32006R1791[1]

A Tanács 1791/2006/EK rendelete ( 2006. november 20. ) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a vállalati jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság (ideértve az állat- és növény-egészségügyi jogszabályokat), a közlekedéspolitika, az adózás, a statisztika, az energia, a környezetvédelem, a bel- és igazságügyi együttműködés, a vámunió, a külkapcsolatok, a közös kül- és biztonságpolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról[2]

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1791 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1791&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1791-20190220 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1791-20190220&locale=hu

[2] Hatálytalan 2015.10.14.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére