
LiechtensteinLI
NorvégiaNO
SvájcCH”.

5. 31999 R 1227: A Bizottság 1999. május 28-i 1227/1999/EK rendelete a biztosítási szolgáltatási statisztikai adatok továbbításának technikai formátumáról (HL L 154., 1999.6.19., 75. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A melléklet 3.3. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő lép:

„Ország neveKód
BelgiumBE
BulgáriaBG
Cseh KöztársaságCZ
DániaDK
NémetországDE
ÉsztországEE
GörögországGR
SpanyolországES
FranciaországFR
ÍrországIE
OlaszországIT
CiprusCY
LettországLV
LitvániaLT
LuxemburgLU
MagyarországHU
MáltaMT
HollandiaNL
AusztriaAT
LengyelországPL
PortugáliaPT
RomániaRO
SzlovéniaSI
SzlovákiaSK
FinnországFI
SvédországSE
Egyesült KirályságUK
IzlandIS
LiechtensteinLI
NorvégiaNO
SvájcCH”

b) A melléklet 3.11. pontjában szereplő táblázat a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияBGR”

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„RomâniaROU”

6. 31999 R 1228: A Bizottság 1999. május 28-i 1228/1999/EK rendelete a biztosítási szolgáltatási statisztikákhoz készítendő adatsorokról (HL L 154., 1999.6.19., 91. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A mellékletben az "5F adatsor" című táblázat "Földrajzi bontás" része helyébe az alábbi táblázatrész lép:

„Földrajzi bontás tagállamonként
Földrajzi bontás1. Belgique/België
2. България
3. Česká republika
4. Danmark
5. Deutschland
6. Eesti
7. Ελλάδα
8. España
9. France
10. Ireland
11. Italia
12. Κύπρος
13. Latvija
14. Lietuva
15. Luxemburg
16. Magyarország
17. Málta
18. Nederland
19. Österreich
20. Polska
21. Portugália
22. România
23. Slovenija
24. Slovensko
25. Suomi/Finland
26. Sverige
27. United Kingdom
28. Island
29. Liechtenstein
30. Norge
31. Schweiz/Suisse/Svizzera”.

7. 32000 D 0115: A Bizottság 1999. november 24-i 2000/115/EK határozata a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó összeírásban felhasznált jellemzők meghatározásáról, mezőgazdasági termékjegyzékről, meghatározások alóli kivételekről, valamint régiókról és körzetekről (HL L 38., 2000.2.12., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 R 1444: A Bizottság 2002. július 24-i 1444/2002/EK rendelete (HL L 216., 2002.8.12., 1. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 2139: A Bizottság 2004. december 8-i 2139/2004/EK rendelete (HL L 369., 2004.12.16., 26. o.),

- 32006 R 0204: A Bizottság 2006. február 6-i 204/2006/EK rendelete (HL L 34., 2006.2.7., 3. o.).

Az I. mellékletben az "L. Mezőgazdasági munkaerő" rész "Az üzem mezőgazdasági munkaereje" című szakaszában "Az iskolaköteles kor vége az egyes tagállamokban" címsor alatt szereplő táblázat a következő szövegrésszel egészül ki:

„Bulgária16 év
Románia15 év”

8. 32003 R 1358: A Bizottság 2003. július 31-i 1358/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról (HL L 194., 2003.8.1., 9. o.), az alábbi módosítással:

- 32005 R 0546: A Bizottság 2005. április 8-i 546/2005/EK rendelete (HL L 91., 2005.4.9., 5. o.).

Az I. mellékletben "Az érintett közösségi repülőterek és az eltérések jegyzéke" című szakasz a következő táblázatokkal egészül ki:

"Bulgária: A közösségi repülőterek és az eltérések jegyzéke

(1) ICAO Repülőtér kódja(2) Repülőtér neve(3) Repülőtér kategóriája 2007-ben(4) Mindegyik táblázathoz: az utolsó év, amelyhez eltérést jeleztek vagy „2007” vagy „2008”
(4.1) A1 táblázat(4.2) B1 táblázat(4.3) C1 táblázat
LBBGBurgas3
LBPDPlovdiv1
LBSFSofia3
LBWNVarna3

Románia: A közösségi repülőterek és az eltérések jegyzéke

(1) ICAO Repülőtér kódja(2) Repülőtér neve(3) Repülőtér kategóriája 2007-ben(4) Mindegyik táblázathoz: az utolsó év, amelyhez eltérést jeleztek vagy „2007” vagy „2008”
(4.1) A1 táblázat(4.2) B1 táblázat(4.3) C1 táblázat
LRBCBacau1
LRBSBucuresti/Baneasa2
LRCKConstanta/M. Kogalniceau1
LRCLCluj-Napoca/Someseni2
LRIAIasi1
LRODOradea1
LROPBucuresti/Otopeni3
LRSBSibiu/Turnisor1
LRTRTimisoara/Giarmata2”

9. 32003 R 1668: A Bizottság 2003. szeptember 1-i 1668/2003/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról (HL L 244., 2003.9.29., 32. o.).

a) A II. melléklet 3.3. pontjában szereplő táblázat a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

„BulgáriaBG”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„RomániaRO”.

b) A II. melléklet 3.10. pontjában szereplő táblázat az "Országok és országcsoportok" cím alatt a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

„БългарияBGR”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„RomâniaROU”

c) A III. melléklet 3.3. pontjában szereplő táblázat a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

„BulgáriaBG”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„RomániaRO”.

10. 32004 D 0747: A Bizottság 2004. október 26-i 2004/747/EK határozata a Tanács 93/25/EGK irányelvének végrehajtási rendelkezéseiről, a juh- és kecskeágazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetően (HL L 329. szám, 2004.11.4., 14. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„BulgáriaNUTS 2”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„RomániaNUTS 2”.

11. 32004 D 0760: A Bizottság 2004. október 26-i 2004/760/EK határozata a Tanács 93/23/EGK irányelvének végrehajtási rendelkezéseiről, a sertéságazat állományának és termelésének statisztikai felmérését illetően (HL L 337., 2004.11.13., 59. o.).

a) Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„BulgáriaNUTS 2”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„RomániaNUTS 2”

b) A II. mellékletben a b) lábjegyzet helyébe a következő lép:

"b) BG, CZ, EL, LT, LU, MT, PT, RO, SE, SI, SK esetében választható lebontás."

c) A II. mellékletben a c) lábjegyzet helyébe a következő lép:

"c) BG, FR, PL, RO esetében választható lebontás."

12. 32004 D 0761: A Bizottság 2004. október 26-i 2004/761/EK határozata a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarha-állományra és a szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 337., 2004.11.13., 64. o.).

a) A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„BulgáriaNUTS 2”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„RomániaNUTS 2”

b) A III. mellékletben a b) lábjegyzet helyébe a következő lép:

"b) BG, CZ, GR, LT, LU, PL, PT, RO, SE, SI, SK esetében választható lebontás."

c) A III. mellékletben a c) lábjegyzet helyébe a következő lép:

"c) BG, CZ, GR, FR, LT, LU, PT, RO, SE, SI, SK esetében választható lebontás."

13. 32004 R 2139: A Bizottság 2004. december 8-i 2139/2004/EK rendelete az 571/88/EGK tanácsi rendelet átvételéről és végrehajtásáról, valamint a 2000/115/EK bizottsági határozatnak a Közösség mezőgazdasági birtokszerkezetre vonatkozó 2005. és 2007. évi felmérésének megszervezése céljából történő módosításáról (HL L 369., 2004.12.16., 26. o.).

A III. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„Bulgária2008. december 31.”

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

„Románia2008. december 31.”

14. 32005 R 0772: A Bizottság 2005. május 20-i 772/2005/EK rendelete az éves közösségi acélipari statisztikák jellemzőinek tartalmával és elkészítésük technikai formátumának meghatározásával kapcsolatos specifikációkról a 2003-2009. referenciaévekre (HL L 128., 2005.5.21., 51. o.).

A II. melléklet 3.2. pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„BulgáriaBG”

és a Szlovéniára vonatkozó szövegrész előtt:

„RomániaRO”

9. FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

1. 31982 L 0043: A Bizottság 1981. december 9-i 82/43/EGK határozata a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó tanácsadó bizottság létrehozásáról (HL L 20., 1982.1.28., 35. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 D 0420: A Bizottság 1995. július 19-i 95/420/EK határozata (HL L 249., 1995.10.17., 43. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 3. cikk (1) bekezdésében a "64" helyébe "68" lép.

2. 31998 D 0500: A Bizottság 1998. május 20-i 98/500/EK határozata a szociális partnerek közötti európai szintű párbeszéd előmozdítása érdekében ágazati párbeszédbizottságok létrehozásáról (HL L 225., 1998.8.12., 27. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A 3. cikkben a "60" helyébe "64" lép.

b) Az 5. cikk (3) bekezdésében a "50" helyébe "54" lép.

10. KÖRNYEZETVÉDELEM

A. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

31976 D 0431: A Bizottság 1976. április 21-i 76/431/EGK határozata a Hulladékgazdálkodási Bizottság létrehozásáról (HL L 115., 1976.5.1., 73. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

A 3. cikk (1) bekezdése helyébe a következő lép:

"(1) 1. A bizottság 56 tagból áll."

B. TERMÉSZETVÉDELEM

32003 R 0349: A Bizottság 2003. február 25-i 349/2003/EK rendelete egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak a Közösségbe történő behozatalának felfüggesztéséről (HL L 51., 2003.2.26, 3. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 0776: A Bizottság 2004. április 26-i 776/2004/EK rendelete (HL L 123., 2004.4.27., 31. o.),

- 32004 R 0886: A Bizottság 2004. március 4-i (886/2004/EK rendelete HL L 168., 2004.5.1., 14. o.),

- 32005 R 0252: A Bizottság 2005. február 14-i 252/2005/EK rendelete (HL L 43., 2005.2.15., 3. o.),

- 32006 R 0605: A Bizottság 2006. április 19-i 605/2006/EK rendelete (HL L 107., 2006.4.20., 3. o.).

A mellékletnek "A 338/97/EK rendelet A. mellékletében szereplő fajok példányai, amelyeknek Közösségbe történő behozatala felfüggesztésre kerül" címet viselő táblázatában a "FLORA, Orchidaceae" alcím alatt szerepelő címszavakból a következőt el kell hagyni:

- Orchis papilionacea

és az alábbiakban felsorolt fajok vonatkozásában a "Származási országok" listájáról a következő országokat el kell hagyni:

- Flora, Amaryllidaceae, Galanthus nivalis: "Bulgária";

- Flora, Orchidaceae, Ophrys insectifera: "Románia";

- Flora, Orchidaceae, Ophrys sphegodes: "Románia";

- Flora, Orchidaceae, Orchis simia: "Románia".

C. SUGÁRVÉDELEM

31999 R 1661: A Bizottság 1999. július 27-i 1661/1999/EK rendelete a harmadik országokból származó mezőgazdasági termékek behozatalára a csernobili atomerőműben történt balesetet követően irányadó feltételekről szóló 737/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 197., 1999.7.29., 17. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 R 1627: A Bizottság 2000. július 24-i 1627/2000/EK rendelete (HL L 187., 2000.7.26., 7. o.),

- 32001 R 1621: A Bizottság 2001. augusztus 8-i 1621/2001/EK rendelete (HL L 215., 2001.8.9., 18. o.),

- 32002 R 1608: A Bizottság 2002. szeptember 10-i 1608/2002/EK rendelete (HL L 243., 2002.9.11., 7. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A III. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„БългарияKikötők: Varna és Bourgas
Repülőterek: Szófia, Varna és Bourgas”

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„RomâniaHatárállomások:
Arad, vámhivatal: Nadlac;
Bihor,vámhivatalok: Bors és Episcopia Bihor;
Constanta, vámhivatalok: Constanta Nord és Constanta Sud;
Dolj, vámhivatalok: Bechet, Calafat;
Giurgiu, vámhivatalok: Autostrada, Giurgiu Ruse;
Iasi,vámhivatalok: Sculeni, Cristesti;
Otopeni, vámhivatalok: Henry Coanda, Gara de Nord, Baneasa;
Satu Mare, vámhivatal: Halmeu;
Suceava, vámhivatal: Siret;
Timis, vámhivatal: Stamora Moravita;
Tulcea, vámhivatal: Tulcea;
Vaslui, vámhivatal: Albita.”

b) A IV. mellékletből a következőket el kell hagyni:

"Bulgária",

"Románia".

D. VEGYI ANYAGOK

32000 D 0657: A Bizottság 2000. október 16-i 2000/657/EK határozata az egyes veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2455/92/EGK tanácsi rendelet alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról (HL L 275., 2000.10.27., 44. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 D 0852: A Bizottság 2001. november 19-i 2001/852/EK határozata (HL L 318., 2001.12.4., 28. o.),

- 32003 D 0508: A Bizottság 2003. július 7-i 2003/508/EK határozata (HL L 174., 2003.7.12., 10. o.),

- 32004 R 0886: A Bizottság 2004. március 4-i 886/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 14. o.),

- 32005 D 0416: A Bizottság 2005. május 19-i 2005/416/EK határozata (HL L 147., 2005.6.10., 1. o.),

- 32005 D 0814: A Bizottság 2005. november 18-i 2005/814/EK határozata (HL L 304., 2005.11.23., 46. o.),

Az I. mellékletben a táblázatok előtt lévő szövegrész szövege helyébe a következő szöveg lép:

"ORSZÁG: Európai Közösség

(tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Királyság)"

11. VÁMUNIÓ

A. TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK A VÁMKÓDEX VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEIHEZ

31993 R 2454: A Bizottság 1993. július 2-i 2454/93/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 253., 1993.10.11., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 R 3665: A Bizottság 1993. december 21-i 3665/93/EK rendelete (HL L 335., 1993.12.31., 1. o.),

- 31994 R 0655: A Bizottság 1994. március 24-i 655/94/EK rendelete (HL L 82., 1994.3.25., 15. o.),

- 31994 R 1500: A Bizottság 1994. június 21-i 1500/94/EK rendelete (HL L 162., 1994.6.30., 1. o.),

- 31994 R 2193: A Bizottság 1994. szeptember 8-i 2193/94/EK rendelete (HL L 235., 1994.9.9., 6. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 R 3254: A Bizottság 1994. december 19-i 3254/94/EK rendelete (HL L 346., 1994.12.31., 1. o.),

- 31995 R 1762: A Bizottság 1995. július 19-i 1762/95/EK rendelete (HL L 171., 1995.7.21., 8. o.),

- 31996 R 0482: A Bizottság 1996. március 19-i 482/96/EK rendelete (HL L 70., 1996.3.20., 4. o.),

- 31996 R 1676: A Bizottság 1996. július 30-i 1676/96/EK rendelete (HL L 218., 1996.8.28., 1. o.),

- 31996 R 2153: A Tanács 1996. október 25-i 2153/96/EK rendelete (HL L 289., 1996.11.12., 1. o.),

- 31997 R 0012: A Bizottság 1996. december 18-i 12/97/EK rendelete (HL L 9., 1997.1.13., 1. o.),

- 31997 R 0089: A Bizottság 1997. január 20-i 89/97/EK rendelete (HL L 17., 1997.1.21., 28. o.),

- 31997 R 1427: A Bizottság 1997. július 23-i 1427/97/EK rendelete (HL L 196., 1997.7.24., 31. o.),

- 31998 R 0075: A Bizottság 1998. január 12-i 75/98/EK rendelete (HL L 7., 1998.1.13., 3. o.),

- 31998 R 1677: A Bizottság 1998. július 29-i 1677/98/EK rendelete (HL L 212., 1998.7.30., 18. o.),

- 31999 R 0046: A Bizottság 1999. január 8-i 46/1999/EK rendelete (HL L 10., 1999.1.15., 1. o.),

- 31999 R 0502: A Bizottság 1999. február 12-i 502/1999/EK rendelete (HL L 65., 1999.3.12., 1. o.),

- 31999 R 1662: A Bizottság 1999. július 28-i 1662/1999/EK rendelete (HL L 197., 1999.7.29., 25. o.),

- 32000 R 1602: A Bizottság 2000. július 24-i 1602/2000/EK rendelete (HL L 188., 2000.7.26., 1. o.),

- 32000 R 2787: A Bizottság 2000. december 15-i 2787/2000/EK rendelete (HL L 330., 2000.12.27., 1. o.),

- 32001 R 0993: A Bizottság 2001. május 4-i 993/2001/EK rendelete (HL L 141., 2001.5.28., 1. o.),

- 32002 R 0444: A Bizottság 2002. március 11-i 444/2002/EK rendelete (HL L 68., 2002.3.12., 11. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 0881: A Bizottság 2003. május 21-i 881/2003/EK rendelete (HL L 134., 2003.5.29., 1. o.),

- 32003 R 1335: A Bizottság 2003. július 25-i 1335/2003/EK rendelete (HL L 187., 2003.7.26., 16. o.),

- 32003 R 2286: A Bizottság 2003. december 18-i 2286/2003/EK rendelete (HL L 343., 2003.12.31., 1. o.),

- 32005 R 0837: A Tanács 2005. május 23-i 837/2005/EK rendelete (HL L 139., 2005.6.2., 1. o.),

- 32005 R 0883: A Bizottság 2005. június 11-i 883/2005/EK rendelete (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.),

- 32006 R 0215: A Bizottság 2006. február 8-i 215/2006/EK rendelete (HL L 38., 2006.2.9., 11. o.),

- 32006 R 0402: A Bizottság 2006. március 8-i 402/2006/EK rendelete (HL L 70., 2006.3.9., 35. o.).

1. A 62. cikk harmadik bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- издаден впоследствие,

- eliberat ulterior"

2. A 113. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ,

ELIBERAT ULTERIOR"

3. A 114. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ДУБЛИКАТ,

- DUPLICAT"

4. A 163. cikk (2) bekezdése helyébe a következő lép:

"(2) A Közösség vámterületére beléptetett, majd e vámterület egy másik részén található rendeltetési helyre Fehéroroszország, Oroszország, Svájc, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén keresztül szállított áruk vámértékét a Közösség vámterületére történő első belépés helyére való hivatkozással kell meghatározni, feltéve hogy ezen országok területén keresztül közvetlenül, a szokásos útvonalon szállították a rendeltetési helyére."

5. A 163. cikk (4) bekezdése helyébe a következő lép:

"(4) E cikk (2) és (3) bekezdése akkor is alkalmazandó, ha az árukat kizárólag a szállításukkal összefüggő okokból kirakodják, átrakodják vagy ideiglenesen várakoztatják Fehéroroszország, Oroszország, Svájc, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, illetve Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság területén."

6. A 280. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Опростено изнасяне,

- Export simplificat"

7. A 296. cikk (2) bekezdése b) pontjának nyolcadik francia bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, ЗА КОИТО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СА ПРЕХВЪРЛЕНИ НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ГИ ПОЛУЧАВА (РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93, ЧЛЕН 296),

DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI PENTRU CARE OBLIGAȚIILE SUNT TRANSFERATE CESIONARULUI (REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93, ARTICOLUL 296)"

8. A 297. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,

DESTINAȚIE FINALĂ"

9. A 298. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"ЧЛЕН 298 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2454/93 СПЕЦИФИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: СТОКИ, НАСОЧЕНИ ЗА ИЗНАСЯНЕ - СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ СА НЕПРИЛОЖИМИ,

ARTICOLUL 298 REGULAMENTUL (CEE) Nr. 2454/93 DESTINAȚIE FINALĂ: MĂRFURI DESTINATE PENTRU EXPORT - NU SE APLICĂ RESTITUIRI RESTITUȚII AGRICOLE"

10. A 314c. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- опаковка N,

- ambalaj N"

11. A 314c. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Издаден впоследствие,

- Eliberat ulterior"

12. A 324c. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Одобрен изпращач,

- Expeditor agreat autorizat autorizat"

13. A 324d. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Освободен от подпис,

- Dispensă de semnătură"

14. A 333. cikk (1) bekezdésének b) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Извлечение,

- Extras"

15. A 347. cikk (3) bekezdésének második albekezdése a következővel egészül ki:

"- Ограничена валидност,

- Validitate limitată"

16. A 357. cikk (4) bekezdésének harmadik albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Освободено,

- Dispensă"

17. A 361. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Алтернативно доказателство,

- Probă alternativă"

18. A 361. cikk (4) bekezdésének második albekezdése a következővel egészül ki:

"- Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна),

- Diferențe: mărfuri prezentate la biroul vamal (numebiroul unde au fost prezentate mărfurile (denumire și țara)"

19. A 387. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Освободено от задължителен маршрут,

- Dispensa Scutit de la itinerariul obligatoriuprestabilit"

20. A 402. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Одобрен изпращач,

- Expeditor agreat autorizat autorizat"

21. A 403. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Освободен от подпис,

- Dispensă de semnătură"

22. A 423. cikk (3) bekezdésének első albekezdése a következővel egészül ki:

"- Оформено,

- Vămuit"

23. A 438. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Оформено,

- Vămuit"

24. A 549. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Стоки АУ/ОП,

- Mărfuri PA/S"

25. A 549. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Търговска политика,

- Politică comercială"

26. Az 550. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Стоки АУ/В,

- Mărfuri PA/R"

27. Az 583. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Стоки от ВВ,

- Mărfuri AT"

28. A 843. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Излизането от Общността подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № ...,

- Ieșire din ... Comunitate supusă restricțiilor sau impozitelor prin Regulamentul/Directiva/Decizia Nr ..."

29. A 849. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Без възстановявания или други предоставяни суми за или при износ,

- Fără acordarea de restituiri restituții sau alte sume la export"

30. A 849. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Възстановявания и други суми за ...(количество), изплатени за износа,

- Restituiri și alte sume rambursate la export pentru ... (cantitatea)"

31. A 849. cikk (3) bekezdése a "vagy" után a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Право за плащане на възстановявания или други суми за износа е отменено за ... (количество),

- Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru ... (cantitatea)"

32. A 855. cikk első albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ДУБЛИКАТ,

- DUPLICAT ..."

33. A 882. cikk (1) bekezdésének b) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Стоки, допуснати като върнати съгласно член 185, параграф 2, точка б от Кодекса,

- Mărfuri admise ca returnate în baza Articolului 185 (2) (b) din Cod"

34. A 912b. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Обезпечение от ... EUR представено,

- Garanție depusă în sumă de ... EUR"

35. A 912b. cikk (5) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Стоки, които не са под митнически режим,

- Mărfuri care nu sunt acoperite de un regim vamal"

36. A 912e. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Извлечение от първоначално издадения оначалния контролен формуляр Т5 (регистрационен номер, дата, митническо учреждение и страна на издаване): ...,

- Extras din exemplarul de control T5 inițial (număr de înregistrare, data, biroul și țara emitente): ..."

37. A 912e. cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ... (брой) издадени извлечения - приложени формуляри,

- ... (numărul) de extrase emise - copii anexate"

38. A 912f. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Издаден впоследствие,

- Eliberat ulteriorEmis a posteriori"

39. A 912f. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ДУБЛИКАТ,

- DUPLICAT"

40. A 912g. cikk (2) bekezdésének c) pontja a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Освободен от подпис - член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93,

- Dispensă de semnătură - Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93"

41. A 912g. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Опростена процедура - член 912ж на Регламент (ЕИО) № 2454/93,

- Procedură simplicată - Articolul 912g din Regulamentul (CEE) Nr. 2454/93"

42. Az 1. mellékletben a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás-nyomtatvány 4. és 5. példányának "13. Nyelv" rovata a következővel egészül ki:

"BG", "RO"

43. Az 1/A mellékletben a kötelező érvényű származási felvilágosítás-nyomtatvány "15. Nyelv" rovata a következővel egészül ki:

"BG""RO"

44. A 22. mellékletben a "Számlanyilatkozat" című első bekezdés a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bolgár változat

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № .... (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2)

Román változat

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială... (2)".

45. A 25. mellékletben (A LÉGISZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEINEK BESZÁMÍTÁSA A VÁMÉRTÉKBE), a táblázat "P. zóna" szakaszának első oszlopából a "Bulgária" és "Románia" szavakat el kell hagyni.

46. A 32. melléklet (EV - elektronikus adatfeldolgozási rendszer) 4. és 5. példánya a következővel egészül ki:

" »Върнат на:«, »Returnat la:« "

47. A 38. mellékletben az 51. rovatra vonatkozó magyarázat a következő szövegrésszel egészül ki:

"BG""RO"

48. A 47a. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 2.2. pont a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ,

- GARANȚIA GLOBALĂ INTERZISĂ"

b) A 4.3. pont a következő szövegrésszel egészül ki:

"- ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

- UTILIZARE NELIMITATANERESTRICȚIONATĂ"

49. Az 48. melléklet I.1.pontjában "az Európai Közösség javára" kezdetű bekezdés helyére a következő szöveg lép:

"az Európai Közösség javára, melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság (4) javára ..."

50. Az 49. melléklet I.1.pontjában "az Európai Közösség javára" kezdetű bekezdés helyére a következő szöveg lép:

"az Európai Közösség javára, melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság (3) javára ..."

51. Az 50. melléklet I.1.pontjában "az Európai Közösség javára" kezdetű bekezdés helyére a következő szöveg lép:

"az Európai Közösség javára, melynek tagjai a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Izlandi Köztársaság, a Norvég Királyság, a Svájci Államszövetség, az Andorrai Hercegség és a San Marino Köztársaság (3) javára ..."

52. Az 51b. mellékletben a 8. rovatra vonatkozó 1.2.1. pont a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Ограничена валидност,

- Validitate limitată"

53. A 60. mellékletben "AZ ELSZÁMOLÁSI NYOMTATVÁNYON FELTÜNTETENDŐ ADATOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK" cím, "I. Általános rendelkezések" alcím alatt:

a) "Az elszámolási nyomtatványon fel kell tüntetni" kezdetű mondatot követő oszlop a következő szövegrésszel egészül ki:

"BG

=

Bulgária"

"RO

=

Románia"

b) A "16. rovat" kezdetű bekezdést követő oszlop a következő szövegrésszel egészül ki:

"BGN

=

bolgár leva"

"RON

=

új román lej"

54. A 63. mellékletben (T5 ellenőrző példány) az 1. példány B rovata a következő szövegrésszel egészül ki:

"Върнат на",

"Returnat la"

55. A 71. mellékletben a következőkkel kell kiegészíteni az:

- INF 1 adatlap hátoldalán található B.9. pontot;

- INF 9 adatlap hátoldalán található B.15. pontot;

- INF 5 adatlap hátoldalán található B.14. pontot;

- INF 6 adatlap hátoldalán található B.13. pontot; valamint

- INF 2 adatlap hátoldalán található B.15. pontot:

"- BGN mint bolgár leva"

"- RON mint új román lej"

b) A függelék 2.1. f) pontja a következővel egészül ki:

"- ДУБЛИКАТ

- DUPLICAT"

56. A 111. mellékletben a "Vámvisszafizetés/vám elengedése iránti kérelem" nyomtatvány hátoldalán található B.12. pont a következő szövegrésszel egészül ki:

"- BGN: bolgár leva".

"- RON: új román lej"

B. EGYÉB TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK

1. 31983 R 2289: A Bizottság 1983. július 29-i 2289/83/EGK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 70-78. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 220., 1983.8.11., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302, 1985.11.15., 23. o.),

- 31985 R 1746: A Bizottság 1985. június 26-i 1746/85/EGK rendelete (HL L 167., 1985.6.27., 23. o.),

- 31985 R 3399: A Bizottság 1985. november 28-i 3399/85/EGK rendelete (HL L 322., 1985.12.3., 10. o.),

- 31992 R 0735: A Bizottság 1992. március 25-i 735/92/EGK rendelete (HL L 81., 1992.3.26., 18. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következővel egészül ki:

" "Предмет за хората с увреждания: продължаването на митническите облекчения е съобразнo при спазване условията на член 77, параграф 2, алинея втора на Регламент (ЕИО) № 918/83"

«Articole pentru persoane cu handicap: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor Articolului 77(2) din Regulamentul (CEE) Nr. 918/83» ".

2. 31983 R 2290: A Bizottság 1983. július 29-i 2290/83/EGK rendelete a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 50-59b. és 63a-63b. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról (HL L 220., 1983.8.11., 20. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31985 R 1745: A Bizottság 1985. június 26-i 1745/85/EGK rendelete (HL L 167., 1985.6.27., 21. o.),

- 31985 R 3399: A Bizottság 1985. november 28-i 3399/85/EGK rendelete (HL L 322., 1985.12.3., 10. o.),

- 31988 R 3893: A Bizottság 1988. december 14-i 3893/88/EGK rendelete (HL L 346., 1988.12.15., 32. o.),

- 31989 R 1843: A Bizottság 1989. június 26-i 1843/89/EGK rendelete (HL L 180., 1989.6.27., 22. o.),

- 31992 R 0734: A Bizottság 1992. március 25-i 734/92/EGK rendelete (HL L 81., 1992.3.26., 15. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése a következővel egészül ki:

" "стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите облекчения е съобразно условията на член 57, параграф 2, първа алинея на Регламент (ЕИО) № 918/83"

«articole UNESCO: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor Articolului 57(2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) Nr.918/83» ".

12. KÜLKAPCSOLATOK

1. 31994 R 3168: A Bizottság 1994. december 21-i 3168/94/EK rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások, vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól szóló 517/94/EK tanácsi rendelet alkalmazási körében közösségi behozatali engedély létrehozásáról és a rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról (HL L 335., 1994.12.23., 23. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31995 R 1627: A Bizottság 1995. július 5-i 1627/95/EK rendelete (HL L 155., 1995.7.6., 8. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A melléklet 2. függelékének címe helyébe a következő szöveg lép:

"2. függelék

Списък на националните компетентни органи

Lista de las autoridades nacionales competentes

Seznam příslušných vnitrostátních orgánů

Liste over kompetente nationale myndigheder

Liste der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten

Riiklike pädevate asutuste nimekiri

Πίνακας των αρμόδιων εθνικών αρχών

List of the national competent authorities

Liste des autorités nationales compétentes

Elenco delle competenti autorità nazionali

Valstu kompetento iestāžu saraksts

Atsakingų nacionalinių institucijų sąrašas

Az illetékes nemzeti hatóságok listája

Lista ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

Lijst van bevoegde nationale instanties

Lista właściwych organów krajowych

Lista das autoridades nacionais competentes

Lista autorităților naționale competente

Seznam pristojnih nacionalnih organov

Zoznam príslušných štátnych orgánov

Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista

Förteckning över behöriga nationella myndigheter"

b) A melléklet 2. függeléke a következőkkel egészül ki:

Министерство на икономиката и енергетиката Министерство на икономиката

(Ministry of Economy and energy)

ул.»Славянска" № 8

гр. София, 1052

Tel.: +359 2 940 71

Fax: +359 2 987 2190

Ministerul Economiei și Comerțului

Departamentul de Comerț Exterior

Strada Ion Câmpineanu nr. 16

Sector 1, București

Tel.: +40 21 401 0507

Fax: +40 21 315 9698".

2. 31999 R 1547: A Bizottság 1999. július 12-i 1547/1999/EK rendelete egyes hulladékfajtáknak a C(92) 39 végleges OECD-határozat hatálya alá nem tartozó meghatározott országokba történő szállítására alkalmazandó, a 259/93/EGK tanácsi rendelet szerinti ellenőrzési eljárások meghatározásáról (HL L 185., 1999.7.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 R 0334: A Bizottság 2000. február 14-i 334/2000/EK rendelete (HL L 41., 2000.2.15., 8. o.),

- 32000 R 0354: A Bizottság 2000. február 16-i 354/2000/EK rendelete (HL L 45., 2000.2.17., 21. o.),

- 32000 R 1208: A Bizottság 2000. június 8-i 1208/2000/EK rendelete (HL L 138., 2000.6.9., 7. o.),

- 32000 R 1552: A Bizottság 2000. július 14-i 1552/2000/EK rendelete (HL L 176., 2000.7.15., 27. o.),

- 32001 R 1800: A Bizottság 2001. szeptember 13-i 1800/2001/EK rendelete (HL L 244., 2001.9.14., 19. o.),

- 32001 R 2243: A Bizottság 2001. november 16-i 2243/2001/EK rendelete (HL L 303., 2001.11.20., 11. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL L 236. magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 2118: A Bizottság 2003. december 2-i 2118/2003/EK rendelete (HL L 318., 2003.12.3., 5. o.),

- 32005 R 0105: A Bizottság 2004. november 17-i 105/2005/EK rendelete (HL L 020., 2005.1.22., 9. o.).

a) A C. mellékletben el kell hagyni a Romániára vonatkozó teljes szövegrészt.

b) A D. mellékletben el kell hagyni a Bulgáriára vonatkozó teljes szövegrészt.

( 1 ) HL L 171., 2000.7.11., 11. o.

( 2 ) HL L 196., 2001.7.20., 9. o.

( 3 ) HL L 172., 2005.7.5., 24. o.

( 4 ) HL L 257., 2005.10.1., 1. o.

( 5 ) HL L 123., 2004.4.27., 18. o.

( 6 ) HL L 133., 2004.4.30., 1. o.

( 7 ) HL L 21., 2004.1.28., 11. o.

( 8 ) HL L 163., 2004.4.30., 65. o.

( 9 ) HL L 13., 2001.1.17., 3. o.

( 10 ) HL L 278., 2001.10.23., 6. o.

( 11 ) HL L 348., 2002.12.21., 94. o.

( 12 ) HL L 268., 1998.10.3., 10. o.

( 13 ) HL L 276., 1992.9.19., 1. o.

( 14 ) HL L 331., 2004.11.5., 13. o.

( 15 ) HL L 209., 1977.8.17., 1. o.

( 16 ) HL L 344., 1998.12.18., 102. o.

( 17 ) HL L 154., 1999.6.19., 75. o.

( 18 ) HL L 154., 1999.6.19., 91. o.

( 19 ) HL L 194., 2003.8.1., 9. o.

( 20 ) HL L 244., 2003.9.29., 32. o.

( 21 ) HL L 369., 2004.12.16., 26. o.

( 22 ) HL L 128., 2005.5.21., 51. o.

( 23 ) HL L 51., 2003.2.26., 3. o.

( 24 ) HL L 197., 1999.7.29., 17. o.

( 25 ) HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

( 26 ) HL L 220., 1983.8.11., 15. o.

( 27 ) HL L 220., 1983.8.11., 20. o.

( 28 ) HL L 335., 1994.12.23., 23. o.

( 29 ) HL L 185., 1999.7.17., 1. o.

( 30 ) HL L 196., 2001.7.20., 26. o.

( 31 ) HL L 121., 1983.5.7., 23. o.

( 32 ) HL L 130., 1992.5.15., 67. o.

( 33 ) HL L 250., 1992.8.29., 40. o.

( 34 ) HL L 86., 1993.4.6., 1. o.

( 35 ) HL L 86., 1993.4.6., 7. o.

( 36 ) HL L 86., 1993.4.6., 16. o.

( 37 ) HL L 44., 1994.2.17., 31. o.

( 38 ) HL L 378., 1994.12.31., 11. o.

( 39 ) HL L 156., 1995.7.7., 76. o.

( 40 ) HL L 196., 1996.7.8., 13. o.

( 41 ) HL L 331., 1996.12.20., 49. o.

( 42 ) HL L 2., 1997.1.4., 6. o.

( 43 ) HL L 101., 1997.4.18., 46. o.

( 44 ) HL L 122., 1997.5.14., 21. o.

( 45 ) HL L 154., 1997.6.12., 41. o.

( 46 ) HL L 199., 1997.7.26., 57. o.

( 47 ) HL L 199., 1997.7.26., 62. o.

( 48 ) HL L 234., 1997.8.26., 16. o.

( 49 ) HL L 65., 1998.3.5., 31. o.

( 50 ) HL L 251., 1998.9.11., 39. o.

( 51 ) HL L 36., 1999.2.10., 21. o.

( 52 ) HL L 281., 1999.11.4., 82. o.

( 53 ) HL L 19., 2000.1.25., 51. o.

( 54 ) HL L 94, 2000.4.14., 35. o.

( 55 ) HL L 251., 2000.10.6., 1. o.

( 56 ) HL L 258., 2000.10.12., 49. o.

( 57 ) HL L 200., 2001.7.25., 23. o.

( 58 ) HL L 210., 2001.8.3., 51. o.

( 59 ) HL L 326., 2001.12.11., 44. o.

( 60 ) HL L 163., 2002.6.21., 24. o.

( 61 ) HL L 218., 30.8.2003, 55. o.

( 62 ) HL L 324., 2003.12.11., 37. o.

( 63 ) HL L 73., 2004.3.11., 1. o.

( 64 ) HL L 71., 2004.3.10., 30. o.

( 65 ) HL L 79., 2004.3.17., 47. o.

( 66 ) HL L 113., 2004.4.20., 54. o.

( 67 ) HL L 154., 2004.4.30., 43. o.

( 68 ) HL L 154., 2004.4.30., 73. o.

( 69 ) HL L 278., 2004.8.27., 64. o.

( 70 ) HL L 292., 2004.9.21., 15. o.

( 71 ) HL L 358., 2004.12.3., 18. o.

( 72 ) HL L 151., 2005.6.4., 31. o.

( 73 ) HL L 238., 2005.9.15., 16. o.

( 74 ) HL L 269., 2005.10.14., 42. o.

( 75 ) HL L 56., 2006.2.28., 19. o.

( 76 ) HL L 95., 2006.4.4., 6. o.

( 77 ) HL L 319., 2005.12.7., 9. o.

( 78 ) HL L 342., 2005.12.24., 92. o.

( 79 ) HL L 209., 1977.8.17., 29. o.

( 80 ) HL L 240., 1991.8.29., 36. o.

( 81 ) HL L 174., 1998.6.18., 1. o.

( 82 ) HL L 38., 2000.2.12., 1. o.

( 83 ) HL L 329., 2004.11.4., 14. o.

( 84 ) HL L 337., 2004.11.13., 59. o.

( 85 ) HL L 337., 2004.11.13., 64. o.

( 86 ) HL L 20., 1982.1.28., 35. o.

( 87 ) HL L 225., 1998.8.12., 27. o.

( 88 ) HL L 115., 1976.5.1., 73. o.

( 89 ) HL L 275., 2000.10.27., 44. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1792 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1792&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1792-20081115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1792-20081115&locale=hu

Tartalomjegyzék