Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32006R1791[1]

A Tanács 1791/2006/EK rendelete ( 2006. november 20. ) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 1791/2006/EK RENDELETE

(2006. november 20.)

az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Az alábbi rendeleteket ennek megfelelően módosítani kell:

- az áruk szabad mozgása területén: 2003/2003/EK ( 2 ) és 339/93/EK ( 3 ) rendeletek,

- a személyek szabad mozgása területén: 1408/71/EGK ( 4 ) és 574/72/EGK ( 5 ) rendeletek,

- a vállalati jog területén: 2157/2001/EK ( 6 ) rendelet,

- a versenypolitika területén: 659/1999/EK ( 7 ) rendelet,

- a mezőgazdaság területén (ideértve az állat-egészségügyi jogszabályokat): 79/65/EGK ( 8 ), 1784/77/EGK ( 9 ), 2092/91/EGK ( 10 ), 2137/92/EK ( 11 ), 1493/1999/EK ( 12 ), 1760/2000/EK ( 13 ), 999/2001/EK ( 14 ), 2160/2003/EK ( 15 ), 21/2004/EK ( 16 ), 853/2004/EK ( 17 ), 854/2004/EK ( 18 ), 882/2004/EK ( 19 ) és 510/06/EK ( 20 ) rendeletek,

- a közlekedéspolitika területén: 1108/70/EGK ( 21 ), 3821/85/EGK ( 22 ), 881/92/EGK ( 23 ), 684/92/EGK ( 24 ), 1192/69/EGK ( 25 ) és 2408/92/EGK ( 26 ) rendeletek,

- az adózás területén: 1798/2003/EK ( 27 ) rendelet,

- a statisztika területén: 2782/75/EGK ( 28 ), 357/79/EGK ( 29 ), 837/90/EGK ( 30 ), 959/93/EK ( 31 ), 1172/98/EK ( 32 ), 437/2003/EK ( 33 ) és 1177/2003/EK ( 34 ) rendeletek,

- az energia területén: 1407/2002/EK ( 35 ) rendelet,

- a környezetvédelem területén: 761/2001/EK ( 36 ) és 2037/2000/EK ( 37 ) rendeletek,

- a bel- és igazságügyi együttműködés területén: 1346/2000/EK ( 38 ), 44/2001/EK ( 39 ), 1683/95/EK ( 40 ) és 539/2001/EK ( 41 ) rendeletek,

- a vámunió területén: 2913/92/EGK ( 42 ) rendelet,

- a külkapcsolatok területén: 3030/93/EGK ( 43 ), 517/94/EK ( 44 ), 152/2005/EK ( 45 ), 2368/2002/EK ( 46 ) és 1236/2005/EK ( 47 ) rendeletek,

- a közös kül- és biztonságpolitika területén: 2488/2000/EK ( 48 ), 2580/2001/EK ( 49 ), 881/2002/EK ( 50 ), 1210/2003/EK ( 51 ), 131/2004/EK ( 52 ), 234/2004/EK ( 53 ), 314/2004/EK ( 54 ), 872/2004/EK ( 55 ), 1763/2004/EK ( 56 ), 174/2005/EK ( 57 ), 560/2005/EK ( 58 ), 889/2005/EK ( 59 ), 1183/2005/EK ( 60 ), 1184/2005/EK ( 61 ), 1859/2005/EK ( 62 ), 305/2006/EK ( 63 ), 765/2006/EK ( 64 ) és 817/2006/EK ( 65 ) rendeletek,

- az intézmények területén: 1/58/EGK ( 66 ) rendelet,

(4)

és az alábbi határozatokat ennek megfelelően módosítani kell:

- a személyek szabad mozgása területén: Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1982. július 7-i 117. számú ( 67 ), 1987. július 1-jei 136. számú ( 68 ), 1992. június 26-i 150. számú ( 69 ) és 2003. október 29-i 192. számú ( 70 ) határozatai,

- a mezőgazdaság területén (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok): 79/542/EGK ( 71 ), 82/735/EGK ( 72 ), 90/424/EGK ( 73 ), 2003/17/EK ( 74 ) és 2005/834/EK ( 75 ) határozatok,

- a közlekedéspolitika területén: 1692/96/EK ( 76 ) rendelet,

- az energia területén: 77/270/Euratom határozat ( 77 ) és az Euratom Ellátási Ügynökség Alapszabálya ( 78 ),

- a környezetvédelem területén: 97/602/EK ( 79 ) és 2002/813/EK ( 80 ) határozatok,

- a bel- és igazságügyi együttműködés területén: a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a közös konzuli utasítások végleges változatáról ( 81 ) és a Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról ( 82 ),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A következő rendeletek a mellékletnek megfelelően módosulnak:

- az áruk szabad mozgása területén: 2003/2003/EK és 339/93/EK rendeletek,

- a személyek szabad mozgása területén: 1408/71/EGK és 574/72/EGK rendeletek,

- a vállalati jog területén: 2157/2001/EK rendelet,

- a versenypolitika területén: 659/1999/EK rendelet,

- a mezőgazdaság területén (ideértve az állat-egészségügyi részeket): 79/65/EGK, 1784/77/EGK, 2092/91/EGK, 2137/92/EK, 1493/1999/EK, 1760/2000/EK, 999/2001/EK, 2160/2003/EK, 21/2004/EK, 853/2004/EK, 854/2004/EK, 882/2004/EK és 510/06/EK rendeletek,

- a közlekedéspolitika területén: 1108/70/EGK, 3821/85/EGK, 881/92/EGK, 684/92/EGK, 1192/69/EGK és 2408/92/EGK rendeletek,

- az adózás területén: 1798/2003/EK rendelet,

- a statisztika területén: 2782/75/EGK, 357/79/EGK, 837/90/EGK, 959/93/EK, 1172/98/EK, 437/2003/EK és 1177/2003/EK rendeletek,

- az energia területén: 1407/2002/EK rendelet,

- a környezetvédelem területén: 761/2001/EK és 2037/2000/EK rendeletek,

- a bel- és igazságügyi együttműködés területén: 1346/2000/EK, 44/2001/EK, 1683/95/EK és 539/2001/EK rendeletek,

- a vámunió területén: 2913/92/EGK rendelet,

- a külkapcsolatok területén: 3030/93/EGK, 517/94/EK, 152/2005/EK, 2368/2002/EK és 1236/2005/EK rendeletek,

- a közös kül- és biztonságpolitika területén: 2488/2000/EK, 2580/2001/EK, 881/2002/EK, 1210/2003/EK, 131/2004/EK, 234/2004/EK, 314/2004/EK, 872/2004/EK, 1763/2004/EK, 174/2005/EK, 560/2005/EK, 889/2005/EK, 1183/2005/EK, 1184/2005/EK, 1859/2005/EK, 305/2006/EK, 765/2006/EK és 817/2006/EK rendeletek,

- az intézmények területén: 1/58/EGK rendelet.

(2) A következő határozatok a mellékletnek megfelelően módosulnak:

- a személyek szabad mozgása területén: az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1982. július 7-i 117. számú, 1987. július 1-jei 136. számú, 1992. június 26-i 150. számú és 2003. október 29-i 192. számú határozatai,

- a mezőgazdaság területén (állat- és növény-egészségügyi jogszabályok): 79/542/EGK, 82/735/EGK, 90/424/EGK, 2003/17/EK és 2005/834/EK határozatok,

- a közlekedéspolitika területén: 1692/96/EK rendelet,

- az energia területén: 77/270/Euratom határozat és az Euratom Ellátási Ügynökség Alapszabálya,

- a környezetvédelem területén: 97/602/EK és 2002/813/EK határozatok,

- a bel- és igazságügyi együttműködés területén: a Végrehajtó Bizottság 1999. április 28-i határozata a közös konzuli utasítások végleges változatáról és 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról.

2. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően, azok hatálybalépésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. MŰTRÁGYÁK

32003 R 2003: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 0885: A Tanács 2004.4.26-i 885/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.),

- 32004 R 2076: A Bizottság 2004.12.3-i 2076/2004/EK rendelete (HL L 359., 2004.12.4., 25.o.).

a) Az I. melléklet A.2. részében, a 6. oszlop első bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a "Szlovákia" szót követően a következőkkel egészül ki:

"Bulgária, Románia";

b) Az I. melléklet B.1., B.2. és B.4. részében, az 5. oszlop második bekezdésének első francia bekezdésében a zárójelben szereplő szöveg a "Szlovákia" szót követően a következőkkel egészül ki:

"Bulgária, Románia";

B. HORIZONTÁLIS ÉS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

31993 R 0339: A Tanács 1993. február 8-i 339/93/EGK rendelete a harmadik országokból behozott termékek termékbiztonsági szabályoknak való megfelelősége ellenőrzéséről (HL L 40., 1993.2.17., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.).

a) Az 6. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Опасен продукт - допускане за свободно обращение не е разрешено - Регламент (ЕИО) № 339/93

- Produs periculos - import neautorizat - Regulamentul (CEE) nr. 339/93";

b) A 6. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- Продукт несъответстващ на изискванията - допускане за свободно обращение не е разрешено - Регламент (ЕИО) № 339/93

- Produs neconform - import neautorizat - Regulamentul (CEE) nr. 339/93"

2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról (HL L 149., 1971.7.5., 2. o.), az alábbi módosítással és naprakésszé tétellel:

- 31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28., 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31997 R 1290: A Tanács 1997.6.27-i 1290/97/EK rendelete (HL L 176., 1997.7.4., 1. o.),

- 31998 R 1223: A Tanács 1998.6.4-i 1223/98/EK rendelete (HL L 168., 1998.6.13., 1. o.),

- 31998 R 1606: A Tanács 1998.6.29-i 1606/98/EK rendelete (HL L 209., 1998.7.25., 1. o.),

- 31999 R 0307: A Tanács 1999.2.8-i 307/1999/EK rendelete (HL L 38., 1999.2.12., 1. o.),

- 31999 R 1399: A Tanács 1999.4.29-i 1399/1999/EK rendelete (HL L 164., 1999.6.30., 1. o.),

- 32001 R 1386: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.6.5-i 1386/2001/EK rendelete (HL L 187., 2001.7.10., 1. o.).

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0631: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.3.31-i 631/2004/EK rendelete (HL L 100., 2004.4.6., 1. o.),

- 32005 R 0647: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.4.13-i 647/2005/EK rendelete (HL L 117., 2005.5.4., 1.o.),

- 32006 R 0629: Az Európai Parlament és a Tanács 2006.4.5-i 629/2006/EK rendelete (HL L 114., 2006.4.27., 1.o.),

és a végrehajtási rendelet hatályba lépésének napjától az alábbiakkat hatályon kívül helyezve:

- 32004 R 0883: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 166., 2004.4.30., 1. o.).

a) A 82. (B) cikk (1) bekezdésében a "százötven" helyébe "százhatvankettő" lép;

b) Az I. melléklet "Munkavállalók és/vagy önálló vállalkozók (a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. és iii. alpontja)" című I. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Tárgytalan" szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Aki a szociális biztonsági törvény 4. cikke (3) bekezdésének 5. és 6. pontja értelmében munkaszerződés nélkül végez munkát, a rendelet 1. cikke a) pontjának ii. alpontja értelmében önálló vállalkozónak tekintendő.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Tárgytalan.";

c) Az I. melléklet "Családtagok (a rendelet 1. cikke f) pontjának második mondata)" című II. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Tárgytalan" szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Tárgytalan.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

A rendelet III. címe 1. fejezetének rendelkezései értelmében a természetbeni ellátásokra való jogosultság meghatározásakor »családtag« a házastárs, az eltartott szülő vagy a 18 év alatti (illetve a 26 év alatti és eltartott) gyermek.";

d) A II. mellékletnek "A rendelet 1. cikke j) pontjának negyedik albekezdése értelmében a rendelet hatálya alól kivont, az önálló vállalkozókra vonatkozó rendszerek" című I. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Tárgytalan" szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Tárgytalan.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Tárgytalan.";

e) A II. mellékletnek "A rendelet 1. cikke u) pontja i. alpontjának értelmében a rendelet hatálya alól kivont különleges szülési juttatások és örökbefogadási támogatások" című II. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Egyösszegű anyasági juttatás (A gyermekek után járó családi juttatásokról szóló törvény).";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Szülési juttatás.";

f) A II. mellékletnek "A rendelet alkalmazási körébe nem tartozó, a 4. cikk (2b) bekezdése értelmében nem járulékalapú ellátások" című III. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Nincs ilyen.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

g) A "Különleges, nem járulékalapú ellátások (a rendelet 10a. cikke)" című IIa. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Időskorúaknak járó szociális nyugdíj (a szociális biztonsági törvény 89. cikke).";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Fogyatékos személyeknek járó havi juttatás (az 519/2002. törvénnyel jóváhagyott, a különleges védelemről és a fogyatékos személyek foglalkoztatásáról szóló 102/1999. kormányrendelet).";

h) A III. mellékletnek "A szociális biztonsági egyezményeknek a rendelet 6. cikkétől függetlenül továbbra is alkalmazandó rendelkezései (a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének c) pontja)" című A. része a következőképpen módosul:

i. az "1. BELGIUM - NÉMETORSZÁG" pont alatti szövegrész után a következővel egészül ki:

"2. BULGÁRIA - NÉMETORSZÁG

a) A szociális biztonságról szóló, 1997. december 17-i egyezmény 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

b) A fenti egyezmény záró jegyzőkönyvének 10. pontja.

3. BULGÁRIA - AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló, 2005. április 14-i egyezmény 38. cikkének (3) bekezdése.

4. BULGÁRIA - SZLOVÉNIA

A szociális biztonságról szóló, 1957. december 18-i egyezmény 32. cikkének (2) bekezdése.".

ii. a "CSEH KÖZTÁRSASÁG - NÉMETORSZÁG" pont számozása "2"-ről "5"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"6. CSEH KÖZTÁRSASÁG - CIPRUS"

"7. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LUXEMBURG"

"8. CSEH KÖZTÁRSASÁG - AUSZTRIA"

"9. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SZLOVÁKIA"

"10. DÁNIA - FINNORSZÁG"

"11. DÁNIA - SVÉDORSZÁG"

"12. NÉMETORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG"

"13. NÉMETORSZÁG - SPANYOLORSZÁG"

"14. NÉMETORSZÁG - FRANCIAORSZÁG"

"15. NÉMETORSZÁG - LUXEMBURG"

"16. NÉMETORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"17. NÉMETORSZÁG - HOLLANDIA"

"18. NÉMETORSZÁG - AUSZTRIA"

"19. NÉMETORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

iii. a "19. NÉMETORSZÁG - LENGYELORSZÁG" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"20. NÉMETORSZÁG - ROMÁNIA

a) A szociális biztonságról szóló, 2005. április 8-i egyezmény 28. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

b) A fenti egyezmény zárójegyzőkönyvének 13. pontja.";

iv. a "NÉMETORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "17"-ről "21"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"22. NÉMETORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"23. NÉMETORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"24. SPANYOLORSZÁG - PORTUGÁLIA"

"25. ÍRORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"26. OLASZORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"27. LUXEMBURG - SZLOVÁKIA"

"28. MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA"

"29. MAGYARORSZÁG - SZLOVÉNIA"

"30. HOLLANDIA - PORTUGÁLIA"

"31. AUSZTRIA - LENGYELORSZÁG"

"32. AUSZTRIA - SZLOVÉNIA"

"33. AUSZTRIA - SZLOVÁKIA"

"34. LENGYELORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"35. FINNORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

i) A III. mellékletnek "A szociális biztonsági egyezményeknek azon rendelkezései, amelyek nem alkalmazhatók a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi személyre" című B. része a következőképpen módosul:

i. az "1. CSEH KÖZTÁRSASÁG - CIPRUS" pont előtti szövegrész előtt a következővel egészül ki:

"1. BULGÁRIA - AUSZTRIA

A szociális biztonságról szóló, 2005. április 14-i egyezmény 38. cikkének (3) bekezdése.";

ii. a "CSEH KÖZTÁRSASÁG - CIPRUS" pont számozása "1"-ről "2"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"3. CSEH KÖZTÁRSASÁG - AUSZTRIA"

"4. NÉMETORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"5. NÉMETORSZÁG - SZLOVÉNIA"

"6. OLASZORSZÁG - SZLOVÉNIA"

"7. MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA"

"8. MAGYARORSZÁG - SZLOVÉNIA"

"9. AUSZTRIA - LENGYELORSZÁG"

"10. AUSZTRIA - SZLOVÉNIA"

"11. AUSZTRIA - SZLOVÁKIA"

j) A IV. mellékletnek "A rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett jogszabályok, amelyek szerint a rokkantsági ellátások összege független a biztosítási idő tartamától" című A. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Nincs ilyen.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

k) A IV. mellékletnek "Az 1408/71/EGK rendelet 38. cikkének (3) bekezdése és 45. cikkének (3) bekezdése szerint az önálló vállalkozókra vonatkozó különleges rendszerek" című B. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Nincs ilyen.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

l) A IV. mellékletnek "A rendelet 46. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett esetek, amikor az ellátásoknak a rendelet 46. cikkének (2) bekezdésével összhangban történő kiszámításáról le lehet mondani" című C. része a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

A biztosítási időre járó és öregségi nyugdíjakra, az általános megbetegedés miatti rokkantsági nyugdíjakra, valamint a fent említett nyugdíjakból származó túlélő hozzátartozói nyugdíjakra vonatkozó valamennyi kérelem.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

m) Az "Egyes tagállamok jogszabályainak alkalmazására vonatkozó különös szabályok" című VI. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Nincs ilyen.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Az olyan nyugdíjpénztárakban, ahol a nyugdíjat nyugdíjpontok alapján számítják, a rendelet 46. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett elméleti összeg kiszámításakor a hatáskörrel rendelkező intézménynek a bármely más tagállam törvényhozása alatt letöltött valamennyi biztosítási év tekintetében figyelembe kell vennie a nyugdíjpontok számát, amelyet úgy számítanak ki, hogy az általa alkalmazott törvényeknek megfelelően összegyűjtött pontok számát elosztják az e pontoknak megfelelő évek számával.";

n) A VII. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"VII. MELLÉKLET

OLYAN ESETEK, AMIKOR EGY SZEMÉLY EGYIDEJŰLEG KÉT TAGÁLLAM JOGSZABÁLYAINAK A HATÁLYA ALÁ TARTOZIK

(A rendelet 14c. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

1. Ha az érintett személy Belgiumban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

2. Ha az érintett személy Bulgáriában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

3. Ha az érintett személy a Cseh Köztársaságban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

4. Ha a Dániában lakóhellyel rendelkező személy Dániában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

5. A mezőgazdasági balesetbiztosítási rendszerben és a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó öregségi biztosítási rendszerben: ha az érintett személy Németországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő, és bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

6. Ha az Észtországban lakóhellyel rendelkező személy Észtországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

7. Az önálló vállalkozókra vonatkozó nyugdíjbiztosítási rendszerben: ha az érintett személy Görögországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

8. Ha a Spanyolországban lakóhellyel rendelkező személy Spanyolországban önálló vállalkozó, és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.

9. Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozó és, Luxemburg kivételével, bármely más tagállam területén munkaviszonyban áll.

10. Ha az érintett személy Franciaországban önálló vállalkozóként tevékenykedő mezőgazdasági termelő, és Luxemburgban munkaviszonyban áll.

11. Ha az érintett személy Olaszországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

12. Ha a Cipruson lakóhellyel rendelkező személy Cipruson önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

13. Ha az érintett személy Máltán önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

14. Ha az érintett személy Portugáliában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

15. Ha az érintett személy Romániában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

16. Ha a Finnországban lakóhellyel rendelkező személy Finnországban önálló vállalkozó, és bármely másik tagállamban munkaviszonyban áll.

17. Ha az érintett személy Szlovákiában önálló vállalkozó, és bármely másik tagállam területén munkaviszonyban áll.

18. Ha a Svédországban lakóhellyel rendelkező személy Svédországban önálló vállalkozó, és bármelyik másik tagállamban munkaviszonyban áll.";

o) Az "Árvák számára csak családi támogatást vagy kiegészítő, illetve különleges támogatást nyújtó szociális biztonsági rendszerek (a rendelet 78a. cikke)" című VIII. melléklete a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Nincs ilyen.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Nincs ilyen.".

2. 31972 R 0574: A Tanács 1972. március 21-i 574/72/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 74., 1972.3.27., 1. o.), az alábbi utolsó módosítással és naprakésszé tétellel:

- 31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EK rendelete (HL L 28., 1997.1.30., 1. o.),

az alábbi módosításokkal:

- 31997 R 1290: A Tanács 1997.6.27-i 1290/97/EK rendelete (HL L 176., 1997.7.4., 1. o.),

- 31998 R 1223: A Tanács 1998.6.4-i 1223/98/EK rendelete (HL L 168., 1998.6.13., 1. o.),

- 31998 R 1606: A Tanács 1998.6.29-i 1606/98/EK rendelete (HL L 209., 1998.7.25., 1. o.),

- 31999 R 0307: A Tanács 1999.2.8-i 307/1999/EK rendelete (HL L 38., 1999.2.12., 1. o.),

- 31999 R 1399: A Tanács 1999.4.29-i 1399/1999/EK rendelete (HL L 164., 1999.6.30., 1. o.),

- 32001 R 0089: A Bizottság 2001.1.17-i 89/2001/EK rendelete (HL L 14., 2001.1.18., 16. o.),

- 32001 R 1386: Az Európai Parlament és a Tanács 2001.6.5-i 1386/2001/EK rendelete (HL L 187., 2001.7.10., 1. o.).

- 32002 R 0410: A Bizottság 2002.2.27-i 410/2002/EK rendelete (HL L 62., 2002.3.5., 17. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1851: A Bizottság 2003.10.17-i 1851/2003/EK rendelete (HL L 271., 2003.10.22., 3. o.),

- 32004 R 0631: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.3.31-i 631/2004/EK rendelete (HL L 100., 2004.4.6., 1. o.),

- 32005 R 0077: A Bizottság 2005.1.13-i 77/2005/EK rendelete (HL L 16., 2005.1.20., 3. o.),

- 32005 R 0647: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.4.13-i 647/2005/EK rendelete (HL L 117., 2005.5.4., 1. o.),

- 32006 R 0207: A Bizottság 2006.2.7-i 207/2006/EK rendelete (HL L 36., 2006.2.8., 3. o.),

- 32006 R 0629: Az Európai Parlament és a Tanács 2006.4.5-i 629/2006/EK rendelete (HL L 114., 2006.4.27., 1. o.).

a) A "Hatáskörrel rendelkező hatóságok (a rendelet 1. cikkének (1) bekezdése, valamint a végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)" című 1. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

1. Министърът на труда и социалната политика (Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium), София.

2. Министърът на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

1. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București.

2. Ministerul Sănătății (Egészségügyi Minisztérium), București.";

b) Az "Illetékes intézmények (a rendelet 1. cikkének o) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (2) bekezdése)" című 2. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) pénzbeli ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
2. Rokkantsági, öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) pénzbeli ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
4. Haláleseti juttatások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
5. Munkanélküliségi ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
6. Családi ellátások:Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.”;

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:Casa județeană de asigurări de sănătate (Megyei Egészségbiztosítási Hivatal);
b) pénzbeli ellátások:
i. általános esetek:Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal);
ii. különleges esetek:
— hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
— a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
— ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
2. Rokkantság:
a) általános esetek:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) különleges esetek:
i. hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
ii. a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
iii. ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
3. Öregségi és túlélő hozzátartozói nyugdíjak, haláleseti juttatások:
a) általános esetek:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) különleges esetek:
i. hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
ii. a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
iii. ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
4. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) pénzbeli ellátások és nyugdíjak:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
5. Haláleseti juttatások:
a) általános:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
b) különleges:
i. hivatásos katonák:a Honvédelmi Minisztérium szakosodott egysége;
ii. a rendőrség tagjai:a Közigazgatási- és Belügyminisztérium szakosodott egysége;
iii. ügyvédek:Casa de Asigurări a Avocaților (Ügyvédek Biztosítási Hivatala).
6. Munkanélküliségi ellátások:Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Megyei Foglalkoztatási Ügynökség).
7. Családi ellátások:— Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București,
— Ministerul Educației și Cercetării (Oktatási és Kutatási Minisztérium), București.”;

c) A "Lakóhely és tartózkodási hely szerinti intézmények (a rendelet 1. cikkének p) pontja és a végrehajtási rendelet 4. cikkének (3) bekezdése)" című 3. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:— Пристанище Лом: Министерство на правосъдието (Egészségügyi Minisztérium)
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) pénzbeli ellátások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái
2. Rokkantsági, öregségi, és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Országos Társadalombiztosítási Intézet Központi Irodája
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
— Агенция за хората с увреждания (Fogyatékkal Élő Személyek Hivatala), София;
b) rövid távú pénzbeli ellátások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái;
c) rokkantsági nyugdíjak:Országos Társadalombiztosítási Intézet Központi Irodája.
4. Haláleseti juttatások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális irodái.
5. Munkanélküliségi ellátások:Országos Társadalombiztosítási Intézet regionális hivatalai
6. Családi ellátások:A Szociális Segélyek Hivatalának Szociális Segélyekkel foglalkozó Igazgatóságai”;

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

1. Természetbeni ellátások:Casa județeană de asigurări de sănătate (Megyei Egészségbiztosítási Hivatal);
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség és anyaság esetében:Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal);
b) rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala);
d) munkanélküliségi ellátások:Agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă (Megyei Foglalkoztatási Ügynökség).
e) családi ellátások:Helyi és iskolai hatóságok.”;

d) Az "Összekötő szervek (a végrehajtási rendelet 3. cikkének (1) és 4. cikkének (4) bekezdése, valamint 122. cikke)" című 4. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

1. Betegség és anyaság:
a) természetbeni ellátások:Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
b) pénzbeli ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
2. Rokkantsági, öregségi, és túlélő hozzátartozói nyugdíjak:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
3. Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:
a) természetbeni ellátások:Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София;
b) pénzbeli ellátások és nyugdíjak:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
4. Haláleseti juttatások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
5. Munkanélküliségi ellátások:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
6. Családi ellátások:Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.”;

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

1. Természetbeni ellátások:Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), București;
2. Pénzbeli ellátások:
a) betegség és anyaság esetében:Casa de asigurări de sănătate (Egészségbiztosítási Hivatal), București;
b) rokkantsági, öregségi, túlélő hozzátartozói nyugdíjak és haláleseti juttatások:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București;
c) munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București;
d) munkanélküliségi ellátások:Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal), București;
e) családi ellátások:Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București.”;

e) Az "A továbbra is hatályos kétoldalú egyezmények végrehajtási rendelkezései (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (5) bekezdése, 5. cikke, 53. cikkének (3) bekezdése, 104. cikke, 105. cikkének (2) bekezdése, 116., 121. és 122. cikke)" című 5. melléklete a következőképpen módosul:

i. az "1. BELGIUM - CSEH KÖZTÁRSASÁG" pont előtti szövegrész előtt a következővel egészül ki:

"1. BELGIUM - BULGÁRIA

Nincs ilyen egyezmény.";

ii. a "BELGIUM - CSEH KÖZTÁRSASÁG" pont számozása "1"-ről "2"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"3. BELGIUM - DÁNIA"

"4. BELGIUM - NÉMETORSZÁG"

"5. BELGIUM - ÉSZTORSZÁG"

"6. BELGIUM - GÖRÖGORSZÁG"

"7. BELGIUM - SPANYOLORSZÁG"

"8. BELGIUM - FRANCIAORSZÁG"

"9. BELGIUM - ÍRORSZÁG"

"10. BELGIUM - OLASZORSZÁG"

"11. BELGIUM - CIPRUS"

"12. BELGIUM - LETTORSZÁG"

"13. BELGIUM - LITVÁNIA"

"14. BELGIUM - LUXEMBURG"

"15. BELGIUM - MAGYARORSZÁG"

"16. BELGIUM - MÁLTA"

"17. BELGIUM - HOLLANDIA"

"18. BELGIUM - AUSZTRIA"

"19. BELGIUM - LENGYELORSZÁG"

"20. BELGIUM - PORTUGÁLIA";

iii. a "20. BELGIUM - PORUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"21. BELGIUM - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

iv. a "BELGIUM - SZLOVÉNIA" pont számozása "20"-ról "22"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"23. BELGIUM - SZLOVÁKIA"

"24. BELGIUM - FINNORSZÁG"

"25. BELGIUM - SVÉDORSZÁG"

"26. BELGIUM - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

v. a "26. BELGIUM - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után az utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"27. BULGÁRIA - CSEH KÖZTÁRSASÁG

Az 1998. november 25-i megállapodás 29. cikke (1) és (3) bekezdése és a közigazgatási ellenőrzések és orvosi vizsgálatok költségei visszatérítésének elengedéséről szóló, 1999. november 30-i közigazgatási megegyezés 5. cikke (4) bekezdése.

28. BULGÁRIA - DÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

29. BULGÁRIA - NÉMETORSZÁG

A szociális biztonságról szóló, 1997. december 17-i egyezménynek a nyugdíj területén való végrehajtásáról rendelkező közigazgatási megállapodás 8-9. cikke.

30. BULGÁRIA - ÉSZTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

31. BULGÁRIA - GÖRÖGORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

32. BULGÁRIA - SPANYOLORSZÁG

Nincs ilyen.

33. BULGÁRIA - FRANCIAORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

34. BULGÁRIA - ÍRORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

35. BULGÁRIA - OLASZORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

36. BULGÁRIA - CIPRUS

Nincs ilyen egyezmény.

37. BULGÁRIA - LETTORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

38. BULGÁRIA - LITVÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.

39. BULGÁRIA - LUXEMBURG

Nincs ilyen.

40. BULGÁRIA - MAGYARORSZÁG

Nincs ilyen.

41. BULGÁRIA - MÁLTA

Nincs ilyen egyezmény.

42. BULGÁRIA - HOLLANDIA

Nincs ilyen.

43. BULGÁRIA - AUSZTRIA

Nincs ilyen.

44. BULGÁRIA - LENGYELORSZÁG

Nincs ilyen.

45. BULGÁRIA - PORTUGÁLIA

Nincs ilyen egyezmény.

46. BULGÁRIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen.

47. BULGÁRIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

48. BULGÁRIA - SZLOVÁKIA

A szociális biztonságról szóló 2001. május 30-i egyezmény végrehajtásáról rendelkező közigazgatási megállapodás 9. cikkének (1) bekezdése.

49. BULGÁRIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

50. BULGÁRIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

51. BULGÁRIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.";

vi. a "CSEH KÖZTÁRSASÁG - DÁNIA" pont számozása "25"-ről "52"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"53. CSEH KÖZTÁRSASÁG - NÉMETORSZÁG"

"54. CSEH KÖZTÁRSASÁG - ÉSZTORSZÁG"

"55. CSEH KÖZTÁRSASÁG - GÖRÖGORSZÁG"

"56. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SPANYOLORSZÁG"

"57. CSEH KÖZTÁRSASÁG - FRANCIAORSZÁG"

"58. CSEH KÖZTÁRSASÁG - ÍRORSZÁG"

"59. CSEH KÖZTÁRSASÁG - OLASZORSZÁG"

"60. CSEH KÖZTÁRSASÁG - CIPRUS"

"61. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LETTORSZÁG"

"62. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LITVÁNIA"

"63. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LUXEMBURG"

"64. CSEH KÖZTÁRSASÁG - MAGYARORSZÁG"

"65. CSEH KÖZTÁRSASÁG - MÁLTA"

"66. CSEH KÖZTÁRSASÁG - HOLLANDIA"

"67. CSEH KÖZTÁRSASÁG - AUSZTRIA"

"68. CSEH KÖZTÁRSASÁG - LENGYELORSZÁG"

"69. CSEH KÖZTÁRSASÁG - PORTUGÁLIA"

vii. a "69. CSEH KÖZTÁRSASÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"70. CSEH KÖZTÁRSASÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

viii. a "CSEH KÖZTÁRSASÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "43"-ról "71"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"72. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SZLOVÁKIA"

"73. CSEH KÖZTÁRSASÁG - FINNORSZÁG"

"74. CSEH KÖZTÁRSASÁG - SVÉDORSZÁG"

"75. CSEH KÖZTÁRSASÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"76. DÁNIA - NÉMETORSZÁG"

"77. DÁNIA - ÉSZTORSZÁG"

"78. DÁNIA - GÖRÖGORSZÁG"

"79. DÁNIA - SPANYOLORSZÁG"

"80. DÁNIA - FRANCIAORSZÁG"

"81. DÁNIA - ÍRORSZÁG"

"82. DÁNIA - OLASZORSZÁG"

"83. DÁNIA - CIPRUS"

"84. DÁNIA - LETTORSZÁG"

"85. DÁNIA - LITVÁNIA"

"86. DÁNIA - LUXEMBURG"

"87. DÁNIA - MAGYARORSZÁG"

"88. DÁNIA - MÁLTA"

"89. DÁNIA - HOLLANDIA"

"90. DÁNIA - AUSZTRIA"

"91. DÁNIA - LENGYELORSZÁG"

"92. DÁNIA - PORTUGÁLIA"

ix. a "92. DÁNIA - PORTUGÁLIA" pont utáni szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"93. DÁNIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

x. a "DÁNIA - SZLOVÉNIA" pont számozása "65"-ről "94"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"95. DÁNIA - SZLOVÁKIA"

"96. DÁNIA - FINNORSZÁG"

"97. DÁNIA - SVÉDORSZÁG"

"98. DÁNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"99. NÉMETORSZÁG - ÉSZTORSZÁG"

"100. NÉMETORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG"

"101. NÉMETORSZÁG - SPANYOLORSZÁG"

"102. NÉMETORSZÁG - FRANCIAORSZÁG"

"103. NÉMETORSZÁG - ÍRORSZÁG"

"104. NÉMETORSZÁG - OLASZORSZÁG"

"105. NÉMETORSZÁG - CIPRUS"

"106. NÉMETORSZÁG - LETTORSZÁG"

"107. NÉMETORSZÁG - LITVÁNIA"

"108. NÉMETORSZÁG - LUXEMBURG"

"109. NÉMETORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"110. NÉMETORSZÁG - MÁLTA"

"111. NÉMETORSZÁG - HOLLANDIA"

"112. NÉMETORSZÁG - AUSZTRIA"

"113. NÉMETORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"114. NÉMETORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xi. a "114. NÉMETORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"115. NÉMETORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xii. a "NÉMETORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "86"-ról "116"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"117. NÉMETORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"118. NÉMETORSZÁG - FINNORSZÁG"

"119. NÉMETORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"120. NÉMETORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"121. ÉSZTORSZÁG - GÖRÖGORSZÁG"

"122. ÉSZTORSZÁG - SPANYOLORSZÁG"

"123. ÉSZTORSZÁG - FRANCIAORSZÁG"

"124. ÉSZTORSZÁG - ÍRORSZÁG"

"125. ÉSZTORSZÁG - OLASZORSZÁG"

"126. ÉSZTORSZÁG - CIPRUS"

"127. ÉSZTORSZÁG - LETTORSZÁG"

"128. ÉSZTORSZÁG - LITVÁNIA"

"129. ÉSZTORSZÁG - LUXEMBURG"

"130. ÉSZTORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"131. ÉSZTORSZÁG - MÁLTA"

"132. ÉSZTORSZÁG - HOLLANDIA"

"133. ÉSZTORSZÁG - AUSZTRIA"

"134. ÉSZTORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"135. ÉSZTORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xiii. a "135. ÉSZTORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"136. ÉSZTORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xiv. az "ÉSZTORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "106"-ról "137"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"138. ÉSZTORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"139. ÉSZTORSZÁG - FINNORSZÁG"

"140. ÉSZTORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"141. ÉSZTORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"142. GÖRÖGORSZÁG - SPANYOLORSZÁG"

"143. GÖRÖGORSZÁG - FRANCIAORSZÁG"

"144. GÖRÖGORSZÁG - ÍRORSZÁG"

"145. GÖRÖGORSZÁG - OLASZORSZÁG"

"146. GÖRÖGORSZÁG - CIPRUS"

"147. GÖRÖGORSZÁG - LETTORSZÁG"

"148. GÖRÖGORSZÁG - LITVÁNIA"

"149. GÖRÖGORSZÁG - LUXEMBURG"

"150. GÖRÖGORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"151. GÖRÖGORSZÁG - MÁLTA"

"152. GÖRÖGORSZÁG - HOLLANDIA"

"153. GÖRÖGORSZÁG - AUSZTRIA"

"154. GÖRÖGORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"155. GÖRÖGORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xv. a "155. GÖRÖGORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"156. GÖRÖGORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xvi. a "GÖRÖGORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "125"-ről "157"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"158. GÖRÖGORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"159. GÖRÖGORSZÁG - FINNORSZÁG"

"160. GÖRÖGORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"161. GÖRÖGORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"162. SPANYOLORSZÁG - FRANCIAORSZÁG"

"163. SPANYOLORSZÁG - ÍRORSZÁG"

"164. SPANYOLORSZÁG - OLASZORSZÁG"

"165. SPANYOLORSZÁG - CIPRUS"

"166. SPANYOLORSZÁG - LETTORSZÁG"

"167. SPANYOLORSZÁG - LITVÁNIA"

"168. SPANYOLORSZÁG - LUXEMBURG"

"169. SPANYOLORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"170. SPANYOLORSZÁG - MÁLTA"

"171. SPANYOLORSZÁG - HOLLANDIA"

"172. SPANYOLORSZÁG - AUSZTRIA"

"173. SPANYOLORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"174. SPANYOLORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xvii. a "174. SPANYOLORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"175. SPANYOLORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xviii. a "SPANYOLORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "143"-ról "176"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"177. SPANYOLORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"178. SPANYOLORSZÁG - FINNORSZÁG"

"179. SPANYOLORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"180. SPANYOLORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"181. FRANCIAORSZÁG - ÍRORSZÁG"

"182. FRANCIAORSZÁG - OLASZORSZÁG"

"183. FRANCIAORSZÁG - CIPRUS"

"184. FRANCIAORSZÁG - LETTORSZÁG"

"185. FRANCIAORSZÁG - LITVÁNIA"

"186. FRANCIAORSZÁG - LUXEMBURG"

"187. FRANCIAORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"188. FRANCIAORSZÁG - MÁLTA"

"189. FRANCIAORSZÁG - HOLLANDIA"

"190. FRANCIAORSZÁG - AUSZTRIA"

"191. FRANCIAORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"192. FRANCIAORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xix. a "192. FRANCIAORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont utáni szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"193. FRANCIAORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xx. a "FRANCIAORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "160"-ról "194"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"195. FRANCIAORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"196. FRANCIAORSZÁG - FINNORSZÁG"

"197. FRANCIAORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"198. FRANCIAORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"199. ÍRORSZÁG - OLASZORSZÁG"

"200. ÍRORSZÁG - CIPRUS"

"201. ÍRORSZÁG - LETTORSZÁG"

"202. ÍRORSZÁG - LITVÁNIA"

"203. ÍRORSZÁG - LUXEMBURG"

"204. ÍRORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"205. ÍRORSZÁG - MÁLTA"

"206. ÍRORSZÁG - HOLLANDIA"

"207. ÍRORSZÁG - AUSZTRIA"

"208. ÍRORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"209. ÍRORSZÁG - PORTUGÁLIA"

xxi. a "209. ÍRORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"210. ÍRORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xxii. a "ÍRORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "176"-ról "211"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"212. ÍRORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"213. ÍRORSZÁG - FINNORSZÁG"

"214. ÍRORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"215. ÍRORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"216. OLASZORSZÁG - CIPRUS"

"217. OLASZORSZÁG - LETTORSZÁG"

"218. OLASZORSZÁG - LITVÁNIA"

"219. OLASZORSZÁG - LUXEMBURG"

"220. OLASZORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"221. OLASZORSZÁG - MÁLTA"

"222. OLASZORSZÁG - HOLLANDIA"

"223. OLASZORSZÁG - AUSZTRIA"

"224. OLASZORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"225. OLASZORSZÁG - PORTUGÁLIA"

xxiii. a "225. OLASZORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Tárgytalan." szót követően a következő szöveggel egészül ki:

"226. OLASZORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xxiv. a "OLASZORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "191"-ről "227"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"228. OLASZORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"229. OLASZORSZÁG - FINNORSZÁG"

"230. OLASZORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"231. OLASZORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"232. CIPRUS - LETTORSZÁG"

"233. CIPRUS - LITVÁNIA"

"234. CIPRUS - LUXEMBURG"

"235. CIPRUS - MAGYARORSZÁG"

"236. CIPRUS - MÁLTA"

"237. CIPRUS - HOLLANDIA"

"238. CIPRUS - AUSZTRIA"

"239. CIPRUS - LENGYELORSZÁG"

"240. CIPRUS - PORTUGÁLIA"

xxv. a "240. CIPRUS - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"241. CIPRUS - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xxvi. a "CIPRUS - SZLOVÉNIA" pont számozása "205"-ről "242"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"243. CIPRUS - SZLOVÁKIA"

"244. CIPRUS - FINNORSZÁG"

"245. CIPRUS - SVÉDORSZÁG"

"246. CIPRUS - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"247. LETTORSZÁG - LITVÁNIA"

"248. LETTORSZÁG - LUXEMBURG"

"249. LETTORSZÁG - MAGYARORSZÁG"

"250. LETTORSZÁG - MÁLTA"

"251. LETTORSZÁG - HOLLANDIA"

"252. LETTORSZÁG - AUSZTRIA"

"253. LETTORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"254. LETTORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xxvii. a "254. LETTORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"255. LETTORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xxviii. a "LETTORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "218"-ról "256"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"257. LETTORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"258. LETTORSZÁG - FINNORSZÁG"

"259. LETTORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"260. LETTORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"261. LITVÁNIA - LUXEMBURG"

"262. LITVÁNIA - MAGYARORSZÁG"

"263. LITVÁNIA - MÁLTA"

"264. LITVÁNIA - HOLLANDIA"

"265. LITVÁNIA - AUSZTRIA"

"266. LITVÁNIA - LENGYELORSZÁG"

"267. LITVÁNIA - PORTUGÁLIA";

xxix. a "267. LITVÁNIA - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"268. LITVÁNIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xxx. a "LITVÁNIA - SZLOVÉNIA" pont számozása "230"-ról "269"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"270. LITVÁNIA - SZLOVÁKIA"

"271. LITVÁNIA - FINNORSZÁG"

"272. LITVÁNIA - SVÉDORSZÁG"

"273. LITVÁNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"274. LUXEMBURG - MAGYARORSZÁG"

"275. LUXEMBURG - MÁLTA"

"276. LUXEMBURG - HOLLANDIA"

"277. LUXEMBURG - AUSZTRIA"

"278. LUXEMBURG - LENGYELORSZÁG"

"279. LUXEMBURG - PORTUGÁLIA";

xxxi. a "279. LUXEMBURG - PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"280. LUXEMBURG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xxxii. a "LUXEMBURG - SZLOVÉNIA" pont számozása "241"-ről "281"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"282. LUXEMBURG - SZLOVÁKIA"

"283. LUXEMBURG - FINNORSZÁG"

"284. LUXEMBURG - SVÉDORSZÁG"

"285. LUXEMBURG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"286. MAGYARORSZÁG - MÁLTA"

"287. MAGYARORSZÁG - HOLLANDIA"

"288. MAGYARORSZÁG - AUSZTRIA"

"289. MAGYARORSZÁG - LENGYELORSZÁG"

"290. MAGYARORSZÁG - PORTUGÁLIA";

xxxiii. a "290. MAGYARORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"291. MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xxxiv. a "MAGYARORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "251"-ről "292"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"293. MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"294. MAGYARORSZÁG - FINNORSZÁG"

"295. MAGYARORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"296. MAGYARORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"297. MÁLTA - HOLLANDIA"

"298. MÁLTA - AUSZTRIA"

"299. MÁLTA - LENGYELORSZÁG"

"300. MÁLTA - PORTUGÁLIA";

xxxv. a "300. MÁLTA - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"301. MÁLTA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xxxvi. a "MÁLTA - SZLOVÉNIA" pont számozása "260"-ról "302"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"303. MÁLTA - SZLOVÁKIA"

"304. MÁLTA - FINNORSZÁG"

"305. MÁLTA - SVÉDORSZÁG"

"306. MÁLTA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"307. HOLLANDIA - AUSZTRIA"

"308. HOLLANDIA - LENGYELORSZÁG"

"309. HOLLANDIA - PORTUGÁLIA";

xxxvii. a "309. HOLLANDIA - PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"310. HOLLANDIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xxxviii. a "HOLLANDIA - SZLOVÉNIA" pont számozása "268"-ról "311"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"312. HOLLANDIA - SZLOVÁKIA"

"313. HOLLANDIA - FINNORSZÁG"

"314. HOLLANDIA - SVÉDORSZÁG"

"315. HOLLANDIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"316. AUSZTRIA - LENGYELORSZÁG"

"317. AUSZTRIA - PORTUGÁLIA"

xxxix. a "317. AUSZTRIA - PORTUGÁLIA" pont utáni szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"318. AUSZTRIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen.";

xl. a "AUSZTRIA - SZLOVÉNIA" pont számozása "275"-ről "319"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"320. AUSZTRIA - SZLOVÁKIA"

"321. AUSZTRIA - FINNORSZÁG"

"322. AUSZTRIA - SVÉDORSZÁG"

"323. AUSZTRIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"324. LENGYELORSZÁG - PORTUGÁLIA"

xli. a "324. LENGYELORSZÁG - PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen egyezmény." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"325. LENGYELORSZÁG - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xlii. a "LENGYELORSZÁG - SZLOVÉNIA" pont számozása "281"-ről "326"-ra változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"327. LENGYELORSZÁG - SZLOVÁKIA"

"328. LENGYELORSZÁG - FINNORSZÁG"

"329. LENGYELORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"330. LENGYELORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

xliii. a "330. LENGYELORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"331. PORTUGÁLIA - ROMÁNIA

Nincs ilyen egyezmény.";

xliv. a "PORTUGÁLIA - SZLOVÉNIA" pont számozása "286"-ról "332"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"333. PORTUGÁLIA - SZLOVÁKIA"

"334. PORTUGÁLIA - FINNORSZÁG"

"335. PORTUGÁLIA - SVÉDORSZÁG"

"336. PORTUGÁLIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

xlv. a "336. PORTUGÁLIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"337. ROMÁNIA - SZLOVÉNIA

Nincs ilyen.

338. ROMÁNIA - SZLOVÁKIA

Nincs ilyen.

339. ROMÁNIA - FINNORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

340. ROMÁNIA - SVÉDORSZÁG

Nincs ilyen egyezmény.

341. ROMÁNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Nincs ilyen.";

xlvi. a "SZLOVÉNIA - SZLOVÁKAI" pont számozása "291"-ről "342"-re változik, és az azt követő pontok számozása a következőképpen módosul:

"343. SZLOVÉNIA - FINNORSZÁG"

"344. SZLOVÉNIA - SVÉDORSZÁG"

"345. SZLOVÉNIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"346. SZLOVÁKIA - FINNORSZÁG"

"347. SZLOVÁKIA - SVÉDORSZÁG"

"348. SZLOVÁKIA - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"349. FINNORSZÁG - SVÉDORSZÁG"

"350. FINNORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG"

"351. SVÉDORSZÁG - EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

f) Az "Az ellátások fizetésének rendje (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (6) bekezdése, 53. cikkének (1) bekezdése és 122. cikke)" című 6. melléklete a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

1. Belgiummal, a Cseh Köztársasággal, Dániával, Észtországgal, Görögországgal, Spanyolországgal, Franciaországgal, Írországgal, Olaszországgal, Lettországgal, Luxemburggal, Magyarországgal, Máltával, Hollandiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, Szlovéniával, Szlovákiával, Finnországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal kapcsolatban: közvetlen fizetés.

2. Németországgal, Ciprussal és Litvániával kapcsolatban: fizetés az összekötő szerveken keresztül.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. Az "E. NÉMETORSZÁG" szakasz a következőképpen módosul:

a) az 1. pont b) alpontja és 2. pont b) alpontja a "Hollandia" szó előtt "Bulgária és" szavakkal egészül ki;

b) a 4. pont b) alpontja a "Belgium" szó után a "Bulgária" szóval egészül ki;

iv. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Közvetlen fizetés.";

g) A "Bankok (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (7) bekezdése, 55. cikkének (3) bekezdése és 122. cikke)" című 7. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Булбанк (Bulbank), София.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. Portugália" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Banca Națională a României (Román Nemzeti Bank), București.";

h) A 8. melléklet helyébe az alábbi szöveg lép:

"8. MELLÉKLET (B) (12) (13)

CSALÁDI ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSA

(a végrehajtási rendelet 4. cikkének (8) bekezdése, 10a. cikkének d) pontja és 122. cikke)

A végrehajtási rendelet 10a. cikkének d) pontját a következő esetekben kell alkalmazni:

A. Munkavállalók és önálló vállalkozók

a) egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Bulgária,

- Belgium és a Cseh Köztársaság,

- Belgium és Németország,

- Belgium és Görögország,

- Belgium és Spanyolország,

- Belgium és Franciaország,

- Belgium és Írország,

- Belgium és Litvánia,

- Belgium és Luxemburg,

- Belgium és Ausztria,

- Belgium és Lengyelország,

- Belgium és Portugália,

- Belgium és Románia,

- Belgium és Szlovákia,

- Belgium és Finnország,

- Belgium és Svédország,

- Belgium és az Egyesült Királyság,

- Bulgária és a Cseh Köztársaság,

- Bulgária és Németország,

- Bulgária és Észtország,

- Bulgária és Görögország,

- Bulgária és Spanyolország,

- Bulgária és Franciaország,

- Bulgária és Írország,

- Bulgária és Ciprus,

- Bulgária és Lettország,

- Bulgária és Litvánia,

- Bulgária és Luxemburg,

- Bulgária és Magyarország,

- Bulgária és Málta,

- Bulgária és Hollandia,

- Bulgária és Ausztria,

- Bulgária és Lengyelország,

- Bulgária és Portugália,

- Bulgária és Románia,

- Bulgária és Szlovákia,

- Bulgária és Finnország,

- Bulgária és Svédország,

- Bulgária és az Egyesült Királyság,

- a Cseh Köztársaság és Dánia,

- a Cseh Köztársaság és Németország,

- a Cseh Köztársaság és Görögország,

- a Cseh Köztársaság és Spanyolország,

- a Cseh Köztársaság és Franciaország,

- a Cseh Köztársaság és Írország,

- a Cseh Köztársaság és Lettország,

- a Cseh Köztársaság és Litvánia,

- a Cseh Köztársaság és Luxemburg,

- a Cseh Köztársaság és Magyarország,

- a Cseh Köztársaság és Málta,

- a Cseh Köztársaság és Hollandia,

- a Cseh Köztársaság és Ausztria,

- a Cseh Köztársaság és Lengyelország,

- a Cseh Köztársaság és Portugália,

- a Cseh Köztársaság és Málta,

- a Cseh Köztársaság és Szlovénia,

- a Cseh Köztársaság és Szlovákia,

- a Cseh Köztársaság és Finnország,

- a Cseh Köztársaság és Svédország,

- a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság,

- Dánia és Litvánia,

- Dánia és Lengyelország,

- Dánia és Szlovákia,

- Németország és Görögország,

- Németország és Spanyolország,

- Németország és Franciaország,

- Németország és Írország,

- Németország és Litvánia,

- Németország és Luxemburg,

- Németország és Ausztria,

- Németország és Lengyelország,

- Németország és Románia,

- Németország és Szlovákia,

- Németország és Finnország,

- Németország és Svédország,

- Németország és az Egyesült Királyság,

- Észtország és Románia,

- Görögország és Litvánia,

- Görögország és Lengyelország,

- Görögország és Románia,

- Görögország és Szlovákia,

- Spanyolország és Litvánia,

- Spanyolország és Ausztria,

- Spanyolország és Lengyelország,

- Spanyolország és Románia,

- Spanyolország és Szlovénia,

- Spanyolország és Szlovákia,

- Spanyolország és Finnország,

- Spanyolország és Svédország,

- Franciaország és Litvánia,

- Franciaország és Luxemburg,

- Franciaország és Ausztria,

- Franciaország és Lengyelország,

- Franciaország és Portugália,

- Franciaország és Románia,

- Franciaország és Szlovénia,

- Franciaország és Szlovákia,

- Franciaország és Finnország,

- Franciaország és Svédország,

- Írország és Litvánia,

- Írország és Ausztria,

- Írország és Lengyelország,

- Írország és Portugália,

- Írország és Románia,

- Írország és Szlovákia,

- Írország és Svédország,

- Lettország és Litvánia,

- Lettország és Luxemburg,

- Lettország és Magyarország,

- Lettország és Lengyelország,

- Lettország és Románia,

- Lettország és Szlovénia,

- Lettország és Szlovákia,

- Lettország és Finnország,

- Litvánia és Luxemburg,

- Litvánia és Magyarország,

- Litvánia és Hollandia,

- Litvánia és Ausztria,

- Litvánia és Portugália,

- Litvánia és Románia,

- Litvánia és Szlovénia,

- Litvánia és Szlovákia,

- Litvánia és Finnország,

- Litvánia és Svédország,

- Litvánia és az Egyesült Királyság,

- Luxemburg és Ausztria,

- Luxemburg és Lengyelország,

- Luxemburg és Portugália,

- Luxemburg és Románia,

- Luxemburg és Szlovénia,

- Luxemburg és Szlovákia,

- Luxemburg és Finnország,

- Luxemburg és Svédország,

- Magyarország és Ausztria,

- Magyarország és Lengyelország,

- Magyarország és Románia,

- Magyarország és Szlovénia,

- Magyarország és Szlovákia,

- Málta és Románia,

- Málta és Szlovákia,

- Hollandia és Ausztria,

- Hollandia és Lengyelország,

- Hollandia és Románia,

- Hollandia és Szlovákia,

- Hollandia és Finnország,

- Hollandia és Svédország,

- Ausztria és Lengyelország,

- Ausztria és Portugália,

- Ausztria és Románia,

- Ausztria és Szlovénia,

- Ausztria és Szlovákia,

- Ausztria és Finnország,

- Ausztria és Svédország,

- Ausztria és az Egyesült Királyság,

- Lengyelország és Portugália,

- Lengyelország és Románia,

- Lengyelország és Szlovénia,

- Lengyelország és Szlovákia,

- Lengyelország és Finnország,

- Lengyelország és Svédország,

- Lengyelország és az Egyesült Királyság,

- Portugália és Románia,

- Portugália és Szlovénia,

- Portugália és Szlovákia,

- Portugália és Finnország,

- Portugália és Svédország,

- Portugália és az Egyesült Királyság,

- Románia és Szlovénia,

- Románia és Szlovákia,

- Románia és Finnország,

- Románia és Svédország,

- Románia és az Egyesült Királyság,

- Szlovénia és Szlovákia,

- Szlovénia és Finnország,

- Szlovénia és az Egyesült Királyság,

- Szlovákia és Finnország,

- Szlovákia és Svédország,

- Szlovákia és az Egyesült Királyság,

- Finnország és Svédország,

- Finnország és az Egyesült Királyság,

- Svédország és az Egyesült Királyság.

b) egy naptári negyedévet felölelő referencia-időszakkal az alábbi országok közötti kapcsolatokban:

- Dánia és Németország,

- Hollandia és Dánia, Németország, Franciaország, Luxemburg, Portugália.

B. Önálló vállalkozók

Egy naptári negyedéves referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.

C. Munkavállalók

Egy naptári hónapos referencia-időszakkal a következő országok közötti kapcsolatokban:

- Belgium és Hollandia.";

i) Az "A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámítása (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (9) bekezdése, 94. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 95. cikke (3) bekezdésének a) pontja)" című 9. melléklete a következőképpen módosul:

i. a "A. BELGIUM" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által az egészségbiztosításról szóló törvénnyel összhangban kifizetett természetbeni ellátásokat kell figyelembe venni.";

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

A természetbeni ellátások átlagos évi költségének kiszámításánál az egészségbiztosítási rendszer keretében nyújtott ellátásokat kell figyelembe venni.";

j) Az "A hatáskörrel rendelkező hatóságok által kijelölt intézmények és szervek (a végrehajtási rendelet 4. cikkének (10) bekezdése)" című 10. melléklete a következőképpen módosul:

i. az "A. BELGIUM" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

1. A rendelet 14c. cikke, 14d. cikkének (3) bekezdése és 17. cikke alkalmazásában:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet),София.
2. A végrehajtási rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet),София.
3. A végrehajtási rendelet 8. cikke, 10b. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12a. cikke, 13. cikkének (3) és (4) bekezdése, valamint 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése alkalmazásában:— Министерство наздравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.
4. A végrehajtási rendelet 70. cikkének (1) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke, 82. cikkének (2) bekezdése és 91. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
5. A végrehajtási rendelet 85. cikkének (2) bekezdése, 86. cikkének (2) bekezdése, 89. cikkének (1) bekezdése, 102. cikkének (2) bekezdése, 109. cikke és 110. cikke alkalmazásában:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.
6. A végrehajtási rendelet 113. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában:— Министерство на здравеопазването (Egészségügyi Minisztérium), София,
— Национална здравноосигурителна каса (Országos Egészségbiztosítási Pénztár), София.”;

ii. a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

iii. az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

1. A rendelet 14. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 17. cikke, valamint a végrehajtási rendelet 10. cikkének b) pontja, 11. cikkének (1) bekezdése, 11a. cikkének (1) bekezdése, 12. cikkének a) pontja, 13. cikkének (2) és (3) bekezdése, 14. cikkének (1), (2) és (3) bekezdése, 80. cikkének (2) bekezdése, 81. cikke és 85. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București.
2. A végrehajtási rendelet 38. cikke (1) bekezdésének, 70. cikke (1) bekezdésének, 82. cikke (2) bekezdésének és 86. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:
a) pénzbeli ellátások:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București;
b) természetbeni ellátások:Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), București.
3. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdésének alkalmazásában (a természetbeni ellátások díjának a rendelet 36. és 63. cikkével összhangban történő visszatérítése):Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Országos Egészségbiztosítási Hivatal), București.
4. A végrehajtási rendelet 102. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában (a munkanélküliségi ellátások díjainak a rendelet 70. cikkével összhangban történő visszatérítése):Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal), București.”;

3. 31983 Y 0117: 31983 Y 0117: Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1982. július 7-i 117. határozata az 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 50. cikke (1) bekezdése a) pontjának végrehajtására vonatkozó feltételekről (HL C 238., 1983.9.7., 3. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"Ennek a határozatnak az alkalmazásában a kijelölt szerv:

Belgium:Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Országos Nyugdíjhivatal), Bruxelles/Brussel.
Bulgária:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
Cseh Köztársaság:Česká správa sociálního zabezpečení (Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha.
Dánia:Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Országos Szociális Biztonsági és Jóléti Hivatal), København.
Németország:Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle (Német Nyugdíjbiztosító Intézetek Szövetségének Adatfeldolgozó Központja), Würzburg.
Észtország:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.
Görögország:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Társadalombiztosítási Intézet), Αθήνα.
Spanyolország:Instituto Nacional de la Seguridad Social (Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.
Franciaország:Caisse nationale d'assurance-vieillesse – Centre informatique national – travailleurs migrants SCOM (Országos Öregségi Biztosító Pénztár – Országos Adatfeldolgozó Központ – Migráns Munkavállalók SCOM), Tours.
Írország:Department of Social Welfare (Szociális Jóléti Minisztérium), Dublin.
Olaszország:Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Országos Népjóléti Intézet), Roma.
Ciprus:Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Λευκωσία.
Lettország:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.
Litvánia:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
Luxemburg:Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (a szociális biztonsági intézmények egyesített adatfeldolgozó, biztosítási nyilvántartási és járulékbeszedési központja), Luxembourg.
Magyarország:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
Málta:Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.
Hollandia:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Amsterdam.
Ausztria:Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézetek Szövetsége), Wien.
Lengyelország:Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet), Warszawa.
Portugália:Centro Nacional de Pensões (Országos Nyugdíjközpont), Lisboa.
Románia:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíj és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București.
Szlovénia:Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana.
Szlovákia:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.
Finnország:Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.
Svédország:Riksförsäkringsverket (Országos Társadalombiztosítási Tanács), Stockholm.
Egyesült Királyság:Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium, Nemzetközi Nyugdíjközpont), Newcastle upon Tyne.”.

4. 31988 Y 0309(02): 31988 Y 0309(02): Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1987. július 1-jei 136. határozata az 1408/71/EGK tanácsi rendeletnek az ellátásokra való jogosultság megszerzéséhez, fenntartásához és feléledéséhez más tagállamok jogszabályai szerint megszerzett biztosítási idő figyelembevételéről szóló 45. cikke (1)-(3) bekezdésének értelmezéséről (HL C 64., 1988.3.9., 7. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet a következőképpen módosul:

a) az "A. BELGIUM" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Nincs ilyen.";

b) a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

c) az "U. PORTUGÁLIA" pont után a "Nincs ilyen." szavakat követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

Nincs ilyen.".

5. 31993 Y 0825(02): Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 1992. június 26-i 150. határozata az 1408/71/EGK rendelet 77. cikke, 78. cikke és 79. cikke (3) bekezdésének, valamint az 574/72/EGK rendelet 10. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja alkalmazásáról (HL C 229., 1993.8.25., 5. o.), az alábbi módosítással:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet a következőképpen módosul:

a) a "A. BELGIUM" pont alatti szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"B. BULGÁRIA

Агенция за социално подпомагане (Szociális Segélyek Hivatala), София.";

b) a "B. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "C. DÁNIA", "D. NÉMETORSZÁG", "E. ÉSZTORSZÁG", "F. GÖRÖGORSZÁG", "G. SPANYOLORSZÁG", "H. FRANCIAORSZÁG", "I. ÍRORSZÁG", "J. OLASZORSZÁG", "K. CIPRUS", "L. LETTORSZÁG", "M. LITVÁNIA", "N. LUXEMBURG", "O. MAGYARORSZÁG", "P. MÁLTA", "Q. HOLLANDIA", "R. AUSZTRIA", "S. LENGYELORSZÁG", "T. PORTUGÁLIA", "U. SZLOVÉNIA", "V. SZLOVÁKIA", "W. FINNORSZÁG", "X. SVÉDORSZÁG", "Y. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG" pontok sorrendje, a megfelelő szövegrészekkel együtt, a következőképpen módosul: "C. CSEH KÖZTÁRSASÁG", "D. DÁNIA", "E. NÉMETORSZÁG", "F. ÉSZTORSZÁG", "G. GÖRÖGORSZÁG", "H. SPANYOLORSZÁG", "I. FRANCIAORSZÁG", "J. ÍRORSZÁG", "K. OLASZORSZÁG", "L. CIPRUS", "M. LETTORSZÁG", "N. LITVÁNIA", "O. LUXEMBURG", "P. MAGYARORSZÁG", "Q. MÁLTA", "R. HOLLANDIA", "S. AUSZTRIA", "T. LENGYELORSZÁG", "U. PORTUGÁLIA", "W. SZLOVÉNIA", "X. SZLOVÁKIA", "Y. FINNORSZÁG", "Z. SVÉDORSZÁG", "AA. EGYESÜLT KIRÁLYSÁG";

c) az "U. PORTUGÁLIA" pont alatti utolsó szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"V. ROMÁNIA

1.

Családi ellátások esetében : Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei (Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium), București.

2.

Árvasági nyugdíj esetében : Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București.".

6. 32003 D 0192(01): Az Európai Közösségek migráns munkavállalók szociális biztonságával foglalkozó igazgatási bizottságának 2003. október 29-i 2004/324/EK 192. határozata az 574/72/EGK tanácsi rendelet 50. cikke (1) bekezdése b) pontjának végrehajtására vonatkozó feltételekről (HL L 104., 2004.4.8., 114. o.).

A 2.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"Ennek a határozatnak az alkalmazásában a kijelölt szerv:

BELGIUM:L'Office National des pensions pour travailleurs salariés (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Országos Nyugdíjhivatal), Bruxelles/Brussel.
BULGÁRIA:Национален осигурителен институт (Országos Társadalombiztosítási Intézet), София.
CSEH KÖZTÁRSASÁG:Česká správa sociálního zabezpečení
(Cseh Szociális Biztonsági Igazgatóság), Praha.
DÁNIA:Den Sociale Sikringsstyrelse, Kobenhavn (Országos Szociális BiztonságiHivatal, Koppenhága).
NÉMETORSZÁG:Verband Deutscher Rentenversicherungsträger – Datenstelle der deutschen Rentenversicherung (VDR-DSRV) (Német Nyugdíjbiztosító Intézetek Szövetségének Adatfeldolgozó Központja), Würzburg.
ÉSZTORSZÁG:Sotsiaalkindlustusamet (Társadalombiztosítási Igazgatás), Tallinn.
GÖRÖGORSZÁG:Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Társadalombiztosítási Intézet), Αθήνα.
SPANYOLORSZÁG:Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Általános Társadalombiztosítási Pénztár/Országos Szociális Biztonsági Intézet), Madrid.
FRANCIAORSZÁG:Caisse nationale d'assurance-vieillesse (CNAV), Paris.
ÍRORSZÁG:Department of Social and Family Affairs (Szociális és Családügyi Minisztérium), Dublin.
OLASZORSZÁG:Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Rome.
CIPRUS:Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Társadalombiztosítási Osztály, Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztérium), Λευκωσία.
LETTORSZÁG:Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Országos Társadalombiztosító), Rīga.
LITVÁNIA:Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Országos Társadalombiztosítási Alap Igazgatósága), Vilnius.
LUXEMBURG:Centre commundela Sécurité Sociale, Luxembourg.
MAGYARORSZÁG:Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, Budapest.
MÁLTA:Dipartiment tas- Sigurta' Soċjali (Szociális Biztonsági Osztály), Valletta.
HOLLANDIA:Sociale Verzekeringsbank (Társadalombiztosítási Bank), Amsterdam.
AUSZTRIA:Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (Osztrák Társadalombiztosítási Intézetek Szövetsége), Wien.
LENGYELORSZÁG:Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Társadalombiztosítási Intézet), Warszawa.
PORTUGÁLIA:Instituto de Solidariedade e Segurança Social (ISSS)/Centro Nacional de Pensões, Lisbon.
ROMÁNIA:Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nyugdíjak és Egyéb Társadalombiztosítási Jogok Megyei Hivatala), București.
SZLOVÉNIA:Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Szlovén Nyugdíj- és Rokkantsági Biztosító Intézet), Ljubljana.
SZLOVÁKIA:Sociálna poisťovňa (Társadalombiztosító), Bratislava.
FINNORSZÁG:Eläketurvakeskus(ETK)/Pensionsskyddscentralen (Központi Nyugdíjbiztosító Intézet), Helsinki.
SVÉDORSZÁG:Riksförsäkringsverket (Országos Társadalombiztosítási Tanács), Stockholm.
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG:Department for Work and Pensions, International Pension Centre (Nemzetközi Nyugdíjügyi Központ, Munka- és Nyugdíjügyi Osztály), Newcastle-upon-Tyne.”.

3. VÁLLALATI JOG

32001 R 2157: A Tanács 2001.10.8-i 2157/2001/EK rendelete az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (HL L 294., 2001.11.10., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 32004 R 0885: A Tanács 2004.4.26-i 885/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.).

-

a) Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA:

акционерно дружество"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA:

societate pe acțiuni".

b) A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA:

акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA:

societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată".

4. VERSENYPOLITIKA

31999 R 0659: A Tanács 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 83., 1999.3.27., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám).

Az 1. cikk b) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

"i. Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya 144. és 172. cikkének, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmánya IV. melléklete 3. pontjának és az említett melléklet függelékének, valamint Bulgária és Románia csatlakozási okmánya V. melléklete 2. és 3. b) pontjának és az említett melléklet függelékének sérelme nélkül, minden támogatás, amely a Szerződésnek az érintett országokban történő hatálybalépését megelőzően már létezett, vagyis az olyan támogatási rendszerek és egyedi támogatások, amelyeket a Szerződés hatálybalépése előtt vezettek be és azt követően is alkalmazandók;".

5. MEZŐGAZDASÁG

A. MEZŐGAZDASÁGI JOGSZABÁLYOK

1. 31965 R 0079: A Tanács 1965. június 15-i 79/65/EGK rendelete az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (HL 109., 1965.6.23., 1859. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 31972 R 2835: A Tanács 1972.12.29-i 2835/72/EGK rendelete (HL L 298., 1972.12.31., 47. o.),

- 31973 R 2910: A Tanács 1973.10.23-i 2910/73/EGK rendelete (HL L 299., 1973.10.27., 1. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31981 R 2143: A Tanács 1981.7.27-i 2143/81/EGK rendelete (HL L 210., 1981.7.30., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31985 R 3644: A Tanács 1985.12.19-i 3644/85/EGK rendelete (HL L 348., 1985.12.24., 4. o.),

- 31985 R 3768: A Tanács 1985.12.20-i 3768/85/EGK rendelete (HL L 362., 1985.12.31., 8. o.),

- 31990 R 3577: A Tanács 1990.12.4-i 3577/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 R 2801: A Tanács 1995.11.29-i 2801/95/EK rendelete (HL L 291., 1995.12.6., 3. o.),

- 31997 R 1256: A Tanács 1997.6.25-i 1256/97/EK rendelete (HL L 174., 1997.7.2., 7. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 35. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 2059: A Tanács 2003.11.17-i 2059/2003/EK rendelete (HL L 308., 2003.11.25., 1. o.),

- 32004 R 0660: A Bizottság 2004.4.7-i 660/2004/EK rendelete (HL L 104., 2004.4.8., 97. o.).

a) Az 5. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bulgária és Románia legkésőbb a csatlakozás időpontját követő hatodik hónap végéig létrehoz egy nemzeti bizottságot.";

b) A melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bulgária

1. Северозападен

(Severozapaden)

2. Северен централен

(Severen tsentralen)

3. Североизточен

(Severoiztochen)

4. Югозападен

(Yugozapaden)

5. Южен централен

(Yuzhen tsentralen)

6. Югоизточен

(Yugoiztochen)

Mindazonáltal Bulgária egyetlen körzetet alkothat a csatlakozást követő két évben."

"Románia

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest-Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov"

2. 31977 R 1784: A Tanács 1977. július 19-i 1784/77/EGK rendelete a komló minősítéséről (HL L 200., 1977.8.8., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31979 R 2225: A Tanács 1979.10.9-i 2225/79/EGK rendelete (HL L 257., 1979.10.12., 1. o.),

- 31985 R 2039: A Tanács 1985.7.23-i 2039/85/EGK rendelete (HL L 193., 1985.7.25., 1. o.),

- 31991 R 1605: A Tanács 1991.6.10-i 1605/91/EGK rendelete (HL L 149., 1991.6.14., 14. o.),

- 31993 R 1987: A Tanács 1993.7.19-i 1987/93/EGK rendelete (HL L 182., 1993.7.24., 1. o.),

- 31996 R 1323: A Tanács 1996.6.26-i 1323/96/EK rendelete (HL L 171., 1996.7.10., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az 9. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bulgária és Románia a csatlakozást követő négy hónapon belül közli ezeket az adatokat.".

3. 31991 R 2092: A Tanács 1991. június 24-i 2092/91/EGK rendelete a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről (HL L 198., 1991.7.22., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31992 R 1535: A Bizottság 1992.6.15-i 1535/92/EGK rendelete (HL L 162., 1992.6.16., 15. o.),

- 31992 R 2083: A Tanács 1992.7.14-i 2083/92/EGK rendelete (HL L 208., 1992.7.24., 15. o.),

- 31992 R 3713: A Bizottság 1992.12.22-i 3713/92/EGK rendelete (HL L 378., 1992.12.23., 21. o.),

- 31993 R 0207: A Bizottság 1993.1.29-i 207/93/EGK rendelete (HL L 25., 1993.2.2., 5. o.),

- 31993 R 2608: A Bizottság 1993.9.23-i 2608/93/EGK rendelete (HL L 239., 1993.9.24., 10. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 R 0468: A Bizottság 1994.3.2-i 468/94/EK rendelete (HL L 59., 1994.3.3., 1. o.),

- 31994 R 1468: A Tanács 1994.6.20-i 1468/94/EK rendelete (HL L 159., 1994.6.28., 11. o.),

- 31994 R 2381: A Bizottság 1994.9.30-i 2381/94/EK rendelete (HL L 255., 1994.10.1., 84. o.),

- 31995 R 0529: A Bizottság 1995.3.9-i 529/95/EK rendelete (HL L 54., 1995.3.10., 10. o.),

- 31995 R 1201: A Bizottság 1995.5.29-i 1201/95/EK rendelete (HL L 119., 1995.5.30., 9. o.),

- 31995 R 1202: A Bizottság 1995.5.29-i 1202/95/EK rendelete (HL L 119., 1995.5.30., 11. o.),

- 31995 R 1935: A Tanács 1995.6.22-i 1935/95/EK rendelete (HL L 186., 1995.8.5., 1. o.),

- 31996 R 0418: A Bizottság 1996.3.7-i 418/96/EK rendelete (HL L 59., 1996.3.8., 10. o.),

- 31997 R 1488: A Bizottság 1997.7.29-i 1488/97/EK rendelete (HL L 202., 1997.7.30., 12. o.),

- 31998 R 1900: A Bizottság 1998.9.4-i 1900/98/EK rendelete (HL L 247., 1998.9.5., 6. o.),

- 31999 R 0330: A Bizottság 1999.2.12-i 330/1999/EK rendelete (HL L 40., 1999.2.13., 23. o.),

- 31999 R 1804: A Tanács 1999.7.19-i 1804/1999/EK rendelete (HL L 222., 1999.8.24., 1. o.),

- 32000 R 0331: A Bizottság 1999.12.17-i 331/2000/EK rendelete (HL L 48., 2000.2.19., 1. o.),

- 32000 R 1073: A Bizottság 2000.5.19-i 1073/2000/EK rendelete (HL L 119., 2000.5.20., 27. o.),

- 32000 R 1437: A Bizottság 2000.6.30-i 1437/2000/EK rendelete (HL L 161., 2000.7.1., 62. o.),

- 32000 R 2020: A Bizottság 2000.9.25-i 2020/2000/EK rendelete (HL L 241., 2000.9.26., 39. o.),

- 32001 R 0436: A Bizottság 2001.3.2-i 436/2001/EK rendelete (HL L 63., 2001.3.3., 16. o.),

- 32001 R 2491: A Bizottság 2001.12.19-i 2491/2001/EK rendelete (HL L 337., 2001.12.20., 9. o.),

- 32002 R 0473: A Bizottság 2002.3.15-i 473/2002/EK rendelete (HL L 75., 2002.3.16., 21. o.),

- 32003 R 0223: A Bizottság 2003.2.5-i 223/2003/EK rendelete (HL L 31., 2003.2.6., 3. o.),

- 32003 R 0599: A Bizottság 2003.4.1-i 599/2003/EK rendelete (HL L 85., 2003.4.2., 15. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 2277: A Bizottság 2003.12.22-i 2277/2003/EK rendelete (HL L 336., 2003.12.23., 68. o.),

- 32004 R 0392: A Tanács 2004.2.24-i 392/2004/EK rendelete (HL L 65., 2004.3.3., 1. o.),

- 32004 R 0746: A Bizottság 2004.4.22-i 746/2004/EK rendelete (HL L 122., 2004.4.26., 10. o.),

- 32004 R 1481: A Bizottság 2004.8.19-i 1481/2004/EK rendelete (HL L 272., 2004.8.20., 11. o.).

- 32004 R 2254: A Bizottság 2004.12.27-i 2254/2004/EK rendelete (HL L 385., 2004.12.29., 20. o.),

- 2005 R 1294: A Bizottság 2005.8.5-i 1294/2005/EK rendelete (HL L 205., 2005.8.6., 16. o.),

- 2005 R 1318: A Bizottság 2005.8.11-i 1318/2005/EK rendelete (HL L 210., 2005.8.12., 11. o.),

- 2005 R 1336: A Bizottság 2005.8.12-i 1336/2005/EK rendelete (HL L 211., 2005.8.13., 11. o.),

- 2005 R 1567: A Bizottság 2005.9.20-i 1567/2005/EK rendelete (HL L 252., 2005.9.28., 1. o.),

- 2005 R 1916: A Bizottság 2005.11.24-i 1916/2005/EK rendelete (HL L 307., 2005.11.25., 10. o.),

- 2006 R 0592: A Bizottság 2006.4.12-i 592/2006/EK rendelete (HL L 104., 2006.4.12., 13. o.),

- 2006 R 0699: A Bizottság 2006.5.5-i 699/2006/EK rendelete (HL L 121., 2006.5.6., 36. o.),

- 2006 R 0780: A Bizottság 2006.5.24-i 780/2006/EK rendelete (HL L 137., 2006.5.25., 9. o.),

a) A 2. cikk a következő francia bekezdéssel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"-

bolgárul:биологичен,",

valamint a portugál és szlovák szövegrészek között:

"-

románul:ecologic,".

b) Az V. melléklet A. része a következő francia bekezdéssel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"BG

:

Биологично земеделие - Система на контрол на ЕО",

valamint a portugál és szlovák szövegrészek között:

"RO

:

Agricultură Ecologică - Sistem de control CE".

c) Az V. melléklet B.3.1. része a következő szövegrésszel egészül ki a spanyol szövegrész előtt:

"BG

:

БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ",

valamint a portugál és szlovák szövegrészek között:

"RO

:

AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ".

4. 31992 R 2137: A Tanács 1992. július 23-i 2137/92/EGK rendelete a hasított juhok közösségi osztályozási rendszeréről és a nyers vagy fagyasztott hasított juh közösségi szabványminőségének meghatározásáról, valamint a 338/91/EGK rendelet időbeli hatályának kiterjesztéséről (HL L 214., 1992.7.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31994 R 1278: A Tanács 1994.5.30-i 1278/94/EK rendelete (HL L 140., 1994.6.3., 5. o.),

- 31997 R 2536: A Tanács 1997.12.16-i 2536/97/EK rendelete (HL L 347., 1997.12.18., 6. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 3. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Ha Bulgária és Románia élni kíván ezzel a lehetőséggel, legkésőbb a csatlakozás időpontját követő első évben értesíti erről a Bizottságot és a többi tagállamot".

5. 31999 R 1493: A Tanács 1999. május 17-i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről (HL L 179., 1999.7.14., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 R 1622: A Bizottság 2000.7.24-i 1622/2000/EK rendelete (HL L 194., 2000.7.31., 1. o.),

- 32000 R 2826: A Tanács 2000.12.19-i 2826/2000/EK rendelete (HL L 328., 2000.12.23., 2. o.),

- 32001 R 2585: A Tanács 2001.12.19-i 2585/2001/EK rendelete (HL L 345., 2001.12.29., 10. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 806/2003/EK rendelete (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 32003 R 1795: A Bizottság 2003.10.13-i 1795/2003/EK rendelete (HL L 262., 2003.10.4., 13. o.).

- 32005 R 2165: A Bizottság 2005.12.20-i 2165/2005/EK rendelete (HL L 345., 2005.12.28., 1. o.).

a) A VII. melléklet A. része 2. pontja b) alpontjának harmadik francia bekezdése helyébe a következő lép:

"- később meghatározandó feltételek mellett a következő kifejezések egyike: »Landwein«, »vin de pays«, »indicazione geografica tipica«, »ονομασία κατά παράδοση«, »οίνος τοπικός«, »vino de la tierra«, »vinho regional«, »regional wine«, »landwijn«, »geograafilise tähistusega lauavein«, »tájbor«, »inbid tradizzjonali tal-lokal«, »zemské víno«»deželno vino PGO«, »deželno vino s priznano geografsko oznako«, »регионално вино« vagy »vin cu indicație geografică«; amennyiben ilyen kifejezést használnak, az »asztali bor« kifejezés feltüntetése nem szükséges.";

b) A VII. melléklet D. része 1. pontjában a harmadik albekezdés a következőkkel egészül ki:

"vagy Bulgáriából."

c) A VIII. melléklet D. részének 3. pontjában a francia bekezdések helyébe a következő szövegrészek lépnek:

"- »brut nature«, »naturherb«, »bruto natural«, »pas dosé«, »dosage zéro«, »naturalusis briutas«, »ists bruts«, »přírodně tvrdé«, »popolnoma suho« vagy »dosaggio zero«: ha cukortartalma kevesebb, mint 3 gramm/liter; ha cukortartalma kevesebb, mint 3 gramm/liter; ezek a fogalmak csak azokra a termékekre alkalmazhatók, amelyhez nem adtak cukrot a másodlagos erjedést követően;

- »extra brut«, »extra herb«, »ekstra briutas«, »ekstra brut«, »ekstra bruts«, »zvláště tvrdé«, »extra bruto«, »izredno suho«, »ekstra wytrawne« vagy »екстра брют«: ha cukortartalma 0 és 6 gramm/liter közötti;

- »brut«, »herb«, »briutas«, »bruts«, »tvrdé«, »bruto«, »zelo suho«, »bardzo wytrawne« vagy »брют«: ha cukortartalma kevesebb, mint 15 gramm/liter,

- »extra dry«, »extra trocken«, »extra seco«, »labai sausas«, »ekstra kuiv«, »ekstra sausais«, »különlegesen száraz«, »wytrawne«, »suho«, »zvláště suché«, »extra suché«, »екстра сухо« vagy »extra sec«: ha cukortartalma 12 és 20 gramm/liter közötti,

- »sec«, »trocken«, »secco« or »asciutto«, »dry«, »tør«, »ξηρός«, »seco«, »torr«, »kuiva«, »sausas«, »kuiv«, »sausais«, »száraz«, »półwytrawne«, »polsuho«, »suché« vagy »сухо«: ha cukortartalma 17 és 35 gramm/liter közötti,

- »demi-sec«, »halbtrocken«, »abboccato«, »medium dry«, »halvtør«, »ημίξηρος«, »semi seco«, »meio seco«, »halvtorr«, »puolikuiva«, »pusiau sausas«, »poolkuiv«, »pussausais«, »félszáraz«, »półsłodkie«, »polsladko« or »polosuché«, »polosladké« vagy »полусухо«: ha cukortartalma 33 és 50 gramm/liter közötti,

- »doux«, »mild«, »dolce«, »sweet«, »sød«, »γλυκύς«, »dulce«, »doce«, »söt«, »makea«, »saldus«, »magus«, »pussaldais«, »édes«, »ħelu«, »słodkie«, »sladko«, »sladké«, »сладко« vagy »dulce«: ha cukortartalma több, mint 50 gramm/liter.";

d) A VIII. melléklet F. pontjának a) alpontjában a "Görögországban és Cipruson előállított, az első és második francia bekezdésben említett termékek esetében" szövegrész helyett a "Görögországban, Cipruson és Bulgáriában előállított, az első és második francia bekezdésben említett termékek esetében" szövegrész áll.

6. 32006 R 0510: a Tanács 2006. március 20-i 510/2006/EK rendelete mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról (HL L 93., 2006.3.31., 12. o.)

a) Az 5. cikk (8) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Bulgária és Románia legkésőbb a csatlakozás időpontjától számított egy éven belül bevezeti az említett törvényi, rendeleti vagy igazgatási rendelkezéseket.".

b) Az 5. cikk a következő szöveggel egészül ki:

"11. Bulgária és Románia esetében a földrajzi jelzések és eredetjelölések csatlakozáskor érvényes, nemzeti szinten megvalósuló oltalma a csatlakozás időpontjától számított tizenkét hónapig még érvényben maradhat.

Ha az ezen rendelet szerinti nyilvántartási kérelmet a fent említett időszak végén továbbítják a Bizottságnak, ez az oltalom a nyilvántartásra vonatkozó határozat ezen rendelet szerinti meghozatalának időpontjától kezdődően érvényét veszti.

Az ilyen, nemzeti szinten megvalósított oltalom következményeit - amelynek során a nyilvántartás nem az ezen rendelet szerint történik -, teljes mértékben kizárólag az érintett tagállam viseli.".

B. ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

I. ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. 31979 D 0542: A Tanács 1976. december 21-i 79/542/EGK határozata az egyes élőállatoknak és azok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országok vagy harmadik országok részei jegyzékének megállapításáról, valamint az állat- és közegészségügyi feltételek és a szükséges állatorvosi bizonyítványok meghatározásáról (HL L 146., 1979.6.14., 15. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31979 D 0560: A Bizottság 1979.5.4-i 79/560/EGK határozata (HL L 147., 1979.6.15., 49. o.),

- 31984 D 0134: A Bizottság 1984.3.2-i 84/134/EGK határozata (HL L 70., 1984.3.13., 18. o.),

- 31985 D 0473: A Bizottság 1985.10.2-i 85/473/EGK határozata (HL L 278., 1985.10.18., 35. o.),

- 31985 D 0488: A Bizottság 1985.10.17-i 85/488/EGK határozata (HL L 293., 1985.11.5., 17. o.),

- 31985 D 0575: A Tanács 1985.12.19-i 85/575/EGK határozata (HL L 372., 1985.12.31., 28. o.),

- 31986 D 0425: A Bizottság 1986.7.29-i 86/425/EGK határozata (HL L 243., 1986.8.28., 34. o.),

- 31989 D 0008: A Bizottság 1988.12.14-i 89/8/EGK határozata (HL L 7., 1989.1.10., 27. o.),

- 31990 D 0390: A Bizottság 1990.7.16-i 90/390/EGK határozata (HL L 193., 1990.7.25., 36. o.),

- 31990 D 0485: A Bizottság 1990.9.27-i 90/485/EGK határozata (HL L 267., 1990.9.29., 46. o.),

- 31991 D 0361: A Bizottság 1991.6.14-i 91/361/EGK határozata (HL L 195., 1991.7.18., 43. o.),

- 31992 D 0014: A Bizottság 1991.12.17-i 92/14/EGK határozata (HL L 8., 1992.1.14., 12. o.),

- 31992 D 0160: A Bizottság 1992.3.5-i 92/160/EGK határozata (HL L 71., 1992.3.18., 27. o.),

- 31992 D 0162: A Bizottság 1992.3.9-i 92/162/EGK határozata (HL L 71., 1992.3.18., 30. o.),

- 31992 D 0245: A Bizottság 1992.4.14-i 92/245/EGK határozata (HL L 124., 1992.5.9., 42. o.),

- 31992 D 0376: A Bizottság 1992.7.2-i 92/376/EGK határozata (HL L 197., 1992.7.16., 70. o.),

- 31993 D 0099: A Bizottság 1992.12.22-i 93/99/EGK határozata (HL L 40., 1993.2.17., 17. o.),

- 31993 D 0100: A Bizottság 1993.1.19-i 93/100/EGK határozata (HL L 40., 1993.2.17., 23. o.),

- 31993 D 0237: A Bizottság 1993.4.6-i 93/237/EGK határozata (HL L 108., 1993.5.1., 129. o.),

- 31993 D 0344: A Bizottság 1993.5.17-i 93/344/EGK határozata (HL L 138., 1993.6.9., 11. o.),

- 31993 D 0435: A Bizottság 1993.7.27-i 93/435/EGK határozata (HL L 201., 1993.8.11., 28. o.),

- 31993 D 0507: A Bizottság 1993.9.21-i 93/507/EGK határozata (HL L 237., 1993.9.22., 36. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 D 0059: A Bizottság 1994.1.26-i 94/59/EK határozata (HL L 27., 1994.2.1., 53. o.),

- 31994 D 0310: A Bizottság 1994.5.18-i 94/310/EK határozata (HL L 137., 1994.6.1., 72. o.),

- 31994 D 0453: A Bizottság 1994.6.29-i 94/453/EK határozata (HL L 187., 1994.7.22., 11. o.),

- 31994 D 0561: A Bizottság 1994.7.27-i 94/561/EK határozata (HL L 214., 1994.8.19., 17. o.),

- 31995 D 0288: A Bizottság 1995.7.18-i 95/288/EK határozata (HL L 181., 1995.8.1., 42. o.),

- 31995 D 0322: A Bizottság 1995.7.25-i 95/322/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 9. o.),

- 31995 D 0323: A Bizottság 1995.7.25-i 95/323/EK határozata (HL L 190., 1995.8.11., 11. o.),

- 31996 D 0132: A Bizottság 1996.1.26-i 96/132/EK határozata (HL L 30., 1996.2.8., 52. o.),

- 31996 D 0279: A Bizottság 1996.2.26-i 96/279/EK határozata (HL L 107., 1996.4.30., 1. o.),

- 31996 D 0605: A Bizottság 1996.10.11-i 96/605/EK határozata (HL L 267., 1996.10.19., 29. o.),

- 31996 D 0624: A Bizottság 1996.10.17-i 96/624/EK határozata (HL L 279., 1996.10.31., 33. o.),

- 31997 D 0010: A Bizottság 1996.12.12-i 97/10/EK határozata (HL L 3., 1997.1.7., 9. o.),

- 31997 D 0160: A Bizottság 1997.2.14-i 97/160/EK határozata (HL L 62., 1997.3.4., 39. o.),

- 31997 D 0736: A Bizottság 1997.10.14-i 97/736/EK határozata (HL L 295., 1997.10.29., 37. o.),

- 31998 D 0146: A Bizottság 1998.2.6-i 98/146/EK határozata (HL L 46., 1998.2.17., 8. o.),

- 31998 D 0594: A Bizottság 1998.10.6-i 98/594/EK határozata (HL L 286., 1998.10.23., 53. o.),

- 31998 D 0622: A Bizottság 1998.10.27-i 98/622/EK határozata (HL L 296., 1998.11.5., 16. o.),

- 31999 D 0228: A Bizottság 1999.3.5-i 1999/228/EK határozata (HL L 83., 1999.3.27., 77. o.),

- 31999 D 0236: A Bizottság 1999.3.17-i 1999/236/EK határozata (HL L 87., 1999.3.31., 13. o.),

- 31999 D 0301: A Bizottság 1999.4.30-i 1999/301/EK határozata (HL L 117., 1999.5.5., 52. o.),

- 31999 D 0558: A Bizottság 1999.7.26-i 99/558/EK határozata (HL L 211., 1999.8.11., 53. o.),

- 31999 D 0759: A Bizottság 1999.11.5-i 1999/759/EK határozata (HL L 300., 1999.11.23., 30. o.),

- 32000 D 0002: A Bizottság 1999.12.17-i 2000/2/EK határozata (HL L 1., 2000.1.4., 17. o.),

- 32000 D 0162: A Bizottság 2000.2.14-i 2000/162/EK határozata (HL L 51., 2000.2.24., 41. o.),

- 32000 D 0209: A Bizottság 2000.2.24-i 2000/209/EK határozata (HL L 64., 2000.3.11., 22. o.),

- 32000 D 0236: A Bizottság 2000.3.22-i 2000/236/EK határozata (HL L 74., 2000.3.23., 19. o.),

- 32000 D 0623: A Bizottság 2000.9.29-i 2000/623/EK határozata (HL L 260., 2000.10.14., 52. o.),

- 32001 D 0117: A Bizottság 2001.1.26-i 2001/117/EK határozata (HL L 43., 2001.2.14., 38. o.),

- 32001 D 0731: A Bizottság 2001.10.16-i 2001/731/EK határozata (HL L 274., 2001.10.17., 22. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0081: A Bizottság 2004.1.6-i 2004/81/EK határozata (HL L 17., 2004.1.24., 41. o.),

- 32004 D 0212: A Bizottság 2004.1.6-i 2004/212/EK határozata (HL L 73., 2004.3.11., 11. o.),

- 32004 D 0372: A Bizottság 2004.4.13-i 2004/372/EK határozata (HL L 118., 2004.4.23., 45. o.),

- 32004 D 0410: A Bizottság 2004.4.28-i 2004/410/EK határozata (HL L 151., 2004.4.30., 31. o.),

- 32004 D 0542: A Bizottság 2004.6.25-i 2004/542/EK határozata (HL L 240., 2004.7.10., 7. o.),

- 32004 D 0554: A Bizottság 2004.7.9-i 2004/554/EK határozata (HL L 248., 2004.7.22., 1. o.),

- 32004 D 0620: A Bizottság 2004.7.26-i 2004/620/EK határozata (HL L 279., 2004.8.28., 30. o.),

- 32004 D 0882: A Bizottság 2004.12.3-i 2004/882/EK határozata (HL L 373., 2004.12.21., 52. o.),

- 32004 D 0234: A Bizottság 2005.3.14-i 2005/234/EK határozata (HL L 72., 2005.3.18., 35. o.),

- 32005 D 0620: A Bizottság 2005.8.18-i 2005/620/EK határozata (HL L 216., 2005.8.20., 11. o.),

- 32005 D 0753: A Bizottság 2005.10.24-i 2005/753/EK határozata (HL L 282., 2005.10.26., 22. o.),

- 32006 D 0009: A Bizottság 2006.1.6-i 2006/9/EK határozata (HL L 7., 2006.1.12., 23. o.),

- 32006 D 0259: A Bizottság 2006.3.27-i 2006/259/EK határozata (HL L 93., 2006.3.31., 65. o.),

- 32006 D 0296: A Bizottság 2006.4.18-i 2006/296/EK határozata (HL L 108., 2006.4.21., 28. o.),

- 32006 D 0360: A Bizottság 2006.2.28-i 2006/360/EK határozata (HL L 134., 2006.5.20., 34. o.),

a) Az I. melléklet I. részéből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária

Románia;

b) Az I. melléklet I. részében a "Különleges feltételek (lásd a lábjegyzeteket az egyes bizonyítványokban)" című részben el kell hagyni a következő szövegrészt:

"»VI«: Földrajzi korlátok:

Bulgária BG-1 kóddal jelölt területei esetében a BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X és OVI-Y állatorvosi bizonyítványmintának megfelelően igazolt állatok csak a tagállamok területének a 2001. február 9-i 2001/138/EK határozat II. mellékletében szereplő részeibe hozhatók be, amennyiben az adott tagállam ezt engedélyezi."

c) Az II. melléklet I. részéből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia;

2. 31982 D 0735: A Tanács 1982. október 18-i 82/735/EGK határozata a Bolgár Népköztársaságban található, a friss hús Közösségbe történő behozatala tekintetében engedélyezett létesítmények jegyzékéről (HL L 311., 1982.11.8., 16. o.).

A 82/735/EGK határozat hatályát veszti.

3. 31990 D 0424: A Tanács 1990. június 26-i 90/424/EGK határozata az állat-egészségügyi kiadásokról (HL L 224., 1990.8.18., 19. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31991 D 0133: A Tanács 1991.3.4-i 91/133/EGK határozata (HL L 66., 1991.3.13., 18. o.),

- 31991 R 3763: A Tanács 1991.12.16-i 3763/91/EGK rendelete (HL L 356., 1991.12.24., 1. o.),

- 31992 D 0337: A Tanács 1992.6.16-i 92/337/EGK határozata (HL L 187., 1992.7.7., 45. o.),

- 31992 D 0438: A Tanács 1992.7.13-i 92/438/EGK határozata (HL L 243., 1992.8.25., 27. o.),

- 31992 L 0117: A Tanács 1992.12.17-i 92/117/EGK irányelve (HL L 62., 1992.3.15., 38. o.),

- 31992 L 0119: A Tanács 1992.12.17-i 92/119/EGK irányelve (HL L 62., 1992.3.15., 69. o.),

- 31993 D 0439: A Bizottság 1993.6.30-i 92/439/EGK határozata (HL L 203., 1993.8.13., 34. o.),

- 31994 D 0077: A Bizottság 1994.2.7-i 94/77/EK határozata (HL L 36., 1994.2.8., 15. o.),

- 31994 D 0370: A Tanács 1994.6.21-i 94/370/EK határozata (HL L 168., 1994.7.2., 31. o.),

- 31999 R 1258: A Tanács 1999.5.17-i 1258/1999/EK rendelete (HL L 160., 1999.6.26., 103. o.),

- 32001 D 0012: A Tanács 2000.12.19-i 2001/12/EK határozata (HL L 3., 2001.1.6., 27. o.),

- 32001 D 0572: A Tanács 2001.7.23-i 2001/572/EK határozata (HL L 203., 2001.7.28., 16. o.),

- 32003 R 0806: A Tanács 2003.4.14-i 2003/806/EK határozata (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.),

- 32003 L 0099: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.11.17-i 2003/99/EK irányelve (HL L 325., 2003.12.12., 31. o.),

- 32006 D 0053: A Tanács 2006.1.23-i 2006/53/EK határozata (HL L 29., 2006.2.2., 37. o.),

A 24. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(13) A 2007 során Bulgáriában és Romániában végrehajtandó programokra vonatkozóan nem alkalmazandó a (3) bekezdésben említett június 1-jei, a (4) bekezésben említett július 15-i és szeptember 1-jei, valamint az (5) bekezésben említett október 15-i dátum."

4. 32000 R 1760: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2002/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A 4. cikk (1) bekezdése az első albekezdés második mondatát követően a következő mondattal egészül ki:

"A Bulgáriában vagy Romániában a gazdaságban tartott valamennyi olyan állatot, amely a csatlakozás időpontját követően született vagy amelyet ezen időpontot követően a Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba kívánnak bocsátani, mindkét fülén az illetékes hatóság által jóváhagyott füljelzővel kell ellátni."

b) A 4. cikk (2) bekezdése a negyedik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Bulgáriában vagy Romániában a csatlakozás időpontját követően született egyetlen állatot sem lehet az e cikk rendelkezéseinek megfelelő azonosítás nélkül a gazdaságból elszállítani."

c) Az 6. cikk (1) bekezdése a második albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

"A csatlakozás időpontjától kezdődően Bulgária és Románia illetékes hatósága minden állat részére, amelyet a 4. cikknek megfelelően azonosítani kell, az állat születéséről, illetve a harmadik országból behozott állatok esetén az állatnak az érintett tagállam által a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően végzett újraazonosításáról szóló bejelentést követő 14 napon belül marhalevelet állít ki."

d) A 20. cikk a következő mondattal egészül ki:

"Bulgária és Románia legkésőbb a csatlakozás időpontját követő 3 hónapon belül teszi ezt meg."

5. 32001 R 0999: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 147., 2001.5.31., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 R 1248: A Bizottság 2001.6.22-i 1248/2001/EK rendelete (HL L 173., 2001.6.27., 12. o.),

- 32001 R 1326: A Bizottság 2001.6.29-i 1326/2001/EK rendelete (HL L 177., 2001.6.30., 60. o.),

- 32002 R 0270: A Bizottság 2002.2.14-i 270/2002/EK rendelete (HL L 45., 2002.2.15., 4. o.),

- 32002 R 1494: A Bizottság 2002.8.21-i 1494/2002/EK rendelete (HL L 225., 2002.8.22., 3. o.),

- 32003 R 0260: A Bizottság 2003.2.12-i 260/2003/EK rendelete (HL L 37., 2003.2.13., 7. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.)

- 32003 R 0650: A Bizottság 2003.4.10-i 650/2003/EK rendelete (HL L 95., 2003.4.11., 15. o.),

- 32003 R 1053: A Bizottság 2003.6.19-i 1053/2003/EK rendelete (HL L 152., 2003.6.20., 8. o.),

- 32003 R 1128: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.6.16-i 1128/2003/EK rendelete (HL L 160., 2003.6.28., 1. o.),

- 32003 R 1139: A Bizottság 2003.6.27-i 1139/2003/EK rendelete (HL L 160., 2003.6.28., 22. o.),

- 32003 R 1234: A Bizottság 2003.7.10-i 1234/2003/EK rendelete (HL L 173., 2003.7.11., 6. o.),

- 32003 R 1809: A Bizottság 2003.10.15-i 1809/2003/EK rendelete (HL L 265., 2003.10.16., 10. o.),

- 32003 R 1915: A Bizottság 2003.10.30-i 1915/2003/EK rendelete (HL L 283., 2003.10.31., 29. o.),

- 32003 R 2245: A Bizottság 2003.12.19-i 2245/2003/EK rendelete (HL L 333., 2003.12.20., 28. o.),

- 32004 R 0876: A Bizottság 2004.4.29-i 876/2004/EK rendelete (HL L 162., 2004.4.30., 52. o.),

- 32004 R 1471: A Bizottság 2004.8.18-i 1471/2004/EK rendelete (HL L 271., 2004.8.19., 24. o.),

- 32004 R 1492: A Bizottság 2004.8.23-i 1492/2004/EK rendelete (HL L 274., 2004.8.24., 3. o.),

- 32004 R 1993: A Bizottság 2004.11.19-i 1993/2004/EK rendelete (HL L 344., 2004.11.20., 12. o.),

- 32005 R 0036: A Bizottság 2005.1.12-i 36/2005/EK rendelete (HL L 10., 2005.1.13., 9. o.),

- 32005 R 0214: A Bizottság 2005.2.9-i 214/2005/EK rendelete (HL L 37., 2005.2.10., 9. o.),

- 32005 R 0260: A Bizottság 2005.2.16-i 260/2005/EK rendelete (HL L 46., 2005.2.17., 31. o.),

- 32005 R 0932: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.6.8-i 932/2005/EK rendelete (HL L 163., 2005.6.23., 1. o.),

- 32005 R 1292: A Bizottság 2005.8.5-i 1292/2005/EK rendelete (HL L 205., 2005.8.6., 3. o.),

- 32005 R 1974: A Bizottság 2005.12.2-i 1974/2005/EK rendelete (HL L 317., 2005.12.3., 4. o.),

- 32006 R 0253: A Bizottság 2006.2.14-i 253/2006/EK rendelete (HL L 44., 2006.2.15., 9. o.),

- 32006 R 0339: A Bizottság 2006.2.24-i 339/2006/EK rendelete (HL L 55., 2006.2.25., 5. o.),

- 32006 R 0657: A Bizottság 2006.4.10-i 657/2006/EK rendelete (HL L 116., 2006.4.29., 9. o.),

- 32006 R 0688: A Bizottság 2006.5.4-i 688/2006/EK rendelete (HL L 120., 2006.5.5., 10. o.),

A X. melléklet A. fejezetének 3. pontjában szereplő lista a következő szövegekkel egészül ki:

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт »Проф. Д-р Георги Павлов«

Национална референтна лаборатория »Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии«

бул. »Пенчо Славейков« 15

София 1606

(National Diagnostic Veterinary Research Institute »Prof. Dr. Georgi Pavlov« National Reference Laboratory for Transmissible Spongiform Encephalopathies

15, Pencho Slaveykov Blvd.

1606 Sofia)",

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5

codul 050557, București".

6. 32003 R 2160: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2160/2003/EK rendelete a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (HL L 325., 2003.12.12., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 32005 R 1003: A Bizottság 2005.6.30-i 1003/2005/Ek rendelete (HL L 170., 2005.7.1., 12. o.).

Az 5. cikk (7) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

"Amennyiben a nemzeti ellenőrzési programok benyújtási határideje más tagállamok vonatkozásában már lejárt, Bulgária és Románia esetében a benyújtás határideje a csatlakozás időpontja."

7. 32004 R 0021: A Tanács 2003. december 17-i 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról (HL L 5., 2004.1.9., 8. o.).

a) A 4. cikk (1) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk (1) bekezdése, a 7. cikk (3) bekezdése, a 8. cikk (1) bekezdése és a melléklet B. részének 1. pontja a következővel egészül ki a "2005. július 9." szövegrészt követően:

"vagy Bulgária és Románia esetében a csatlakozás időpontja";

b) A mellékletben az A. rész 1. lábjegyzete a következővel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BulgáriaBG 100";

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrészt követően:

"RomániaRO 642".

8. 32004 R 0853: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 55. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32005 R2074: A Bizottság 2005.12.-i 2074/2005/Ek rendelete (HL L 338., 2005.12.22., 27. o.),

- 32005 R 2076: A Bizottság 2005.12.-i 2076/2005/Ek rendelete (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.),

a) A II. melléklet 1. szakaszában a B.6. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó kódot (BE) követően:

"BG",

valamint a Svédországra vonatkozó kód (SE) előtt:

"RO".

b) A II. melléklet 1. szakaszában a B.8. pont a következőkkel egészül ki az "EK" szövegrészt követően:

"EO".

9. 32004 R 0854: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2001/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról (HL L 139., 2004.4.30., 206. o.), az alábbi módosítással:

- 32004 R 0882: Az Európai Parlament és a Tanács 2004.4.29-i 882/2004/EK rendelete (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.).

- 32005 R2074: A Bizottság 2005.12.-i 2074/2005/Ek rendelete (HL L 338., 2005.12.22., 27. o.),

- 32005 R 2076: A Bizottság 2005.12.-i 2076/2005/Ek rendelete (HL L 338., 2005.12.22., 83. o.),

a) Az I. melléklet III. fejezetének 1. szakaszában a 3. a) pont utolsó mondata a következőkkel egészül ki a Belgiumra (BE) vonatkozó szövegrészt követően:

"BG",

valamint a Szlovéniára (SI) vonatkozó szövegrész előtt:

"RO".

b) Az I. melléklet III. fejezetének 1. szakaszában a 3. c) pont a következőkkel egészül ki az "EK" szövegrészt követően:

"EO".

10. 32004 R 0882: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 32006 R 0776: A Bizottság 2006.5.23. 776/2006/EK rendelete (HL L 136., 2006.5.24., 3. o.).

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

"I. MELLÉKLET

A 2. CIKK (15) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERÜLETEK

1. A Belga Királyság területe.

2. A Bolgár Köztársaság területe.

3. A Dán Királyság területe a Feröer-szigetek és Grönland kivételével.

4. A Németországi Szövetségi Köztársaság területe.

5. A Görög Köztársaság területe.

6. A Spanyol Királyság területe Ceuta és Melilla kivételével.

7. A Francia Köztársaság területe.

8. Írország területe.

9. Az Olasz Köztársaság területe.

10. A Luxemburgi Nagyhercegség területe.

11. A Holland Királyság európai területe.

12. Az Osztrák Köztársaság területe.

13. A Portugál Köztársaság területe.

14. Románia területe.

15. A Finn Köztársaság területe.

16. A Svéd Királyság területe.

17. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe."

II. NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1. 32003 D 0017: A Tanács 2002. december 16-i 2003/17/EGK határozata a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről (HL L 8., 2003.1.14., 10. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32003 D 0403: A Bizottság 2003.5.26-i 2003/403/EK határozata (HL L 141., 2003.6.7., 23. o.),

- 32004 R 0885: A Tanács 2004.4.26-i 885/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.).

- 32005 D 0834: A Tanács 2005.11.8. 2005/834/EK határozata (HL L 312., 2005.11.29., 51. o.).

Az I. mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

Bulgária,

Románia.

2. 32005 D 0834: A Tanács 2005.11.8. 2005/834/EK határozata a fajtafenntartó tevékenységek harmadik országokban végzett ellenőrzéseinek egyenértékűségéről és a 2003/17/EK határozat módosításáról (HL L 312., 2005.11.29., 51. o.).

a) A mellékletből el kell hagyni a következő országokra vonatkozó szövegrészeket:

BG,

RO.

b) A melléklet lábjegyzetéből el kell hagyni az alábbi szövegrészeket:

"BG - Bulgária"

"RO - Románia"

6. KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A. SZÁRAZFÖLDI FUVAROZÁS

31970 R 1108: A Tanács 1970. június 4-i 1108/70/EGK rendelete a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről (HL L 130., 1970.6.15., 4. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11979 R 1384: A Tanács 1979. június 25-i 1384/79/EGK rendelete (HL L 167., 1979.7.5., 1. o.),

- 31981 R 3021: A Tanács 1981. október 19-i 3021/81/EGK rendelete (HL L 302., 1981.10.23., 8. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31990 R 3572: A Tanács 1990. december 4-i 3572/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 12. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0013: A Bizottság 2003. december 8-i 13/2004/EK rendelete (HL L 3., 2004.1.7., 3. o.).

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a) az "A. 1. VASÚT - Fő hálózatok" cím a következő szövegrésszel egészül ki:

"Bolgár Köztársaság

- Национална компания »Железопътна инфраструктура« (НК »ЖИ«)",

"Románia

- Compania Națională de Căi Ferate »C.F.R.« - S.A. (CFR)";

b) Az "A. 2. VASÚT - A közforgalom számára nyitott és a főhálózathoz kapcsolt hálózatok (kivéve a városi hálózatokat)" cím a következőkkel egészül ki:

"Románia

- Compania Națională de Căi Ferate »C.F.R.« - S.A. (CFR)";

c) a "B. KÖZÚT" cím a következőkkel egészül ki:

"Bolgár Köztársaság

1. Автомагистрали

2. Републикански пътища

3. Общински пътища"

"Románia

1. Autostrăzi

2. Drumuri naționale

3. Drumuri județene

4. Drumuri comunale".

B. KÖZÚTI FUVAROZÁS

1. 31985 R 3821: A Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről (HL L 370., 1985.12.31., 8. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31990 R 3314: A Bizottság 1990. november 16-i 3314/90/EK rendelete (HL L 318., 1990.11.17., 20. o.),

- 31990 R 3572: A Tanács 1990. december 4-i 3572/90/EK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 12. o.),

- 31992 R 3688: A Bizottság 1992. december 21-i 3688/92/EK rendelete (HL L 374., 1992.12.22., 12. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 R 2479: A Bizottság 1995. október 25-i 2479/95/EK rendelete (HL L 256., 1995.10.26., 8. o.),

- 31997 R 1056: A Bizottság 1997. június 11-i 1056/97/EK rendelete (HL L 154., 1997.6.12., 21. o.),

- 31998 R 2135: A Tanács 1998. szeptember 24-i 2135/98/EK rendelete (HL L 274., 1998.10.9., 1. o.),

- 32002 R 1360: A Bizottság 2002. június 13-i 1360/2002/EK rendelete (HL L 207., 2002.8.5., 1. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.),

- 32004 R 0432: A Bizottság 2004. március 5-i 432/2004/EK rendelete (HL L 71., 2004.3.10., 3. o.),

- 32006 R 0561: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 561/2006/EK rendelete (HL L 102., 2006.4.11., 1. o.).

a) Az I(B). mellékletben, a IV (1). rész 172. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"ugyanezek a szavak a Közösség többi hivatalos nyelvén, nyomtatott formában alkotják a kártya hátterét:

BGКАРТА НА ВОДАЧАКОНТРОЛНА КАРТАКАРТА ЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИКАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА
ESTARJETA DEL CONDUCTORTARJETA DE CONTROLTARJETA DEL CENTRO DE ENSAYOTARJETA DE LA EMPRESA
CSKARTA ŘIDIČEKONTROLNÍ KARTAKARTA DÍLNYKARTA PODNIKU
DAFØRERKORTKONTROLKORTVÆRKSTEDSKORTVIRKSOMHEDSKORT
DEFAHRERKARTEKONTROLLKARTEWERKSTATTKARTEUNTERNEHMENSKARTE
ETAUTOJUHI KAARTKONTROLLIJA KAARTTÖÖKOJA KAARTTÖÖANDJA KAART
ELΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ENDRIVER CARDCONTROL CARDWORKSHOP CARDCOMPANY CARD
FRCARTE DE CONDUCTEURCARTE DE CONTROLEURCARTE D'ATELIERCARTE D'ENTREPRISE
GACÁRTA TIOMÁNAÍCÁRTA STIÚRTHACÁRTA CEARDLAINNECÁRTA COMHLACHTA
ITCARTA DEL CONDUCENTECARTA DI CONTROLLOCARTA DELL'OFFICINACARTA DELL' AZIENDA
LVVADĪTĀJA KARTEKONTROLKARTEDARBNĪCAS KARTEUZŅĒMUMA KARTE
LTVAIRUOTOJO KORTELĖKONTROLĖS KORTELĖDIRBTUVĖS KORTELĖĮMONĖS KORTELĖ
HUGÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYAELLENŐRI KÁRTYAMŰHELYKÁRTYAÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA
MTKARTA TAS-SEWWIEQKARTA TAL-KONTROLLKARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIETKARTA TAL-KUMPANNIJA
NLBESTUURDERS KAARTCONTROLEKAARTWERKPLAATSKAARTBEDRIJFSKAART
PLKARTA KIEROWCYKARTA KONTROLNAKARTA WARSZTATOWAKARTA PRZEDSIĘBIORSTWA
PTCARTÃO DE CONDUTORCARTÃO DE CONTROLOCARTÃO DO CENTRO DE ENSAIOCARTÃO DE EMPRESA
ROCARTELA CONDUCĂTORULUI AUTOCARTELA DE CONTROLCARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZATCARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT
SKKARTA VODIČAKONTROLNÁ KARTADIELENSKÁ KARTAPODNIKOVÁ KARTA
SLVOZNIKOVA KARTICAKONTROLNA KARTICAKARTICA PREIZKUŠEVALIŠČAKARTICA PODJETJA
FIKULJETTAJAKORTTIVALVONTAKORTTIKORJAAMOKORTTIYRITYSKORTTI
SVFÖRARKORTKONTROLLKORTVERKSTADSKORTFÖRETAGSKORT”

b) (1) rész 174. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"a kártyát kibocsátó tagállam megkülönböztető jele kék téglalapban negatív nyomással, 12 sárga csillaggal körülvéve; a megkülönböztető jelek a következők:

B

:

Belgium

BG

:

Bulgária

CZ

:

Cseh Köztársaság

DK

:

Dánia

D

:

Németország

EST

:

Észtország

GR

:

Görögország

E

:

Spanyolország

F

:

Franciaország

IRL

:

Írország

I

:

Olaszország

CY

:

Ciprus

LV

:

Lettország

LT

:

Litvánia

L

:

Luxembourg

H

:

Magyarország

M

:

Málta

NL

:

Hollandia

A

:

Ausztria

PL

:

Lengyelország

P

:

Portugália

RO

:

Románia

SLO

:

Szlovénia

SK

:

Szlovákia

FIN

:

Finnország

S

:

Svédország

UK

:

Egyesült Királyság."

c) A II. melléklet 1. szakaszában az 1. pont a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"Bulgária34,";

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"Románia19,".

2. 31992 R 0881: A Tanács 1992. március 26-i 881/92/EGK rendelete a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról (HL L 95., 1992.4.9., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 32002 R 0484: Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 1-jei 484/2002/EK rendelete (HL L 76., 2002.3.19., 1. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet (az engedély első oldala), első lábjegyzete, és a III. melléklet első lábjegyzete (a tanúsítvány első oldala) a következőkkel egészül ki:

"(BG) Bulgária",

"(RO) Románia".

3. 31992 R 0684: A Tanács 1992. március 16-i 684/92/EGK rendelete az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás közös szabályairól (HL L 74., 1992.3.20., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31998 R 0011: A Tanács 1997. december 11-i 11/98/EK rendelete (HL L 4., 1998.1.8., 1. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet 1. lábjegyzete a következőkkel egészül ki:

"(BG) Bulgária",

"(RO) Románia".

C. VASÚTI FUVAROZÁS

31969 R 1192: A Tanács 1969. június 26-i 1192/69/EGK rendelete a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról (HL L 156., 1969.6.28., 8. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - a Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31990 R 3572: A Tanács 1990. december 4-i 3572/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 12. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 3. cikk (1) bekezdése a következő szövegrészekkel egészül ki:

"- Национална компания »Железопътна инфраструктура« (НК »ЖИ«),

Български държавни железници ЕАД (БДЖ ЕАД)";

"- Compania Națională de Căi Ferate »C.F.R.« - S.A. (CFR),

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă »C.F.R. Marfă« - S.A. (CFR Marfa),

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători »C.F.R. Călători« - S.A. (CFR Călători),

Societatea de Administrare Active Feroviare »S.A.A.F.« - S.A. (SAAF).".

D. TRANSZEURÓPAI KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT

31996 D 1692: Az Európai Parlament és a Tanács 1996. július 23-i 1692/96/EK határozata a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról (HL L 228., 1996.9.9., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 D 1346: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 1346/2001/EK határozata (HL L 185., 2001.7.6., 1. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 D 0884: Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 884/2004/EK határozata (HL L 167., 2004.4.30., 1. o.).

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. a "2. szakasz: Közúthálózat" tartalomjegyzéke a következőkkel egészül ki:

"Bulgária

Románia";

ii. "3. szakasz: Vasúthálózat" tartalomjegyzéke a következőkkel egészül ki: Rail network:

"Bulgária

Románia";

iii. a "4. szakasz: Belvízi hajóút-hálózat és belvízi kikötők" tartalomjegyzéke a következőkkel egészül ki:

"Bulgária

Románia";

iv. az "5. szakasz: Tengeri kikötők - A. kategória" tartalomjegyzéke a következőkkel egészül ki:

"Bulgária/Románia";

v. a "6. szakasz: Repülőterek" tartalomjegyzéke a következőkkel egészül ki:

"Bulgária

Románia";

vi. a térképek vonatkozásában:

- a 2. szakaszban szereplő "2,0." térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

- a 2. szakasz a következő térképekkel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

- a 3. szakaszban szereplő "3,0." térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

- a 3. szakasz a következő térképekkel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

- a 4. szakaszban szereplő "4.0." térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

- a 4. szakasz a következő térképekkel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

- az 5. szakaszban szereplő "5.0." térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

- az 5. szakasz a következő térképekkel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

- a 6. szakaszban szereplő "6.0." térkép helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

- a 6. szakasz a következő térképekkel egészül ki:

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

- a 7. szakasz "7.1-A" térképe helyébe a következő lép:

KÉP HIÁNYZIK

E. LÉGI KÖZLEKEDÉS

31992 R 2408: A Tanács 1992. július 23-i 2408/92/EGK rendelete a közösségi légi fuvarozók Közösségen belüli légi utakhoz jutásáról (HL L 240., 1992.8.24., 8. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a) Az I. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"BULGÁRIA:Sofia Airport",

"ROMÁNIA:Bucharest Airport System".

b) A II. melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"ROMÁNIA:Bucharest Airport System: Henri Coandă Bucharest International Airport/Bucharest Băneasa - Aurel Vlaicu International Airport".

7. ADÓZÁS

32003 R 1798: A Tanács 2003. október 7-i 1798/2003/EK rendelete a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről, valamint a 218/92/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 264., 2003.10.15., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 32004 R 0885: A Tanács 2004.4.26-i 885/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.).

A 2. cikk (1) bekezdése a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgáriában:

Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите,"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Romániában:

Agenția Națională de Administrare Fiscală,".

8. STATISZTIKA

1. 31975 R 2782: A Tanács 1975. október 29-i 2782/75/EGK rendelete a keltetőtojások és a naposcsibék termeléséről és forgalmazásáról (HL L 282., 1975.11.1., 100. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31980 R 3485: A Tanács 1980.12.22-i 3485/80/EGK rendelete (HL L 365., 1980.12.31., 1. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 31985 R 3791: A Tanács 1985.12.20-i 3791/85/EGK rendelete (HL L 367., 1985.12.31., 6. o.),

- 31986 R 3494: A Tanács 1986.11.13-i 3494/86/EGK rendelete (HL L 323., 1986.11.18., 1. o.),

- 31987 R 3987: A Bizottság 1987.12.22-i 3987/87/EGK rendelete (HL L 376., 1987.12.31., 20. o.),

- 31991 R 1057: A Bizottság 1991.4.26-i 1057/91/EGK rendelete (HL L 107., 1991.4.27., 11. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 R 2916: A Bizottság 1995.12.18-i 2916/95/EK rendelete (HL L 305., 1995.12.19., 49. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az 5. cikk (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

", яйца за люпене, ouă puse la incubat"

b) A 6. cikk első mondata a következő szövegrésszel egészül ki:

", за люпене, incubare".

2. 31979 R 0357: A Tanács 1979. február 5-i 357/79/EGK rendelete a szőlőterületek statisztikai felméréseiről (HL L 54., 1979.3.5., 124. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 31980 R 1992: A Tanács 1980.7.22-i 1992/80/EGK rendelete (HL L 195., 1980.7.29., 10. o.),

- 31981 R 3719: A Tanács 1981.12.21-i 3719/81/EGK rendelete (HL L 373., 1981.12.29., 5. o.),

- 31985 R 3768: A Tanács 1985.12.20-i 3768/85/EGK rendelete (HL L 362., 1985.12.31., 8. o.),

- 31986 R 0490: A Tanács 1986.2.25-i 490/86/EGK rendelete (HL L 54., 1986.3.1., 22. o.),

- 31990 R 3570: A Tanács 1990.12.4-i 3570/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 8. o.),

- 31993 R 3205: A Tanács 1993.11.16-i 3205/93/EK rendelete (HL L 289., 1993.11.24., 4. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31998 R 2329: A Tanács 1998.10.22-i 2329/98/EK rendelete (HL L 291., 1998.10.30., 2. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a) A 4. cikk (3) bekezdésének hatodik francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- Bulgáriában, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Máltán, Romániában, Szlovéniában, Szlovákiában: a csatolt mellékletben felsorolt régiók,"

b) A melléklet a következő szövegrésszel egészül ki:

"BULGÁRIA

1. Severozapaden

2. Severen tsentralen

3. Severoiztochen

4. Yugozapaden

5. Yuzhen tsentralen

6. Yugoiztochen

ROMÁNIA

1. Nord-Est

2. Sud-Est

3. Sud-Muntenia

4. Sud-Vest Oltenia

5. Vest

6. Nord-Vest

7. Centru

8. București-Ilfov".

3. 31990 R 0837: A Tanács 1990. március 26-i 837/90/EGK rendelete a tagállamok által a gabonafélék termesztéséről szolgáltatandó statisztikai adatokról (HL L 88., 1990.4.3., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31990 R 3570: A Tanács 1990.12.4-i 3570/90/EGK rendelete (HL L 353., 1990.12.17., 8. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 R 2197: A Bizottság 1995.9.18-i 2197/95/EK rendelete (HL L 221., 1995.9.19., 2. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

A III. mellékletben szereplő táblázat a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"България

NUTS 2"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"România

NUTS 2".

4. 31993 R 0959: A Tanács 1993. április 5-i 959/93/EGK rendelete a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termékekről szolgáltatandó statisztikai adatokról (HL L 98., 1993.4.24., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 R 2197: A Bizottság 1995.9.18-i 2197/95/EK rendelete (HL L 221., 1995.9.19., 2. o.),

- 32003 R 0296: A Bizottság 2003.2.17-i 296/2003/EK rendelete (HL L 43., 2003.2.18., 18. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a) A VI. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"България

NUTS 2"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"România

NUTS 2"

b) A VIII. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
BGmmmmmmmmmmmmmmmm•”

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„123456789101112131415161718192021222324252627282930313233
ROmmmmmmm•”

5. 31998 R 1172: A Tanács 1998. május 25-i 1172/98/EK rendelete a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (HL L 163., 1998.6.6., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31999 R 2691: A Bizottság 1999.12.17-i 2691/1999/EK rendelete (HL L 326., 1999.12.18., 39. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a) A G. mellékletben az országkódokat tartalmazó a) pontban szereplő táblázat helyébe a következő lép:

„Ország neveKód
BelgiumBE
BulgáriaBG
Cseh KöztársaságCZ
DániaDK
NémetországDE
ÉsztországEE
GörögországGR
SpanyolországES
FranciaországFR
ÍrországIE
OlaszországIT
CiprusCY
LettországLV
LitvániaLT
LuxemburgLU
MagyarországHU
MáltaMT
HollandiaNL
AusztriaAT
LengyelországPL
PortugáliaPT
RomániaRO
SzlovéniaSI
SzlovákiaSK
FinnországFI
SvédországSE
Egyesült KirályságUK”

b) A G. mellékletben az országkódokat tartalmazó b) pontban szereplő táblázatból az alábbi szövegrészeket el kell hagyni:

"Bulgária

BG",

"Románia

RO".

6. 32003 R 0437: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 437/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (HL L 66., 2003.3.11., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32003 R 1358: A Bizottság 2003.7.31-i 1358/2003/EK rendelete (HL L 194., 2003.8.1., 9. o.),

- 32005 R 0546: A Bizottság 2005.4.8-i 546/2005/EK rendelete (HL L 91., 2005.4.9., 5. o.).

Az I. melléklet "Kódok" szakaszában az "1. Adatszolgáltató ország" pont a következőkkel egészül ki:

"Bulgária

LB

Románia

LR".

7. 32003 R 1177: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) (HL L 165., 2003.7.3., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 32005 R 1553: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.9.7-i 1553/2005/EK rendelete (HL L 255., 2005.9.30., 6. o.).

a) A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

„Bulgária4 5003 50010 0007 500 ”

és a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

„Románia5 2504 00012 7509 500 ”

b) Az "EU-tagállamok összesen" sor helyébe a következő lép:

„EU-tagállamok összesen130 75098 250272 900203 850 ”

c) Az "Összesen, Izlanddal és Norvégiával együtt" sor helyébe a következő lép:

„Összesen, Izlanddal és Norvégiával együtt136 750102 700282 900211 300 ”

9. ENERGIA

1. 31958 Q 1101: EAK-Tanács: Az Euratom Ellátási Ügynökség Alapszabálya (HL 27., 1958.12.6., 534. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31973 D 0045: A Tanács 1973.3.8-i 73/45/Euratom határozata az új tagállamok Közösséghez való csatlakozása következtében az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának módosításáról (HL L 83., 1973.3.30., 20. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31995 D 0001: Az Európai Unió Tanácsának 1995.1.1-i 95/1/EK, Euratom, ESZAK határozata az új tagállamoknak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával összefüggő okmányok kiigazításáról (HL L 1., 1995.1.1., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) Az V. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az Ügynökség tőkéje 5 824 000 euro.

(2) A tőkét a következő arányban jegyzik:

Belgium192 000EUR
Bulgária96 000EUR
Cseh Köztársaság192 000EUR
Dánia96 000EUR
Németország672 000EUR
Észtország32 000EUR
Görögország192 000EUR
Spanyolország416 000EUR
Franciaország672 000EUR
Írország32 000EUR
Olaszország672 000EUR
Ciprus32 000EUR
Lettország32 000EUR
Litvánia32 000EUR
LuxemburgEUR
Magyarország192 000EUR
MáltaEUR
Hollandia192 000EUR
Ausztria96 000EUR
Lengyelország416 000EUR
Portugália192 000EUR
Románia288 000EUR
Szlovénia32 000EUR
Szlovákia96 000EUR
Finnország96 000EUR
Svédország192 000EUR
Egyesült Királyság672 000EUR”

b) A X. cikk (1) és (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Létrejön az Ügynökség tanácsadó bizottsága, amely hetvenöt tagból áll.

(2) A bizottsági helyek a következők szerint oszlanak meg a tagállamok között:

Belgium3tag
Bulgária2tag
Cseh Köztársaság3tag
Dánia2tag
Németország6tag
Észtország1tag
Görögország3tag
Spanyolország5tag
Franciaország6tag
Írország1tag
Olaszország6tag
Ciprus1tag
Lettország1tag
Litvánia1tag
Luxemburg
Magyarország3tag
Málta
Hollandia3tag
Ausztria2tag
Lengyelország5tag
Portugália3tag
Románia4tag
Szlovénia1tag
Szlovákia2tag
Finnország2tag
Svédország3tag
Egyesült Királyság6tag”

2. 31977 D 0270: A Tanács 1977. március 29-i határozata az atomerőművek finanszírozásához való hozzájárulás céljából nyújtott Euratom-kölcsönökre vonatkozó szerződéskötésnek a Bizottság részére történő engedélyezéséről (HL L 88., 1977.4.6., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31994 D 0179: A Tanács 1994.3.21-i 94/179/Euratom határozata (HL L 84., 1994.3.29., 41. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A mellékletből a következőket el kell hagyni:

"- Bolgár Köztársaság"

"- Románia".

3. 32002 R 1407: A Tanács 2002. július 23-i 1407/2002/EK rendelete a szénipar részére nyújtott állami támogatásról (HL L 205., 2002.8.2., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

a) A 6. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdéstől eltérve, az Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozó tagállamok esetében, a széniparnak a 4. és 5. cikknek megfelelően nyújtott támogatás teljes összege a 2007. évet követő egyetlen év vonatkozásában sem haladhatja meg a Bizottság által a 2007. évre, a 10. cikknek megfelelően engedélyezett támogatás összegét.";

b) A 9. cikk a (6a) bekezdést követően a következő bekezdéssel egészül ki:

"6b. Az Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozó tagállamok a csatlakozást követően a lehető legkorábban, de semmilyen esetben sem 2007. április 30-át követően, benyújtják a 9. cikk (4), (5) és (6) bekezdésében említett terveket.";

c) A 9. cikk (8) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozó tagállamok a csatlakozást követően is, de nem később, mint 2007. április 30., megtehetik ezt az értesítést.".

10. KÖRNYEZETVÉDELEM

A. TERMÉSZETVÉDELEM

1. 31997 D 0602: A Tanács 1997. július 22-i 97/602/EK határozata a 3254/91/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és a 35/97/EK bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett listáról (HL L 242., 1997.4.9., 64. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31998 D 0188: A Bizottság 1998.3.2-i 98/188/EK határozata (HL L 70., 1998.3.10., 28. o.),

- 31998 D 0596: A Bizottság 1998.10.14-i 98/596/EK határozata (HL L 286., 1998.10.23., 56. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A következő országokra vonatkozó címszavakat, valamint a vonatkozó fajokat a mellékletből el kell hagyni:

Bulgária,

Románia.

2. 32002 D 0813: A Tanács 2002. október 3-i 2002/813/EK határozata a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a géntechnológiával módosított szervezetek forgalomba hozataltól eltérő célú szándékos környezetbe bocsátására vonatkozó bejelentés-összefoglalók formátumának megállapításáról (HL L 280., 2002.10.18., 62. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A melléklet 1. részében a B szakasz 3. pontja helyébe a következő lép:

"3. A szervezet földrajzi megoszlása

KÉP HIÁNYZIK

B. IPARI SZENNYEZÉSCSÖKKENTÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉS

32001 R 0761: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 761/2001/EK rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről (HL L 114., 2001.4.24., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32006 R 0196: A Bizottság 2006.2.3-i 196/2006/EK rendelete (HL L 32., 2006.2.4., 4. o.).

a) Az I. melléklet a "A nemzeti szabványügyi testületek felsorolása" cím alatt a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BG: BDS (Български институт по стандартизация)",

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"RO: ASRO (Asociația de Standardizare din România)".

b) A IV. mellékletben a szövegben szereplő logók helyébe a következő lép:

"A logót az EMAS által nyilvántartásba vett szervezet a következő kifejezések alkalmazásával a 22 nyelv bármelyikén használhatja:

1. változat2. változat
Bolgár:»Проверено управление по околна среда«»валидирана информация«
Spanyol:»Gestión ambiental verificada«»información validada«
Cseh:»ověřený systém environmentálního řízení«»platná informace«
Dán:»verificeret miljøledelse«»bekræftede oplysninger«
Német:»geprüftes Umweltmanagement«»geprüfte Information«
Észt:»Tõendatud keskkonnajuhtimine«»kinnitatud informatsioon«
Görög:»επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση«»επικυρωμένες πληροφορίες«
Francia:»Management environnemental vérifié«»nformation validée«
Olasz:»Gestione ambientale verificata«»informazione convalidata«
Lett:»verificēta vides pārvaldība«»apstiprināta informācija«
Litván:»įvertinta aplinkosaugos vadyba«»patvirtinta informacija«
Magyar:»hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer«»hitelesített információ«
Máltai:»Immaniġġjar Ambjentali Verifikat«»Informazzjoni Konvalidata«
Holland:»Geverifieerd milieuzorgsysteem«»gevalideerde informatie«
Lengyel:»zweryfikowany system zarządzania środowiskowego«»informacja potwierdzona«
Portugál:»Gestão ambiental verificada«»informação validada«
Román:»Management de mediu verificat«»Informatii validate«
Szlovák:»overený systém environmentálneho riadenia«»platná informácia«
Szlovén:»Preverjen sistem ravnanja z okoljem«»preverjene informacije«
Finn:»todennettu ympäristöasioiden hallinta«»vahvistettua tietoa«
Svéd:»Kontrollerat miljöledningssystem«»godkänd information«

A logó mindkét változatán mindig fel kell tüntetni a szervezet nyilvántartásba vételi számát.

A logót az alábbiak szerint lehet használni:

- három szín felhasználásával (Pantone No 355 zöld; Pantone No 109 sárga; Pantone No 286 kék)

- fehér alapon fekete vagy

- fekete alapon fehér.".

C. VEGYI ANYAGOK

32000 R 2037: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 29-i 2037/2000/EK rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról (HL L 244., 2000.9.29., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32000 R 2038: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.9.28-i 2038/2000/EK rendelete (HL L 244., 2000.9.29., 25. o.),

- 32000 R 2039: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.9.28-i 2039/2000/EK rendelete (HL L 244., 2000.9.29., 26. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0160: A Bizottság 2003.3.7-i 2003/160/EK határozata (HL L 65., 2003.3.8., 29. o.),

- 32003 R 1804: Az Európai Parlament és a Tanács 2003.9.22-i 1804/2003/EK rendelete (HL L 265., 2003.10.16., 1. o.),

- 32004 L 0232: A Bizottság 2004.3.3-i 2004/232/EK határozata (HL L 71., 2004.3.10., 28. o.),

- 32004 R 2077: A Bizottság 2004.12.3-i 2077/2004/EK rendelete (HL L 359., 2004.12.4., 28. o.),

- 32006 R 0029: A Bizottság 2006.1.10-i 29/2006/EK rendelete (HL L 6., 2006.1.11., 27. o.).

A III. mellékletben szereplő táblázat helyébe a következő lép:

"III. MELLÉKLET

Ellenőrzött anyagokat a Közösségen belül piaci forgalomba hozó és saját céljaikra felhasználó gyártók és importőrök számára megszabott teljes mennyiségi korlátozások

(1999-2003 - EU-15; 2004-2006 - EU-25; 2007-2015 - EU-27)

(a számított szintek ODP tonnákban)
Anyag
12 hónapos időszakokra január 1-jétől december 31-ig
I. csoportII. csoportIII. csoportIV. csoportV. csoportVI. csoport (1)
Nem karantén és szállítás előtti alkalmazásokra
VI. csoport (1)
Karantén és szállítás előtti alkalmazásra
VII. csoportVIII. csoport
1999 (EU-15)000008 66508 079
2000 (EU-15)8 6658 079
2001 (EU-15)4 6216076 678
2002 (EU-15)4 6216075 676
2003 (EU15)2 8886073 005
2004 (EU-25)2 9456072 209
2005 (EU-25)06072 209
2006 (EU-25)6072 209
2007 (EU-27)6072 250
2008 (EU-27)6071 874
2009 (EU-27)6071 874
2010 (EU-27)6070
2011 (EU-27)6070
2012 (EU-27)6070
2013 (EU-27)6070
2014 (EU-27)6070
2015 (EU-27)6070
(1) ODP = 0,6 alapon számítva”

11. BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A. IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLGÁRI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEKBEN

1. 32000 R 1346: A Tanács 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról (HL L 160., 2000.6.30., 1. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 R 0603: A Tanács 2005.4.12-i 603/2005/EK rendelete (HL L 100., 2005.4.20., 1. o.),

- 32006 R 0694: A Tanács 2006.4.27-i 694/2006/EK rendelete (HL L 121., 2006.5.6., 1. o.).

a) A 44. cikk (1) bekezdése a következőkkel egészül ki:

"x) Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, valamint annak jegyzőkönyvéről, kelt Bukarestben, 1972. október 19-én;

y) Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Francia Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Párizsban, 1974. november 5-én;

z) Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Athénban, 1976. április 10-én;

aa) Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Nicosiában, 1983. április 29-én;

ab) Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1989. január 18-án;

ac) Szerződés Románia és a Cseh Köztársaság között a polgári jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1994. július 11-én;

ad) Szerződés Románia és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári ügyekben, kelt Bukarestben, 1999. május 15-én."

b) Az A. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÂNIA

- Procedura reorganizării judiciare și a falimentului"

c) A B. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"БЪЛГАРИЯ

- Производство по несъстоятелност"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÂNIA

- Faliment"

d) A C. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"БЪЛГАРИЯ

- Назначен предварително временен синдик

- Временен синдик

- (Постоянен) синдик

- Служебен синдик"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÂNIA

- Administrator (judiciar)

- Lichidator (judiciar)"

2. 32001 R 0044: A Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 12., 2001.1.16., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 R 1496: A Bizottság 2002.8.21-i 1496/2002/EK rendelete (HL L 225., 2002.8.22., 13. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 1937: A Bizottság 2004.11.9-i 1937/2004/EK rendelete (HL L 334., 2004.11.10., 3. o.),

- 32004 R 2245: A Bizottság 2004.12.27-i 2245/2004/EK rendelete (HL L 381., 2004.12.28., 10. o.).

a) A 69. cikk a következő szöveggel egészül ki:

"- Egyezmény Bulgária és Belgium között bizonyos jogi ügyekről, kelt Szófiában, 1930. július 2-án,

- Egyezmény a Bolgár Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a kölcsönös jogsegélyről, kelt Szófiában, 1956. március 23-án, továbbra is hatályos Bulgária és Szlovénia között,

- Szerződés a Román Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1958. október 7-én;

- Szerződés a Román Népköztársaság és a Csehszlovák Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Prágában, 1958. október 25-én, továbbra is hatályos Románia és Szlovákia között,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Román Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Szófiában, 1958. december 3-án,

- Szerződés a Román Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság között a jogsegélyről, valamint annak jegyzőkönyve, kelt Belgrádban, 1960. október 18-án, továbbra is hatályos Románia és Szlovénia között,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Lengyel Népköztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Varsóban, 1961. december 4-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a polgári és a családjogi jogsegélyről, valamint az okmányok érvényességéről és kezeléséről és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv, kelt Bécsben, 1965. november 17-én,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről, kelt Szófiában, 1966. május 16-án,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, valamint annak jegyzőkönyve, kelt Bukarestben, 1972. október 19-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és az Olasz Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1972. november 11-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Francia Köztársaság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Párizsban, 1974. november 5-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1975. október 30-án,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Görög Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Athénban, 1976. április 10-én,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatok rendezéséről polgári, családjogi és büntetőügyekben, kelt Szófiában, 1976. november 25-én,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között a polgári és kereskedelmi jogsegélyről, kelt Londonban, 1978. június 15-én,

- Kiegészítő jegyzőkönyv a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között létrejött, a polgári és kereskedelmi jogsegélyről szóló Egyezményhez, kelt Bukarestben, 1979. október 30-án,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között a tartási ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bukarestben, 1979. október 30-án,

- Egyezmény a Román Szocialista Köztársaság és a Belga Királyság között a válási ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, kelt Bukarestben, 1980. november 6-án,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság között a polgári és bűnügyi jogsegélyről, kelt Nicosiában, 1983. április 29-én,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1989. január 18-án,

- Megállapodás a Bolgár Népköztársaság és az Olasz Köztársaság között a jogsegélyről, valamint a polgári ügyekben hozott határozatok végrehajtásáról, kelt Rómában, 1990. május 18-án,

- Megállapodás a Bolgár Köztársaság és a Spanyol Királyság között a kölcsönös polgári jogsegélyről, kelt Szófiában, 1993. május 23-án,

- Szerződés Románia és a Cseh Köztársaság között a polgári jogsegélyről, kelt Bukarestben, 1994. július 11-én,

- Egyezmény Románia és a Spanyol Királyság között a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról polgári és kereskedelmi ügyekben, kelt Bukarestben, 1997. november 17-én,

- Egyezmény Románia és a Spanyol Királyság között - a polgári eljárásjogról szóló hágai egyezmény kiegészítése (Hága, 1954. március 1.), kelt Bukarestben, 1997. november 17-én,

- Szerződés Románia és a Lengyel Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári ügyekben, kelt Bukarestben, 1999. május 15-én."

b) Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgáriában: a Nemzetközi Magánjogi Törvénykönyv 4. cikkének (1) bekezdése,"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Romániában: a nemzetközi magánjogi kapcsolatokról szóló 105/1992 számú törvény 148-157. cikke,"

c) A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgáriában: a »Софийски градски съд«,"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Romániában: a »Tribunal«,"

d) A III. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgáriában: a »Апелативен съд - София«,"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Romániában: a »Curte de Apel«."

e) A IV. melléklet a következő szöveggel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgáriában: »обжалване пред Върховния касационен съд«,"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Romániában a »contestatie in anulare« vagy a »revizuire«."

B. VÍZUMPOLITIKA

1. 31995 R 1683: A Tanács 1995. május 29-i 1683/95/EK rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (HL L 164., 1995.7.14., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 R 0334: A Tanács 2002.2.18-i 334/2002/EK rendelete (HL L 53., 2002.2.23., 7. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A mellékletben a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"3. Ezen a helyen egy rejtett képen a kiállító tagállamra utaló betűből vagy betűkből álló országkód (vagy »BNL« a Benelux államok, azaz Belgium, Luxemburg és Hollandia esetében) jelenik meg. Ez a kód világosan tűnik elő, ha vízszintesen tartják, és sötéten, ha 90°-kal elfordítják. A következő kódokat kell alkalmazni: A jelöli Ausztriát, BG jelöli Bulgáriát, BNL jelöli a Benelux államokat, CY jelöli Ciprust, CZE jelöli a Cseh Köztársaságot, D jelöli Németországot, DK jelöli Dániát, E jelöli Spanyolországot, EST jelöli Észtországot, F jelöli Franciaországot, FIN jelöli Finnországot, GR jelöli Görögországot, H jelöli Magyarországot, I jelöli Olaszországot, IRL jelöli Írországot, LT jelöli Litvániát, LVA jelöli Lettországot, M jelöli Máltát, P jelöli Portugáliát, PL jelöli Lengyelországot, ROU jelöli Romániát, S jelöli Svédországot, SK jelöli Szlovákiát, SVN jelöli Szlovéniát, UK jelöli az Egyesült Királyságot.".

2. 41999 D 0013: A Közös konzuli utasítás végleges változata (SCH/Com-ex (99) 13) (HL L 239., 2000.9.22., 317. o.), amelyet az 1999. április 28-i végrehajtó bizottsági határozat fogadott el, és amelyet az alábbiakban felsorolt jogi aktusok módosítottak. Az ezen módosításokat és a 2001. április 24-i 789/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 116., 2001.4.26., 2. o.) rendelkezései szerint végzett egyéb módosításokat tartalmazó Közös konzuli utasítás felülvizsgált változatát a 2005.12.22-i HL C 326. számában (1. o.) hirdették ki.

- 32001 D 0329: A Tanács 2001.4.24-i 2001/329/EK határozata (HL L 116., 2001.4.26., 32. o.),

- 32001 D 0420: A Tanács 2001.5.28-i 2001/420/EK határozata (HL L 150., 2001.6.6., 47. o.),

- 32001 R 0539: A Tanács 2001.3.15-i 539/2001/EK rendelete (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.),

- 32001 R 1091: A Tanács 2001.5.28-i 1091/2001/EK rendelete (HL L 150., 2001.6.6., 4. o.),

- 32001 R 2414: A Tanács 2001.12.7-i 2414/2001/EK rendelete (HL L 327., 2001.12.12., 1. o.),

- 32002 D 0044: A Tanács 2001.12.20-i 2002/44/EK határozata (HL L 20., 2002.1.23., 5. o.),

- 32002 R 0334: A Tanács 2002.2.18-i 334/2002/EK rendelete (HL L 53., 2002.2.23., 7. o.),

- 32002 D 0352: A Tanács 2002.4.25-i 2002/352/EK határozata (HL L 123., 2002.5.9., 47. o.),

- 32002 D 0354: A Tanács 2002.4.25-i 2002/354/EK határozata (HL L 123., 2002.5.9., 50. o.),

- 32002 D 0585: A Tanács 2002.7.12-i 2002/585/EK határozata (HL L 187., 2002.7.16., 44. o.),

- 32002 D 0586: A Tanács 2002.7.12-i 2002/586/EK határozata (HL L 187., 2002.7.16., 48. o.),

- 32002 D 0587: A Tanács 2002.7.12-i 2002/587/EK határozata (HL L 187., 2002.7.16., 50. o.),

- 32003 R 0693: A Tanács 2003.4.14-i 693/2003/EK rendelete (HL L 99., 2003.4.17., 8. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 D 0454: A Tanács 2003.6.13-i 2003/454/EK határozata (HL L 152., 2003.6.20., 82. o.),

- 32003 D 0585: A Tanács 2003.7.28-i 2003/585/EK határozata (HL L 198., 2003.8.6., 13. o.),

- 32003 D 0586: A Tanács 2003.7.28-i 2003/586/EK határozata (HL L 198., 2003.8.6., 15. o.),

- 32004 D 0014: A Tanács 2003.12.22-i 2004/14/EK határozata (HL L 5., 2004.1.9., 74. o.),

- 32004 D 0015: A Tanács 2003.12.22-i 2004/15/EK határozata (HL L 5., 2004.1.9., 76. o.),

- 32004 D 0016: A Tanács 2003.12.22-i 2004/16/EK határozata (HL L 5., 2004.1.9., 78. o.),

- 32004 D 0017: A Tanács 2003.12.22-i 2004/17/EK határozata (HL L 5., 2004.1.9., 79. o.),

- 32006 D 0440: A Tanács 2006.6.1-i 2006/440/EK határozata (HL L 175., 2006.6.29., 77. o.).

A Közös konzuli utasítást a következőkkel kell kiigazítani:

a) Az 1. melléklet II. részében a következő szövegrészeket el kell hagyni:

"BULGÁRIA",

"ROMÁNIA"

b) A 2. mellékletben az A. listából a következő szövegrészt el kell hagyni:

"Románia"

c) A 2. mellékletben az A. lista a következő szöveggel egészül ki:

„BGRO
AlbániaDS (1)D
AlgériaD
Angola
Antigua és Barbuda
ÖrményországDDS
AzerbajdzsánDSDS
Bahama-szigetek
Barbados
FehéroroszországDS
Benin
Bosznia és HercegovinaDSDS
Botswana
Burkina Faso
Kambodzsa
Zöld-foki-szigetek
Közép-afrikai KöztársaságDS
Csád
Kínai NépköztársaságDS (2)DS
KolumbiaDS
KongóDS
Elefántcsontpart
Kuba
Dominika
Dominikai Köztársaság
Ecuador
Egyiptom
Fidzsi-szigetek
Macedónia Volt Jugoszláv KöztársaságDS (2)DS
Gabon
Gambia
GhánaDS
GuineaDS
Guyana
GrúziaD (1)DS
India
IránDS (2)D
Jamaica
JordániaD
KazahsztánDS
Kenya
Kuvait
KirgizisztánDS
Laosz
Lesotho
Malawi
Maldív-szigetek
MarokkóDSDS
MauritániaDS
MoldovaDSDS
MongóliaDSDS
Mozambik
Namíbia
Niger
Észak-KoreaDS (1)
PakisztánDS
PeruDSDS
Fülöp-szigetekDS
Oroszországi FöderációDS (1)DS
Szamoa
Săo Tomé és PríncipeDS
SzenegálDS
Szerbia és MontenegróDS (2)
Seychelle-szigetek
Sierra LeoneDS
Dél-AfrikaDSDS
Szváziföld
TádzsikisztánDS
TanzániaDS
ThaiföldDS
Togo
Trinidad és Tobago
TunéziaDS
TörökországDS (1) (2)DS
TürkmenisztánDS
Uganda
UkrajnaDSDS
ÜzbegisztánD
VietnámDSDS
Jemen
ZambiaD
Zimbabwe
(1) Azon diplomata és/vagy szolgálati útlevelek birtokosaira, akik Bulgária területén diplomáciai vagy konzuli képviseletek személyzetének tagjai, első belépésük idején kiterjed a vízumkötelezettség, szolgálati idejük fennmaradó időtartama alatt azonban mentesülnek ezen kötelezettség alól.
(2) Azon diplomata és/vagy szolgálati útlevelek birtokosai, akik Bulgária területén diplomáciai vagy konzuli képviseletek személyzetének nem tagjai, legfeljebb harminc (30) napig mentesülnek a vízumkötelezettség alól.”

d) A 2. mellékletben a B. lista a következő szövegrészekkel egészül ki:

„BGRO
AusztráliaX
Chile
Izrael
Mexikó
Amerikai Egyesült ÁllamokX”

e) A 3. melléklet I. részében az Iránra vonatkozó lábjegyzet helyébe a következő szöveg lép:

"Bulgária, Németország és Ciprus esetében:

az alábbi személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

- a diplomata és szolgálati útlevelek birtokosai.

Lengyelország esetében:

az alábbi személyek mentesülnek az RTV-kötelezettség alól:

- a diplomata útlevelek birtokosai."

f) A 3. melléklet II. részében a lista a következőkkel egészül ki:

„BGRO
Albánia
AngolaX
Örményország
Azerbajdzsán
Burkina Faso
Kamerun
Kongó
Elefántcsontpart
Kuba
Egyiptom
EtiópiaX
Gambia
Guinea
Bissau-Guinea
Haiti
IndiaX
Jordánia
Libanon
LibériaX
Líbia
Mali
Észak-Korea
Északi-Mariana-szigetek
Fülöp-szigetek
Ruanda
Szenegál
Sierra Leone
SzudánX
Szíria
Togo
Törökország
Vietnám”

g) A 7. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA

Az idegenrendészeti törvénynek és végrehajtási rendeletének megfelelően, az a külföldi, aki rövid távú tartózkodás, illetve átutazás céljából kíván beutazni a Bolgár Köztársaság területére, igazolja, hogy rendelkezik:

- a Bolgár Köztársaságban a napi megélhetéshez elegendő pénzügyi eszközzel - minimum napi 50 BGN, vagy más pénznemben azzal egyenértékű ősszeggel;

- a Bolgár Köztársaságból történő kiutazáshoz elegendő pénzügyi eszközzel;

készpénzben, készpénz-helyettesítő fizetőeszközben (pl. hitelkártya, csekk, stb.), utazási utalványként vagy más hihető bizonyíték révén."

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

A külföldiek Romániában való tartózkodásáról szóló 194/2002 számú sürgősségi kormányrendelet az alábbi vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza:

6. cikk

»A Románia területére történő beutazás annak a külföldinek engedélyezhető, aki teljesíti az alábbi feltételeket:

[...]

c) a sürgősségi kormányrendelet korlátozásainak megfelelően, a tartózkodás célját és körülményeit igazoló okmányokat mutat be, amelyek bizonyítják továbbá, hogy megfelelő megélhetési eszközökkel rendelkezik mind a tartózkodás időtartamára, mind pedig a származási államába való visszatéréshez vagy egy olyan harmadik államba történő átutazáshoz, ahová bizonyosan bebocsátják;

[...].«

A 29. cikk (2) bekezdése

»A pénzügyi eszköz igazolására készpénz konvertibilis fizetőeszközben, utazási csekk, devizaszámlára szóló csekk-könyv, a vízumkérelmet legfeljebb két nappal megelőzően kiállított bankszámla-kivonattal ellátott hitelkártya vagy egyéb olyan eszközök fogadhatók el, amelyek igazolják a megfelelő pénzügyi források birtoklását.«

35. cikk

»A rövid távú tartózkodásra jogosító vízumnak a román diplomáciai képviseleteken és konzuli irodákon való megszerzéséhez - a jog által előírt feltételeken túl - a külföldinek igazolnia kell, hogy legalább napi 100 EUR-val, vagy annak megfelelő összegű konvertibilis fizetőeszközzel rendelkezik a tartózkodás teljes időtartama alatt.

A fenti feltétel teljesítése a rövid távú tartózkodásra jogosító vízum alábbi típusaihoz szükséges:

Turista vízum;

Látogató vízum;

Üzleti vízum;

Kulturális, tudományos, humanitárius tevékenységek, rövid távú orvosi kezelés, illetve olyan egyéb tevékenységek, amelyek nem sértik a román jogszabályokat.«."

h) A 8. melléklet 3. pontjának melléklete helyébe a következő szöveg lép:

"3. Ezen a helyen egy rejtett képen a kiállító tagállamra utaló betűből vagy betűkből álló országkód (vagy »BNL« a Benelux államok, azaz Belgium, Luxemburg és Hollandia esetében) jelenik meg. Ez a kód világosan tűnik elő, ha vízszintesen tartják, és sötéten, ha 90°-kal elfordítják. A következő kódokat kell alkalmazni: A jelöli Ausztriát, BG jelöli Bulgáriát, BNL jelöli a Benelux államokat, CY jelöli Ciprust, CZE jelöli a Cseh Köztársaságot, D jelöli Németországot, DK jelöli Dániát, E jelöli Spanyolországot, EST jelöli Észtországot, F jelöli Franciaországot, FIN jelöli Finnországot, GR jelöli Görögországot, H jelöli Magyarországot, I jelöli Olaszországot, IRL jelöli Írországot, LT jelöli Litvániát, LVA jelöli Lettországot, M jelöli Máltát, P jelöli Portugáliát, PL jelöli Lengyelországot, ROU jelöli Romániát, S jelöli Svédországot, SK jelöli Szlovákiát, SVN jelöli Szlovéniát, UK jelöli az Egyesült Királyságot.".

3. 32001 R 0539: A Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (HL L 81., 2001.3.21., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 R 2414: A Tanács 2001.12.7-i 2414/2001/EK rendelete (HL L 327., 2001.12.12., 1. o.),

- 32003 R 0453: A Tanács 2003.3.6-i 453/2003/EK rendelete (HL L 69., 2003.3.13., 10. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 R 0851: A Tanács 2005.6.2-i 851/2005/EK rendelete az 539/2001/EK rendelet módosításáról (HL L 141., 2005.6.4., 3. o.).

A II(1). mellékletből a következő szövegrészt el kell hagyni:

"Bulgária",

"Románia".

C. VEGYES RENDELKEZÉSEK

41994 D 0028: A Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról (SCH/Com-ex (94) 28 rev) (HL L 239., 2000.9.22., 463. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA:

Egészségügyi Minisztérium

5, Sveta Nedelia Square

Sofia 1000

Tel.: (359) 2 930 11 52

Fax: (359) 2 981 18 33"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Gyógyszerészeti Főigazgatóság

Egészségügyi Minisztérium

Strada Cristian Popisteanu nr. 1-3

Bucharest Sector 3

Tel.: (40) 21 307 25 49

Fax: (40) 21 307 25 48".

12. VÁMUNIÓ

TECHNIKAI KIIGAZÍTÁSOK A VÁMKÓDEXHEZ

31992 R 2913: A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31997 R 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 1996.12.19-i 82/97/EK rendelete (HL L 17., 1997.1.21., 1. o.),

- 31999 R 0955: Az Európai Parlament és a Tanács 1999.4.13-i 955/1999/EK rendelete (HL L 119., 1999.5.7., 1. o.),

- 32000 R 2700: Az Európai Parlament és a Tanács 2000.11.16-i 2700/2000/EK rendelete (HL L 311., 2000.12.12., 17. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0060: A Bizottság 2004.1.14-i 60/2004/EK rendelete (HL L 9., 2004.1.15., 8. o.),

- 32005 R 0648: Az Európai Parlament és a Tanács 2005.4.13-i 648/2005 648/2005/EK rendelete (HL L 117., 2005.5.4., 13.o.)

A 3. cikk (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"- a Bolgár Köztársaság területét,

- Románia területét".

13. KÜLKAPCSOLATOK

1. 31993 R 3030: A Tanács 1993. október 12-i 3030/93/EGK rendelete meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól (HL L 275., 1993.11.8., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 31993 R 3617: A Bizottság 1993.12.22-i 3617/93/EK rendelete (HL L 328., 1993.12.29., 22. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 R 0195: A Bizottság 1994.1.12-i 195/94/EK rendelete (HL L 29., 1994.2.2., 1. o.),

- 31994 R 3169: A Bizottság 1994.12.21-i 3169/94/EK rendelete (HL L 335., 1994.12.23., 33. o.),

- 31994 R 3289: A Tanács 1994.12.22-i 3289/94/EK rendelete (HL L 349., 1994.12.31., 85. o.),

- 31995 R 1616: A Bizottság 1995.7.4-i 1616/95/EK rendelete (HL L 154., 1995.7.5., 3. o.),

- 31995 R 3053: A Bizottság 1995.12.20-i 3053/95/EK rendelete (HL L 323., 1995.12.30., 1. o.),

- 31996 R 0941: A Bizottság 1996.5.28-i 941/96/EK rendelete (HL L 128., 1996.5.29., 15. o.),

- 31996 R 1410: A Bizottság 1996.7.19-i 1410/96/EK rendelete (HL L 181., 1996.7.20., 15. o.),

- 31996 R 2231: A Bizottság 1996.11.22-i 2231/96/EK rendelete (HL L 307., 1996.11.28., 1. o.),

- 31996 R 2315: A Tanács 1996.11.25-i 2315/96/EK rendelete (HL L 314., 1996.12.4., 1. o.),

- 31997 R 0152: A Bizottság 1997.1.28-i 152/97/EK rendelete (HL L 26., 1997.1.29., 8. o.),

- 31997 R 0447: A Bizottság 1997.3.7-i 447/97/EK rendelete (HL L 68., 1997.3.8., 16. o.),

- 31997 R 0824: A Tanács 1997.4.29-i 824/97/EK rendelete (HL L 119., 1997.5.8., 1. o.),

- 31997 R 1445: A Bizottság 1997.7.24-i 1445/97/EK rendelete (HL L 198., 1997.7.25., 1. o.),

- 31998 R 0339: A Bizottság 1998.2.11-i 339/98/EK rendelete (HL L 45., 1998.2.16., 1. o.),

- 31998 R 0856: A Bizottság 1998.4.23-i 856/98/EK rendelete (HL L 122., 1998.4.24., 11. o.),

- 31998 R 1053: A Bizottság 1998.5.20-i 1053/98/EK rendelete (HL L 151., 1998.5.21., 10. o.),

- 31998 R 2798: A Bizottság 1998.12.22-i 2798/98/EK rendelete (HL L 353., 1998.12.29., 1. o.),

- 31999 R 1072: A Bizottság 1999.5.10-i 1072/1999/EK rendelete (HL L 134., 1999.5.28., 1. o.),

- 32000 R 1591: A Bizottság 2000.7.10-i 1591/2000/EK rendelete (HL L 186., 2000.7.25., 1. o.),

- 32000 R 1987: A Bizottság 2000.9.20-i 1987/2000/EK rendelete (HL L 237., 2000.9.21., 24. o.),

- 32000 R 2474: A Tanács 2000.11.9-i 2474/2000/EK rendelete (HL L 286., 2000.11.11., 1. o.),

- 32001 R 0391: A Tanács 2001.2.26-i 391/2001/EK rendelete (HL L 58., 2001.2.28., 3. o.),

- 32001 R 1809: A Bizottság 2001.8.9-i 1809/2001/EK rendelete (HL L 252., 2001.9.20., 1. o.),

- 32002 R 0027: A Bizottság 2001.12.28-i 27/2002/EK rendelete (HL L 9., 2002.1.11., 1. o.).

- 32002 R 0797: A Bizottság 2002.5.14-i 797/2002/EK rendelete (HL L 128., 2002.5.15., 29. o.).

- 32002 R 2344: A Bizottság 2002.12.18-i 2344/2002/EK rendelete (HL L 357., 2002.12.31., 91. o.).

- 32003 R 0138: A Tanács 2003.1.21-i 138/2003/EK rendelete (HL L 23., 2003.1.28., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0260: A Bizottság 2004.2.6-i 260/2004/EK rendelete (HL L 51., 2004.2.20., 1. o.),

- 32004 R 0487: A Tanács 2004.3.11-i 487/2004/EK rendelete (HL L 79., 2004.3.17., 1. o.),

- 32004 R 1627: A Tanács 2004. szeptember 13-i 1627/2004/EK rendelete (HL L 295., 2004.9.18., 1. o.),

- 32004 R 2200: A Tanács 2004. december 13-i 2200/2004/EK rendelete (HL L 374., 2004.12.22., 1. o.),

- 32005 R 0930: A Bizottság 2005. június 6-i 930/2005/EK rendelete (HL L 162., 2005.6.23., 1. o.),

- 32005 R 1084: A Bizottság 2005. július 8-i 1084/2005/EK rendelete (HL L 177., 2005.7.9., 19. o.),

- 32005 R 1478: A Bizottság 2005. szeptember 12-i 1478/2005/EK rendelete (HL L 236., 2005.9.13., 3. o.),

- 32006 R 0035: A Bizottság 2006. január 11-i 35/2006/EK rendelete (HL L 7., 2006.1.12., 8. o.).

a) A 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"10. Behozatali engedély bemutatása szükséges azoknak a textiltermékeknek az Európai Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozó két új tagállam valamelyikében - nevezetesen Bulgáriában és Romániában - való szabad forgalomba bocsátásához, amelyekre a Közösségben mennyiségi korlátozást, illetve ellenőrzést alkalmaznak, illetve amelyeknek szállítása 2007. január 1-jét megelőzően történt, és a két új tagállamba való behozatalára 2007. január 1-jén vagy azt követően került sor. A behozatali engedélyt automatikusan, mennyiségi korlátozás nélkül az érintett tagállam illetékes hatóságai adják ki megfelelő tanúsítvány - mint például a 2007. január 1-jét megelőzően történt szállítást bizonyító fuvarlevél - alapján.

Az ilyen engedélyek kiadásáról tájékoztatni kell a Bizottságot."

b) Az 5. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az Európai Unióhoz 2007. január 1-jén csatlakozó új tagállamok egyikéből 2007. január 1-jét megelőzően feldolgozásra a Közösségen kívülre szállított, és ugyanazon tagállam területére ugyanezen vagy ezt követő időpontban újrabehozott textiltermékek szabad forgalomba bocsátására megfelelő tanúsítvány - mint például a kiviteli nyilatkozat - bemutatása esetén nem vonatkoznak a mennyiségi korlátozások, illetve a behozatali engedélyhez kapcsolódó követelmények. Az ilyen behozatalokról az érintett tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a Bizottságot."

c) A III. melléklet 28. cikke (6) bekezdésének második francia bekezdése a következőkkel egészül ki a Benelux-államokra és Ausztriára vonatkozó szövegrészek között:

BG

=

Bulgária"

valamint a Portugáliára és Svédországra vonatkozó szövegrészek között:

RO

=

Románia".

3. 32002 R 0152: A Tanács 2002. január 21-i 152/2002/EK rendelete egyes ESZAK- és EK acéltermékek Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaságból az Európai Közösségbe történő kiviteléről (kettős ellenőrzési rendszer) és a 190/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 25., 2002.1.29., 1. o.), a következő módosításokkal:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 R 0885: A Tanács 2004.4.26-i 885/2004/EK rendelete (HL L 168., 2004.5.1., 1. o.).

a) A szöveg a 4a. cikket követően a következő cikkel egészül ki:

"4b. cikk

Nem szükséges behozatali okmány az e rendelet hatálya alá tartozó - 2007. január 1-jét megelőzően szállított - acéltermékek Bulgáriában és Romániában 2007. január 1-jétől történő szabad forgalomba bocsátásához, amennyiben a termékek szállítására 2007. január 1-jét megelőzően került sor, és a fuvarlevél vagy a közösségi hatóságok által azzal egyenértékűnek elfogadott, a szállítás időpontját igazoló egyéb szállítási okmány bemutatásra került."

b) A III. melléklet címe helyébe a következő lép:

"III. MELLÉKLET

СПИСЪК НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER"

c) A III. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ministry of Economy and Energy)

ул.»Славянска« № 8

гр. София, 1052

Tel: (359) 2 940 71

Fax: (359) 2 987 2190"

valamint a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÂNIA

Ministerul Economiei și Comerțului

Departamentul de Comerț Exterior

Strada Ion Câmpineanu nr. 16

Sector 1, București

Tel: (40) 21 401 0507

Fax: (40) 21 315 9698".

4. 32002 R 2368: A Tanács 2002. december 20-i 2368/2002/EK rendelete a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról (HL L 358., 2002.12.31., 28. o.), az alábbi módosításokkal:

- A Tanács 2003. február 11-i 254/2003/EK rendelete (HL L 36., 2003.2.12., 7. o.),

- 32003 R 0257: A Tanács 2003. február 11-i 257/2003/EK rendelete (HL L 36., 2003.2.12., 11. o.),

- 32003 R 0418: A Bizottság 2003. március 6-i 418/2003/EK rendelete (HL L 64., 2003.3.7., 13. o.),

- 32003 R 0762: A Bizottság 2003. április 30-i 762/2003/EK rendelete (HL L 109., 2003.5.1., 10. o.).

- 32003 R 0803: A Bizottság 2003. április 8-i 803/2003/EK rendelete (HL L 115., 2003.5.9., 53. o.).

- 32003 R 1214: A Bizottság 2003. július 7-i 1214/2003/EK rendelete (HL L 169., 2003.7.8., 30. o.),

- 32003 R 1536: A Bizottság 2003. augusztus 29-i 1536/2003/EK rendelete (HL L 218., 2003.8.30., 31. o.),

- 32003 R 1768: A Bizottság 2003. október 8-i 1768/2003/EK rendelete (HL L 256., 2003.10.9., 9. o.),

- 32003 R 1880: A Bizottság 2003. október 24-i 1880/2003/EK rendelete (HL L 275., 2003.10.25., 26. o.),

- 32003 R 2062: A Bizottság 2003. november 24-i 2062/2003/EK rendelete (HL L 308., 2003.11.25., 7. o.),

- 32004 R 0101: A Bizottság 2004. január 21-i 101/2004/EK rendelete (HL L 15., 2004.1.22., 20. o.),

- 32004 R 0657: A Bizottság 2004. április 7-i 657/2004/EK rendelete (HL L 104., 2004.4.8., 62. o.),

- 32004 R 0913: A Bizottság 2004. április 29-i 913/2004/EK rendelete (HL L 163., 2004.4.30., 73. o.),

- 32004 R 1459: A Bizottság 2004. augusztus 16-i 1459/2004/EK rendelete (HL L 269., 2004.8.17., 26. o.),

- 32004 R 1474: A Bizottság 2004. augusztus 18-i 1474/2004/EK rendelete (HL L 271., 2004.8.19., 29. o.),

- 32005 R 0522: A Bizottság 2005. április 1-ji 522/2005/EK rendelete (HL L 84., 2005.4.2., 8. o.),

- 32005 R 0718: A Bizottság 2005. május 12-i 718/2005/EK rendelete (HL L 121., 2005.5.13., 64. o.).

- 32005 R 1285: A Bizottság 2005. augusztus 3-i 1285/2005/EK rendelete (HL L 203., 2005.8.4., 12. o.),

- 32005 R 1574: A Bizottság 2005. szeptember 28-i 1574/2005/EK rendelete (HL L 253., 2005.9.29., 11. o.),

a) A II. mellékletből a következő szövegrészt el kell hagyni:

"BULGÁRIA

Ministry of Economy

Multilateral Trade and Economic Policy and Regional Cooperation Directorate

12, Al. Batenberg str.

1000 Sofia

Bulgaria"

"ROMÁNIA

National Authority for Consumer Protection

Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1

Bucarest

Románia"

b) A III. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

és a Németországra és az Egyesült Királyságra vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Str. Splaiul Unirii nr. 8, bl B4, sc 1, et 2, ap 6

Sector 4, București

Tel: (40) 21 318 46 35

Fax: (40) 21 318 46 35"

5. 32005 R 1236: A Tanács 2005. június 27-i 1236/2005/EK rendelete egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (HL L 200., 2005.7.30., 1. o.).

Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"БЪЛГАРИЯ

BULGARIA

Министерство на икономиката и енергетиката

(Ministry of Economy and Energy)

ул.»Славянска« № 8

гр. София, 1052

Tel.: (359) 2 940 71

Fax: (359) 2 987 21 90"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Ministerul Economiei și Comerțului

Departamentul pentru Comerț Exterior

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Sector 1, București

Tel: (40) 21 40 10 502

(40) 21 40 10 503

Fax: (40) 21 315 07 73"

14. KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA

1. 32000 R 2488: 32000 R 2488: A Tanács 2000. november 10-i 2488/2000/EK rendelete Milosevics úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról és az 1294/1999/EK rendeletnek, a 607/2000/EK rendeletnek, valamint a 926/98/EK rendelet 2. cikkének hatályon kívül helyezéséről (HL L 287., 2000.11.14., 19. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32001 R 1205: A Bizottság 2001.6.19-i 1205/2001/EK rendelete (HL L 163., 2001.6.20., 14. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32006 R 0068: A Bizottság 2006.1.16-i 68/2006/EK rendelete (HL L 11. 2006.1.17., 11.o.)

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

és a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 230 7570

Fax: (40) 21 230 7961

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro"

2. 32001 R 2580: A Tanács 2001. december 27-i 2580/2001/EK rendelete a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (HL L 344., 2001.12.28., 70. o.), az alábbi módosításokkal:

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 0745: A Bizottság 2003.428-i 745/2003/EK rendelete (HL L 106., 2003.4.29., 22. o.),

- 32005 D 0221: A Tanács 2005. március 14-i 2005/221/EK határozata (HL L 69., 2005.3.16., 64. o.),

- 32005 D 0722: A Tanács 2005. október 17-i 2005/722/EK határozata (HL L 272., 2005.10.18., 15. o.),

- 32005 D 0848: A Tanács 2005. november 29-i 2005/848/EK határozata (HL L 314., 2005.11.30., 46. o.),

- 32005 R 1207: A Bizottság 2005. július 27-i 1207/2005/EK rendelete (HL L 197., 2005.7.28., 16. o.),

- 32005 R 1957: A Bizottság 2005. november 29-i 1957/2005/EK rendelete (HL L 314., 2005.11.30., 16. o.),

- 32006 D 0379: A Tanács 2006. május 29-i 2006/379/EK határozata (HL L 144., 2006.5.31., 21. o.).

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

és a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 231 0262

Fax: (40) 21 312 0513".

3. 32002 R 0881: A Tanács 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelete az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Talibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Talibánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 139., 2002.5.29., 9. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32002 R 0951: A Bizottság 2002.6.3-i 951/2002/EK rendelete (HL L 145., 2002.6.4., 14. o.),

- 32002 R 1580: A Bizottság 2002.9.4-i 1580/2002/EK rendelete (HL L 237., 2002.9.5., 3. o.),

- 32002 R 1644: A Bizottság 2002.9.13-i 1644/2002/EK rendelete (HL L 247., 2002.9.14., 25. o.),

- 32002 R 1754: A Bizottság 2002.10.1-jei 1754/2002/EK rendelete (HL L 264., 2002.10.2., 23. o.),

- 32002 R 1823: A Bizottság 2002.10.11-i 1823/2002/EK rendelete (HL L 276., 2002.10.12., 26. o.),

- 32002 R 1893: A Bizottság 2002.10.23-i 1893/2002/EK rendelete (HL L 286., 2002.10.24., 19. o.),

- 32002 R 1935: A Bizottság 2002.10.29-i 1935/2002/EK rendelete (HL L 295., 2002.10.30., 11. o.),

- 32002 R 2083: A Bizottság 2002.11.22-i 2083/2002/EK rendelete (HL L 319., 2002.11.23., 22. o.),

- 32003 R 0145: A Bizottság 2003.1.27-i 145/2003/EK rendelete (HL L 23., 2003.1.28., 22. o.),

- 32003 R 0215: A Bizottság 2003.2.3-i 215/2003/EK rendelete (HL L 28., 2003.2.4., 41. o.),

- 32003 R 0244: A Bizottság 2003.2.7-i 244/2003/EK rendelete (HL L 33., 2003.2.8., 28. o.),

- 32003 R 0342: A Bizottság 2003.2.21-i 342/2003/EK rendelete (HL L 49., 2003.2.22., 13. o.),

- 32003 R 0350: A Bizottság 2003.2.25-i 350/2003/EK rendelete (HL L 51., 2003.2.26., 19. o.),

- 32003 R 0370: A Bizottság 2003.2.27-i 370/2003/EK rendelete (HL L 53., 2003.2.28., 33. o.),

- 32003 R 0414: A Bizottság 2003.3.5-i 414/2003/EK rendelete (HL L 62., 2003.3.6., 24. o.),

- 32003 R 0561: A Tanács 2003.3.27-i 561/2003/EK rendelete (HL L 82, 2003.3.29., 1. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL L magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33.o.),

- 32003 R 0742: A Bizottság 2003.4.28-i 742/2003/EK rendelete (HL L 106., 2003.4.29., 16. o.),

- 32003 R 0866: A Bizottság 2003.5.19-i 866/2003/EK rendelete (HL L 124., 2003.5.20., 19. o.),

- 32003 R 1012: A Bizottság 2003.6.12-i 1012/2003/EK rendelete (HL L 146., 2003.6.13., 50. o.),

- 32003 R 1184: A Bizottság 2003.7.2-i 1184/2003/EK rendelete (HL L 165., 2003.7.3., 21. o.),

- 32003 R 1456: A Bizottság 2003.8.14-i 1456/2003/EK rendelete (HL L 206., 2003.8.15., 27. o.),

- 32003 R 1607: A Bizottság 2003.9.12-i 1607/2003/EK rendelete (HL L 229., 2003.9.13., 19. o.),

- 32003 R 1724: A Bizottság 2003.9.29-i 1724/2003/EK rendelete (HL L 247., 2003.9.30., 18. o.),

- 32003 R 1991: A Bizottság 2003.11.12-i 1991/2003/EK rendelete (HL L 295., 2003.11.13., 81. o.),

- 32003 R 2049: A Bizottság 2003.11.20-i 2049/2003/EK rendelete (HL L 303., 2003.11.21., 20. o.),

- 32003 R 2157: A Bizottság 2003.12.10-i 2157/2003/EK rendelete (HL L 324., 2003.12.11., 17. o.),

- 32004 R 0019: A Bizottság 2004.1.7-i 19/2004/EK rendelete (HL L 4., 2004.1.8., 11. o.),

- 32004 R 0100: A Bizottság 2004.1.21-i 100/2004/EK rendelete (HL L 15., 2004.1.22., 18. o.),

- 32004 R 0180: A Bizottság 2004.1.30-i 180/2004/EK rendelete (HL L 28., 2004.1.31., 15. o.),

- 32004 R 0391: A Bizottság 2004.3.1-i 391/2004/EK rendelete (HL L 64., 2004.3.2., 36. o.),

- 32004 R 0524: A Bizottság 2004.3.19-i 524/2004/EK rendelete (HL L 83., 2004.3.20., 10. o.),

- 32004 R 0667: A Bizottság 2004.4.7-i 667/2004/EK rendelete (HL L 104., 2004.4.8., 110. o.),

- 32004 R 0950: A Bizottság 2004.5.6-i 950/2004/EK rendelete (HL L 173., 2004.5.7., 6. o.),

- 32004 R 0984: A Bizottság 2004.5.14-i 984/2004/EK rendelete (HL L 180., 2004.5.15., 24. o.),

- 32004 R 1187: A Bizottság 2004.6.25-i 1187/2004/EK rendelete (HL L 227., 2004.6.26., 19. o.),

- 32004 R 1237: A Bizottság 2004. július 5-i 1237/2004/EK rendelete (HL L 235., 2004.7.6., 5. o.),

- 32004 R 1277: A Bizottság 2004. július 12-i 1277/2004/EK rendelete (HL L 241., 2004.7.13., 12. o.),

- 32004 R 1728: A Bizottság 2004. október 1-ji 1728/2004/EK rendelete (HL L 306., 2004.10.2., 13. o.),

- 32004 R 1840: A Bizottság 2004. október 21-i 1840/2004/EK rendelete (HL L 322., 2004.10.23., 5. o.),

- 32004 R 2034: A Bizottság 2004. november 26-i 2034/2004/EK rendelete (HL L 353., 2004.11.27., 11. o.),

- 32004 R 2145: A Bizottság 2004. december 15-i 2145/2004/EK rendelete (HL L 370., 2004.12.17., 6. o.),

- 32005 R 0014: A Bizottság 2005. január 5-i 14/2005/EK rendelete (HL L 5., 2005.1.7., 10. o.),

- 32005 R 0187: A Bizottság 2005. február 2-i 187/2005/EK rendelete (HL L 31., 2005.2.4., 4. o.),

- 32005 R 0301: A Bizottság 2005. február 23-i 301/2005/EK rendelete (HL L 51., 2005.2.24., 15. o.),

- 32005 R 0717: A Bizottság 2005. május 11-i 717/2005/EK rendelete (HL L 121., 2005.5.13., 62. o.),

- 32005 R 0757: A Bizottság 2005. május 18-i 757/2005/EK rendelete (HL L 126., 2005.5.19., 38. o.),

- 32005 R 0853: A Bizottság 2005. június 3-i 853/2005/EK rendelete (HL L 141., 2005.6.4., 8. o.),

- 32005 R 1190: A Bizottság 2005. július 20-i 1190/2005/EK rendelete (HL L 193., 2005.7.23., 27. o.),

- 32005 R 1264: A Bizottság 2005. július 28-i 1264/2005/EK rendelete (HL L 201., 2005.8.2., 29. o.),

- 32005 R 1278: A Bizottság 2005. augusztus 2-i 1278/2005/EK rendelete (HL L 202., 2005.8.3., 34. o.),

- 32005 R 1347: A Bizottság 2005. augusztus 16-i 1347/2005/EK rendelete (HL L 212., 2005.8.17., 26. o.),

- 32005 R 1378: A Bizottság 2005. augusztus 22-i 1378/2005/EK rendelete (HL L 219., 2005.8.24., 27. o.),

- 32005 R 1551: A Bizottság 2005. szeptember 22-i 1551/2005/EK rendelete (HL L 247., 2005.9.28., 30. o.),

- 32005 R 1629: A Bizottság 2005. október 5-i 1629/2005/EK rendelete (HL L 260., 2005.10.6., 9. o.),

- 32005 R 1690: A Bizottság 2005. október 14-i 1690/2005/EK rendelete (HL L 271., 2005.10.15., 31. o.),

- 32005 R 1797: A Bizottság 2005. október 28-i 1797/2005/EK rendelete (HL L 288., 2005.10.29., 44. o.),

- 32005 R 1825: A Bizottság 2005. november 9-i 1825/2005/EK rendelete (HL L 294., 2005.11.10., 5. o.),

- 32005 R 1956: A Bizottság 2005. november 29-i 1956/2005/EK rendelete (HL L 314., 2005.11.30., 14. o.),

- 32005 R 2018: A Bizottság 2005. december 9-i 2018/2005/EK rendelete (HL L 324., 2005.12.10., 21. o.),

- 32005 R 2100: A Bizottság 2005. december 20-i 2100/2005/EK rendelete (HL L 335., 2005.12.21., 34. o.),

- 32006 R 0076: A Bizottság 2006. január 17-i 76/2006/EK rendelete (HL L 12., 2006.1.18., 7. o.),

- 32006 R 0142: A Bizottság 2006. január 26-i 142/2006/EK rendelete (HL L 23., 2006.1.27., 55. o.),

- 32006 R 0246: A Bizottság 2006. február 10-i 246/2006/EK rendelete (HL L 40., 2006.2.11., 13. o.),

- 32006 R 0357: A Bizottság 2006. február 28-i 357/2006/EK rendelete (HL L 59., 2006.3.1., 35. o.),

- 32006 R 0674: A Bizottság 2006. április 28-i 674/2006/EK rendelete (HL L 116., 2006.4.29., 58. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел. (359-2) 987 9145

факс (359-2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359-2) 987 9145

Fax (359-2) 988 0379

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38

Sector 1, Bucuresti

Tel: (40) 21 319 6161

Fax: (40) 21 312 0772

e-mail: cabmin@mt.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 0262

Fax (40) 21 312 0513".

4. 32003 R 1210: A Tanács 2003. július 7-i 1210/2003/EK rendelete az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásáról és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 169., 2003.7.8., 6. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32003 R 1799: A Tanács 2003.10.13-i 1799/2003/EK rendelete (HL L 264., 2003.10.15., 12. o.),

- 32003 R 2119: A Bizottság 2003.12.2-i 2119/2003/EK rendelete (HL L 318., 2003.12.3., 9. o.),

- 32003 R 2204: A Bizottság 2003.12.17-i 2204/2003/EK rendelete (HL L 330., 2003.12.18., 7. o.),

- 32004 R 0924: A Bizottság 2004.4.29-i 924/2004/EK rendelete (HL L 163., 2004.4.30., 100. o.),

- 32004 R 0979: A Bizottság 2004.5.15-i 979/2004/EK rendelete (HL L 180., 2004.5.15., 9. o.),

- 32004 R 1086: A Bizottság 2004. június 9-i 1086/2004/EK rendelete (HL L 207., 2004.6.10., 10. o.),

- 32004 R 1412: A Tanács 2004. augusztus 3-i 1412/2004/EK rendelete (HL L 257., 2004.8.4., 1. o.),

- 32004 R 1566: A Bizottság 2004. augusztus 31-i 1566/2004/EK rendelete (HL L 285., 2004.9.4., 6. o.),

- 32005 R 1087: A Bizottság 2005. július 8-i 1087/2005/EK rendelete (HL L 177., 2005.7.9., 32. o.),

- 32005 R 1286: A Bizottság 2005. augusztus 3-i 1286/2005/EK rendelete (HL L 203., 2005.8.4., 17. o.),

- 32005 R 1450: A Bizottság 2005. szeptember 5-i 1450/2005/EK rendelete (HL L 230., 2005.9.7., 7. o.),

- 32006 R 0785: A Bizottság 2005. május 23-i 785/2006/EK rendelete (HL L 138., 2005.5.25., 7. o.).

Az V. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359 2) 987 9145

факс: (359 2) 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359 2) 987 9145

Fax: (359 2) 988 0379"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Administrației și Internelor

Str. Piața Revoluției, nr. 1A

Sector 1, București

Tel: (40) 21 312 1245

Fax: (40) 21 314 6960

e-mail: cabinet@mai.gov.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel.: (40) 21 231 0262

Fax: (40) 21 312 0513".

5. 32004 R 0131: A Tanács 2004. január 26-i 131/2004/EK rendelete egyes, Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 21., 2004.1.28., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 1353: A Tanács 2004. július 26-i 1353/2004/EK rendelete (HL L 251., 2004.7.27., 1. o.),

- 32004 R 1516: A Bizottság 2004. augusztus 25-i 1516/2004/EK rendelete (HL L 278., 2004.8.27., 15. o.),

- 32005 R 0838: A Tanács 2005. május 30-i 838/2005/EK rendelete (HL L 139., 2005.6.2., 3. o.),

- 32005 R 1354: A Bizottság 2005. augusztus 17-i 1354/2005/EK rendelete (HL L 213., 2005.8.18., 11. o.).

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 91 45

Fax (359) 2 988 03 79

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg".

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

6. 32004 R 0234: A Tanács 2004. február 10-i 234/2004/EK rendelete egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről és az 1030/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 40., 2004.2.12., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 1489: A Bizottság 2004. augusztus 20-i 1489/2004/EK rendelete (HL L 273., 2004.8.21., 16. o.),

- 32005 R 1452: A Bizottság 2005. szeptember 6-i 1452/2005/EK rendelete (HL L 230., 2005.9.7., 11. o.).

Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел. (359) 2 987 91 45

факс (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel. (359) 2 987 91 45

Fax (359) 2 988 03 79

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg".

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

7. 32004 R 0314: A Tanács 2004. február 19-i 314/2004/EK rendelete egyes, Zimbabwével szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 55., 2004.2.24., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 1488: A Bizottság 2004. augusztus 20-i 1488/2004/EK rendelete (HL L 273., 2004.8.21., 12. o.),

- 32005 R 0898: A Bizottság 2005. június 15-i 898/2005/EK rendelete (HL L 153., 2005.6.16., 9. o.),

- 32005 R 1272: A Bizottság 2005. augusztus 1-ji 1272/2005/EK rendelete (HL L 201., 2005.8.2., 40. o.),

- 32005 R 1367: A Bizottság 2005. augusztus 19-i 1367/2005/EK rendelete (HL L 216., 2005.8.20., 6. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 91 45

Fax: (359) 2 988 03 79

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg".

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 231 02 62

Fax: (40) 21 312 05 13".

8. 32004 R 0872: A Tanács 2004. április 29-i 872/2004/EK rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről (HL L 162., 2004.4.30, 32. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 1149: A Bizottság 2004. június 22-i 1149/2004/EK rendelete (HL L 222., 2004.6.23., 17. o.),

- 32004 R 1478: A Bizottság 2004. augusztus 18-i 1478/2004/EK rendelete (HL L 271., 2004.8.19., 36. o.),

- 32004 R 1580: A Bizottság 2004. szeptember 8-i 1580/2004/EK rendelete (HL L 289., 2004.9.10., 4. o.),

- 32004 R 2136: A Bizottság 2004. december 14-i 2136/2004/EK rendelete (HL L 369., 2004.12.16., 14. o.),

- 32005 R 0874: A Bizottság 2005. június 9-i 874/2005/EK rendelete (HL L 146., 2005.6.10., 5. o.),

- 32005 R 1453: A Bizottság 2005. szeptember 6-i 1453/2005/EK rendelete (HL L 230., 2005.9.7., 14. o.),

- 32005 R 2024: A Bizottság 2005. december 12-i 2024/2005/EK rendelete (HL L 326., 2005.12.13., 10. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379",

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: (40) 21 23 10262

Fax: (40) 21 31 20513".

9. 32004 R 1763: A Tanács 2004. október 11-i 2004/1763/EK rendelete a volt Jugoszláviában elkövetett humanitárius bűncselekményeket vizsgáló nemzetközi törvényszék (ICTY) megbízatása hatékony végrehajtásának támogatására irányuló egyes korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 315., 2004.10.14., 14. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32004 R 1965: A Bizottság 2004. november 15-i 1965/2004/EK rendelete (HL L 339., 2004.11.16., 4. o.),

- 32004 R 2233: A Bizottság 2004. december 22-i 2233/2004/EK rendelete (HL L 379., 2004.12.24., 75. o.),

- 32005 R 0295: A Bizottság 2005. február 22-i 295/2005/EK rendelete (HL L 50., 2005.2.23., 5. o.),

- 32005 R 0607: A Bizottság 2005. április 18-i 607/2005/EK rendelete (HL L 100., 2005.4.20., 17. o.),

- 32005 R 0830: A Bizottság 2005. május 30-i 830/2005/EK rendelete (HL L 137., 2005.5.31., 24. o.),

- 32005 R 1208: A Bizottság 2005. július 27-i 1208/2005/EK rendelete (HL L 197., 2005.7.28., 19. o.),

- 32005 R 1636: A Bizottság 2005. október 6-i 1636/2005/EK rendelete (HL L 261., 2005.10.7., 20. o.),

- 32006 R 0023: A Bizottság 2006. január 9-i 23/2006/EK rendelete (HL L 5., 2006.1.10., 8. o.),

- 32006 R 0416: A Bizottság 2006. március 10-i 416/2006/EK rendelete (HL L 72., 2006.3.11., 7. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

10. 32005 R 0174: A Tanács 2005. január 31-i 174/2005/EK rendelete az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről (HL L 29., 2005.2.2., 5. o.), az alábbi módosítással:

- 32005 R 1209: A Bizottság 2005. július 27-i 1209/2005/EK rendelete (HL L 197., 2005.7.28., 21. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

11. 32005 R 0560: A Tanács 2005. április 12-i 560/2005/EK rendelete az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 95., 2005.4.14., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32006 R 250: A Bizottság 2006. február 13-i 250/2006/EK rendelete (HL L 42., 2006.2.14., 24. o.),

- 32006 R 0869: A Bizottság 2006. június 16-i 869/2006/EK rendelete (HL L 163., 2006.6.15., 8. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

12. 32005 R 0889: A Tanács 2005. június 13-i 889/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 152., 2005.6.15., 1. o.).

A melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

13. 32005 R 1183: A Tanács 2005. július 18-i 1183/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 193., 2005.7.23., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 32005 R 1824: A Bizottság 2005. november 9-i 1824/2005/EK rendelete (HL L 294., 2005.11.10., 3. o.),

- 32006 R 0084: A Bizottság 2006. január 18-i 84/2006/EK rendelete (HL L 14., 2006.1.19., 14. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

14. 32005 R 1184: A Tanács 2005. július 18-i 1184/2005/EK rendelete a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 193., 2005.7.23., 9. o.), az alábbi módosítással:

- 32006 R 0760: A Bizottság 2006. május 18-i 760/2006/EK rendelete (HL L 132., 2006.5.19., 28. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

15. 32005 R 1859: A Tanács 2005. november 14-i 1859/2004/EK rendelete az Üzbegisztánnal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről (HL L 299., 2005.11.16., 23. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

16. 32006 R 0305: A Tanács 2006. február 21-i 305/2006/EK rendelete a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (HL L 51., 2006.2.22., 1. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

17. 32006 R 0765: A Tanács 2006. május 18-i 765/2006/EK rendelete a Lukasenko elnökkel és egyes fehérorosz tisztviselőkkel szembeni korlátozó intézkedésekről (HL L 134., 2006.5.20., 1. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 9145

факс: (359) 2 988 0379

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilisation Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 9145

Fax: (359) 2 988 0379"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

18. 32006 R 0817: A Tanács 2006. május 29-i 817/2006/EK rendelete a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 148., 2006.6.2., 1. o.).

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BULGÁRIA

A pénzkészletek befagyasztása vonatkozásában:

Министерство на финансите

ул. »Г.С. Раковски« № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 »G.S. Rakovsky« street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

A technikai segítségnyújtás és a kiviteli és behozatali korlátozások vonatkozásában:

Interdepartmental Council on the Military-Industrial Complex and the Mobilization Preparedness of the Country

1 »Dondukov« Blvd.

1594 Sofia

Tel.: (359) 2 987 91 45

Fax: (359) 2 988 03 79

Междуведомствен съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната

бул. »Дондуков« № 1

1594 София

тел.: (359) 2 987 91 45

факс: (359) 2 988 03 79"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"ROMÁNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel. (40) 21 231 02 62

Fax (40) 21 312 05 13".

15. INTÉZMÉNYEK

1. 31958 R 0001: A Tanács 1958. április 15-i 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 385. o.), a következő módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 R 0920: A Tanács 2005. június 13-i 920/2005/EK rendelete (HL L 156., 2005.6.18., 3. o.).

a) A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

A Közösség intézményeinek hivatalos nyelvei és munkanyelvei az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, az olasz, a német, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén."

b) A 4. cikk helyébe a következő lép:

"4. cikk

A rendeleteket és az egyéb általánosan alkalmazandó dokumentumokat a hivatalos nyelveken kell megszövegezni."

c) A 5. cikk helyébe a következő lép:

"5. cikk

Az Európai Unió Hivatalos Lapját a hivatalos nyelveken kell közzétenni."

2. 31958 R 0001: A Tanács 1958. április 15-i 1. rendelete az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL B 17., 1958.10.6., 401. o.), a következő módosításokkal:

- 11972 B: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Dán Királyság, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozása (HL L 73., 1972.3.27., 14. o.),

- 11979 H: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Görög Köztársaság csatlakozása (HL L 291., 1979.11.19., 17. o.),

- 11985 I: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Spanyol Királyság és a Portugál Köztársaság csatlakozása (HL L 302., 1985.11.15., 23. o.),

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozása (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32005 R 0920: A Tanács 2005. június 13-i 920/2005/EK rendelete (HL L 156., 2005.6.18., 3. o.).

a) A 1. cikk helyébe a következő lép:

"1. cikk

A Közösség intézményeinek hivatalos nyelvei és munkanyelvei az angol, a bolgár, a cseh, a dán, az észt, a finn, a francia, a görög, a holland, az ír, a lengyel, a lett, a litván, a magyar, a máltai, az olasz, a német, a portugál, a román, a spanyol, a svéd, a szlovák és a szlovén."

b) A 4. cikk helyébe a következő lép:

"4. cikk

A rendeleteket és az egyéb általánosan alkalmazandó dokumentumokat a hivatalos nyelveken kell megszövegezni."

c) Az 5. cikk helyébe a következő lép:

"5. cikk

Az Európai Unió Hivatalos Lapja a hivatalos nyelveken kell közzétenni."

( 1 ) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

( 2 ) HL L 304., 2003.11.21., 1. o.

( 3 ) HL L 40., 1993.2.17., 1. o.

( 4 ) HL L 149., 1971.7.5., 2. o.

( 5 ) HL L 74., 1972.3.27., 1. o.

( 6 ) HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

( 7 ) HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

( 8 ) HL 109., 1965.6.23., 1859. o.

( 9 ) HL L 200., 1977.8.8., 1. o.

( 10 ) HL L 198., 1991.7.22., 1. o.

( 11 ) HL L 214., 1992.7.30., 1. o.

( 12 ) HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

( 13 ) HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

( 14 ) HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

( 15 ) HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

( 16 ) HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

( 17 ) HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

( 18 ) HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

( 19 ) HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

( 20 ) HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

( 21 ) HL L 130., 1970.6.15., 4. o.

( 22 ) HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

( 23 ) HL L 95., 1992.4.9., 1. o.

( 24 ) HL L 74., 1992.3.20., 1. o.

( 25 ) HL L 156., 1969.6.28., 8. o.

( 26 ) HL L 240., 1992.8.24., 8. o.

( 27 ) HL L 264., 2003.10.15., 1. o.

( 28 ) HL L 282., 1975.11.1., 100. o.

( 29 ) HL L 54., 1979.3.5., 124. o.

( 30 ) HL L 88., 1990.4.3., 1. o.

( 31 ) HL L 98., 1993.4.24., 1. o.

( 32 ) HL L 163., 1998.6.6., 1. o.

( 33 ) HL L 66., 2003.3.11., 1. o.

( 34 ) HL L 165., 2003.7.3., 1. o.

( 35 ) HL L 205., 2002.8.2., 1. o.

( 36 ) HL L 114., 2001.4.24., 1. o.

( 37 ) HL L 244., 2000.9.29., 1. o.

( 38 ) HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

( 39 ) HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

( 40 ) HL L 164., 1995.7.14., 1. o.

( 41 ) HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

( 42 ) HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

( 43 ) HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

( 44 ) HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

( 45 ) HL L 25., 2002.1.29., 1. o.

( 46 ) HL L 358., 2002.12.31., 28. o.

( 47 ) HL L 200., 2005.7.30., 1. o.

( 48 ) HL L 287., 2000.11.14., 19. o.

( 49 ) HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

( 50 ) HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

( 51 ) HL L 169., 2003.7.8., 6. o.

( 52 ) HL L 21., 2004.1.28., 1. o.

( 53 ) HL L 40., 2004.2.12., 1. o.

( 54 ) HL L 55., 2004.2.24., 1. o.

( 55 ) HL L 162., 2004.4.30., 32. o.

( 56 ) HL L 315., 2004.10.14., 14. o.

( 57 ) HL L 29., 2005.2.2., 5. o.

( 58 ) HL L 95., 2005.4.14., 1. o.

( 59 ) HL L 152., 2005.6.15., 1. o.

( 60 ) HL L 193., 2005.7.23., 1. o.

( 61 ) HL L 193., 2005.7.23., 9. o.

( 62 ) HL L 299., 2005.11.16., 23. o.

( 63 ) HL L 51., 2006.2.22., 1. o.

( 64 ) HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

( 65 ) HL L 148., 2006.6.2., 1. o.

( 66 ) HL 17., 1958.10.6., 385. o.

( 67 ) HL L 238., 1983.9.7., 3. o.

( 68 ) HL L 64., 1988.3.9., 7. o.

( 69 ) HL L 229., 1993.8.25., 5. o.

( 70 ) HL L 104., 2004.4.8., 114. o.

( 71 ) HL L 146., 1979.6.14., 15. o.

( 72 ) HL L 311., 1992.11.8., 16. o.

( 73 ) HL L 224., 1990.8.18., 19. o.

( 74 ) HL L 8., 2003.1.14., 10. o.

( 75 ) HL L 312., 2005.11.29., 51. o.

( 76 ) HL L 228., 1996.9.9., 1. o.

( 77 ) HL L 88., 1977.4.6., 9. o.

( 78 ) HL 27., 1958.12.6., 534. o.

( 79 ) HL L 242., 1997.9.4., 64. o.

( 80 ) HL L 280., 2002.10.18., 62. o.

( 81 ) HL L 239., 2000.9.22., 317. o.

( 82 ) HL L 239., 2000.9.22., 463. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1791 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1791&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1791-20150715 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1791-20150715&locale=hu

Tartalomjegyzék